Stephanus úti kalandjai

 

Stephanus Bartolits:

COMPUTER-COMPUTER-COMPUTER-COMPUTER-COMPUTER

Katakurd stand a CeBIT-en!

COMPUTER-COMPUTER-COMPUTER-COMPUTER-COMPUTER

Egy külföldi látogató észrevételei a katakurd standról...

"... egy érdekes stand ütötte meg szememet. Az ország neve nem volt kiírva, de két szolgáltató reklámjai voltak láthatók belül, s nevük érthetően felkeltette figyelmemet. Az egyiket úgy hívták: Katatel, a másik neve Kurdtel volt. Fáradtságomat teljesen elfeledve beléptem a standra, ahol még nagyobb meglepetés ért. Belül egy harmadik szolgáltató egész kicsi pultja is feltűnt, rajta a cég neve: Bagatel. Ni, ez már nem lehet véletlen, gondoltam magamban és megpróbáltam érdeklődni az ott lévőktől, hová is kerültem. Hamarosan kiderült azonban, hogy a többiek is csak látogatók, s nem tudnak segíteni abban, milyen ország pavilonjában is vagyunk. A katalógusban ez a stand nem szerepelt és a pavilon alaprajza szerint itt csak egy pihenőpadnak és néhány virágtartónak kellene lennie. Mindig előfordul azonban, hogy egy-egy utolsó pillanatban jelentkező kiállító már csak ilyen pozícióban tud helyet kapni.

Arra várva, hogy előbb-utóbb csak megjelenik valaki, aki ide tartozik, találomra elkezdtem nézelődni a standon. Az egyik pulton egy egér volt (neeem, kedves Macska, nem olyan...) s mikor megmozdítottam, a két szolgáltató pultja között felszerelt nagy plazmakijelző kivilágosodott és egy nagy vörös ember jelent meg rajta, aki furcsa kiejtéssel ugyan, de angolul üdvözölte a stand vendégeit. Mondataiból kiderült, hogy a standon egyáltalán nincs személyzet, mert a távoli ország nem engedheti meg magának, hogy erre is költsön, de ők is be szeretnék mutatni távközlésüket a világnak. Üdvözölt tehát ... Katakurdisztán pavilonjában.

Igazából nem ért meglepetés, de mégis átfutott a hátamon a hideg: mi ez a színjáték? A többi látogató láthatóan érdeklődéssel kezdte el hallgatni a vörös embert, aki úgy mutatkozott be, mint az ország távközlekedési minisztere. Lopva körbenéztem, de senki nem kezdte el firtatni, hogy hol van ez az ország, a többi látogató úgy figyelt, mintha legalábbis mindenkinek triviális lett volna, mit is lát. A vörös ember pedig elmondta, hogy országukban két szolgáltató van, a Katatel és a Kurdtel, akik kemény versenyt vívnak a piacon. Minden év tavaszán megtartják a Távközlés Napját és ekkor a lakosság szavazáson dönti el, ki lesz a szolgáltató a következő egy éves időszakban. Mivel a lakosság az egy éves időszak alatt teljesen kiábrándul az előző évben megválasztott szolgáltatóból, így nem meglepő, hogy minden évben váltás következik be, kétszer egymás után még nem választották meg ugyanazt a társaságot. A miniszter szerint a módszer igen takarékos, hiszen így teljesen elegendő egyetlen távrecsegő hálózat a versenyhez. Igaz, hogy van az országban egy külföldi szolgáltató is, a Bagatel, azonban ők nem választhatók, szerepük kizárólag arra vonatkozik, hogy a választás napján ők szolgáltatják a kampánycsendet, hogy egyik társaság se kerülhessen előnyösebb helyzetbe. A Bagatel előírásai igen szigorúak ebben a tekintetben, még búgó hangot sem adnak annak, aki felveszi a kagylót (kivéve, ha ezt valaki a tengerparton teszi). Régebben egy borízű hang ugyan bemondta, hogy "Fog tudni telefonálni, ha vár", azonban ezt a Katatel rögtön a kampánycsend durva megsértésének titulálta, mert a Kurdtel részvényeinek túlnyomó többsége havár kezekben van. Erre a Bagatel a katakurd harci indulót játszotta be a telefonba búgó hang helyett, ez ellen azonban a Kurdtel tiltakozott, mondván, hogy a történelmi hangulatot idéző induló azt az időszakot idézi vissza a választókban, mikor még csak a Katatel szolgáltatott és ez rá nézve hátrányos. Ezután még megpróbáltak a Batatel marketing szakemberei a saját folklórjukból választani valami semleges szignált és a "Hej, ha szánt a bagamér, felvirágik Bagamér!" munkadalt játszották be lezginkán. Igen ám, de ez ellen mindkét szolgáltató tiltakozott, mondván, hogy ezzel akarja elérni a Bagatel, hogy befolyásolják a vidéki mezőgazdasági területek lakosságát a jelenlegi szabályok megváltoztatására. Maradt tehát a néma csönd.

A standon néhány érdekes eszközt is meg lehetett nézni, amit a miniszter a plazmaképernyőről mutatott be a látogatóknak. Az egyik érdekesség egy pénzbedobós telefon volt. A parafából készült korongot egy nyíláson keresztül kellett beleejteni, melyet szelamliknak hívtak, állítólag azért, mert olyan ritkán adta vissza a parafakorongot sikertelen hívás esetén, mint amilyen ritkán élve jutott ki valaki a Mordent-hegy szelamlikaiból. A nép ezeket a készülékeket éppen ezért szelamfónnak hívta.

Szintén érdekes volt a pemmifón, amivel a mobil telefont helyettesítették a távoli országban. Ha valakinek hirtelen telefonálnia kellett, üzenetét egy pemmikán fülébe súgta, az elrohant a legközelebbi szelamfónig és a megadott számra bemondta az üzenetet. Ha két parafakorongot tettünk a pemmikán szárnya alá, akkor a szelamfónon keresztül kapott válasszal azonnal vissza is rohant az üzenet küldőjéhez. A pemmifón nagy előnye volt, hogy az ország egész területén működni tudott komolyabb beruházás nélkül is. Voltak pemmifón előfizetők, akik mindig vitték magukkal saját pemmikánjukat, de a legtöbben az útszélén ácsorgó, előre fizetett pemmikánokat használták az üzenetek továbbítására. Az utóbbi módszer minőségileg rosszabb volt, mert az előre fizetett pemmikánok néha elfelejtették az üzenetet és ilyenkor maguk próbálták kitalálni, mit is üzentek velük. Mivel a meglepett hívott ebből következően az üzenetet általában nem is értette, így a válaszüzenet is meglepő volt, ebből további pemmifónhívások keletkeztek, ami igen jövedelmező volt a pemmifón szolgáltató számára. Ráadásul az is előfordult, hogy a pemmikán a választ is rossz helyre vitte meg, ez aztán további bonyodalmakat okozott.

Végezetül egy különleges szerkezetet láthattunk, a szerimétert. Ezt a szerkezetet azoknak szerelték fel, akik arra panaszkodtak, hogy se szeri se száma a téves hívásoknak. A szeriméter - mint a neve is mutatja - a téves hívások számát ugyan nem tudta mérni, de a szerit, azt igen. A szolgáltató aztán, mikor szerit ejtette, leolvasta a szerimétert és ebből tudta, amit tudott. Ennek ismeretében kezdődött meg a vita a téves hívások számáról.

Sok minden volt még a standon, amit meg szerettem volna nézni, de egyszer csak hat óra lett és elsötétült a plazmaképernyő...

 
 

 

Stephanus Bartolits műkedvelő ampelológus

Katakurd népszokások Franciaországban
avagy
Dugóévforduló

Kedves Barátnéim és Barátaim !

A nagyvilágban történő események sok helyütt viszik az utcára az embereket, hogy transzparenseikkel, jelszavaikkal, beszédeikkel tiltakozzanak valami ellen, kiálljanak valakik mellett vagy éppen véleményt nyilvánítsanak "egyes szerek nem kellemesnek nevezett, szellemre eredeztetett ferde kelleme" tárgyában. Nem is volt tehát meglepő, mikor a hét derekán Bordeaux utcáin sétálva tüntető csoportokba botlottam. A jó idő is segített abban, hogy nagyobb tömegek verődjenek össze a Garonne partján vagy a Gambetta téren és hangot adjanak követeléseiknek. A jelszavak és transzparensek alapján látni lehetett, hogy az iraki háborútól a légiirányítók sztrájkáig minden szerepelt a színes palettán. Különösebb meglepetés tehát nem ért, a BBC World előző esti híreit megnézve szinte rögtön ki lehetett találni, melyik tüntető csoport mit és miért képvisel.

Éppen ezért volt meglepő az a kis csoport, mely vidám hangulatban vonult végig az Allées de Tourny-n, Bordeaux egyik legszebb terén és egyáltalán nem úgy tűnt, hogy tiltakoznak valami miatt. Ugyanakkor mégis világosan látszott, hogy egy demonstráció résztvevőiről volt szó. Francia tudásom hézegos lévén, nehezen betűztem ki a leggyakrabban feltűnt transzparens szövegét: "Mis en Bouteille á la Propertiéré" (Dugd az üvegbe a megfelelő módon). Még meglepőbb volt a másik felirat "Bouchon, Bouchon, liége Bouchon" (Dugó, dugó, parafadugó). A legmeglepőbb azonban az volt, amikor a demonstráció közepén egy csoportban haladó szemrevaló lányok hirtelen szétnyíltak, szoknyájukat - a járdán álldogálók nem kis örömére - felkapták a nyakukba, majd lábuk közül dugóspuskát rántottak elő, s elkezték lőni a bámészkodókat. A járókelők lelkesen kezdték keresni a lövedékeket a járdán, miközben a lányok az egymásba gabalyodott emberekre óriási halászhálót borítottak.

Már-már én is beszálltam volna a lövedéket keresők növekvő táborába, de a demonstrációt nézve hirtelen déjá vu érzésem támadt. Ezt mintha olvastam volna valahol! Azonnal berontottam az első közeli Internet kávéházba (Café de Résau vagy Valami hasonló névre hallgatott) és máris felgomboltam az extra.hu/sympos honlapra. Rövid keresés után rátaláltam Petrus deák katakurd történelemről szóló veretes írására, s a negyedik fejezet végén megtaláltam, amit keresem: a "thug" elnevezésű, néptánchoz kapcsolódó játékot. Idézem:

Legények (körültáncolják a lányokat): Thug! Thug! - Lányok: Mit akartok? - Legények: Dugót akarunk! - Lányok: Dugni akartok? - Legények: Dugót akarunk! - Lányok: Thugot akartok? - Legények: Dugót akarunk! - Lányok: Minden thug egyet dug! - Legények (aprópénzt szórnak a lányok közé) - Lányok (hirtelen szétnyílnak, szoknyájuk alól dugóspuskákat rántanak elő, lőni kezdik a fiúkat, akik egymásnak esnek, egymásba gabalyodva kapkodják, próbálják megszerezni a parafadugókat, míg a lányok nevetve nagy halászhálót borítanak rájuk)

Végigolvasva a bekezdést, minden világos lett és ugyanakkor teljesen érthetetlen. Petrus deák szinte szó szerint ezt írta le anyagában, amit az utcán láttam. Akkor viszont a járókelők a parafadugókért versengtek? Miért és egyáltalán hogy kerül a katakurd történelmet idéző népi játék Bordeaux főterére?Már tudtam, mit kell tennem. Internet kártyámat a gépben felejtve (ott egye fene azt a néhány Eurot) rohantam a demonstrálók után. A lányok már újra összetömörülve haladtak a tömeg közepén és a fiúk körbetáncolták őket. Egyszer csak "thug! thug!" kiáltásokat hallottam, majd rövid kérdezz-felelek után megint felemelkedtek a szoknyák, de most már nem hagytam, hogy a kecses lábak elvonják figyelmemet, csak a lövedékekre koncentráltam. Sikerült is néhány lövedéket megszereznem, s ez igazolta Petrus deák leírását, a lövedékek parafadugók voltak. Pár pillanat múlva az is kiderült, hogy miért gyűjtik őket a járókelők. A parafadugók ugyanis nem igaziak voltak, hanem dugónak álcázott csokoládéról volt szó, mely Armagnac-kal volt töltve, hogy tovább lelkesítse a demonstrációt követő tömeget.

Természetesen megkerestem a demonstráció vezetőjét, egy nagy, vörös arcú úriembert, aki hajlandó volt megszólalni a francián kívül más nyelven is, ebből arra kellett következtetnem, hogy nem francia születésű. Kérdésemre elmondta, hogy egy közel ötszáz éves történelmi eseményt ünnepelnek meg minden évben április 3-án, melynek a francia történelemhez csak áttételesen van köze. Két másik ország közötti háborút döntött el a parafadugók hiánya, bizonyos Karakurdisztán és Bagaméria közötti összecsapás sorsát befolyásolta, hogy a katakurd parafadugót nem tudták felhasználni a bagamér katonák borosüvegeinek lezárásához. Mivel Bordeaux híres bortermő környék, természetesen ők is importálnak katakurd dugót, s ennek a szoros kapcsolatnak köszönhető, hogy rendszeresen megünneplik ezt a történelmi eseményt, mely az 1520-as években esett meg. Természetesen megkérdeztem, miért vannak a dugók csokoládéból. A válasz még meglepőbb volt, s azt igazolja, társaságunk jó nyomon jár a katakurd történelem felgöngyölése tárgyában. Francia barátunk ugyanis elmondta, hogy a bagamérek valami fura ételből igyekeztek dugót csinálni, (mirseaux-birseaux vagy mi a szöszt mondott) de ez természetesen nem sikerült. Erre a katakurd cukrászok készítettek három kocsiderék csokoládédugót és átküldték a bagamér táborba az ottani dugókontárok bosszantására. Minden egyes csokidogóra ráírták: "Ezt dugd az üvegbe a megfelelő módon!". Ennek emlékére lövik a demonstrációban részt vevő lányok a járókelőket mind a mai napig a csokidugókkal.

Akartam volna még pár dolgot kérdezni a nagy darab vörös embertől, de hirtelen megszólaltak az utcán a szirénák, nagyobb csapat egyenruhás jelent meg és pillanatok alatt szétszórta a demonstráció résztvevőit. Nem telt bele egy perc és az utcán semmi jel nem mutatott arra, hogy ott nemrég még nagy mulatság folyt. Órákon keresztül bolyongtam még Bordeaux utcáin, hátha meglátok valakit a tüntetés résztvevői közül, de nem jártam sikerrel.

Kedves Barátnéim és Barátaim !

Joggal mondhatjátok persze, hogy ez az egész csak merő kitaláció, sőt akár azt is, hogy nem kellett volna annyit kóstolgatnom Saint Emilion Grand Cru csodálatos vörösborait és akkor nem álmodtam volna össze ennyi marhaságot. Az elillant tüntetést ugyan nem sikerült se lefényképeznem, se transzparensét megszereznem, de este a szállodaszobámba jutott eszembe, hogy hiszen a zsebem tele van a ravasz módon összegyűjtött csokidugókkal! Engedjétek meg hát, hogy mint egyetlen tanújelét ennek a fantasztikus demonstrációnak, megajándékozzalak Titeket a történelmi pillanatot idéző lövedékek egy-egy példányával. Ha megevés előtt gondosan megnézitek a csomagolást, még talán a tüntetés fő jelszavát, a "Mis en Bouteille á la Propertiéré" feliratot is megtaláljátok rajta.

 
 

 

Stephanus Bartolits műértő frászkapó és bibliokibernológus

Katakurdisztán madárvilága

Kedves Barátnéim és Barátaim !

Az utóbbi időben úgy tűnik, hogy ahányszor külföldön járok, mindig történik valami, amiről kiderül, hogy közvetlenül vagy közvetve köze van Katakudisztánhoz. Az előző két alkalommal még hittem, hogy ez csak véletlen, azonban a mostani újabb meglepetés után már nem is tudom, mit higgyek. Persze jobb lenne, ha először elmondanám, mi is történt. Ehhez hadd mutassak egy érdekes cikket, melyet elutazás előtt néhány héttel találtam a Vasárnapi Turf egy régebbi számában.

Érdekességek Katakurdisztán madárvilágából

274. rész A truff

Ha nagytestű madarakról esik szó Katakurdisztán kapcsán, még a legképzettebb katakurdológusoknak is csak a pemmikán szokott eszébe jutni. Ennek a nagytestű, díszes tollazatú vízi- és futómadárnak, mely a jégkorszaki kihalt emlős ősmadár retardált leszármazottja, szinte mindenütt találkozhatunk a példányaival Katakurdisztánban. Erős teste alkalmassá teszi arra, hogy meglovagolják vagy egyszemélyes, kétkerekű kocsi elé fogják. Kevesen tudják viszont, hogy a Loró krátere közelében, a Katakurd-mészkőhegység erdeiben él egy másik nagytestű madár, melynek sokan varázserőt tulajdonítanak. Ez a madár pedig a truff.

Sok történet kering a truffról, melyeknek többnyire csekély valóságalapja van. Egyesek szerint a griffmadarakkal rokon madárról van szó, nemzetségük egy másik ága a truffmadaraké és ugyanolyan csodálatos tulajdonságokkal is rendelkeznek. Mások szerint a truffok Katakurdisztán sorsát meghatározó madarak, s amíg el nem pusztul az összes truff Loró környékén, addig az országnak nem kell külső erőktől tartania, megvédi őket a truff szelleme. Ennek jegyeként valóban található Loró környékén néhány olyan család, melynek címerállata a truff. A címerben ezek a madarak a legvadabb színekben pompáznak, ami látszólag arra utal, hogy egy hasonlóan tarka madárról lehet szó, mint a pemmikán. Ez azonban valószínűleg a címert tervező heraldikusok ismereteinek a hiányosságából adódó tévedés. A truff ugyanis nem színes, hanem egyszínű, bár arról megoszlanak a vélemények, hogy milyen is a színe.

Ez a sok titokzatosság a truff viselkedése, szokásai és tollazata tekintetében arra vezethető vissza, hogy a truff nagyon félénk állat, mely igen jól tudja álcázni mgát a Katakurd-Mészkőhegység sötét, sűrű erdeiben. Ha a truff megöregszik és élete végetér, teste percek alatt nyomtalanul eltűnik, szinte elpárolog az erdő mélyén. Ennek a következménye, hogy oly sok dologban bizonytalanok a források a truff külsejét tekintve is. Különösen az tette híressé ezt az állatot, hogy a vadászok is hiába próbálták leteríteni egy-egy példányát, az sem sikerült. A legtöbb szavahihető leírás szerint a truff testébe behatol ugyan a lövedék, de nem tesz benne kárt, hanem felszívódik testében a fémgolyó, a sörét és különösen erőssé teszi a truffot a külső támadásokkal szemben. Minél több lövést kap egy truff, annál ellenállóbbá válik tehát. Egyesek szerint a lövedékek száma a truff életkorára is jótékony hatással van, egy 30-40 alkalommal kilőtt truff akár a 400-450 évet is megérheti.

A katakurd emberek azonban nem ismernek lehetetlent. Legújabban a Sandeman természetvédő és vadászati társaság különleges élményre invitálja a Katakurdisztánba érkező külföldieket. A Lorói Krátertől nem messze ugyanis truffleseket szerveznek. Ezeken a truffleseken ugyan nem tudják garantálni, hogy a napokig egy helyben gubbasztók akár egyetlen truffot is fognak látni, az azonban tény, hogy sokan azt hiszik, láttak valamit és már ez is komoly eredménynek számít. A trufflesek sikerének azonban a valóságban egészen más oka van. A Sandeman társaság vadászai ugyanis arra a gondolatra jutottak, hogy ha a truff testében az acélgolyó is felszívódik, akkor olyan golyóval kell eltalálni, mely felszívódása esetén elbódítja a truffot, mely ezáltal elejthető. Hosszú kísérletezés után a portói borral töltött csokoládégolyó mellett döntöttek, s elkezdték gyártani a TRUFFLES golyókat, mellyel elláttak minden trufflesre induló vadászt. Egy dobozban méret szerint 8-15 golyó van, mely akár több truff elbódítására is alkalmas. Ezekkel a golyókkal sem sikerült ugyan még egyetlen truffot sem elejteni, hiszen ahhoz, hogy valaki meglőjön vele egy truffot, ahhoz először észre kéne vennie, ami szinte lehetetlen. A vadászok egy része azonban a truffles második-harmadik napján elkezdi maga megenni ezeket a golyókat, amitől hallucinációi támadnak, s persze az intenzív élmények hatására vízióiban leginkább külöböző formájú és színű truffokat lát. Hát ez a truffok körüli sok eltérő leírás "valóságalapja".

