WILLIAM BLAKE VONZÁSÁBAN

Tartalomjegyzék:

Parafrázis

Juc Villageois: Ha le nem téped
(a Ha máris letéped című verséhez)

 

Művek:

 

Parafrázis

Juc Villageois:

Ha le nem téped

Ha le nem téped s már bimbós a perc
Meg nem bánod, édes életed lesz;
S ha még érett a perc, de te ellibbensz,
Táncolva léted örök, puha nesz.

HA MÁRIS LETÉPED

Ha máris letéped s még bimbós a perc,
Megbánod, keserü könnyeket ejtsz;
S ha érett a perc, de te szökni hagyod,
El nem apasztod a könny-patakot.

(Görgey Gábor fordítása)