Min kacag Katakurdisztán? 

                                           

Gyűjtötte: Stephanus de genere Bartolits

Zinbieli viccek

Egy bagamér késő este bemegy a zimbieli egyetem melletti sörözőbe, s így szól a békésen sörözgető havár hallgatókhoz:

- Azt hallom, maguk nagyivók, de alig hiszem, hogy egy bagamérnak a közelébe érnének. Ötszáz thugot fizetek annak, aki egy húzásra megiszik egy köbarasznyi zinbieli veres sert. Ha nincs jelentkező, akkor az egy újabb bagamér diadal lesz a havárok felett.

Azzal maga elé kapta a köbaraszos korsóját és egy hajtásra kiitta.

Nagy csend lett a kocsmában, de vállalkozónak nem akadt nyoma. Sokat ittak már aznap, a három pohárkás is alig csusszant már le némelyiknek így záróra előtt. Az egyik távolabbi asztalnál egy alacsony, tömzsi hallgató fészkelődött egy kicsit, majd kisurrant a kocsmaajtón. A bagamér még egyszer megismételte ajánlatát, de vállalkozó ekkor sem akadt. Kis idő múlva azonban kivágódott a kocsma ajtaja és megjelent újra a kis tömzsi havár.

- Áll e még a fogadás, te bagamér?

- Áll bizony, ha van, aki állja.

A csapos kitöltötte a köbarasznyi zinbieli veres sert, meg ís púpozta a habját rendesen és odalökte a pulton a havár elé. A tömzsi havár megragadta a hatalmas kancsót és egy húzásra kiitta a sert. A bagamér megszégyenülten odaadta az ötszáz thugot, de azért nem bírta ki, hogy meg ne kérdezze:

- Jó huzatod van, azt látom, de miért nem ittad meg rögtön a sert, miért kellett ehhez neked majd fél órát várni?

- Ó, semmi különös nem történt, csak átmentem a szomszéd kocsmába, hogy kipróbáljam, képes vagyok-e egyszerre ennyi zinbieli veres sert meginni.

                                           

Bemegy a havár egyetemista reggel nyolckor a Zinbieli Hörpentőbe és kissé másnaposan köszön a csaposnak.

- Egy sört? - kérdi a csapos, látva a helyzetet.

- Nem gondolja, hogy kicsit korán van ehhez?

- A sörhöz? - kérdi a csapos meglepetten.

- Frászt. A hülye kérdésekhez!

                                           

A katakurd papa elviszi fiát Zinbielbe, s betérnek a Zinbieli Hörpintőbe. A nevelést persze ezen a téren is folytatni kell, hát rázendít:

- Tudod, fiam, fontos dolog, hogy ha betérsz egy kocsmába, sose igyál túl sokat. Látod, annál az asztalnál négy ember ül. Ha részegek lennénk, akkor bizony nyolcnak látnánk őket.

Mire megszólal a fiú:

- De papa! Hiszen ott csak ketten ülnek!

                                           

Parenchíma papja elmegy Zinbielbe és látja, hogy az egyetemisták míly romlottak. Elhatározza, példabeszéddel igyekszik jó útra téríteni őket.

- Nézzétek, derék havárok, az alkohol az ördög portékája. Vegyünk egy példát: otthon odaraksz a tehenetek elé egy vödör vizet és egy vödör Homoki Zinbielt. Szerinted a tehén melyikből fog inni?

- Hát ... Biztos a vízből! - válaszolja üveges szemekkel egy hallgató.

- Nagyon helyesen mondod, gyermekem. Azt is tudod, hogy miért?

- Persze, atyám. - csillan fel az egyetemista értelme. - Azért, mert egy marha!

                                           

Egy bagamér bemegy a zinbieli éjszakai bárba, s kér egy pohár Mizogint. Éppen belekortyolna, mikor előurgik valahonnan egy cerkóf és belepössent a pohárba. A bagamér undorodva szól a pincérnek:

- Töltsön egy másik pohárral, csak nem képzeli, hogy én ezt megiszom!

A pincér tölt egy másik pohár Mizogint, de mikor a bagamér bele akar kortyolni, újra előugrik a cerkóf és megint belepössent a pohárba. A bagamér felháborodva kérdezi a pincért:

- Nem lehetne ezt a majmot bezárni! Már a második pohár Mizogint kell kiöntenem miatta.