Vasárnapi Turf, 77. évfolyam 25. szám 7. oldal

Kedves Barátaim és Barátnéim !

Eddig tehát a cikk, és most nézzétek, mit találtam Lisszabon egyik kisebb boltjában. Igen, jól látjátok, ez bizony egy portóival töltött TRUFFLES gyolyókat tartalmazó doboz, egészen pontosan 10 darabot tartalmaz, s mivel errefelé truffot aligha tudunk ejteni vele, azt javasolom, próbaképpen bóduljunk el egy-egy lövedéktől, hiszen a benne lévő 10 golyó ehhez éppen elégséges. Közben pedig meditáljunk el azon, vajon lehet-e véletlen, hogy ezek a TRUFFLES golyók éppen akkor kerültek a kezeim közé, amikor megtaláltam a Vasárnapi Truffban ... azazhogy Turfban a fentebb idézett cikket.

 

Stephanus Bartolits bibliokibernológus

Kedves Barátnéim és Barátaim !

Bizony ilyen már rég történt velem. Külföldön járva mindig belebotlok valamibe, aminek köze van Katakurdisztánhoz vagy a havárokhoz és ezzel újabb és újabb érdekességeket tudunk meg világukról. Most azonban semmi, de semmi ilyen nem történt. Úgy is jöttem haza, hogy ma aztán nem tudok újdonsággal szolgálni ebben a témakörben. Volt ugyan egynéhány érdekesség, ami szóra lenne érdemes, de Katakurdisztánhoz ezeknek semmi, de semmi köze nincs. Hacsak...

Erre persze csak az után jöttem rá, hogy utólértek a sötét hírek, kutyaugatástól lett hangos jó öreg szülővárosom. Miközben én Párizsban keresem a meglepő eseményeket, azok Budapesten ütik fel fejüket, s csak elektronikus hírekből értesülök arról, hogy már a büntetés mértékét is kiszabták szegény, szerencsétlen Macskára, mintha csak egy Bacsó-filmben vállalt volna epizódszerepet Kotász doktor oldalán. Felháborító, flaszterszaggató dolgok történnek ezekben a nagyvárosokban. Szinte megnyugtatólag hatott rám Párizs csendes provincialitása ezekhez a rémes hírekhez képest. A szűk sikátornak ható Champs Elisee némasága, a barátságos, emberi magasságú Eiffel torony, a folyóvölgyben mélyen meghúzódó Montmarte mind-mind feledtették velem, hogy mi történik a világ ezen távoli pontján.

Éppen ezért volt hátborzongató, ahogy a Dokumentum hozzám került. Már leoltottam a villanyt a szállodaszobában, s eltűnődve nézegettem a bejárati ajtó alatt a folyosóról beszűrődő fényt, az egyetlen világítást, melynek gyenge pislákolása mellett el tudtam araszolni a megvetett ágyig, mikor a fénycsík szinte teljesen eltűnt.

Volt ilyen máskor is, egy-egy pillanatra, mikor késő éjjel a Latin negyed élvezeteitől megrészegült turisták jöttek haza és vonultak végig nagy robajjal a folyosón, most azonban teljes volt a csönd.

Az árnyék nem mozdult. Én sem. Mit akarhat vajon? Az ajtót már korábban bezártam, de ha most hajnali fél kettőkor kopogni fog, mit teszek? Percek teltek el, de úgy tűnt, hogy órák ebben a feszültségben, mikor lassan, nagyon lassan egy boríték kezdett el bekúszni az ajtó rése alatt.

A hideg teljesen kirázott, hiszen a másnapi időjárás jelentést már délután becsúsztatták az ajtó alatt, újságot, levelet nem várok, s ezek egyébként sem az éjszaka közepén érkeznek. A boríték egyszer csak megállt, nem jött tovább felém, majd egy pillanat alatt eltűnt az árnyék, döngő lépteket hallottam távolodni a folyosón, s véget ért a lidércnyomás.

Egy tigris fürgeségével vetettem magam az ajtóra, kinyitottam, hiszen a hosszú folyosón még látnom kell azt, aki a borítékot hozta, de sehol senkit nem láttam. A süket csöndben csak azt hallottam, hogy a léptek tovább távolodnak, majd kinyílik a liftajtó és a szokott kis kivárás után elindul a földszint felé, mintha csak futó vendégem távozott volna vele, hogy tovább kézbesítse üzenetét, mely még akkor is a borítékban lapult.

Visszamentem, az ajtót gondosan bezártam, kivettem a Dokumentumot melyet most körbeadok, hogy Ti is lássátok, és a félelemtől szinte megdermedve tettem fel a kérdést: csak nem fog a Kutyaugatás után még az Egércincogás is megjelenni a hazai szamizdat kiadások palettáján?

 

Stephanus Bartolits bibliokibernológus

Kedves Barátnéim és Barátaim !

Pemmikangrippe

Az élet néha váratlan fordulatokkal ajándékozza meg az embert, sokszor éppen olyankor, amikor a legkevésbé számít rá. Természetesen a történet, amit elmesélek, azzal kezdődött, hogy veszélybe került a házi feladat megírása. Na, ez nem olyan különleges eset – talán mindnyájunkkal megesett már egyszer-egyszer (na jó, akár kétszer is), – azonban most kapóra jött a váratlan fordulat. A hetet ugyanis Bécsben töltöttem, s éppen erre az időszakra esett húshagyó kedd is, mely itt különleges élménnyel kecsegtetett: mint kiderült, az osztrákok ugyanis “komolyan veszik” ezt a napot és este nyolctól megbolondul a város. Ettől persze csak tovább romlott bármilyen házi feladat megírásának az esélye, hiszen azt egy csendes, eseménytelen bécsi este gondoltam megírni szállodai szobám magányába visszavonulva. Hétfőn este azonban alkalmi ismerőseim – akikkel egy jazzklubban ismerkedtem meg, elbliccelve ezzel a hétfői házifeladat-írást – figyelmeztettek: keddre ne csináljak programot, jobban járok, ha céltalanul őgyelgek a belvárosban, lesz részem élményben bőven. Hittem is, nem is a tanácsnak, de győzött a kíváncsiság: este fél nyolc körül szisztematikusan megkezdtem a céltalan őgyelgést Bécs belvárosában.

Nem kellett sokat várnom. Nyolc óra előtt pár perccel hihetetlen zaj kerekedett a Kärtner strasse dereka táján, mintha a föld akart volna megnyílni a Stephanskirche környékén. Nem sokkal később kiderült, egy brazil ütős-együttes vonul végig az utcákon és hirdeti a húshagyó keddi mulatságok kezdetét.

Amerre a dobosok, táncoló fiúkkal, lányokkal az élen elvonultak, sorban kerültek elő a jelmezes figurák: Csehov három nővére sajátos formában, a H5N1 kommandócsoport hirdetve a Vogelgrippe közeledtét a világvége helyett, angyalok, ördögök, szerzetesek és utcalányok és valóban egész éjjel karneváli hangulat uralkodott Bécs belvárosában, különösen a Bermuda dreieck néven ismert szórakozónegyed környékén. A dobosok elől menekülve a tömeg engem is ide sodort és egy idő után rájöttem, valóban igazuk azoknak, akik előző nap azt javasolták, keddre ne csináljak programot.

Na, persze, jó duma, de hol itt a házi feladat. Mi köze ennek Katakurdisztánhoz? Avagy most fog feltűnni egy púpos ember a tömegben, kezében lóbálva három katakurd farsangi festményt? Hát akár hiszitek, akár nem…de nem ez történt. Sehol egy púpos ember, még műpúppal sem, de még csak egy nyűvedt gerincferdülésest sem láttam egész éjjel.

Ezzel szemben többször találkoztam fegyveres kommandókkal, terroristákkal, aszott öreganyónak álcázott fiatal leányokkal és nagy számban Asterix és Obelix jelmezébe öltözött figurákkal. No, ezzel az utóbbival lett a bibi. Egy idő után – sőt egész precízen fogalmazva, néhány adag forralt bor, punch és sör után – már minden vörös hajú, nagy darab ember csak Asterix vagy Obelix lehetett, így az a vidám figura is, akivel a Kaktus nevű diszkóban kortyolgattuk együtt a tequilás koktélunkat. Piros csíkos trikója ugyan kevéssé illett a jelmeztárba, a legtöbb Obelix egyszínű piros trikóban és kék csíkos nadrágban adta elő ezt a figurát, de hát hol van az előírva, hogy csak egy rend ruhája lehet Obelixnek?

Csendben szívta szivarját, csak néha morgott maga elé. Néha németül, néha mintha valami holland vagy norvég szöveget mormolt volna. Amúgy jámbor figura volt, remekül tűrte, hogy a tömegből néha valaki egyensúlyát veszítve az ölébe esett, a fejére könyökölt vagy éppen a koktélját borította volna fel. Ez utóbbinál mint a villám, elkapta a félig már felbillent poharat és úgy állította újra talpra, hogy egy csepp, nem sok, de annyi sem löttyent ki az italból. “Kein problem!” mormolta a szabadkozó leányzó felé, majd visszaesett bús magányába. Na, jobb asztaltársra is szert tehettem volna, gondoltam magamban, de hát úgy kell annak, aki egyedül megy mulatni: azt kell elviselnie mindenhol, aki mellé veti a sors. Előző nap legalább jó társaságom volt – ezzel vigasztaltam magam és nagyot kortyoltam a Tequila Sunrise- ból.

Ekkor jöttek be – mit bejöttek, beverekedték magukat, hiszen akkora tömeg volt – a H5N1 kommandó tagjai. Ahogy kiabálták, oltószerért jöttek és a csapos máris nyomta az Ottakringer csapolóját az oltóanyagért. Melankolikus asztaltársam felnézett és egy csendes sóhajt eresztett el: – Vogelgrippe! Es ist kein problem. Die Pemmikangrippe! Es war ein Tragödie der Katakurden.

 – Pemmikangrippe! Azt hittem először, rosszul hallok. De a "tragedie des katakurdes" után már nem fért kétség hozzá: sem nem Asterix, sem nem Obelix, hanem Havárix lehet a helyes megoldás.

És ez a vörös haj lehet, hogy nem is paróka! A fenébe! Teljesen elvette a tisztánlátásomat ez a húshagyó kedd. Persze, hiszen ez az orr, ez az egy tömbből faragott arc… hogy is nem vettem azonnal észre. Egy igazi katakurd leszármazott ül mellettem egy olyan helyen, ahol mozdulni sem lehet és én nem veszem észre!

Érdeklődésemet ettől kezdve természetesen az asztalszomszédom kötötte le, de ennek nem volt szabad semmi jelét adnom, ez nyilvánvaló volt. Óvatosan kezdtünk el beszélgetni – jobb híján angolul – elsősorban a farsang végi népszokásokról. Semleges téma, jó téma és nekem éppen erre volt szükségem. Havárix nem vett észre semmit és váratlanul nagyon közlékeny lett. Sokat mesélt a helybéli szokásokról és néha célzott rá, hogy neki nem ezek az igazi népi gyökerei. Elengedtem a fülem mellett a célzást, pedig nagyon nehezemre esett, de muszáj volt. Szóba hoztam viszont a H5N1 kommandót, s reméltem magától is begurul a billiárdgolyó a lyukba. Tervem fényesen bevált: Havárix – mert magamban csak így hívtam – hosszas mesébe kezdett.

Kiderült, ősei egy egész más világban éltek, ahol nagy mulatozás zárta le a fagyos téli időszakot. Három napon át mulattak a helybéliek, örvendve annak, hogy véget ért a tél és újra kezdődik a vidám tavaszi világ. A mulatozás mellett állandó népszokások is kialakultak, mint például a névre szóló pemmikántoll adományozás. Izgalmamat leplezve értetlenül néztem rá, mire benyúlt a zsebébe és átadott egy szakadozott papírlapot, melyen címként a következő állt:

"The secret of Kelat’s cellargate No. 37."

Ezen a ponton kiestem a szerepemből. Az esti fáradtság, a mulatság bódulata, a forralt borok, punchok és koktélok hatása együttesen lehetetlenné tette, hogy ne áruljam el magam. Úgy kaptam a papír után, mint aki az Északi sarkon kelt át érte, hogy megérinthesse akár egy pillanatra is. Havárix rám mosolygott:

- Kedves barátom, csodálom az önuralmát, de ugye egy pillanatig sem gondolta komolyan, hogy mi teljesen véletlenül ülünk itt egymás mellett. Kár volt erőlködnie a tettetett közönyösséggel, de megértem a próbálkozását. Én már két hete tudom, hogy ma este itt fogunk találkozni, barátaim meg azt mondták, sokkal könnyebb volt magát ideterelni, mint ahogy elsőre gondolták. Olvassa el alaposan ezt a dokumentumot, sok minden kiderül belőle. Sajnos az a népszokás, amit benne talál, örökre megszűnt és ennek a pemmikánok rejtélyes kihalása vetett véget. Igen, valóban éltek pemmikánok a földön, de egy náthaszerű betegség – akár hívhatjuk pemmikán-flu-nek, pemmikán-grippe-nek is – véget vetett létüknek. Reggel pontban 6 órakor jelenjen meg ezzel a dokumentummal a szállodája recepcióján. Pontos legyen, egy perc késés is végzetes lehet. Adja át ezt a dokumentumot egy alacsony, szakállas embernek, aki cserébe egy kis csomagot fog átadni Önnek. Addigra már tudni fogja, mi a teendője ezzel a csomaggal. Már most elárulom: nem érdemes meglépnie a dokumentummal, a csomag tartalma sokkal értékesebb. A szakállas úrtól ne kérdezzen semmit, ne is próbálkozzon, nem érdemes. Ő csak postás lesz a dologban, nem ismeri a részleteket.

Döbbenten hallgattam a monológot. Reggel hatkor! De hiszen már hajnali egy óra lehet! Haza is alig érek addigra és ezt a papírt el is kellene olvasni, vagy inkább lemásolni kézzel, igen az lesz a legjobb. Csendben ránéztem az órámra, hogy lássam, ténylegesen mennyi is az idő. Már fél kettő volt. Ezt a rövid pillanatot használta ki Havárix, hogy az óriási tömeg ellenére úgy eltűnjön egy pillanat alatt, hogy megvillanni sem láttam vörös haját a tömegben. Természetesen elsüllyesztettem a szakadozott papírlapot és azonnal utána eredtem, hogy utólérjem és megkérdezzem, miről is van szó, hogy lehet, hogy az nem véletlen, amit én annak hiszek és mi ez az egész. Egy teljes órán keresztül bolyongtam még a Bermuda-háromszögben, hogy megtaláljam Havárixot, de teljes mértékben kudarcot vallottam. Akkor működött csak a véletlen, amikor Ő akarta. Amikor én, akkor nem működött semmi sem.

Visszamentem a szállodába, egyenesen fel a szobámba, ahogy voltam, kabátban végigheveredtem az ágyon és elkezdtem olvasni a dokumentumot.

A 37. keláti pinceajtó titka

S tudjátok meg, havárok, csak akkor szerezhetjük vissza becsületünket, ha idegen tollakkal nem ékeskedünk. Ne nyíljon meg hát a 37. keláti pinceajtó olyan havár előtt, aki valaha is idegen tollal ékeskedett. S hogy miért ez a tilalom, olvassátok az ősi történetet alant.

Történt is egyszer, hogy a katakurdok szokásba vették, hogy a télűző mulatságok elején felvonulnak a város vagy falu fő utcáján és éltetik a közelgő tavaszt. Akarták azonban a katakurdok mutatni, hogy mely sok barmuk és jószágjuk van, s ezért kihúzták pemmikánjaik farktőtollát a felvonulás előtt és ebből csináltak tolldíszt maguknak. Kinek a legszebb, legtöbb tollból álló tolldísze volt, az számított a leggazdagabbnak a katakurdok közül. Volt is pompa az utcákon rendesen, csak éppen ez keverte a bajt is az ünneplők között. A keláti havárok ugyanis minden erejükkel a szőlőgondozással voltak elfoglalva és nem volt idejük arra, hogy emellett még pemmikánokat tenyésszenek. Mikor aztán eljött a télbúcsúztatás ideje, hiába voltak tehetősek, egyetlen farktőtollat sem tudtak a tolldíszükbe tenni és szégyenszemre kulloghattak a felvonulás végén, ahová már a triőrök által a menet elején táncolt kvagga kiáltozásai sem hallatszottak el.

Ettől kezdve aztán egyre gyakoribb lett a farsang előtti-alatti farktőtoll-lopás, ami nem is volt egyszerű feladat. A pemmikánok a saját gazdájukat sem engedték nagyon közel magukhoz, bár a farktőtoll kihúzása nem okozott fájdalmat az állatoknak, de mégis erős kapálódzással adták jelét a tiltakozásuknak. Ha azonban idegen közelített a pemmikánok felé, azok igen harciasak tudtak lenni és erős rúgásukkal sok havárt kergettek ágyba a felvonulás helyett. Akiknek azonban mégis sikerült a pemmikánok közelébe férkőzniük azok általában a farktőtollal távoztak, s mire a pemmikán tulajdonosa észbe kapott, már nem volt mit a tolldíszébe rakni. A tolldíszlopás pár évtized alatt olyan méreteket öltött, hogy maga a felvonulási népszokás is kezdett veszélybe kerülni. Ezt viszont sem a katakurdok, sem a havárok nem akarták és ügyes megoldást találtak ki a problémára. A pemmikánok egy részének a farktőtollait már ősszel, még a színtelen tollkorszakban saját nevükkel látták el, s mire tavasszal a farktőtoll megszínesedett, már nem volt értelme ellopni, mert a szárában viselte eredeti tulajdonosának a nevét. Ugyanakkor a pemmikánok másik felének a farktőtollába olyan havárok nevét vésték, akiknek a borát itták. Ezeket sem volt értelme tehát ellopni, Yaszeli havának első napjaiban viszont kialakult eg kedves szokás: ekkor adták át a havároknak a nevükkel ellátott tollakat. Ettől kezdve nem kellett a havároknak idegen tollakkal ékeskedniük, ezeket a pemmikántollakat sajátjuknak tekinthették. Így oldódott meg az idegen tollakkal való ékeskedés problémája.

Később a nagy pemmikánvész után – mikor hosszú ideig csak mutatóban lehetett egy-egy állatot találni – a farktőtollas felvonulás divatja megszűnt, megmaradt viszont az a szokás, hogy a katakurdok tiszteletüket névre szóló tollakkal fejezik ki mások iránt. Általában már nem is madártollat, hanem inkább írásra alkalmas tollat adnak át tiszteletük jeléül, de arra mindig vigyáznak, hogy a tollak borítása ne műanyag vagy fém, hanem valamilyen természetes anyag legyen.

Hát ennyi volt a szakadozott, kissé agyonolvasott papíron, amit nagyjából lefordítva adok közre néktek. Reggel persze már háromnegyed hatkor lent szundikáltam egy fotelben a szálloda halljában, kezemben egy dosszié, benne pedig a dokumentum. Egy-egy korán a reptérre igyekvő üzletemberen kívül azonban senkit nem láttam. Egyre nyugtalanabbul tekintgetem körül, a hallban lévő óra már 5.59-et mutatott. A dokumentum tartalmának az ismeretében most már bosszantott volna, ha nem tudom meg, mi az a csomag, amit át kell vennem. Egyre nagyobb figyelemmel néztem a bejáratot és a recepciót, hátha meglátom az alacsony, szakállas embert. Ebben a pillanatban felállt valaki a hátam mögött lévő fotelből, ami első látásra üresnek tűnt. Kicsi, alacsony ember volt, szinte gyermekméretű. Mikor megfordult, csak akkor vette észre, hogy szakálla majdnem földig ér. Negyed órája ott ült mozdulatlanul és várta, hogy 6 óra legyen!! Két lépéssel ott termett mellettem, meghajolt, elvette tőlem a dossziét, kinyitotta, majd látva benne a dokumentumot egy kicsi csomagot adott át. Nem köszönt, nem kérdezte, ki vagyok, egy szót sem szólt, s mikor elvettem a csomagot, egy pillanat alatt el is távozott.

Hosszasan álltam még a szálloda halljában, mintha csak azt vártam volna, hogy odajön valaki és elmagyarázza, mi is történt valójában. "A taxi, Sir?" kérdezte meg vagy két perc múlva a bell-captain, miután ő meg az én viselkedésemet nem tudta értelmezni. "No, thank you, I’ve changed my mind", "Köszönöm, de meggondoltam magam." válaszoltam és felmentem a szobámba. Egy bő órám volt még a reggeliig, a kis csomagot letettem az asztalra és lefeküdtem még egyet aludni. Felébredve azonban konstatáltam, nem álmodtam a történetet, ugyanúgy ott volt a csomag az asztalon. Nem bontottam ki aznap, sőt azóta sem. Tegyük meg most, a Symposion ülésen, együtt.

 

Stephanus Bartolits:

Bönnsches Brauhaus

Hej Gaváriusz, Gaváriusz! Hónapok óta nem találkoztunk és mégis állandóan eszembe juttatod magadat. Hol azzal, hogy van valamid, hol meg éppen azzal, hogy nincs valamid. Most éppen a "nincs valamid" periódusban vagyunk, se társasjáték – azt szégyenszemre a kispesti piacról kell beszerezni – se festmények, se semmi. A múltkor azt hiem, közöd van a bécsi kis csomaghoz, de úgy tűnik, nem volt. Most pedig Bonnban éreztem úgy, Gaváriusz van a háttérben.

No, persze a dolog sosem úgy indul, hogy arra gondolok, mid nincs megint. A dolgok mindig eseménytelenül kezdődnek, már ha ennek a mondatnak egyáltalán van értelme, hiszen ha valami kezdődik, az már önmagában esemény. Nos, tehát rövid és egyhangú bonni utazásra számítottam, múltkor sem lopta szívembe magát ez a város, eltekintve a Bad Godesbergi dugótoronytól. Jó éttermet tavaly nem találtam, élet alig volt, az átköltözött

Berlinbe, most meg a Rajna is árad, ettől minden kulturális esemény elmaradt, tehát sehol semmi élvezetes eseményre nem volt remény.

Szinte észre sem vettem, hogyan került a kezembe a Bönnsch Brauhaus kis reklámcédulája. Ja, tudom. Alapvetően egy jó kis belváros térképet találtam a szállodában, ennek a hátán voltak reklámok. A reklámok között több hasonló hely is volt, de itt megfogott a söröspohár furcsa formája. A címet megnézve kiderült, hogy a Brauhaus néhány percre van a szállodámtól. A tudás pedig cselekedetet szül, tegnap este tehát ott találtam magam a sörfőzdében.

Fura egy hely, az biztos. A helyszínen főzött sört 2 decis poharakban hordják ki, de – éppen a kis pohár miatt – szinte folyamatosan. A sörfőzde főzőüstjeit is látni lehet, de csak azok számára, aki nem ülnek le a legelső szabad asztal mellé, hanem mélyen bemerészkednek a műintézmény labirintusába. Ezt tettem én is tegnap este – és megérte.

Két fiatal, szemrevaló pincérnő hordta ki a kis pohárkákat, de nem ez volt számomra az igazi látnivaló. Sokkal érdekesebb volt a háttérben az üvegfallal elválasztott vörösréz főzőüstök látványa. Az üvegfalon – mintha csak múzeumban lennénk – kis vitrinekben voltak láthatók a Bönnsch főzéséhez használt “ Gerste”, “Hopfen” és “Malz” minták. Ott, a serfőzde végében lehetett jól látni, hogy ez egy igazi tudomány, s amit iszunk az nem is sör, hanem folyékony tudás.

Ettől a folyékony tudástól egy idő után már kellően kiokosodtam, a sokadik kis rovátka került a söralátétemre – ezzel igyekeztek a szemrevalók tudtomra adni, hogy sok kicsi sokra megy –, elköltöttem vacsorámat is, mely igen ízletes volt és már a vacsora utáni szivarom felénél tartottam, mikor az asztalomhoz ült egy idős, szakállas férfi. “Tetszik?” kérdezte németül, de jeleztem neki, ezen a nyelven a társalgásunk nagyon szűk kereteket fog kapni. Angolul folytattuk hát a beszélgetést, amiből kiderült, a szakállas férfi főzi a sört ezekben a csodás üstökben. Sok érdekeset mesélt, főként olyan sörökről, melyek messze eltérően készülnek a megszokott nagy márkáktól.

Gaváriusz ekkor még nem jutott eszembe, csak akkor, mikor a barna sörökről kezdett el beszélni a szakállas serfőző. A különlegességek között említett egy sört, melyet valami távoli országban nem is gabonából, hanem valami különleges tésztaszerűségből erjesztettek. Az ország nevét nem tudta, de állította, hogy a tésztaféle neve után ezt hívták mirzasörnek. Na, gondolhatjátok, a lélegzetem is elállt. Látta rajtam az érdeklődést, de sajnos nem tudott sokkal többet mesélni a nedűről. Valami olyasmit mondott, hogy az országban nem termett komló, sem más ismert sör-alapanyag, de valami helyi háború alatt felfutott a mirzatészta-termelés és a békekötés után a felhalmozott mirzakészletekből kezdtek el sört érlelni, bár amúgy borivó nemzetről van szó.

Hosszas faggatásra annyit még elárult, hogy a Sterntorstrasse végén van egy kis antikvárium, ott lehet régi, elfeledett dokumentumokat találni néha sörtörténeti témákban. Nekem azonban már nem volt lehetőségem az antikváriumot megnézni, így ez legközelebbre marad. Addig is az egyetlen lehetőség, hogy megbízom Gaváriuszt, nézzen utána, nem talál-e valamit a Múzeum körúti antikvárium mélyén.9;9;9;9;9;

 

Stephanus Bartolits királyi bibliokíber és műkedvelő botanikus  

Sárkányvérfa

Kedves Barátnéim és Barátaim !

Ritkán hoz nekem a sors olyan utazást, ami két-három napnál hosszabb, így hát nem is vagyok arra felkészülve, hogy egy külföldi városban egy teljes hétvégém legyen a körülnézésre. Most azonban így adódott Genf városában és nem is tudtam hirtelen, mit is kezdjek egy ekkora ajándékkal. Az időjárás ugyan gondoskodott róla, hogy ne legyenek nagyobb gondjaim, szombaton többnyire esett az eső és hol itt, hol ott zavart be egy-egy múzeumba vagy nevezetes épületbe. Szerettem volna pedig egy kis zöldet is látni, hiszen azt mondják, Genf a parkok és kertek városa és többen is javasolták, hogy érdemes elmenni a Genfi-tó partján lévő Botanikus kertbe kicsit felüdülni és tiszta levegőt szívni az egész heti bezártság után. Hát erre bizony a szombat nem adott lehetőséget, viszont vasárnap kicsit biztatóbbnak látszott az idő, így hát arrafelé vettem az utam.

Először a tó partján álló technikatörténeti múzeum gyűjteményét  néztem meg, mert hát a természettudományok közül mégiscsak ez áll hozzám közelebb, de aztán valóban a fák és virágok tudománya következett. A Botanikus kert látványában nem csalódtam, rendezett módon lehetett megcsodálni a különféle földrészek, országok szerint csoportosított növénycsodákat, a kis táblákról jól leolvasható volt, merre is járok a néhány négyzetkilométerre lekicsinyített világban. Először kerültem is a zárt üvegpavilonokat, de aztán egy idő után a Mediterrán üvegház felé vitt a lábam, hadd jöjjenek a kaktuszok, pálmák és egyéb érdekességek.

Alig kezdtem azonban nézegetni az üvegházban a mexikói régió különlegességeit, mikor egy hang szólalt meg mögöttem:

- Tegnapra vártuk, kedves Stephanus, de végül is nem baj, hogy ma jött!

Annyira meglepődtem azon, hogy valamikorra is vártak itt engem, hogy nem is fogtam fel, hogy a hang magyarul beszél hozzám. Hogy várhat itt bárki is, mikor senkinek sem mondtam, hogy idejövök? Hátrafordultam és a meglepetéstől a földbe gyökeredzett a lábam…ami egy botanikus kertben különösen nem szerencsés dolog. Az illető egy pálmafa alatt állt, az arcát nem láttam, de ez a hajlott testtartás…

- Gaváriusz, honnan a csudából került ide és miért gondolta, hogy valaha is idejövök? – tört ki belőlem a meglepetés, miután ráébredtem, hogy a testtartás a Múzeum körúti antikváriumból olyan ismerős, ahol a púpos kis öreg dolgozik.

- Hát ezt én is kérdezhetném magától! De nem kérdezem, mert tájékozódni szoktam a világ dolgai felől. Az Ínyesinas legutóbbi számait olvasgatva nem is volt kétséges, hogy figyelme hamarosan a növények felé fordul. Amióta egy nehéz munkával beszerzett korabeli irat, egy naplótöredék eltűnt az Antikváriumból, azóta gyanakszom magára. Menekülés Würmből, Draco szigete, he, sárkányevő növények, he, csórogatunk az Antikváriumból? Csak azt nem értem, hogy ha már ellopta a kéziratot, akkor miért publikálja egy széltében-hosszában olvasott kiadványban. Erre még nem jöttem rá, de talán most elárulja.

- Na de kedves Gaváriusz, csak nem gondolja, hogy csak úgy bemegyek az antikváriumba és ellopok egy kéziratot, amiről nem is tudom, hogy létezik?? Miket feltételez rólam? Amúgy meg mióta széltében-hosszában olvasott kiadvány az Ínyesinas? Egyáltalán, hogy kerül az a maga kezébe? Csak nem valamelyikünktől lopja? – válaszoltam mérgesen minden barna sörök eltüntetőjének.

- No jól van, jól van, nem kell mindjárt lenyelni az embert csak azért, mert segíteni akar. A képlet egyszerű. Nekem arra a kéziratra szükségem van, maga meg itt szaglászik a botanikus kertben. Világos, hogy mi érdekli, de úgysem találja meg magától. Tehát az ajánlatom a következő: segítek némi információhoz jutnia a sárkányevő növényekről, cserébe maga visszaadja a kéziratot és este fizet nekem két … úgy értem két alkalommal három barna sört a Bagatelle brasserie-ben és kvittek vagyunk. Ne habozzon, Mitics Draggo professzor már várja a könyvtárszobában. Pedig ma már nem akart bejönni, azt mondta, szélhámos vagyok, nem is jön ide semmilyen érdeklődő vendég. Maga érti ezt a gyanakvó hozzáállást?

Hát én hirtelen semmit nem értettem, nekem az egész sok volt. Mit kavar megint Gaváriusz? Ezek szerint a menekültek naplótöredékét ő szerezte valahonnan, s valaki nyilván ellopta tőle és utána került hozzám. De ki az a Mitics Draggo? És mit tud nekem mondani? Hiszen én nem ezért jöttem a Botanikus kertbe, csak kis levegőt szívni. Vagy talán mégis járt valami a fejemben? Na nem, megbolondulni azért nem kell, térjünk vissza a realitások talajára.

- Ide figyeljen Gaváriusz. A kézirat most nincs nálam, Budapesten van és én azt kemény pénzért vásároltam egy közvetítőtől. Bárki vár itt engem, most nem tudom visszaadni a dokumentumot és egyébként sem kívánom kiadni a kezemből, amit drága pénzért megvettem. Tehát nincs üzlet, érti? Hiába jött, most az egyszer tévedett.

- No, én nem lennék ebben olyan biztos. Vissza fog az a kézirat jutni hozzám és amúgy sem kell most odaadnia. Ezt a dolgot megoldjuk Pesten és anyagi kár sem fogja érni magát, erről kezeskedem. De hogy lássa, kivel van dolga, most nem is kérek semmit a barna sörökön kívül, az a kilenc korsó, amiről beszéltünk, igazán nem nagy ár azért, amit hallani fog. Na jöjjön, mert a professzor ebédre haza akar menni, a felesége igazi házisár…akarom mondani igen szigorú asszony.

- Na jó, Gaváriusz, ma este fizetek két barna sört, ezt most megígérem, aztán lássuk ezt a Miticsku Dragujevácot, össze tud-e hordani még egy korsóra valót. Ennyi, mert ma még sok helyre el szeretnék jutni.

- Maga tudja. Én azért nem lennék ilyen szkeptikus. Jöjjön csak, mutatok valamit. Hátha ez mégiscsak érdekli magát.

Ezzel Gaváriusz elindult a Mediterrán üvegház hátsó részéhez, ahol egy kissé rozsdás ajtó zárta le az üvegházba torkolló folyosót. A púpos ember varázslatos gyorsasággal ért oda és egy kulcsot vett elő, majd kinyitotta az ajtót. A folyosó egy másik, kisebb üvegházba vezetett, ahol csak néhány növény állt. Odavezetett az egyikhez.

- Olvassa  csak a táblát és rögtön felemeli a fejadagomat.

Közelebb hajoltam a táblához, amin latinul és franciául is ott állt a növény neve. Latinul Draceana draco, franciául Dragonnier a Kanári-szigetekről. De hiszen ez a Kanári sárkányfa vagy más néven sárkányvérfa!! Nahát, ez a Gaváriusz mégiscsak tudhat valamit! A tábla mögött egy közel nyolc méter magas fa állott, törzsének a nagy része csupasz volt, csak a fa tetején lengedezett a zöld korona. Ha erről a fáról fog mondani valamit ez a professzor, akkor Gaváriusz valóban megérdemel mondjuk még egy sört – de nem többet.

- Látom, kezdi komolyan érdekelni a dolog. – szólalt meg az antikvárius. – Ha itt felmegyünk ezen a csigalépcsőn, pillanatok alatt a könyvtárban lehetünk.

Ezzel Gaváriusz elindult felfelé, én pedig utána. A lépcső tetején lévő üvegfolyosó átvitt egy impozáns téglaépületbe, ahol pár ajtó elhagyása után egy öregebb részébe értünk az intézménynek. Egy faragott ajtónál Gaváriusz megállt és előre engedett.

- Ez a botanikai kert régi könyvtára, ahol csak az 1900 előtt kiadott művek találhatók meg. A könyvtár éppen ezért nem is nyilvános, csak néhány kutatónak van engedélye a könyvek tanulmányozására, elvitelére pedig csak a Botanikai Kert igazgatójának az egyedi felhatalmazó levelével van lehetőség. Ezzel a felhatalmazással rendelkezik Mitics Draggo professzor, aki várja önt.

Benyitottam a faragott ajtón. Egy alacsony mennyezetű szobába jutottam, a falak mentén egészen a plafonig tölgyfa polcokon álltak a valóban igen réginek tűnő könyvek. A szoba túlsó végén egy óriási íróasztal mögött egy csupaszőr ember ült, hatalmas szemüveggel az orrán. Az íróasztal-lámpa egészen groteszk módon világította meg a szemüveget, mely fura árnyékot vetett a professzor szakállára. Szemmel láthatóan egy színes ábrákkal teli könyvbe mélyedt és tudomást sem véve a külvilágról, nagy figyelemmel olvasott. Fejének az árnyéka kirajzolódott a könyvespolcokon, s ide-oda imbolygott, ahogy a professzor nem csak szemével, hanem egész fejével követte a sorokat olvasás közben. Kissé megilletődötten hátranéztem Gaváriuszra, aki azonban teljesen közvetlenül odalépett a professzorhoz, megérintette a vállát, majd mintha egy cirkuszban lennénk, diadalmasan rámutatott a professzorra:

- Ime, Mitics Draggo, a botanikai tudományok doktora, akadémikus. Mivel magyarul csak néhány növény nevét ismeri, így térjünk át az angol társalgásra.

Mitics Draggo mindeközben tovább olvasott, nevének hallatára egy pillanatra felnézett a könyvből, majd láthatóan minden érdeklődés hiányában levette rólam a szemét és olvasott tovább.

- Üdvözlöm, professzor, örülök, hogy megismerhetem. Igazából nem is tudom, hogy mondjam el, hogy miért …

- Sehogy ne mondja el. Nem érdekel, miért van itt. Ha izgatják a Dracaena Draco témájában folytatott kutatásaim, foglaljon helyet és hallgasson meg, ha más dologban szeretne megtudni valamit, ne tartsuk fel egymást.

Hát nem egy barátságos ember, az biztos, de a téma érdekel, így hát leültem a nagy íróasztallal szemben. Gaváriusz nesztelenül mellém siklott és egy kis zsámolyon foglalt helyet. A félhomályban nehezen tudtam kivenni a professzor arcvonásait. Talán nem is jó szó az arcvonás, az egész feje olyan furcsa volt, inkább egy hajléktalan alkoholistának nézett ki, mintsem tudósnak. Arcából a rengeteg szőrtől semmi sem látszott, a feje egész lapos volt, a magas homloknak nyoma sem, az orra feltűnően nagy…és az a hatalmas szemüveg! Most vettem csak észre, hogy a legjobban az zavart benne, hogy a szemüveg nem teljesen átlátszó! Hogy lehet ebben a sötétben napszemüvegben olvasni?

A professzor mintha csak ráérzett volna, hogy mire gondolok. Felemelte kicsit a fejét és félretolta a színes ábrákkal teli könyvet. A könyv így közelebb került hozzám és meglepve láttam, hogy számomra ismeretlen betűkkel van írva, ami leginkább a rovásírás jeleihez hasonlított. Lehet, hogy sok minden van ennek a fura professzornak a fejében?

- Kérem, tekintsen el a szobában uralkodó körülményektől. Kutatásom megkívánja az intenzív munkát, nincs időm a külcsínnel foglalkozni. Eredményt, eredményt kell elérnem, a többi nem számít. De hagyjuk is ezt. Térjünk a tárgyra. A Draceana Draco botanikailag hosszú ideig egy unalmas növénynek számított. Meghatározása sem okozott gondot: a zárvatermők (Magnoliophyta) törzsébe, az egyszikűek (Liliopsida) osztályába tartozik, ezen belül pedig a spárgavirágúak (Asparagales) rendjébe, a csodabogyófélék (Ruscaceae) családjába sorolható be. Ezen belül található a sárkányfák (Dracaena) nemzetsége és ennek egy képviselője vagy hetven másik növénnyel együtt a Dracaena Draco. Botanikai körökben Canarian Dragon’s Tree (magyarul Kanári sárkányfa) a neve, amit onnan kapott, hogy a Kanári-szigeteken találták a legszebb és legnagyobb példányokat. Tenerife szigetén van az Orotava kert, ahol igen idős példányai találhatók a Dracaena Draco-nak. A sziget elfoglalásakor, 1492-ben már olyan példánya létezett, mely 23,5 méter magas volt és törzsének a kerülete 14,8 méter volt. Sajnos ez a fa – mely már akkor több ezer éves lehetett – egy 1868-ban kitört óriási viharban tönkrement, de a kertben ma is szép számmal állnak idős példányok.

 A növény számomra nem is lenne érdekes, ha nem lenne egy másik neve is. A köznyelvben angolul leggyakrabban Dragon’s-blood Tree-nek szokták hívni (magyarul sárkányvérfa), s onnan kapta ezt a nevet, hogy a fa kérgét megsértve, vörös mézga (sanguis draconis) ered belőle. A nedvet sok mindenre használták, a bútoriparban pácoláshoz és lakkok színezéséhez, de mágikus gyógyerőt is tulajdonítottak neki, s orvosi célokra is használják jelenleg is. A legizgalmasabb kérdés azonban mégiscsak az, mitől is hívják sárkányvérnek ezt a vörös gyantát? Végül is mi köze van ennek a jámbor növénynek a sárkányok misztikus, de nagyon is érdekes világához?

Egy pillanatra úgy tűnt a félhomályban, mintha a professzornak egyszerre több feje is lenne, ahogy egyre felhevültebben magyarázott. Erősen becsuktam a szemem, s újra kinyitva már csak egy fejet láttam. Lehet, hogy kicsit elfáradtam a héten? Gaváriuszra sandítottam, aki egykedvűen hallgatta a professzor magyarázatát. Ezek szerint ő nem látott semmi furcsát.