- Sajnálom, uram, a cerkóf a zongoristáé, őt kell felelősségre vonnia.

A bagamér odafurakodik a zongoristához és megkérdi:

- Uram, azt tudja, hogy a cerkóf a pohárba pössent?

- Hát így nem, - válaszolja a zongorista - de ha dúdol belőle egy rövid részt, megpróbálhatom.

                                           

Keláti viccek

Egy katakurd bemegy a keláti pincesor borozójába és három pohár Förmedvény Kövidinkát kér. A pincér kihozza, s meglepve nézi, hogy a katakurd egyedül iszogatja a három pohár bort, de felváltva kortyol belőle. Másnap a dolog megismétlődik, harmadnap megintcsak. Negyedik napon gondol egyet a pincér és megkérdezi:

- Ha meg nem sértem, nem lenne jobb, ha kancsóban kihoznám a bort és egyszerre csak egy pohárral inna belőle? A bor aromája is jobban megmarad a kancsóban, meg hát mosogatni sem kellene annyit.

- Nem úgy van az. - válaszolja a katakurd vendég. - Hárman vagyunk mi testvérek, de csak én lakom ezen a környéken. A bátyám Loróban, az öcsém Mordentben él. Amikor elváltunk egymástól, megfogadtuk, mindig iszunk a távollevők helyett is. Hát ezért kell nekem három pohár.

Hosszú ideig ez így is történt, de egyik nap csak két pohárral rendel a borból. A tapintatos pincér rögtön érti a helyzetet és részvevően megszólal:

- Engedje meg, hogy a személyzet nevében is kifejezzem együttérzésemet kedves testvére elvesztése miatt.

A katakurd ránéz a picérre és mélabús mosollyal mondja:

- Ugyan hagyja, barátom, bátyám is, öcsém is makkegészséges. Engem viszont eltiltott az a fránya orvos az alkoholtól.

                                           

Bemegy egy pemmikán a kocsmába, letesz ötven thugot a pultra és a szárnyával a söröskorsók felé integet. A csapos teljesen elképedve nézi a jelenetet, sosem hitte volna, hogy egy állat ilyesmire képes. Azért csapol egy korsót és a pemmikán felé löki. Az ötven thugot elteszi, hiszen az tíz sör ára, üzletnek nem rossz, akárki issza is a sört. Aztán megszólal a lelkiismerete és tíz thugot visszaad a pemmikánnak. A pemmikán két szárnyával megfogja a sört, a csőréhez teszi és egy pillanat alatt kiissza.

- Na, pemmikán vendégem sem volt még, amióta itt vagyok.

A pemmikán távoztában hátrafordul:

- Hát, ha ilyen baromi drágán adja a sört, ne is csodálkozzék rajta!

                                           

Megy haza a részeg havár a keláti pincesorról, de mivel a 24-ik ajtóig elitta magát, nagy kábulatában teljesen eltéved. Ahogy dűlöngél ide-oda, egyszer csak betámolyog a keláti temetőbe. Mivel már nagyon sötét van, nem vesz észre egy frissen ásott sírhelyet, belelép és elterül benne. Az ütődéstől elveszti az eszméletét is csak a hajnal hasadtakor tér magához. Nagy nehezen kimászik a sírból és felkiált:

- Azannyamindenségit! Ezek szerint eljött a Feltámadás, de hogy pont én vagyok az első?!

                                           

Egy kapatos havár benyit a keláti anyakönyvi hivatalba:

- Uraim, jöttem bejelenteni, hogy ikreim születtek.

A hivatalvezető meglepve kérdezi:

- Miért mondja, hogy uraim, hiszen csak egyedül vagyok.

Mire a havár:

- Szent Parenchima, akkor megnézem, hátha nem is ikrek!

                                           

Egy tudásvágytól duzzadó egyetemi oktató hazatér a keláti pincesorról, miután egészen a második katakurd-bagamér háborúig itta magát. Nagy nehezen kinyitja a kulccsal az ajtót, de a hálószobába vezető lépcsővel már nem boldogul, kétszer is visszapotyog a lépcső aljára.

- Mi a fenét csinálsz odalent az éjszaka kellős közepén - ébred fel a felesége. - Még a végén felvered a szomszédokat is.

- Csak egy hordó Keláti Bagavért akarok felvinni a hálószobába.

- Gyere fel és végre aludj. A bort meg hagyd a fenébe, majd felhozod reggel.

- Sajnos nem lehet, mert már megittam.