- Nos, kutatásaimban egészen a görög mitológiáig jutottam vissza. A görögök ókori ábrázolásaiban rendszeresen felbukkan a görög harcosok és a sárkány csatája. Gondoljunk csak a Louvre-ban kiállított egyik legszebb állapotban megmaradt amphorára. Járt már a Louvre-ban? Ha legközelebb elmegy, keresse fel az etruszk és római antik gyűjteményt az első emeleten. Ott a 42-es szobában meg fogja találni az amphorát a 3-as sorszám alatt. Az ábrázolás tökéletes, Kadmosz harcát ábrázolja a sárkánnyal. A történetet bizonyára ismeri. Kadmosz Agénór föníciai király és Télephassza fia volt, a gyönyörűséges Europé testvére. Zeusz beleszeretett Europé szépségébe és fehér bika képében elrabolta őt. Anyja, Télephassza és fiai Europé keresésére indultak, de az út során a királynő meghalt és fivérei visszafordultak, csak Kadmosz folytatta a keresést. Delphoiba ment, ahol azt a tanácsot kapta, hogy ne keresse tovább Europét, hanem kövessen egy tehenet és alapítson egy várost ott, ahová a tehén vezeti. Kadmosz így vetődött el Boiótiába, ahol megölt egy sárkányt és Athéné tanácsára elvetette a sárkányfogakat, amikből harcosok keltek ki és egymással kezdtek el harcolni. Az öt legerősebb maradt közülük életben és Kadmosz ezzel az öt harcossal alapította meg Kadmosz városát, amit később Thébának neveztek. Nos, az amphora azt a jelenetet örökíti meg, amikor Kadmosz legyőzi a sárkányt, hogy elvethesse a fogait. Máig is rejtély, hogyan tudta Kadmosz legyőzni a sárkányt, hiszen addig mindig a sárkányok győzedelmeskedtek.

Ennél a mondatnál a professzor arcán némi düh látszott és egy pillanatra úgy tűnt, mintha lángnyelv csapna ki a szájából. Hogy ezek a félhomályba beszüremlő fények micsoda optikai csalódásokat okoznak!!

- Na, de Kadmosz történetének még nincs sok köze a Dracaena Draco-hoz. Hanem a megoldást mégiscsak a görögöknél keresik a legtöbben. – mondta a professzor és hátrafordult a tölgyfa könyvespolchoz, hogy leemeljen egy könyvet. A patinás gerincű könyv igen magasan volt és a professzor nyaka megnyúlni látszott, ahogy nyújtózkodott a könyvért. Ahogy a függöny mintázatának az árnyéka ráesett a nyakára, teljesen úgy tűnt, mintha az pikkelyes lenne. Micsoda képtelenség! Ilyen szuggesszív hatással lenne rám Kadmosz története, hogy hallucinálok? Közelebb hajoltam a professzorhoz, de közben már le is emelte a könyvet és a nyaka…nos, a nyaka teljesen normálisnak látszott. Megint Gaváriuszra pillantottam, de ő továbbra is egykedvűen ült a zsámolyon, nyilvánvalóan semmi különlegeset sem látott. Bevettem én reggel a gyógyszereimet?

- A sárkányvérfa nevének a kialakulását egy másik szerencsétlen sárkány halálával magyarázzák, akinek a neve Ladón volt. – folytatta a professzor és felütötte a könyvet.

- Talán emlékszik a görög mitológiából Héraklészre vagy más néven Herkulesre. Héraklész is Zeusz hirtelen fellángolásainak az egyikéből született, a féltékeny Héra pedig megpróbálta elpusztítani a fellángolás gyümölcsét, azonban ez neki sem sikerült. Héraklész életét azonban keservessé tette, őrületet bocsátva rá, aminek hatására a rendkívüli erővel megáldott Héraklész megölte feleségét és három gyermekét. Mikor Héraklész elméje megtisztult, ráébredt, hogy mit tett és a halálba akart menekülni. Később azonban Delphoiba ment, tanácsot kérni, hogyan oldozódhatna fel óriási bűne alól. Ekkor azt a választ kapta, hogy menjen el unokaöccséhez, Eurüsztheuszhoz, aki majd feladatokkal látja el. Ha ezeket megoldja, feloldozást nyer. Eurüsztheusz természetesen csupa olyan feladatot tűzött ki Héraklész számára, amibe majd belepusztul, de a hős minden feladatot teljesített. Innen származik Héraklész tizenkét munkája, melyek közül most a tizenegyedik az érdekes számunkra.

Ebben a feladatban Héraklésznek a Heszperiszek kertjéből Héra aranyalmáit kellett elhoznia. A Heszperiszek Atlasz lányai voltak, azé az Atlaszé, aki a vállával tartotta meg az eget. A fát, amin az aranyalmák voltak, Ladón, a százfejű sárkány őrizte, aki sosem aludt. Héraklész Atlasz segítségével bejutott a kertbe, legyőzte Ladónt, s elvitte az aranyalmákat Eurüsztheusznak, ezzel megoldva az utolsó előtti feladatot is. A hagyomány szerint Ladón kiömlött vére az, amiből a Dracaena Draco kinőtt és így Ladón vére táplálja a fa vörös mézgáját.

Ez a történet azonban – mint részletes kutatásaim bebizonyították – nem igaz. Analizáltam egy sor mintát és kiderítettem, hogy a fa vörös mézgája valóban tartalmaz sárkányvért, azonban az nem Ladón vére. Ráadásul hogyan is kerültek volna azok a növények a Kanári-szigetekre a Heszperiszek kertjéből? Ez a magyarázat nyilván nem állja meg a helyét. Az igazság ennél sokkal borzasztóbb.

A Dracaena Draco egy igen lassan növekedő növény, évtizedekig is eltart, míg egy métert nő. Egy idő után azonban törzse szétágazik és a fa több üstökre bomlik a korábbi egy helyett. Egy több száz éves, kilenc-tíz méter magas fának már hét-nyolc üstöke is lehet, és ez okozta a sárkányok vesztét. Egy nagytestű, többfejű sárkánynak ugyanis igen bonyolult dolog lefeküdnie és még nehezebb felkelnie. Ezért alszanak a lehetőségek szerint barlangok mélyén, mert az ébredés utáni feltápászkodás hosszú időbe telik és ez alatt a sárkányok szinte teljesen védtelenek. A Dracaena Draco idősebb példányai azonban kiváló alvóhelyül szolgáltak a sárkányok számára: egy-egy fejüket a növény egy-egy üstökére hajtották és így lefekvés nélkül is tudtak aludni. Egy dolgot azonban nem tudtak: a növény 3-4 centiméter széles és 30-40 cm hosszú, tűhegyes végű levelei képesek voltak átvágni a sárkányok nyakait és a növény éjjel kiszívta a megölt sárkány vérét, így jutva a nagy szárazságban folyadékhoz. Hát ez a teljes igazság a sárkányevő növényekkel kapcsolatban. Lehet, hogy van még néhány növény, amelyik sárkányvérre vetemedett, azokat is fel kell kutatnom, ezért szükséges az a naplótöredék, amelyik Gaváriusz szerint a maga birtokában van. Gondolja át a kutatás fontosságát és adja vissza neki a kéziratot. Cserébe csak egy dolgot tudok felajánlani: a Dracaena Draco valóban sárkányvért könnyező példányaiból lefejtett, másfél liternyi valódi sárkányvért, melynek csodatévő hatása van. Ártatlan üvegbe palackoztattam, hogy ne problémázzanak vele a repülőtéren, csak az embléma utal a nedű származására. Becsüljék meg ezt az italt és juttassák vissza a kéziratot. Nekem a botanikai része miatt fontos, de maguknak más miatt lehet érdekes. Ehhez adok egy kis szerény segítséget. Gondoltak-e már arra, hogy a német mitológiában és származékirodalmában a sárkányra a "worm" szót használják, az ó-angol nyelvben ez "wyrm", az ó-németben pedig "Würm"? Honnan is szöknek a naplótöredék szökevényei? A sárkány várából? Nem kéne maguknak ezen kicsit elgondolkodniuk? És most ne haragudjon, elfáradtam, kérem hagyjon magamra. Nem mondok semmit többet úgysem. Viszontlátásra.

Ezzel a professzor kicsit felemelkedett, kezet nyújtott, majd szinte ugyanezzel a mozdulattal visszatottyant a székébe és elaludt. A kézfogás erős volt, határozott, de ahogy visszahúzta a kezét, mintha kis karmok szántották volna végig a tenyeremet. Mire odakaptam a tekintetemet, már az asztal alatt volt a keze a professzornak.

Felálltam és kijöttem a könyvtárból. Gaváriusz nem jött utánam. Vártam egy-két percet, de mivel nem történt semmi, kezemben a becsomagolt üveggel elindultam kifelé az épületből. Kint az időjárás kezdett újra romlani, már leestek az első esőcseppek. Visszatértem a valóságba, hátrahagyva a botanikát és a görög mitológiát, mintha az egészet csak álmodtam volna. Az egész furcsa hangulatból valós bizonyítékként csak a sárkányvérrel telt üveg maradt.

Este már jó korán lementem a Brasserie Bagatelle-be, s egyre inkább azon voltam, hogy Gaváriusz akár a kilenc barna sört is megérdemli. Gaváriusz azonban nem jött. Sem aznap, sem azóta. Keddig bírtam a bizonytalanságot, aztán visszamentem délután a Botanikus Kertbe. Legalább megkérdezem Mitics Draggo-t – most eszmélek csak, milyen furcsa a neve is – mi lett Gaváriusszal.

A Mediterrán Üvegházhoz érve kezdtek érni a meglepetések. Az üvegházból  semmilyen folyosó sem vezetett a téglaházhoz – merthogy téglaház sem volt az épület mellett. Érthetetlen. Bementem az üvegházba, pontosan emlékeztem, hol volt a rozsdás ajtó, ahol Gaváriusz átvitt a növény, majd a lépcső felé. Az ajtót meg is találtam, kulcsom azonban nem volt hozzá. Ösztönösen rányitottam a kilincsre, bár nem gondoltam, hogy nyitva lenne. Ebben azonban tévedtem. Az ajtó kinyílt – és én egy lépéssel kint találtam magam a szabadban.

Stephanus Bartolits királyi bibliokíber és üldözött drakológus:

A Giwdul halála című dokumentum csodálatos megjelenése

 

Kedves Barátnéim és Barátaim !

Igen, tudom, most a házi feladattal kellene előállni a Symposion épülésére, de sajnos úgy adódott, hogy erre nem maradt időm. Sok minden történt az utóbbi hetekben, az utóbbi napokban pedig különösen. Ez utóbbiról számolnék be házi feladat helyett, mert úgy tűnik, ezzel nagyobb izgalmat is fogok tudni kelteni.

Talán emlékeztek, eredetileg úgy volt, hogy vasárnap indulok Genfbe, azonban a dolgok máshogy alakultak. Két héttel ezelőtt le is mondtam az ülésen való részvételemet, visszamondtam a már lefoglalt szállodát és ezzel lezártnak tekintettem a dolgokat. Másnap azonban egy érdekes meghívót kaptam Genfből, mely éppen erre vasárnap estére szólt egy rendezvényre. A programja elég sejtelmes volt, a helyszíne annál inkább: a genfi Botanikus Kertbe szólt, éppen abban az érdekes üvegházba, melynek az oldalszárnyában meglátogattam Mitics Draggo barátunkat (?), s ez az oldalszárny azóta sem található meg a Kertben.

Sejthetitek, hogy nagyon meglepődtem, ezek szerint valaki már hírét vette, hogy ismét Genfben leszek – de ezúttal tévedett. Pedig nagyon kíváncsi lettem volna, mi is ez a rendezvény valójában.

Már szinte el is felejtettem a dolgot, mikor e héten szerdán a Művészetek Palotájában járva újabb meglepetés ért. A mélygarázsban leparkolva éppen a lifthez igyekeztünk Erzsivel – illetve Ő igyekezett, én meg a kocsi bezárásával foglalatoskodva fél perc eltéréssel mentem utána. Belépve a mélygarázs lépcsőházába azonban egy fojtott hang szólított meg a félhomályban a bejárati ajtó mögül. Nevemen nevezett és egy küldeményről zagyvált, amit a kezembe nyomott, majd egy másik ajtón keresztül a hang tulajdonosa gyorsan el is tűnt. Egy pillanatra az gondoltam, utána szaladok és elkapom, de aztán győzött a józan ész: végül is zenét jöttünk hallgatni és nem üldözési jelenetben részt venni. Amúgy is Erzsi ott várt a liftnél és így sem értette, hol a csudában vagyok. A küldeményt gyorsan betettem a zakóm belső zsebébe és mentem a lifthez. Közben rájöttem, mi volt olyan fura az elmenekülő ember sziluettjében: határozottan úgy nézett ki, mintha a háta púpos lett volna…

Kedves Barátnéim és Barátaim !

Estig nem foglalkoztam a küldeménnyel, de aztán annál nagyobb izgalommal vettem vizsgálat alá a két oldalas, fura kaparással teleírt dokumentumot. Elolvasása után már kétségem sem maradt, hogy a misztikus genfi meghívó és a szerdai incidens – illetve az így megkapott dokumentum -  között igen szoros összefüggés van. A szöveget gondosan leírva magammal hoztam, a helyzetet ítéljétek meg magatok a szöveg alapján. Íme tehát a "Givdul halála" című történet, mely tartalmazza a tizenhétkilenc fragmentumot is.

 

Sárkánykönny-ital

Kedves Barátnéim és Barátaim !

Az egyik legkellemesebb dolog olyan rendezvényen vendégnek lenni, ahol a meghívottnak semmi szerepe sincs, nem kell előadást tartani, kerekasztal-beszélgetésben részt venni vagy éppen minden előadásról részletes jegyzeteket készíteni. Ez persze ritka alkalom, de ekkor adhatja át magát az ember igazán az élvezeteknek. Lehet élvezni a rendezvény helyszínének az atmoszféráját, a szünetekben megkóstolni a teasüteményeket, muffinokat és sós-sajtos harapnivalókat. Egy-egy ilyen könnyed nap jól meg tudja fűszerezni a dolgos hétköznapok sorozatát.

Ez persze igen ritkán adatik meg, éppen ezért különösen megörültem, mikor két héttel ezelőtt kiderült, hogy egy ilyen rendezvényen kell részt vennem a hajdani Royal Hotelben, amit ma Corinthia Grand Hotel Royal néven illetnek. Már előre élveztem a helyzetet, hogy a regisztráció után teljesen szabad vagyok. Ismerősre sem kellett számítanom, a rendezvény inkább kereskedelmi jellegű volt és nagyon távol állt a témája a hírközléstől. A számomra semmitmondó előadások alatt a felújított Bálterem mennyezete alatti körbefutó festménysort nézegettem, ahol nagyjaink néztek le ránk a magasból.

A szünetben pedig büntetlenül lehetett kóstolgatni a finom falatokat, süteményeket, nem kellett senkivel beszélgetni, szóval minden maga volt a megtestesült nyugalom. Egészen a második szünetig. Akkor ugyanis odalépett egy hófehér öltönyös úriember, elmormolt egy bemutatkozás-félét, amiből persze semmit sem értettem, hiszen fel sem voltam készülve rá, hogy nekem beszél. Pont kinéztem egy ribizlilekvárral töltött kis linzerkarikát, amin különösen sok porcukor volt. Hát…ezt most nem lehet elvenni, mert ez az ember itt nyilván összekever valakivel.

A folytatás azonban egyértelmű volt. Ha jól gondolom, Bartolits úrhoz van szerencsém, kérdezte, majd választ sem várva folytatta a mondandóját. Elmondta, hogy valami Filotox vagy hasonló nevű céget képvisel, de hogy ez most nem is fontos, hanem arról van szó, hogy pontban 13 órakor a Hotel bal oldali szárnyában a második emeleten egy néhány személyes különteremben egyéni meglepetésben részesítik a rendezvényt először látogató vendégeket. Feltétlenül menjek oda pontosan, mondta és használjam egészséggel az ajándékot. Ezzel sarkon fordult és mint aki sosem volt ott, eltűnt.

Kicsit bosszantott a dolog, hogy még ezen a rendezvényen is – amihez semmi közöm – az órát kell figyelnem, de hát nem olyan nagy ügy, legalább bejárhatom a hotel más részeit is anélkül, hogy megkérdeznék, mit keresek ott.

Egy óra előtt tíz perccel kényelmesen elindultam a lifttel a második emeletre, megkerestem a bal szárnyat és hamarosan meg is láttam a táblát, amely a különtermet jelezte. Egy perc volt még a megadott időponthoz képest, megigazítottam a nyakkendőmet és benyitottam.

A látvány meglepő volt. A különteremben meglehetősen sötét volt, középen sok doboz vagy inkább bútor volt felhalmozva, ugyanakkor a halom mögül erős fény áradt és élénk beszélgetés hangjait hallottam. Furcsa, gondoltam magamban. Miért egy ilyen raktárszerű helyen tartják ezt a külön ceremóniát. Megkerültem a bútorhalmot, s közben meglepve érzékeltem, hogy az erős fény kihúnyt és a hangok is megszűntek. A bútorhalom mögött nem volt senki és semmi!! Ebben a pillanatban hallottam, hogy a bejárati ajtó becsapódik. Na, jött még egy átvert madár, gondoltam magamban, de aztán belém hasított egy másik gondolat: és ha nem jött, hanem ment valaki és bezárta az ajtót? Így, hogy az ajtó becsukódott, teljes lett a sötétség a különszobában. Tapogatódznom kellett, hogy visszajussak a bejárati ajtóig. Egyszer csak valaki megszólalt, mintha csak a bútorhalomból beszélt volna: „Uram, átadom ezt a borítékot egy önt tisztelő úr megbízásából. Az a kérése, hogy a nagy, április 24-i ünnep előtt 8 nappal kora reggel bontsa fel és tegyen eleget az utasításoknak.”

Ezzel a kezembe nyomott egy borítékot, majd kisurrant az ajtón. A folyosó fényei eléggé a szemembe vágtak, ráadásul háttal volt már nekem, tehát esélyem sem volt megnézni, ki adta át a levelet. Ahogy azonban az ajtón kisurrant, azt láttam, hogy nem túl magas emberről van szó, s ahogy eltűnt a folyosón, egy pillanatra úgy láttam, mintha erősen púpos is lenne… Rögtön utánamentem, hogy jobban megnézzem, de sajnos, sehol sem láttam, sem balra, sem jobbra. Eltelt egy kis idő, mire észrevettem, hogy a különterem mellett közvetlenül nyílik egy letapétázott ajtó, ami a személyzet számára van fenntartva, s az ajtó mögött van a személyzeti lépcsőház. Itt tűnhetett el a púpos ember, aki – igen, igen – egyre nyilvánvalóbb lett, hogy maga Gaváriusz volt. Hiszen a hangja is hasonlított… és az az ismerős, kicsit áporodott barna sörös lehelet. A fene egye meg, azonnal el kellett volna kapnom a grabancát, mielőtt meglép.

Sietős léptekkel mentem vissza a Bálterembe. Elkapom én ezt a fehéröltönyös Filotox-képviselőt és kissé elbeszélgetek vele. Igen ám, de hiába kerestem a sok fekete öltönyös között, nem találtam, pedig nyilván nem lett volna nehéz észrevenni. A következő szünetben kimentem a regisztrációhoz, s mondtam, hogy a Filotox képviselőjét keresem, akinek nem értettem pontosan a nevét. Pár percig keresgéltek, majd kijelentették, hogy ilyen nevű cégtől nem is hívtak meg senkit és nem is jelentkezett be senki utólag sem. A hír már nem lepett meg, közben én is végiggondoltam, hogy a fehéröltönyös úr is az átverés része, az is lehet, hogy a Hotel épületén kívül semmi sem az igazi ezen a rendezvényen. A ribizlilekváros linzert már kivette valaki a tálból, de lehet, hogy az is csak műsütemény volt.

Ezzel az incidenssel véget ért a nap gondtalan része. Belső zsebemben a borítékkal, amit nem bonthatok fel, egész délután kerestem az újabb nyomokat, hogy lebuktassam az összeesküvőket, de hiába. Már csak egy kérdés maradt: miféle ünnep az az április 24???

 Miután a levél felbontására kijelölt nap éppen mára, a Symposion napjára esett, már jó korán felkeltem és felbontottam a levelet. Egy díszes papírlap volt benne és mellette egy zöldes porral telt zacskó. A díszes lapon a következő állt:

"Keverd össze a zacskóban található porokat, kora reggel keverd két deci vízbe. Este öntsd rá jégre és idd ki fenékig egy olyan társaságban, ahol mindenki hisz a sárkányok létezésében. Ezt onnan tudod meg, hogy a pohárban szivárvány-színekben fog világítani az ital, az instant sárkánykönny, s csak ekkor hat bűvös hatása. Ha ezt megittad, akkor jöhetsz el az április 24-i nagy emberünnepre, amit a bőemberaljai sárkányok szerveznek. A helyszínnel ne törődj; ha bárki közeli ismerősöd arra a napra hirtelen programot szervez Neked, fogadd el a meghívást. "

A kíváncsiságom erősebb volt, mint a félelmem, így gyorsan belekevertem két deci vízbe és berejtettem a hűtőszekrénybe. Aztán kezdtem el tanulmányozni a levél április 24-re vonatkozó részét. Bőemberalja említése megadta a kulcsot: persze, hiszen aznap volt Givaldo és Brethár esküvője a város főterén – legalábbis a Szent sárkány és a györgy című mese szerint. Abban a mesében pedig a sárkánykönnynek bizony fontos szerepe volt. De hiszen akkor ezt a levelet, vagy inkább meghívót egy sárkány írta!!

Már csak a közeli ismerősömre vonatkozó meghívást nem igazán értettem, hiszen április 24-e éppen Húsvét vasárnap. Ki a csuda szervezne nekem akkorra programot? S ekkor eszembe jutott, hogy Elisabeth de genere Arrabona éppen két nappal ezelőtt mondta, hogy kivételesen jegyet vett vasárnapra a Nőnyugat című darabra. Na, az ugyan nem sárkánymenyegző (vagy ki tudja?), de honnan tudott erről a tegnapelőtti jegyvásárlásról már hetekkel ezelőtt a levél írója?

Kedves Barátnéim és Barátaim !

Sok itt a titok és a kétely, de ha Ti itt mindannyian hisztek a sárkányokban, akkor én most megiszom ezt a sárkánykönny-italt és hátha meglátjuk, történik-e valami április 24-én…

 

Kedves Barátnéim és Barátaim !

 Közel egy hónap telt el azóta, hogy találkoztunk, ebben nincs semmi különös, ez így szokott lenni. Most azonban ebbe a hónapnyi várakozásba esett április 24-e, s ahogy múltkor elmeséltem, erre a napra - melyet szinte mindannyian a Húsvét vasárnapjaként éltünk meg - nekem egy fura meghívásom érkezett. Mivel a sárkánykönny-ital megivásával ezt a meghívást elfogadtam, félelmekkel teli kíváncsisággal vártam, mi fog történni aznap.

 Nos, meg kell hogy mondjam, szinte semmi nem történt. Jól éreztük magunkat itthon, ettük a húsvéti sonkát, este pedig annak rendje és módja szerint elmentünk a Thália Színházba megnézni a Nőnyugat című irodalomtörténeti különlegességet. Igazából már el is felejtettem az egész meghívást estére, Böhm Aranka, Csinszka, Judik Etel és a többiek szavaival volt tele a fejem, mikor az Akácfa utcai garázshoz értünk. Csak egy pillanatra lépett mellénk valaki, mikor fizetni akartam és súgta a fülembe, hogy "akkor pontban éjfélkor találkozunk". Ez persze máris elég volt, hogy minden újra eszembe jusson, rossz helyre dugtam a parkolókártyát és minden más butaságok történtek, de hát mit lehet tenni, ilyenkor megzavarodik az ember.

Hazamentünk és el nem tudtam képzelni mi lesz éjfélkor. Erzsi a kezem ügyébe helyezte a Nőnyugattal kapcsolatos könyveket, hogy legalább utólag művelődjem egy kicsit, majd megfáradva az egész naptól, elaludtunk.

Ezzel véget is érhetne a történet, azonban kiderült, meghívóim ennél ravaszabbak voltak. A meghívás helyére ugyanis álmomban jutottam el, vélhetően anélkül, hogy fizikailag egy lépést is kellett volna tennem érte. Legalábbis így gondolom, hiszen reggel ugyanott ébredtem, ahol este lefeküdtem. Amit azonban közben megéltem, vagy megálmodtam - ki tudja, melyik a helyes kifejezés - az teljesen megfelelt a meghívó tartalmának.

Álmomban ugyanis egy fogadásra utaztam, elég furcsa módon egy szárnyas sárkány hátán "sárkányogolva". Szárnyasom nem volt bőbeszédű, tömören közölte, hogy értem jött, foglaltra állította "draxi" feliratú zöldes fényű lámpáját, majd tájékoztatott, hogy mintegy háromezer sárkánylövellésnyire utazunk, üljek fel a hátára és csatoljam be magam, mert ilyenkor éjszaka ellenőrzést szokott kapni. Egyszerű szabású, pikkelyekkel borított ruhám belső zsebében megtapogattam a meghívót, majd felültem. Nem tudom, mennyi lehet emberi léptékkel a háromezer sárkánylövellés, de elég hamar odaértünk.

A barlang szájánál már gyülekeztek a vendégek. A bejáratnál óriási molinó hirdette: "Üdvözöljük a Sárkányeregető Szent György nap vendégeit! Filotox rendezvény - belépés csak meghívóval." Szárnyasom letett a bejárat előtt, bejelentette, hogy a cég vendége vagyok a szállítást illetően, a visszaútra is ő vállalkozott, a végén keressem ugyanitt - és bekapcsolva a "draxi" feliratot, elillant.

Zavartan léptem be a barlang bejáratán, nem igazán éreztem magam otthon a szinte kizárólag egy-, három- és hétfejű sárkányok között. A bejáratnál regisztráció fogadott, egy szemrevaló sárkányica elkérte a meghívómat, majd belemélyedt egy telerovátkolt állatbőrbe. "Stephanus, hmmm… megvan" - bökte ki, majd megkérdezte: melyik nyakába akaszthatom a badge-et? Meg sem tudtam szólalni, mikor rám nézett. "Jaj, hiszen ez egy ember" - monda szörnyülködve, majd elnézést kért és betessékelt a barlangba.

Belépve világossá vált, hogy a sárkányica meglepetése nem volt alaptalan. A teremben mindenhol sárkányok, kicsik, nagyok sehol nem láttam magamhoz hasonlatos furcsa lényt. Többen összes fejükkel rám meredtek és bizony nagyon kellett mutogatnom az egy nyakamba akasztott kártyát, hogy ne az esti fogadás egyik desszertje legyek pillanatok alatt. Egy háromfejű dragica segített rajtam, megérdeklődte, hogy ugye nem bántom, ha segít megtalálni az ülőhelyemet. Elvezetett az egyetlen székhez, ami a teremben volt és leültetett. A többi sárkányok lustán elheveredtek a porondon és az elnöki emelvényre szegezték összes fejük tekintetét.

Óvatosan körülnéztem a barlangban. Körbe mindenhol növények díszítették a báltermet, s ahogy lassan hozzászokott a szemem a félhomályhoz, már azt is láttam, ezek mind-mind sárkányvérfák! Aztán óriási világosság lett, s az elnöki emelvényen megjelent néhány sárkány és legnagyobb meglepetésemre egy emberi formájú félsárkány is, akinek a mogorva tekintete egy pillanat alatt ismerős lett: Mitics Draggo, a genfi botanikuskertből!

Az egyik sárkány a hét mikrofonhoz lépett és megszólalt: Üdvözlök mindenkit a Sárkányeregető Szent György nap alkalmából. Mielőtt átadnám a szót a ma éppen ezer éves ifjú párnak, Givaldónak és Brethárnak, megkérem társaságunk elnökét, nyissa meg a jeles ünnepet.

Mitics Draggo felállt, nyaka hosszan megnyúlt, most világosan láttam a pikkelyeket rajta, ahogy egy pillanatra a könyvtárszobában is, és megszólalt:

Tisztelt bőemberaljai sárkányok! Nincs sok időm, hogy ünnepekkel töltsem, így csak röviden emlékeznék meg arról, hogy most van kerek ezer éve, hogy Givaldónak és két társának a bátorsága révén Brethár és barátnője megmenekült a györgy fogságából. Azóta béke honol Bőemberalján, a györgy felhagyott barbár szokásával, hogy sárkányicákat raboljon a Teremtő táplálásához. Cserébe nekünk egy feladatunk van: sárkánykönnyel és a Dracaena Drago sárkányvért könnyező példányaiból fejt sárkányvérrel kell ellátnunk györgyöt és hasonmásait. Ebből a célból minden évben meghívunk egy igazi kétlábú, egyfejű embert az ünnepségünkre, akinek ezennel átadom a másfél liternyi frissen fejt, palackozott sárkányvért.

Ezzel Mitics Draggo lelépett az emelvényről, s átadott egy üveget. A sárkányok ovációban törtek ki, pillanatok alatt erős kénkőszag lett a teremben. Én valami köszönésfélét motyogtam, megszorítottam Draggo pikkelyes kezét, de azzal a lendülettel, ahogy jött, már ment is vissza az emelvényre.

Most pedig felkérem Givaldót és Brethárt, hogy nyissák meg a ma esti ünnepséget.

A kénkőszag egyre fojtogatóbb lett, nyilvánvaló volt, hogy pillanatok alatt megfulladok, ha nem teszek valamit. Csendben kimentem a barlangból egy kis friss levegőt szívni. Abban a pillanatban ott termett a szárnyasom, s megszólalt: Mehetünk, emberformájúaknak a meghívása csak a sárkányvér átadására vonatkozik. Ezzel hátára ültetett és hazahozott. A leszállással nem sokat veszkődött, mikor visszaértünk, szinte ledobott a hátáról, jól megütöttem az oldalamat…

Erre ébredtem fel, kimelegedve, holtfáradtan. Kitámolyogtam a konyhába, inni egy pohár vizet. Hajnali fél három volt. Ilyen hülyeségeket álmodni, gondoltam magamban, még jó, hogy ma nem kell olyan korán kelni. Ezzel visszatámolyogtam. Az ágy mellett azonban megbotlottam valamiben…ami egy bortartó tasakban egy másfél literes palackozott sárkányvér volt. Na, most törhetem a fejem, hogy álmodtam, vagy valóban eleget tettem a meghívásnak…

                                                                   Stephanus Bartolits

                                               királyi bibliokiber és üldözött drakológus

 

 

Kedves Barátnéim és Barátaim ! 

A fenti két képet Dubai régi negyedében, a bazárokat magába foglaló Deira negyedben készítettem. Az első kép készítésekor még nem tűnt fel az ismerős nevet tartalmazó felirat, csak amikor megnéztem, hogy sikerült a kora esti felvétel, akkor figyeltem fel a Bhaga Trdg. Co. feliratra. Képzelhetitek, milyen izgalom kapott el, hiszen a világ ezen messzi táján sem Gaváriusz felbukkanására, sem Mitics Draggo performanszaira nem számítottam. Gaváriuszra semmi esélyt nem is láttam egy olyan országban, ahol a barna sör a száműzött italok közé tartozik, de a várost körülvevő sivatag a genfi Botanikus kertben kísértő Mitics Draggo számára sem jelenthetett igazi életkörülményeket.

Bhaga azonban kétségkívül egy más világból ismerős számunkra. A mítosz szerint Bhaga teremtette a három kormányzót, Eyrfet a Tér, Protánt az Idő és Panracot a Szem kormányzóját. A gyanú szerint ő teremtette a negyedik kormányzót, Rebecet is, akinek a neve – vagy az idő folyamán vagy valakiknek a mesterkedése okán – feledésbe merült. És persze Bhaga mítosza szövi át a tizennégy karátos fragmentum történetét is, ami pedig Dzsakarta kétes helyein zajlott. Dzsakarta pedig – akárhogy is nézzük – Ázsia vonzáskörébe tartozik. Ez a gondolat volt az, amitől az elsőre elhessegetett ötlet, hogy ezt a boltot alaposabban meg kellene nézni, mégiscsak makacsul az előtérbe került.

Ugyanakkor nem éreztem, hogy milyen meglepetéssel szolgálhat számomra egy kulturált kinézetű boltocska a textilbazár kellős közepén. Még ha régiségbolt vagy könyvesbolt lenne, de így? Mindegy, a kíváncsiság mindennél erősebb volt, hát beléptem a boltba, ahol mély meghajlással két középkorú férfi fogadott. Öltözetük inkább indiai jellegű volt, mint arab, kiejtésük alapján azonban nyilvánvaló lett, hogy sokat tartózkodtak angol nyelvterületen, s tökéletesen beszélnek angolul.

A bolt valóban beleillett a textilbazár forgatagába, belül művészi rendetlenségben lógtak, hevertek, csavarodtak a szőnyegek. Az egyik falon csak növényi mintákkal szőtt csodákat lehetett látni, a másikon csodálatos távol-keleti mintájú szőnyegek hevertek, s hamar megállapítottam, hogy ezúttal elmarad a meglepetés, a meghökkentő néven kívül a boltocskának semmi köze sincs a katakurd világhoz. Már léptem volna ki az ajtón, de hát a bazár egyetlen kuckójából sem lehetett könnyen szabadulni, nem volt ez máshogy itt sem. Rakták elém serényen a kéziperzsákat, az imaszőnyegeket, hátha sikerül valamit rámtukmálni. Elhárítottam a szőnyegáradatot, valami olyasmit mormolva, hogy azt hittem, a Bhaga vallás képeit tartalmazó szőnyegeket találok a boltban, de ezek szerint tévedtem.

A hatás döbbenetes volt. Az egyik férfi beljebb csukta a nyitott ajtót, miközben kinézett az utcára, hogy közelít-e a valaki a bolt felé. A másik férfi könnyedén odébb húzott egy szőnyegnek látszó függönyt a falon, ami mögött egy folyosó nyílt és beljebb invitált. Az első gondolatom persze a futás volt. Ki tudja, hová vezetnek ezek az emberek, miközben senki sem tudja, hogy itt vagyok. Ugyanakkor az eladók megváltozott viselkedésétől megnőtt a kíváncsiságom is. Mi lehet itt a bolt rejtett mélyében, aminek köze van a Bhaga valláshoz? Végül is mindenki azt mondta, hogy Dubai a világ legbiztonságosabb városa, hát lássuk. Elszántan mentem az indiai után a folyosón, ahol kettőt kellett csak lépnem és egy kisebb szobába jutottunk. Itt bizony valóban más szőnyegek voltak, mint a bolt publikus részében. Amit láttam, az viszont minden képzeletet felülmúlt. Az egyik szőnyeg a kétfejű, négylábú Bagamért ábrázolta, amint Bhaga éppen belecsap a villámmal, hogy létrejöjjön Baga, a férfi és Mér, a nő. A másik szőnyegen a szárnyas murmucok hadát lehetett látni, amint lecsapnak az égből Miguos szigetén, hogy rendet teremtsenek a káoszban. Indiai barátom – mert közben kifejtette, hogy ezeket a szőnyegeket csak a legjobb barátainak mutatja meg és igazán nem is eladásra szánta őket – csak szűkszavúan jelezte, hogy milyen vallási képet ábrázolnak a faliszőnyegek, de igen nagy tisztelettel rakta őket egymásra, nyoma sem volt annak a szertelenségnek, amit a bolti részben láttam. Végül egy óriási faliszőnyeget tett szabaddá, mely előtt többször meghajolt, majd izgatottan jelezte, hogy én is mély meghajlással köszöntsem a képet.

– Alahatala – mondta elcsukló hangon és ebben a pillanatban felismertem a képet, amit a tizennégy karátos fragmentumból ismerhettünk meg. „És akkor Alahatala feje elérte az égbolt tetejét és beszakította azt, mert a Nap és Hold istene nem volt őrhelyén, hogy figyelmeztesse Alahatalát a bajra.” – jutott eszembe a Lónyay Arisztid által a hegyi templomban hallott mondat.

– Ekkor mentette meg Bhaga a világ teremtményeit? – kérdeztem az indiait, hogy kiderüljön, tényleg ugyanarról beszélünk-e vagy sem.

– Úgy van, Uram ahogy mondja. De Rebec azóta sem került elő – mondta sokat sejtetően, majd igen gyorsan kitessékelt a kis szobából. – Felejtse el mindazt, amit látott, amíg az országban van. Maradjon ez néhányunk titka. Errefelé nem kedvelik a Bhaga vallás híveit.

Ezzel kedvesen, de határozottan kitessékeltek a boltból. Kint a bolt előtt indiai vendéglátóm kezet nyújtott.

­ Nem hiszem, hogy valaha is hallott rólam, de búcsúzóul bemutatkozom: Praman Dragu vagyok. – mondta és visszaengedett a forró dubai éjszakába.

Miután kiléptem a boltból, két dolog tolult az agyamba: egyrészt a döbbenettől eszembe sem jutott, hogy fényképezni kellene a ritka szőnyegeket, másrészt, hogy Praman Dragu neve valahonnan ismerős. Hármat sem kellett lépnem, már eszembe is jutott: hiszen így hívták a dzsakartai Bhaga templom Batara Guruját!! Azonnal visszafordultam, hiszen akkor ezzel az emberrel sok megbeszélni valóm lenne…

A boltban azonban teljes volt a sötétség, az előbb még világító reklámtábla már nem ontotta a fényeit. Visszalépve a bejárati ajtóhoz, az már nem nyílt, sőt teljes meglepetésemre egy hatalmas lakat lógott rajta kívülről, ami úgy nézett ki, hetek óta nem használta senki sem. Értetlenül álltam a bezárt ajtó előtt, míg a szomszéd boltból jött át egy fiatalabb arab fiú hozzám.

- Ne keresse őket, hetek óta nem nyitottak ki. Valami kétes vallási ügybe keveredtek, jobb is nem beszélni róla. Jöjjön inkább hozzánk, kiváló szőnyegeink vannak.

 

Stephanus Bartolits
királyi bibliokíber és
Bhaga valláskutató

 

 

Hány thug is egy sárkánypikkely?

Útibeszámoló házi feladat helyett

Kedves Barátnéim és Barátaim !

A Genfben töltött két hét alatt a legnagyobb traumát a tönkrement számítógépem jelentette, de ugyanakkor a pár napos kényszerű kibertér-elvonás lehetőségeket adott más élmények megismerésére. Így került sor arra is az egyik este, hogy barátaink huzamosabb ideje Genfben élő leányával és baráti körével beszéltem meg találkozót egy jazz-hangverseny meghallgatásával egybekötve. A megbeszélt találkozóhely a Place des Grottes, azaz a Barlangok tere volt, ami számomra ismeretlenül hangzott, bár mint utóbb kiderült, néhány száz méterre van csak a főpályaudvartól, aminek környékét pedig jól ismerem – vagy legalábbis azt hittem. Melinda este kilenc órát mondott találkozási időpontnak, de megemlítette, hogy a téren 7 órától amolyan helyi piac működik, ahol környékbeli sajtokat, kenyereket, zöldségeket és borokat lehet kapni, érdemes előtte ott is körülnézni.

Nos, gondoltam, hogy odamegyek időben megnézni a piacot, egyben körülnézek, hol is van a jazzklub, ahová megyünk. Már maga a piac is eléggé meglepő volt, bizony a jólfésült Genfben nem arra számítottam, ami fogadott. Mozdulni alig lehetett a földön falatozó fiataloktól, akik a piacon vett finomságokat fatálakról eszegették kis csoportokban és közben ment körbe a borosüveg, mindig tele indítva és üresen visszaérkezve. Az árusok meg folyamatosan darabolták a sajtokat, szeletelték a sonkákat, szelték mellé a kenyereket – és persze bontották a Genfi-tó partjának déli lejtőin megtermelt szőlő nedvével megtöltött borosüvegeket számolatlanul.

Élvezetes volt ez a forgatag, de akkor még társaság híján túl sokáig nem tudtam élvezni, mert ez tipikusan közösségi foglalatosságnak tűnt. Elmentem hát megnézni a két utcával odébb lévő jazzklubot – illetve csak néztem volna, mert az egész környéknek nagyon sajátos, romkocsma kinézete volt, teljesen elütően a Genfben mindenütt látható mértékletesen elegáns polgári épületektől. Végül az egyik kissé düledező, graffitikkel telerótt barakkban véltem felfedezni a Rue des Amies 9 számot, ami a jazzklub címe volt. Már akkor láttam, hogy ehhez a helyhez nagyon gyorsan fiatalodnom kell vagy harminc évet, de tán még akkor is én leszek a korelnök. Nos, a hely hangulatában nem is csalódtam, mint ez este 9 után kiderült, de addig gondoltam fényképezgetek kicsit ezen a sajátos környéken, megörökítve az általam eddig sosem látott genfi mikrokörnyezetet.

A rövid séta alatt ért az a meglepetés, hogy az egyik bérház tövében – mintha csak délibáb lett volna – egy kis elkerített háztájit találtam, egy kalyibával, tyúkóllal, kapirgáló tyúkokkal és teljesen szürreális módon egy nagy fekete nyúllal.

Mindezt Genf szinte kellős közepén!! Természetesen közelebb kellett menni ehhez a jelenséghez, de mikor elkezdtem fényképezni, a kis háztájit határoló tűzfalon egy igen érdekes – és számunkra, katakurdok számára sokatmondó – feliratra lettem figyelmes:

Fantasy    Thug

 

Ejha, gondoltam, ez nagyon érdekes, hiszen szegény Ibolya éppen thugokat gyűjtene, hogy aztán sárkánypikkelyre váltva azokat, megrendelhesse a Ladonio könyvkiadótól a Dragibla díszkiadását. Éppen sikerült lefényképeznem a falfestmény jellegű feliratot, mikor egy ember lépett ki a hevenyészett ajtón a kalyibából, kezében egy adag kukoricával és sárgarépával. Ez az egyetlen pillanat, amikor kideríthetem, mire utal ez az érdekes felirat és gyorsan megszólítottam az állatok etetésére kibotorkált emberünket.  