                                           

  Két derék keláti polgár beszélget a pincesoron.

- Mit mondott a feleséged, amikor tegnap este részegen mentél haza?

- Elakadt a lélegzete.

- No, akkor ma én is berúgok!

                                           

 

Gyűjtötte: Viola d.g. Exiguum

Agresszív ogiva-viccek

Agresszív ogiva egy fenyőfaágon üldögél. Arra megy egy mott és megkérdezi:

- Mit csinálsz itt, ogiva?

- Cseresznyét eszem!

- De ez egy fenyőfa!

- Kuss! Hoztam!

                                           

Agresszív ogiva vizsgázik, de nem nagyon tud semmit. Végül a vizsgabiztos megsajnálja.

- Na jól van ogiva, kettessel átengedlek!

- Nem megyek!

                                           

Agresszív ogiva megy az erdőben és meglátja az akazsut. Megfog egy palacsintát és hozzávágja. Az akazsu megfordul és megkérdezi:

- Ez szándékos volt?

- Nem, lekváros!

                                           

Agresszív ogiva beleesik egy gödörbe, amiből nem tud kimászni. Arra sétál a mott és meglátja a gödörben az ogivát.

- Jaj, ogiva, várj egy kicsit, hozok segítséget és kihúzunk!

- Nem várok!

                                           

Megy az agresszív ogiva az erdőben és találkozik a jó tündérrel.

- Ogiva, jó kedvem van, teljesítem két kívánságod!

- Nem lehetne, hogy inkább három kívánságomat teljesítsd?

- De! Mi a második?

                                           

Agresszív ogiva megy a vonatállomásra jegyet venni. Odaér és így szól a pénztároshoz:

- Egy retúr jegyet kérek!

- Hova? - kérdi a pénztáros.

- Oda-vissza!!

                                           

Agresszív ogiva autóbuszon utazik. Jön az ellenőr:

- Jegyeket, bérleteket! - mire az ogiva:

- Nem kell!

                                           

Agresszív ogivát ébresztgeti az anyukája!

- Ogiva, ébredj fel! Mindjárt fél 8 lesz!

- Nem lesz!

                                           

Agresszív ogiva bemegy a játékboltba. Azt mondja:

- Kérek egy türelemjátékot... De kurva gyorsan!

                                           

Agresszív ogiva iszonyú náthás és folyamatosan szipog. Odamegy hozzá a mott és kérdi:

- Ogiva, nincs zsebkendőd?

- Van, de nem adok.

                                           

Agresszív ogiva pingál valamit a nyilvános WC falára. Megkérdezi a mott:

- Mit csinálsz, ogiva?

- A falra festem az ördögöt.

- Tényleg? Szarva van?

- Nem, festve!

                                           

Agresszív ogiva és a zsiráf beszélgetnek:

- Te mondd zsiráf miért jó, hogy olyan hosszú a nyakad?

- Mert amikor hűs forrásvizet iszom, érzem ahogy a vízcseppek végigsimogatják a torkomat.

- Te zsiráf, szoktál te hányni? - kérdi az ogiva.

                                           

Havár viccek:

A havár vőhöz ellátogat az anyós. A vő kedvesen fogadja:

- Csókolom, anyuka! Meddig tetszik maradni?

- Amíg szívesen láttok. - Mondja az anyós.

- Hát már egy teát sem tetszik meginni?

                                           

A havár orvos vízcsobogásra ébred. Fölkel, és döbbenten konstatálja, hogy a pincéje vízben ázik. Felhívja a vízszerelőt, hogy jöjjön azonnal.

    - Majd reggel, mondja a szerelő.

    - De uram, én éjszaka is kimentem magához a múltkor!

Jó, kijön a szerelő, megnézi a pincét, ahol már térdig ér a víz. Behajít a vízbe két tömítőgyűrűt, majd így szól,

- Ha reggelre nem lesz jobb, hívjon fel!

                                           

A havár számítógépes rendszeranalitikus teszteli a számítógépét, ami a világon minden kérdésre tudja a választ.

- Hol van az apám?

- Az Ön apja a Katakurd öbölben vitorlázik.

- Téves válasz. – Kopogja a billentyűzetbe a rendszeranalitikus. – Apám két éve meghalt.

- Ön téved. - válaszol a gép.– Aki meghalt, az Ön anyjának férje. Az Ön apja a Katakurd öbölben vitorlázik.