-         Hé, jóember! Ez a felirat itt a falon…jelent is valamit vagy csak dísznek van?

-         Hát jelent az annak, aki tudja, miről van szó. – mondta az ember és kiszórt egy kis kukoricát a tyúkoknak. – Aki meg nem tudja, annak legyen csak díszítőelem. Annak semmi dolga ezzel.

-         Na, csak azért kérdezem, mert én meg thugot akarok venni. Megadom ám az árát, nem ingyen kérem. – azzal kivettem egy 100 frankost a pénztárcából és meglobogtattam előtte.

Az ember odavetett egy darab sárgarépát a fekete nyúlnak és rám mosolygott:

-         Thugot akar venni svájci frankért? Abban nem tudok segíteni. De ha esetleg sárkánypikkelye volna…

Igyekeztem leplezni a meglepetésemet. Sárkánypikkely! De hiszen akkor ez … De kár, hogy nekem meg éppen sárkánypikkelyt venni kellene a thug! De hát mit tudhat ez az ember? Próba-szerencse, gondoltam. Nézzük legalább az árfolyamot:

-         Persze, van sárkánypikkelyem is. Mennyi thugot adna pl. 10 sárkánypikkelyért?

Az ember habozni kezdett:

-         Hát lássuk csak …ha tényleg békebeli sárkánypikkelye van, akkor megadok érte 25 thugot is. De csak ha valódiak! Ez az új festett bóvli, amit itt a téren a lányok hordanak, az nem érdekel. Tudják is ezek, milyen az igazi sárkánypikkely! – és ezzel odavetett egy újabb répát a fekete nyúlnak.

Jaj, most kellene persze tudni, milyen árfolyamot is ajánlott a Ladonio kiadó Ibolyának! De fogalmam sem volt hirtelen. Viszont egyre kíváncsibb lettem, hogy kerül ebbe a történetbe a sárkánypikkely.

-         Hogy valódiak-e, azt majd meglátja, most természetesen nincsenek nálam. De jó helyről származik, abban biztos lehet. Eladtam egy eredeti Dragiblát, azt fizette ki vele egy Mitics Draggo nevű ember!

Csak a játék kedvéért fűztem bele hét évvel ezelőtti szürreális kalandom[1] nyomtalanul eltűnt főszereplőjét, de abban a pillanatban, ahogy kimondtam, már tudtam, nagy hibát követtem el.

A név hallatára a fekete nyúl szinte kiköpte a félig megrágott répát, szemei elkezdtek vörösben forogni és két első metszőfoga mintha nőni kezdett volna kifelé a szájából. Az eddig kedélyesnek tűnő ember hirtelen merev, kifejezéstelen arcot vágott, mintha nem is beszélgetnénk már egy perce, s zavartan hívogatni kezdte a tyúkokat. Elfordult és kukoricát vetett nekik. A fekete nyúl egyre nagyobbra fújta fel magát és láthatóan kezdett agresszív vonásokat felvenni.

-         Nem tudom, ki maga, de tűnjön el ebből az udvarból, amíg megteheti egyáltalán. A nevet, amit mondott, nem ismerem, érti? Nem ismerem. Mindenemet ez a féreg vette el, azért vagyok kénytelen itt élni ennek a bérháznak a tövében, mint egy szerencsétlen koldus. De hogy magának valódi sárkánypikkelyeket adott – ha ugyan adott valamit is – abban nem kételkedem. Köztünk viszont nincs üzlet, ez eldőlt.

Ezzel bevonult a fal mellé épített kis fafészerbe, becsukta az ajtót és hallottam, ahogy egy retesz is zárul. Próbáltam átgondolni, hogy lehetne mégis folytatni a diskurzust, de ebben a pillanatban a fekete nyúl – talán vérnyúl lehetett? – támadásba lendült. Óriási ugrással vetette magát rám és éppen hogy sikerült elhajolni előle. Ugrás közben felém fordította a fejét és éreztem, ahogy forró, lángoló levegő áradt felém a torkából. Azzal a lendülettel, ahogy nekem ugrott, már szaladt is a drótkerítés felé, majd arról fordulásból visszarúgva magát ismét felém rohant. Két lépés volt a kertkapu, éppen ki tudtam surranni rajta a következő vérnyúl-attak elől. Patakokban folyt rólam a víz, gyors léptekkel igyekeztem vissza a Place des Grottes forgatagába, hogy mihamarabb eltűnjek a tömegben.

A kíváncsiság persze nagy úr, így másnap – legyűrve minden félelmemet – ismét arrafelé jártam, de jóval messzebbről vettem szemügyre a bérház lábánál fekvő kis háztájit. A fekete nyúl ott ugrált a tyúkok között, a fészer is megvolt, tehát nem álmodtam az egészet. Azonban a felirat…az egész fal frissen le volt meszelve, eltűntek az érdekes falfestések, feliratok, csak a csupasz tűzfal meredezett a Cornavin pályaudvar felé lélektelenül.

Stephanus Bartolits
numizmatikus és sárkánypikkely-szakértő (?)


[1] Ínyesinas 10. évi folyam (A.D. 2008) 9. Szent Iván (június) – Szent Krizoprász havi Értesítő pótló a Symposion Társaság hivatalos közleménye pp. 17-23.

 

 

Wermer: Sárkány

A bevezetőben említettem, hogy a „Lány gyöngyfülbevalóval kép keletkezéséről megoszlanak a vélemények, de ezzel kapcsolatban én egy újabb elméletet érzek hitelesnek. Portóban a Szt. Ferenc templomban járva – egy negyedórás kényszerű várakozási időt kihasználva – lesétáltam a templom melletti katakombába, ahol egy félreeső helyen egy „Dragonarium” feliratú ajtót pillantottam meg, ami senkit nem érdekelt, mindenki az üvegtáblák alatt látható csontokkal volt elfoglalva. A terem egyfajta gyűjtemény volt a történelem előtti idők régiségeiből, hát mit mondjak, az egész nem tűnt túl érdekesnek … egészen addig, míg meg nem láttam egy sarokban egy festményt, amit le is fényképeztem gyorsan.

Ítéljétek meg magatok, de én azt mondom, Wermeert ez a festmény ihlethette meg, ha úgy tetszik, erről másolta a képet, s ettől kezdve talán nem is érdekes, kit ábrázol, sokkal fontosabb, hogy miként kerülhetett ez a kép a portói templom katakombájába. Nem tudom a választ a kérdésre, de bizony jó lenne tudni, mi az összefüggés a két kép között valójában.

                                                                  Stephanus Bartolits

                                                        királyi bibliokíber és drakonológus 

 

 

Kedves Barátnéim és Barátaim !

A decembert terhelő év végi programok kereszttüzében most sem sikerült házi feladatot fabrikálnom, amiért kellőképpen szégyellem magam, de mentségemül szolgáljon, hogy ebből az időszakból két hetet is a Genfi-tó partján töltöttem, tovább csiszolva a jövő hálózataira vonatkozó ajánlások tartalmi részeit. Itt gondoltam eredetileg házi feladatot írni, de az élet szokás szerint mást diktált. Annyi érdekes program ígérkezett a hét végére is, hogy az eredetileg szombatra tervezett lausanne-i sétámat és múzeumlátogatásomat is kényszerültem átütemezni vasárnapra. A házifeladat-írás így elmaradt, de viszont ért egy sokkal nagyobb meglepetés, amit meg kell, hogy osszak Veletek.

Lausanne-ban – megtekintve a katedrálist, a Palais de Rumine-t, mely magában foglalja az egyetemi könyvtárat, a Szépművészeti múzeumot és egy sor más kiállítást és lesétálva a kikötőbe – délutánba hajlóan már csak a történelmi városrészben nézelődtem, elköltve egy korai estebédet, mikor egy érdekes épületre lettem figyelmes a Place de la Palud történelmi hangulatú háromszögletű terén. A turisták a délutáni harangjáték miatt tolongtak a téren, én egy kicsit távolabb ültem le egy kávéházi asztalhoz, mikor észrevettem az épület tetején a koronás sárkányt. Éppen lefényképeztem és indultam volna tovább, mikor egy furcsa alak suhant át a téren éppen a kávéházi asztal felé. Sálakba, pokrócokba burkolózott alakja nem sokat mutatott meg belőle, de a szürkületben is jól kivehető volt, hogy púpos a háta. Ej, és a vonásai…nahát, ez nem lehet!

- Gaváriusz!! – kiáltottam rá. – Hogy kerül maga ide?

- Téved, uram én nem vagyok Gaváriusz. – válaszolt a hívatlan jövevény mély, borízű hangon, mellettem megállva.

- De hát akkor hogyan? Ezek a vonások, a púp, a hanglejtés! Meg egyáltalán, ki tud itt magyarul ebben a környezetben, ez sem tipikus.

- Ne lepődjön meg azon, amit most mondok. Nem vagyok Gaváriusz, de én is szeretem a barna sört. Ha meghívna, elmondanám a jöttöm okát.

Megadóan intettem a pincérnek, megegyeztünk két egyliteres korsó barna sörben, s megadóan átadtam magam a sörigénye ellenére is borízű hangú jövevény mondanivalójának.

- Még egyszer mondom, ne lepődjön meg, mert figyelhetnek bennünket. Én Gaváriusz húga vagyok.

A meglepetéstől majdnem elejtettem az amúgy sem könnyű korsómat. Mi az, hogy a húga. Igazából azt sem tudtam, hogy Gaváriusznak bármiféle rokona lenne, de hogy ez a púpos, borízű hangon kántáló alakzat egyáltalán nőnemű lenne, na ez ki volt zárva. Ugyanakkor a mozdulatok, a viselkedés, a barna sör… hát adtam még egy esélyt a hívatlan jövevénynek, hogy kimagyarázza magát.

- Tudom, hogy nem látszik hihetőnek, amit mondok, de egyszerűen nem volt más megoldás. Bátyám beteg, nagyon beteg. Nem tudott volna maga eljönni, de megkért arra, hogy vállaljak fel a nevében egy missziót. Mikor megtudta, hogy maga Genfbe jön, azt mondta, hogy biztosan meg fogja látogatni a Sárkánykirályt. Az volt a kérése, hogy szerezzek meg egy pergamentekercset az ő nevében és juttassam el magához. Megszerezni csak úgy tudom, mondta, hogy ha Gaváriusznak adom ki magam egy viszonylag gyengén látó, de jó emberismerő társánál. Valami furcsa szerzethez küldött, Milics vagy Mitics Draggo vagy hasonló nevű üzletfeléhez. Ezért kellett ez a maskara, meg hogy Gaváriusz hangján próbáljak megszólalni. Most többet nem mondok, igyuk meg a sört, s a végén odaadom a kalandosan megszerzett tekercset.

Éppen azon tűnődtem, hogy ez most egy kapitális szélhámosság vagy igazságot mond ez a púposnak látszó hölgy, aki nem látszik hölgynek, mikor két furcsa alak jelent meg a téren. Éppen hogy érzékelni tudtam, hogy mintha nem lennének emberi lények, de már vendégem fel is pattant a helyéről és egy pillanat alatt eltűnt a térről. Na, gondoltam, ez csak egy ingyen sört akart inni, de ekkor megláttam a fényképezőgépem mellé betűzött kis pergamentekercset. Pillanatok alatt menekültem el én is a térről, egyenesen a vasútállomásra, s csak Genfben mertem elővenni és kibontani a tekercset. Meglepetésemet most megosztom Veletek, halljátok, milyen kincset adott át Gaváriusz állítólagos nővére. 

                                                                                     Stephanus Bartolits
                                                                                     királyi bibliokíber és
                                                                                     üldözött drakológus 

A sárkánykirály

 Bizonnyal emlékeztek még Ladónió dicstelen halálára, melyet maga Beowulf rendelt el, miután érdemtelennek találta Ladóniót a sárkánylétre a 12 leány, Amarilla, Baranka, Cipriána, Dalma, Eudoxia, Fiorella, Graciella, Honória, Illangó, Jusztina, Korinna, Lizandra[1] elrablása után. Akkor Beowulf megmondta: Ladónió túlbecsülte magát, ezért meg kell halnia. A Dragibla szerint Beowulf a következőket mondta:

„Túlbecsülted magad, Ladónió és ezért meg kell halnod. Nem csak abban becsülted magad túl, hogy utódokat tudsz nemzeni, de abban is, hogy azt hitted, te vagy az utolsó sárkány a világban. Hát tévedsz, a Dragibla hősi listája nem a te neveddel fog zárulni. Megfestetett már az a kép, ahol látszik, hogy a katakurd dugótornyok tetején egyfejűek gyülekeznek. Ők lesznek a Dragibla továbbéltetői, te pedig halj nemes halált, ha már nem tudtál élni a lehetőséggel. Oldozd fel és hívd be a lányokat ide, a szent Dragibla elé és tedd, amit utána mondok.”[2]

Ezzel bekövetkezett a sárkányok sötét időszaka, hosszú időnek kellett eltelnie, míg a katakurd dugótornyok egyfejűi ismét életre tudták kelteni a sárkányok megtört dicsőségét. Ladónió elkeseredett próbálkozása után a 12 fejű sárkányok valóban megszűntek létezni a földön, de ezzel eltűntek a hét, sőt a háromfejű sárkányok is. Az egyfejűek uralmának a hosszú időszaka következett, de éppen ez veszélyeztette a sárkányok létét, hiszen az egyfejűek közismerten békétlen és ostoba teremtmények voltak, akik állandóan háborúztak egymással is. Ezzel bizonytalanná vált Beowulf jóslata is, hiszen ez a torzsalkodás nem a Dragibla továbbéltetőinek, hanem éppen az elpusztítóinak szerepében tüntette fel a békétlen egyfejűeket.

A katakurd dugótornyok tetején azonban nem született olyan sárkány, aki be tudta volna teljesíteni Beowulf jövendölését. Az egyre több egymás közötti ütközet lassan felőrölte a sárkányokat és már-már az egyfejűeket is a kihalás veszélye fenyegette, de senki nem ismerte fel ennek a drámai következményeit.

Ekkoriban született egy egyfejű sárkány messze-messze Katakurdisztántól, az Alpok mélyében egy hegyi barlangban, egy óriási tó tükre felett. Élénk, jó gondolkodású sárkánynak tűnt, sokan mondták rokonai közül, hogy az ősi Giwdul nemzedék legnagyobbjaira hasonlítanak a vonásai. A kis sárkány, akit Lusanne-nak hívtak, egyre bátrabb lett, s egy reggel kimerészkedett a hegyi barlang párkányára és lenézett a tavaszi szellő által finoman fodrozódó tó tükrébe. Lusanne először látta magát, de a hullámfodrok játéka következtében azt érzékelte, hogy neki három feje van, szemben a rokonaival. Hallgatott ugyan a felfedezéséről, nem mesélte el senkinek, de ettől kezdve úgy érezte, hogy ő kiemelkedik a többi sárkányok közül. Tudatosan igyekezett jobban repülni, mint a többiek, forróbb lángot fújni, mint a többi ifjoncok és tovább élt benne a tó tükrében látott kép, hogy neki három feje van. A legnagyobb lépést azonban azzal tette az igazi kiemelkedés felé, hogy felismerte a sárkányok összefogásának a szükségességét. Ahogy cseperedett, egyre nagyobb hatást gyakorolt az egyfejű sárkányokra, akiket sikerült összebékítenie. Az Alpokban hamar megerősödött a sárkánykolónia, s hírük eljutott Katakurdisztánba is. Két évvel később pedig olyan népszerű lett Lusanne programja, hogy hosszú évtizedek szétesettsége után megválasztották sárkánykirálynak. Lusanne olyan sikeresen fogta össze az egyfejű sárkányok birodalmát, hogy Beowulf megjelent számára is és feloldotta a Ladónió túlkapása miatti átkot. Hamarosan ismét elkezdtek háromfejű, majd hétfejű sárkányok születni szerte a világon. Lusanne, a sárkánykirály, aki végig a tóparti barlangból irányította a sárkánybirodalmat, azonban hajdani vízparti látomása ellenére is megmaradt egyfejű sárkánynak. Kései halála után így is került be a Dragibla hősi listájára, mint az utolsó egyfejű sárkánykirály.


 

[1] Viola de genere Exiguum:Ladónió; Ínyesinas 15. évfolyam 1. szám, 2012. Csimborkóstoló Lezginka hava (szeptember), pp 3-6.

[2] Stephanus Bartolits: Ladónió kudarca – a „Ladónió” befejezésének a megfejtése; Ínyesinas, 15. évfolyam, 3. szám, 2012. Spasmogen hava (november), pp. 6-7.

 

Stephanus:

A Barbakán-rejtély I.

 Olyan napnak indult ez a március közepi hétköznap Varsóban, mint a többi. Megreggeliztünk együtt a szállodában, aztán én mentem a munkaülésre, Erzsi pedig nyakába vette a város egy újabb kiszemelt részét. Este hat körül találkoztunk a szállodában, de előtte érdekes dolgok történtek. Ebéd után felmentem a szobámba, mert még volt fél óra a délutáni ülés kezdetéig, s ahogy más napokon is, most is elővettem a laptopot, hogy tovább írjam az éppen esedékes dokumentumot. Sajnos a takarítónő – mintha csak érezte volna, hogy ez az egyetlen rossz időpont a nap folyamán – mindig ekkor jött takarítani. Nem volt ez máshogy ezen a napon sem. Talán öt mondatot ha sikerült leírnom és máris jött a kopogás az ajtómon. „Yes, you may come in, I’m ready!” kiabáltam vissza lemondóan, s kezdtem volna összecsomagolni a gépemet, de a szokásos kattanás a zárban, ahogy a takarítónő odaérinti a kártyáját, hogy kinyissa a szobát, most elmaradt.

Vártam egy fél percet, aztán gondoltam, kinézek mi történt. Hát a helyzet meglepő volt. A kis guruló takarítókocsi a cserélendő holmikkal, tisztítószerekkel sehol – illetve ahogy jobban kinéztem, a folyosó másik végén állt és a takarítónő is ott dolgozott. De akkor vajon ki kopogott? Visszacsuktam az ajtót és akkor vettem észre a kis zacskót a földön, benne a cédulával. „Este a Barbakánban vacsorázzanak! Ott kapja meg a következő utasítást! Erről a levélről az elutazásáig ne szóljon senkinek, mert elrebben a lehetősége. Híve: Franciszek Korkociag”

Ez most mi? Megint egy utazás, amikor nem lesz nyugalmam? Sőt, most nyugalmunk. Őrület. Aztán átgondoltam a dolgot. Ha nem megyünk el a Barbakánba vacsorázni, nem tudom meg, mi ez az egész. Ha elmegyünk…az ám, de hogy veszem rá a feleségemet, hogy pont ebbe az étterembe menjünk? Megnéztem az étlapot, hát nem állíthatom, hogy a különlegessége meggyőzné. Egyetlen esélyem volt. A flaki! Itt utcai tábla is hirdeti, hogy vannak lengyel specialitások és első helyen a flaki áll! Ezt pedig nem kóstoltam meg Krakkóban, hát majd itt hirtelen kedvet kapok hozzá. Kicsit persze megborzongtam a gondolattól, hogy pacallevest egyek, de hát a titok megfejtéséért mindent vállalni kell.

A megoldás szerencsére este adta magát. A többi – jobbnak látszó étteremben vagy nem volt hely, vagy nem tetszett a választék. Lassan elértünk a Barbakánhoz – és ekkor megláttam a krétával írt táblát: Helyi specialitások: Flaki, Zsurek és a többi.

-            Hú, most de megkóstolnám a flakit, nem mehetek haza enélkül! – kiáltottam és próbáltam elnyomni a rettenetes émelygést, ami már a puszta gondolatra is rámjött. A feleségem megnézte az étlapot, majd rábólintott.

-            Hát legyen, én is találtam magamnak valót. – válaszolta és bementünk.

Nem nézett ki az étterem különösen elegánsnak, de ahogy leültünk, feltűntek a falakon a tablók tele különféle dugóhúzókkal. Volt ott néhány régi, Samuel Henshall szerzetes szabadalma szerinti dugóhúzó, aztán emelős, szárnyas példányok, de az egyik tablón Nürnbergi-ollós megoldásokat is találtam, ami valóban újdonság volt számomra. Eszembe jutott a régi, 2001-es próbálkozásunk, amikor az Amerikai Kaleidoszkóp Szövetség és a Nemzetközi Levélnehezék Társaság mellett Donald Bull Virtuális Dugóhúzó Múzeuma támogatta akkori vállalkozásunkat, a Katakurd Ereklyéket Gyűjtő Egyesületi Symposiont, röviden a KEGYES-t. Na, abban a gyűjteményben sem láttam ilyen dugóhúzót és ez felvillanyozott.

A vacsora alatt aztán nem történt semmi különleges, a flaki végül is egész jó volt (hiába, az előítéletek megint rossz döntést sugalltak), a főétel is kellemesnek bizonyult és a csapolt Zywiecz egészen elfeledtette velem a következő utasítást. Fizetés előtt elmentem a mosdóba … és ekkor megállított egy furcsa, vörös arcú tagbaszakadt ember. Egy ugyanolyan zacskót adott át, mint amit az ajtóm alatt bedugtak.

-            Ezt elejtette, uram, ezért hozom Ön után – mondta olyan nyomatékkal, hogy nem is tudtam vele vitatkozni. Annyit még láttam, hogy a zacskóban egy újabb levél van, de gyorsan zsebre is tettem, hogy másnak ne tűnjön fel a levélváltás.

Este a szállodában néztem meg az üzenetet:

„Tudomásomra jutott, hogy az Önök birtokában van a Parafatorony című festmény, amit az az aranykezű púpos ember a maguk kezére játszott vagy húsz éve. Nekem szükségem van erre a képre, jó árat fizetek érte. Május végén Budapestre utazom, tárgyaljunk erről. Mint látta, nekem nem Virtuális Dugóhúzó Múzeumom, hanem valódi gyűjteményem van. Éppen ezért valódi üzletet ajánlok. Találkozzunk hármasban, ha még működik, akkor a Művészinasban. Értesítést fog kapni hasonló módon.

Híve: Frantiszek Korkociag.”

 

Hát eddig még értesítést nem kaptam, de reszketve várom, hogy mikor bukkan fel egy újabb boríték valami teljesen váratlan helyen.

**********************

A Barbakán-rejtély II..

Május végén semmiféle üzenetet nem kaptam, így fokozatosan megnyugodtam, hogy nem érkezik több Korkociag-levél és békében telik el a nyár. Június elején azonban egy konferencia szünetében odajött hozzám az egyik hostess és átadott egy fehér papírzacskót.

-    Ha jól látom a nevét a kitűzőjén, akkor ezt a papírzacskót önnek hozták a szekcióelőadás alatt – dalolta és átadott egy keskeny, hosszú papírzacskót. Egyetlen pillantás elég volt rá, hogy felismerjem a Barbakán dugóhúzós cégérét.

-    Bocsánat, hölgyem, ki hozta ezt az üzenetet? – kérdeztem gyorsan, hátha megtudok valamit a titokzatos üzenetküldőről.

-   Nem tudom, Uram, nekem itt a recepciós adta át, hogy az egyik konferencia-résztvevőnek szól. Egy cédulán az Ön neve volt rajta, ezért bátorkodtam átadni.

Visszamentem a terembe és belenéztem a zacskóba. Egy keményebb, fényes kartonlapon virított az üzenet:

„Most tudtam csak Budapestre jönni, látom a Művészinas bezárt. Holnap 11 órakor várom a Márkusban, az magának közel van. Szerintem hamar megegyezünk. Híve: Frantiszek Korkociag”

No, ezek szerint ezt is tudja, hogy nekem a Márkus közel van. Ritkán szoktam ott ebédelni, nem egy különleges hely, de a hátsó traktusban békésen lehet tárgyalni. Most úgyis mindenki kint fog ülni a Lövőház utcai teraszon.

Másnap csak némi késéssel tudtam elindulni, már öt-hat perccel elmúlt 11, mire odaértem a Márkushoz. Kívül teltház volt, ahogy gondoltam, de az ajtón benyitva azt láttam, hogy tátong az ürességtől a benti rész. Kicsit szoktattam a szemem a félhomályhoz, de így sem láttam senkit az asztaloknál. Egy pincér robogott ki a konyhából, ahogy meglátott, megállt mellettem egy pillanatra:

-   A festmény ügyében? – kérdezte, a kezében az illatozó Cordon Bleu-vel.

-   Igen, egész pontosan. – válaszoltam némi meglepetéssel, mert azt igazán nem gondoltam, hogy a pincér is be van avatva a megbeszélés tárgyába.

-   Meg tudja nevezni a festmény témáját? – kérdezte, mintha legalábbis egy árverésre érkeztem volna licitálni – Csak akkor tudom továbbirányítani, ha helyes választ ad, ezért elnézést kérek. Ez a vendéglátójának a kifejezett kérése.

-   Parafatorony. – böktem ki egy szóval, némileg még a meglepetés hatása alatt.

-   Itt várjon, máris jövök. – mondta és elviharzott a tál étellel.

Fél perc sem telt el és visszajött, majd megkért, hogy kövessem. Bementünk egy szolgálati bejáraton, ami legnagyobb meglepetésemre egy kisebb különterembe vezetett, amit eddig sosem láttam. A négy asztalból három üres volt, a negyedik viszont gyönyörűen meg volt terítve és két ismeretlennek látszó figura ült az asztalnál. Illetve…te jó ég, a nekem háttal ülő személy…csak most látom, púpos volt.

-   Gaváriusz! Egek ura! Maga még megvan? Hogy kerül ide? – kiáltottam fel a meglepetéstől talán kissé illetlenül is.

-   Jól van, jól van, nem kell azért kiabálni az emberrel, mert kortyol egy kis sört, még ha a maga kontójára is – szólalt meg a megszokott zsörtölődő hangján. Akkor láttam csak, hogy két korsó is van előtte, az egyik már üres, a másikat pedig már félig kiürítette. Hiába, no, ez az ember mit sem változott.

-   Bocsánat, mi még nem ismerjük egymást – fordultam a másik emberhez, aki az asztalnál ült. Nem túl magas, sportosan öltözött, de szigorú arcvonású, negyvenes évei végén járó férfi volt, előtte nem volt pohár csak egy tablet volt félig nyitva úgy, hogy Gaváriusz is láthassa.

-   Üdvözlöm, Stephanus, Frantiszek Korkociag vagyok, mint azt nyilván sejti. Foglaljon helyet közöttünk. Látom, meglepte, hogy itt van Gaváriusz, de hát ő régi barátom és nagy segítséget nyújtott már eddig is annak a rejtélynek a megoldásában, amihez most az Ön vagy inkább Önök segítségét kérem.

-   Na csak lassabban, Korki. Stephanust előtte be kell vezetnünk a témába. Ehhez meg …ugye…na, hát még kellene egy kevés ebből a barna Krusovicéből.

Csak kapkodtam a fejem. Miféle rejtély? Mihez kell, hogy segítséget adjak? Az egyetlen, amit eddig értettem, hogy újabb barna sörök rendelése forog fenn. De mikor jön ide pincér egyáltalán?

Nem kellett sokáig törni ezen a fejemet. Nyílt az ajtó, s az előbbi pincér jött be, tálcáján hat korsó barna Krusovicével. Egyet szó nélkül letett Frantiszek elé, egyet elém, a többit meg oldalra sorakoztatta úgy, hogy ezeket leginkább csak Gaváriusz érhette el. Hosszú tárgyalásra lehet számítani, állapítottam meg.

-   Nos jó, akkor kezdjük az elején. Valóban, meg kell, hogy értsék a történetemet, mert csak akkor tudnak segíteni – sóhajtott egy nagyot Korkociag és kettőt kortyolva a sörből, mesélni kezdett.

-   Viszonylag jómódú családban születtem, ahol szinte mindenki a vendéglátással foglalkozott és becsületesen dolgozva, jól takarékoskodva egy kisebb vagyon gyűlt fel az elmúlt évszázad alatt. A Barbakán tövében lévő étterem a sajátunk, jövedelméből megélünk, mellette élvezettel foglalkozom én is a dugóhúzók gyűjtésével, aminek egy részét láthatta márciusban, mikor nálunk vacsorázott. Egészen tavaly nyárig ez egy idilli állapot volt, amikor is furcsa vendégek érkeztek az étterembe. A Barbakán tervrajzát teregették ki az asztalon, s elmélyülten tárgyaltak közben. Azt mondták, hogy bőséges vacsorát kérnek, fejenként két fő fogással, de ne hozzam ki nekik az ételeket, sőt el se készítsem, csak a számlát hozzam róla másfél óra múlva. Ilyet még soha nem éltem meg, mindössze ásványvizet ittak, igaz azt nagy mennyiségben, s valóban az utolsó zlotyiig rendezték a meglehetősen magas számlát. Ez végül nem is lenne érdekes, mindig mindenhol vannak hóbortos emberek. Hanem amikor kivittem a vizeket – és ezt megtettem az este folyamán vagy hatszor – minden esetben meglepő mondatok ütötték meg a fülemet. Ezek az emberek valamiféle kincset sejtenek a Barbakánban elrejtve, vagy inkább abban kifejlődve, mert azt mondták az egyik mondatban, hogy legalább száz év kellhet ahhoz, hogy a Barbakán ekkora értéket növesszen maga alatt. Így mondták szó szerint és közben azt vizsgálták, milyen mély lehet a védővár alapzata, hogy lehetne alagúttal aláfúrni, hogy be lehessen menni az alapok alá. Ijesztő volt, napokig kísértett a történet, de aztán lassanként elfelejtettem.

Frantiszek itt egy kis szünetet tartott, még egyet kortyolt a söréből, majd folytatta a sejtelmes történetet.

-   Egy pár hét múlva megjelent ismét ugyanez a csapat, s azt mondták, nagyon jó volt a múltkor a vacsora, ugyanazt kérik most is, mindenki két főételt, de ne hozzam ki és ne is készítsem el. Most is csak ásványvizet ittak – igaz, rengeteget – és egy kiteregetett tervrajz felett görnyedtek. Most valami nürnbergi dugótorony – igen, ezt mondták, hogy dugótorony – tervrajzán nyüglődtek, s ahogy véletlenül meghallottam, mert akkor már a függöny mögött többet tudtam hallgatódzni, itt is azt latolgatták, mennyi idő alatt növeszthetett ekkora értéket maga alatt a torony és hogy lehetne észrevétlenül alájutni. Ez azért volt ijesztő, mert semmi nem utalt arra, hogy ezek az emberek elmebetegek lennének, ugyanakkor ezekről a zöldségekről teljesen komolyan értekeztek. Már a számla kifizetése felé tartott a szellemvacsorájuk, mikor az egyik megkérdezte a többieket: „Mi jut eszetekbe ezekről a dugóhúzókról?”

Csend támadt. A többiek első pillanatban nem értették, miért a kérdés. Aztán szinte egyszerre kiáltottak fel: zseniális!!

Hogy mi a zseniális, azt akkor még nem tudtam. Hanem ezek után nem volt nyugtom, valamelyik dugóhúzó mindig eltűnt a gyűjteményből. Többször jártak utána még az étteremben, mindig valami másik tervrajzot nézegettek. Végül azt hallottam, hogy az eddigi dugótornyokkal hiába próbálkoztak, nem találtak semmit. Kiderítették viszont, hogy a keresett kincs a palpi parafatorony alatt lehet, de nem tudtak nyomára jutni, hol van Palp és hogy néz ki ez a dugótorony.

Nos, én úgy döntöttem, ezt a kincset én akarom megszerezni. Ehhez van szükségem a palpi parafatornyot ábrázoló festményre és minden olyan segítségre, mellyel megtalálhatom a tornyot és kideríthetem, milyen kincshez és hogyan lehet hozzájutni. Ehhez kértem segítséget Gaváriusztól, aki azt mondta, csak a Symposion társaság tud – ha egyáltalán tud – ebben segíteni.

Frantiszek újra kortyolt egyet a söréből, akkor vettem észre, hogy Gaváriusz közben már két korsót is kiürített. Ezek szerint tehát mindent Gaváriusz rendezett el a találkozóhoz és nyilván nem csak a néhány korsó sör mozgatja a fantáziáját.

Mintha csak megérezte volna, hogy mire gondolok, megszólalt:

-   Na, Stephanus most már mindent tud, amit Frantiszek. Én még egy kicsit kutakodtam az Antikváriumban a régi anyagok között és találtam egy érdekes iratot, ami segíthet a dologban. Látszólag semmi köze sincs az egész történethez, de talán megmagyarázhatja, mi ez a misztikus, a dugótornyok alatt fejlődő kincs, amit ezek a szellemvacsorázók keresnek. Több ilyen legendára lenne még szükség, hogy el tudjuk dönteni, mi lehet az igazság az általam most már Barbakán-rejtélynek nevezett történetben. Arra kérném, próbáljanak meg egy kis kutatást végezni a nyáron arra vonatkozóan, mi lehet ez a jelenség. Ami a parafatornyot ábrázoló festményt illeti, el kell, hogy szomorítsam. Frantiszek úr egyelőre nem szándékozik megvenni a festményt, így ebből nem lesz bevételük. Ennél jobb, bár kétségkívül bizonytalanabb üzletet kínálunk: ha sikerül megtalálnunk a palpi parafatornyot és alatta a szellemvacsorázók által emlegetett kincset, akkor természetesen részesedni fognak ennek a megfelelő hányadából. Ja, és erről jut eszembe…előlegként ha rendelne még egy kör barna Krusovicét, mert itt a hosszú beszédem alatt egészen elfogyott…enélkül meg ugye, kuszálódnak a gondolataim.

Gaváriusz mit sem változott az évek alatt ezek szerint, barna sör nélkül teljesen működésképtelennek mutatkozott. Most viszont, hogy megkapta a betevő adagját, kinyíltak a szemei, kisimult az arca és szisztematikusan tette helyre a dolgokat.

**********************

A Barbakán-rejtély III.

- Nos, akkor térjünk át az általam megtalált dokumentumra – mondta Gaváriusz és nagy körülményesen elővett egy dossziét. Kinyitotta és egy nagyon régi pergamenszerű lapot vett elő. Semmi kétségem nem volt, hogy ez valóban valami korabeli írás, ne is értettem, hogy hordozhatja ezt ilyen védtelenül Gaváriusz.

Még egyet kortyolt az utolsó söréből, megigazította a szemüvegét és olvasni kezdett.

 Giwdul önkéntesen vállalt halála után[1] valóban jobbra fordult a sárkányok sorsa. Továbbvonultak és megtalálták a világ azon részét, ahol még féltek az emberek a sárkányoktól. Megszaporodtak az articsókaligetek is arrafelé, amerre mentek és még az a remény is feltámadt bennük, hogy újra kapnak majd szűzlányokat Szent Sárkány napjára. Az újonnan talált területet lassan kezdték belakni és eljött az ideje, hogy a fiatal sárkányicák lerakják első tojásaikat. A sárkánytojásoknak bizony idő kellett a kikelésükhöz, évek is eltelhettek addig, míg egy jól fejlett háromfejű vagy pláne egy ritkaságszámba menő hétfejű kikelt a tojásból.

Ehhez pedig biztonságos helyre volt szükség. Praktikusan ezt úgy oldották meg a bölcs sárkányicák, hogy a közösség erősebb tagjaival jó mély vermeket ásattak, majd a tojások lehelyezése után visszatemették a vermet. Ezzel meg is oldódott az elhelyezés, pár naponta ugyan odamentek és forró kénköves lehelettel melegítették a verem tetejét, de hamar rájöttek, hogy erre semmi szükség, ha nem akarnak sárkánytojás-rántottát készíteni. A föld természetes melegétől pár év alatt kikeltek a sárkányok és percek alatt kiásták magukat a veremből.

Az újonnan elfoglalt területen azonban valami nem működött ebből a jól bevált tojáskeltetésből. A sárkányicák ugyan lerakták a tojásokat, de már kezdtek öregedő házisárkányok lenni és az utódok csak nem akartak kikelni. Tanácsot ültek hát egyik éjjel a sárkányok és új vezetőjük, Morolla vezetésével megtartották a rituális sárkányfohászkodást. Morolla elővette a Dragiblát és részleteket olvasott fel belőle két fiatal egyfejű kénkő-okádása – mint állólámpa – mellett. Végül elmormolták Beowulf, a dinasztiaalapító sárkány imáját és ezzel megkezdődhetett a tanácskozás.

A hajnalig nyúló vitában arra jutottak, hogy más módon nem lehet megállapítani, mi is történt a tojásokkal, mint hogy sorsot húznak és kibontanak egy vermet. A verem kibontásával ugyan a tojások valószínűleg elpusztulnak, de talán kiderül, miért nem keltek ki eddig. A sorshúzásban az egyik termetesebb sárkányica lett a vesztes, aki termékeny sárkánykönnyeket hullatva vette tudomásul, hogy elpusztulnak az utódai. Tenni viszont nem tehetett semmit, a sárkányok legszigorúbb szabálya az volt, hogy a tanácskozás döntése szent és mindenkire nézve kötelező.

Reggel korán kibontották hát a megjelölt vermet – és döbbenten állapították meg, hogy a sárkánytojások héja szinte sértetlen, de tartalmukat valami kiszívta. Másnapra újabb sorshúzást tartottak, kibontottak egy újabb vermet – és az eredmény ugyanez volt. Valami a másik veremben lévő tojásokat is kiszívta. Egyetlen tojás volt, ami nem volt üres, jó nagyra nőtt, de az meg olyan nehéz volt, hogy megemelni sem tudták. Ennek a tojásnak az volt az érdekessége, hogy színaranyból volt belül és – mint utóbb kiderült – folyamatosan nőtt a mérete. Ez azonban egyáltalán nem töltötte el örömmel a sárkányokat, mert nem tudtak mit kezdeni az arannyal, számukra sokkal fontosabb lett volna, hogy a tojásokból sárkányok keljenek ki.

Ezek után az összes vermet felbontották és az eredmény teljesen megegyező volt. A tojáshéjak vagy üresek voltak, vagy pedig színarannyal voltak tele, de élő sárkányfiókára bizony nem találtak. Elkeseredtek a sárkányok, hiába hát az új, termékeny terület, ha nem tudnak szaporodni.

Ismételten tanácsot ültek éjjel a sárkányok, Morolla most is elővette a Dragiblát – de nem kezdett neki a felolvasásának. Helyette az utolsó oldalakra lapozott, ahol a sárkányok örök hősei voltak felsorolva, Beowulftól kezdve egészen Giwdulig.

-  Örök hőseink közül a legfiatalabb, Giwdul – kezdte fohászát Morolla – bölcsességed fölénk emel Téged és szükségünk van összes fejed tudására. Lentről, a Föld mélyéről, ahol pihensz, biztos látod a problémánkat. Mondd meg nékünk, ki tud rajtunk segíteni a megoldásában az örök hőseink közül?

Az erdőben teljes volt a csend, mindenki fülelt. Ha eljutott Giwdulhoz a kérdés, jönni fog rá válasz is. Hosszú idő telt el így némán, mikor egyszer csak sejtelmes hangok verték fel az erdőt és feltört Giwdul hangja:

-  Véreim!! Látom a problémátokat, van rá megoldás. Kérdezzétek erről Ladónt, akinek a vére a sárkányvérfákat táplálja[2].           Ladón tudja, mi lakik a föld alatt, ami a tojásokat pusztítja. Ladón tudja, mitől lesz a tojásban arany, mert ő, a százfejű őrizte Héra aranyalmáit. Idézzétek meg Ladónt, segíteni fog – hallatszott tompán valahonnan a föld mélyéről.

Morolla mélyen leeresztette a fejeit, megadva a tiszteletet Giwdul megszólalásának és a többi sárkányok követték a példáját. Morolla közben azon gondolkodott, honnan tudja ezt Giwdul, s honnan fogja majd ő is tudni a válaszokat, ha egyszer neki is be kell kerülnie a Dragibla örök hőseinek a sorába.

Sokat azonban nem lehetett ezen meditálni, mert a sárkányicák epedve várták a folytatást, hátha sikerül az újabb megidézés.

Morolla ismételten nekifohászkodott:

- Örök hősök közül a huszonnegyedik, Ladón – folytatta a fohászát Morolla – bölcsességed fölénk emel Téged, de fölé emel az utánad eltávozottaknak is és szükségünk van összes fejed tudására. Száz szempároddal biztos látod a problémánkat. Giwdul szerint Te tudsz segíteni nekünk!

Az erdőben ismét teljes volt a csend, csak néhány sárkányica halk sikolya hallatszott, ahogy az izgalomtól elájultak. Ladón történetét sokan ismerték iskolai tanulmányaikból, ahogy Giwdul is mondta, ő őrizte Héra aranyalmáit a Heszperiszek kertjében egészen addig, amíg Héraklész meg nem ölte, hogy ellophassa az aranyalmákat és elvihesse Eurüsztheusznak. Ladón sosem alszik, így biztos hamar válaszolni fog a kérdésre. S valóban, a föld morajlani kezdett, majd egy mély hang tört fel belőle.

- Véreim!! Hallom, mi a gondotok, látom mi okozza a bajt. A tojásaitokat a Nagy Tojásszippantó Féreg roppantja meg a föld alatt és szívja ki a tartalmát. Ez ellen egyetlen védelem van: ássátok a tojásokat olyan helyre, ahol az ember nevű féreg is őrzi a javait. A Nagy Tojásszippantó Féreg fél az emberi féreg közelségétől és nem meri megközelíteni a tojásokat. Ezzel megoldódhat a szaporodásotok. Az aranytojások sajnos egy veszedelmes betegség következményei: a tojást lerakó sárkányicának aranyere van, ez okozza az elváltozást. Ezek a tojások akár száz évig is növekednek, de sárkány, az soha nem fejlődik belőlük. Ne törődjetek vele, rakjatok inkább gyakrabban tojást, de csak védett helyen. Az aranyat az ember nevű féreg viszont szereti, óvakodjatok kapzsi fajtájától.

Ezzel újra csend lett az erdőben, nyilvánvaló volt, hogy Ladón ezzel befejezte az iránymutatást. Morolla ismét leeresztette a fejeit, megadva a tiszteletet Ladón megszólalásának, de a két rituáléba annyira bele is fáradt, hogy sorban aludtak el a fejei. Az utolsó fejével még intett a többi sárkányoknak, hogy oszolhatnak, majd hosszú időre elaludt.

 - Hát ennyi, amit találtam. – mondta Gaváriusz és megitta az utolsó kortyot is a korsójából. – Hogy ez segít-e valamit, nem tudom. Talán a sárkányok éppen a dugótornyokat látják olyan helynek, ami alá lerakhatják a tojásaikat. Ha ez így van, akkor szellemvacsorázók meg éppen az aranytojásokat keresik. Biztosat nem tudhatunk persze, s több dolgot nem magyaráz meg a feltételezés: miért volt szükségük az eltulajdonított dugóhúzókra, miért nem kérnek vacsorát a szellemvacsorázók, és persze ettől még azt sem tudjuk, hogy segítsünk Frantiszeknek megtalálni a palpi parafatornyot. Az is lehet, hogy ez a dokumentum éppen hogy tévútra visz minket. Ezért kellene még további legenda vagy bármi más nyom, amin el lehet indulni.  

**********************

A Barbakán-rejtély IV.

Mióta Gaváriusz összehozta a találkozót Frantiszek Korkociaggal és elmondták, miben kérik a Symposion társaság segítségét, csend honolt ezen a vonalon. Meg is állapítottam, hogy nyilván az csak egy fellángolás volt a részükről, lecsengett az egész dolog és nem kapok több rejtélyes levelet a dugóhúzóval ékesített csörgős papírzacskókban. Éppen ezért nagyon meglepett az a váratlanul érkezett küldemény, ami december 20-án került a cégünk portájára. A recepciós is kissé bizonytalanul adta át azzal, hogy ezt nekem küldték, de mikor megemlítette a levél átadójának az iktató használatát, az rögtön hozzátette, hogy szigorúan magánküldeményről van szó és csak a címzett kezébe adható.

-        Óh, ez csak egy szimpla karácsonyi üdvözlet – nyugtattam meg a recepcióst. – Ezt tényleg nem lett volna érdemes iktatni – ezzel átvettem a papírzacskót és felmentem vele a szobámba. Csak egy rövid üzenet volt benne, természetesen megint konkrétumok nélkül.

„Este 10 órakor várom a Kárpát utca – Vág utca sarkán. Egyedül jöjjön, nem kell további tanú. Átadok egy anyagot, ezért most barna sört sem kérek cserébe. Majd a végén iszunk a kaland kimenetelére. Tudom, hogy akkor a közelben lesz, azért választottam ezt a helyet. Addig is: Smacznego! Gaváriusz”

Ez az ember megint minden programomat ismeri – gondoltam magamban. Aznap este volt a karácsonyi partink a Ram Colosseumban a Kárpát utcában. Tehát gondoskodott róla, hogy csak ki kelljen surrannom öt percre.

Ez persze nem is volt olyan egyszerű, mint ahogy hittem. A kabátot beadtam érkezéskor a ruhatárba, ahol viszont csak a végleg távozók vették ki azt. Kabát nélkül voltam kénytelen kimenni, de többen is megállítottak, hogy ők is sétálnának egyet, dumáljunk egy jót. Kisebb nehézségek árán azért sikerült függetleníteni magam, de ekkor újabb problémába ütköztem. Az időközben hazaindulók ugyanis azon a sarkon várták a 75-ös trolit és hangosan kiabálták, hogy kellemes ünnepeket. Muszáj volt odamenni. Szerencsére éppen 10-kor jött a troli, mindenki felszállt és végre egyedül maradtam. A megadott helyen viszont nem láttam senkit. Lehet, hogy át lettem verve? Mindegy, odamentem. 10 óra 1 perc. A sarkon állt egy pad, leültem, hogy ne legyek olyan feltűnő. Abban a pillanatban megzördült mögötte a bokor és szürreális módon előbújt belőle Gaváriusz.

-        Na, azt hittem, itt fagyaszt meg. Nem akartam feltűnően itt állni, amíg az összes ismerősétől el nem búcsúzott. Mondhatom, rég láttam ennyi csipkés kisestélyit. Kik ezek a gyereklányok?

-        Térjünk a tárgyra Gaváriusz. Vissza kell mennem perceken belül. Maga is megfagy, meg én is. Ráadásul hamarosan megint többen lesznek a megállóban. Mi történt?

-        Ja, semmi különös. Nézelődtem, keresgéltem, nem találtam semmit. Aztán bejött hozzám egy fura ember, nem kérdezett semmit, csak annyit mondott, hogy eladni valója van és hogy az első részletet ingyen adja, a többit meg majd a kialakuló árfolyam szerint. Ezzel a kezembe nyomott egy zacskót, hogy juttassam el annak a kétes katakurd bagázsnak, hátha érdekli őket. Aztán megfenyegetett, hogy ha másnak adom vagy üzletet akarok csinálni belőle, kiegyenesíti a púpomat egy baseball ütővel. Hát erre nekem semmi szükségem, idehoztam a zacskót, csináljon vele, amit akar. – Ezzel Gaváriusz előhúzott a bokorból egy kétes nylonzacskót és a kezembe nyomta.

-        Gaváriusz, igaz lelkére, meg sem nézte, mi van benne? – kérdeztem gyanakodva.

-        Hát…csak éppen hogy, talán valami érdekes irat lehet…de nem olvastam el, á, hogy gondolja. Nem egy mai darab, az látszik. És …ugyan csak félhomályban láttam…de érdekes vízjele van a lapoknak…ha fény felé tartja, egész jól kivehető.

-        Gaváriusz! Honnan tudja, ha csak félhomályban látta? Maga már megint lódít, megvizsgálta ezt az iratot alaposan, fogadjunk!

-        Ja, hát csak annyira, hogy tényleg érdemes-e idehoznom…de én már megyek is, Isten áldja! – suttogta és ezzel eltűnt a bokrok között.

Na, most jól nézek ki. Hogy menjek vissza ezzel a nylonzacskóval. Mindegy, majd lesz valahogy. Befelé menet szerencsémre összetalálkoztam az egyik szervezővel, aki felvállalta, hogy beteszi a ruhatár egyik fakkjába, csak ne felejtsem el hazamenet elkérni. Előtte azonban belenéztem a zacskóba, amiben egy üveg volt és valami boríték. Az üveget benne hagytam, de a borítékot kiemeltem, nehogy illetéktelen kézbe jusson.

Nem maradtam sokáig a buliban, izgatott a zakóm alatt rejtegetett boríték. Gyorsan elköszöntem a kollégáimtól, mondván, hogy reggel korán indulunk vidékre, nem tudok tovább maradni. Ruhatár, nylonzacskó, kabát…és irány a pesti éjszaka, nyomás haza.

Másnap elővettem a borítékot … és leesett az állam a meglepetéstől. Hallgassátok, mi állt a régi, megsárgult írásban.

 A 82. keláti pinceajtó titka

 Jó havár barátunk, hát eljutottál a 82. pinceajtóig és még képes vagy olvasni? Na, akkor ismerkedj meg a Sárkányos történetével. Ha olyan borra vagy kíváncsi, ami rokonságot fakaszt a sárkányok és a györgyök között, nem is jöhetsz más helyre, mint a 82. pincébe. Ennek a bornak hosszú története van, amihez vissza kell mennünk a korai időkbe, amikor még a sárkányok és a györgyök együtt éltek Katakurdisztán földjén. A sárkányoknak többször kellett tovább költözniük a györgyök miatt, mert azok kisajátították a természetet és lehetetlenné tették a sárkányok megszokott életvitelének a folytatását. Új területeket hódítottak meg, hogy aztán onnan is ki legyenek űzve. Történt egyszer, hogy a sárkányok megelégelték az állandó költözést és arról álmodoztak, hogy megpróbálnak emberformát ölteni, és elvegyülni a havárok, bagamérek és más györgyök között, hátha úgy könnyebb lesz az életük. Megkeresték hát a mindenféle tudományokban jártas fősárkányt, Professoro Dragonorót, hogy tudna-e segíteni nekik. Professoro Dragonoró csak ingatta a fejeit, hogy amit kérnek, az nem tudomány, hanem valami misztika, ebben ő nem tud segíteni. Azt tanácsolta viszont, hogy menjenek el Beowulf leszármazottjához, a magányosan élő, rossz hírű Teowulf-hoz, aki mindenféle átváltozások tudora. Na, megijedtek erre a sárkányok, Teowulfról tényleg csak rosszat és ijesztő dolgokat hallottak. Dragonoró azonban megnyugtatta őket: Teowulf híre valójában sokkal rosszabb, mint ő maga. Igaz, hogy tüzes, ám mégis szelíd és szerethető. A rossz híre miatt lett magányos, s emiatt nincs is lehetősége bebizonyítani, hogy ő is egy átlagosan jó sárkány. Jobb híján így elfogadta a rá kirótt szerepet. Bárki közelít hozzá, rögtön tüzet okád. Kis jószándékkal azonban szelíddé válik és szerethetővé, s akkor hátha segít a varázslatban.

Elgondolkodtak a sárkányok, hogy mit tegyenek. Mitagadás, féltek Teowulftól, mint ahogy mindenki félt tőle. Ahogy azonban egymás között beszélgettek, kiderült, egyikük sem találkozott igazán Teowulffal, mindenki csak hírből ismeri. Hosszas meditálás után úgy döntöttek, hogy sorsot húznak és a nyolc kisorsolt sárkány felkeresi Teowulfot és előadják kérésüket. Így is tettek, s másnap reggel a nyolc kiválasztott sárkány – többségük háromfejű – elindultak a szurdok felé, ahol Teowulf a napjait tengette. Mentek a szurdokban három nap, három éjjel, mikor elértek egy nagy barlanghoz. A barlang szájánál nem volt élő növény, minden üszkös és felperzselt állapotban volt.

-        Ez lesz Teowulf barlangja – gondolták és remegő lábakkal megálltak tisztes távolságra a bejárattól. Bizony jól is tették, mert nem telt bele fél perc sem és hangos robajok közepette óriási lángnyelvek törtek ki a barlang bejáratán.

-        Hát tüzesnek valóban tüzes, de hogy lesz így szelíd és szerethető? – tanácskoztak rémülten. – Forduljunk vissza és meneküljünk! – suttogta az egyik.

-        Nem erre lettünk kiválasztva. – válaszolt a legbátrabb és döntött. – Én közelebb megyek, ha alábbhagy a hőség.

-        Veled megyek, a többiek maradjanak távolabb, hátha elkél majd a segítség. – mondta a másik bátrabb sárkány.

Ezzel ketten elindultak a barlang bejárata felé.

-        Jó Teowulf, hozzád jöttünk tanácsért! – kiáltották. A válasz nem maradt el. Óriási lángfelhő csapott ki a barlang száján, alig tudtak elugrani előle.

-        Jó Teowulf, ne pusztíts el minket harsány üdvözléseddel, tanácsért jöttünk hozzád. – A második fohászból valamit megérthetett Teowulf, mert csak gyenge gőz csapott ki a barlang ajtaján, mint amikor utolsót pislákol a gyertyaláng és már csak füst marad utána.

-        Ki meri háborgatni nyugalmamat, ki az a vakmerő? Tanácsot adni én nem tudok és nem is akarok. Távozzatok a barlangom elől. – hangzott a mély dörmögés a barlang mélyéről.

-        Jó Teowulf, azt hallottuk, Te szelíd és szerethető sárkány vagy és segítesz rajtunk. Csak a Te tudásod képes arra, amit szeretnénk. – kiabált …vagy inkább siránkozott vissza a két legbátrabb sárkány, mert bizony remegett a lábuk rendesen.

A barlangból valami többszörös torokköszörülés hangzott, olyasféle, amit a györgyök akkor adnak ki magukból, amikor zavarba jönnek, majd egy békülékenyebb hang szólalt meg:

-        A tudásom? Hát az igen…az messze földön híres volt régen. És ma is az! Abból mit sem vesztettem. Gyertek hát közelebb, szedte-vette-teremtette, ha már ilyen bátran idejöttetek. Látom, ketten vagytok…vagy talán többen is? A sárkányszag erősebb, mint kettő sárkány bűze.

-        Hát…nyolcan vagyunk, de nem akartunk ennyien egyszerre megzavarni, hogy ne háborgassuk nagyon a békédet. Meg aztán…a többiek kicsit félősebbek, mint mi ketten.

-        Nyolcan? Egy egész hadsereg. De hiába. Elpörköllek titeket egy pillanat alatt, ha nyolcan is vagytok, nem marad belőletek csak néhány gőzölgő sárkánygerinc…Höhöhöhö. – Na, de ha békével jöttetek, akkor én is békével fogadlak titeket. Miben kérnétek tőlem tanácsot?

A két sárkány összenézett. Az utolsó mondat már szinte barátságos volt, mintha valóban megjelent volna a szelíd sárkány sziluettje Teowulfban. Elmondták hát, mi járatban vannak.

Teowulf meghallgatta a kérést, miközben maga sem értette, hogy mitől érzi olyan lebegően kellemes állapotban magát. Nem segített ő senkin az utóbbi húsz évben, amióta bevette magát ebbe a barlangba. Mégis hozzá jönnek a fiatal sárkányok egy ilyen bizalmi kérdéssel? Valami különös meleg járta át a csontjait.

-        Hát éppen lehetni lehet. Mindent lehet. Nincs lehetetlen. Lássuk csak. Jól értem, hogy egyfejű györgyként akartok megjelenni sárkány-mivoltotok ellenére? Végleg vagy ideiglenesen? Értem. Van rá mód, kicsit hadd gondolkodjam. Megvan. Várjatok itt, mindjárt jövök.

Ezzel Teowulf eltűnt a barlangban, majd pár perc múlva egy kis iszákkal tért vissza.

-     Ímhol ezek a magok. Ültessétek el Mordent déli lejtőjén és várjatok három évig. Harmadévre ezek a magok termést fognak hozni. Minden év tavaszán öntsetek rá ebből üvegből a tövekre. Ne aggódjatok, sosem fog elfogyni. Ebben az üvegben a saját vérem van. Kicsit öntsetek belőle egyszerre a tövekre és várjatok. Az üveg újra tele lesz. Három évig öntözzétek a töveket és szőlője fog sarjadni a munkátoknak. Ebből csináljatok bort, de a legjobb minőségben. Ha ebből isztok, györggyé lesztek. Annyira váltok györggyé, amennyire jól sikerül a borotok. Egyetlen dolog okoz csak nehézséget, a kénköves gyomrotok. Lehet, hogy nem fogtok tudni enni, ahogy a györgyök esznek. Akkor sem aggódjatok, éhen nem fogtok halni. Kívánni fogjátok az ételt, de megenni nem lesztek képesek. Ezért ne is erőlködjetek vele. Ahhoz, hogy enni is tudjatok, különösen jó évjáratot kell kifognotok. A bort, ami elkészül, Sárkányosnak nevezzétek, de meg sem említsétek, hogy ehhez Teowulfnak bármi köze van. Csodáljon a világ titeket, de ne engem. És most menjetek, elfáradtam. Húsz éve nem beszéltem senkivel. Hagyjatok magamra.

Ezzel Teowulf elvonult a barlangja mélyére és újra teljessé vált a csend az erdőben.

A fiatal sárkányok pedig elvonultak, elültették a magokat Mordent déli lejtőjén és három éven át nevelgették az ültetvényt, ahogy Teowulf tanácsolta. Harmadévre valóban megeredtek a tőkék és jó minőségű vörösbort adtak. A sárkányok megtették, ami tőlük tellett, de persze tökéletes bort nem sikerült csinálniuk. Így esett, hogy megkortyolván a bort, györggyé váltak, de az átváltozás valóban nem lett tökéletes, ahogy Teowulf is megmondta. Voltak, akik tényleg nem tudtak enni, ezért csak megrendelték az ételeket, de vagy otthagyták, vagy ki sem kérték. Mások tudtak enni, de egy-egy pillanatra visszaváltozott a nyakuk pikkelyessé vagy a kezükön kijöttek a sárkánykarmok egy-egy villanásra. Megint mások pedig olyan évjáratot fogtak ki, hogy egy idő után visszaváltoztak sárkánnyá. Vagy csak györgyi habitusuk megnyilvánulásaiban vagy pedig ténylegesen. Az utóbbi esetek rázták meg igazán a györgyök világát, mert ez látványos és ijesztő volt, de valójában az előbbitől szenvedtek többet a havár férfiak, mert a legtöbb lelkében visszaváltozott sárkány női alakban vált györggyé.

A Sárkányos alapjául szolgáló szőlő azóta is terem Mordent déli lejtőjén, de a belőle készült nedű már békés borrá változott, aminek a mottója azonban továbbra is Teowulf lelkivilágát hordja magán:

Tüzes, ám mégis szelíd és szerethető. 

  

Eddig tartott a régi, megsárgult dokumentum, ami nagyon rossz állapotban volt, nem is hoztam ide, inkább lemásoltam a tartalmát, hogy ne töredezzen tovább. A nylonzacskóban viszont egy üveg Sárkányos volt, amit most – remélve, hogy már varázsereje elillant, csak a jó íze maradt meg – megbontunk az értékes lelet tiszteletére. A címkéjén ott olvashatjátok a régi mottót: Tüzes, am mégis szelíd és szerethető. 


[1] Ínyesinas, 13. évi folyam, 5. Protán havi (2011.január) Értesítőpótló; Giwdul halála, pp 11-14.   http://katakurdisztan.hu/sarkany_oldalak.html

[2] Ínyesinas 10. évi folyam, 9. Szent Krizoprász havi (2008. június) Értesítőpótló; Stephanus Bartolits kalandja a sárkányvérfával pp 17-23. Ladón története a 21-22. oldalon található.   http://katakurdisztan.hu/sarkany_oldalak.html

 

**********************

A Barbakán-rejtély V.

A Gaváriusz által az éj leple alatt átadott dokumentum a Teowulf saját véréből készült Sárkányos borral, de főként az ettől györggyé vált sárkányokkal elég döbbenetesnek tűnt. A 82. keláti pinceajtó titka és Frantisek Korkociag hajmeresztő története az ételüket megrendelő, de ki sem kérő furcsa szerzetekről, akik ráadásul állandóan isszák a nagy mennyiségű vizet, szinte adja a következtetést, hogy ezek szerint Korkociag éttermét bizony györggyé vált sárkányok látogatják. Ennek még a puszta gondolata is hátborzongató, ugyanakkor ezt a feltevést rögtön alátámasztaná Gaváriusz első, a Márkus sörözőben felolvasott régi dokumentuma a dugótornyok alá rejtett sárkánytojásokról. Akkor végül is lehet, hogy Giwdul távoli leszármazottai keresik a sárkánytojásokat györggyé vált formájukban.

Már ha ebből az egészből, amit itt Korkociag és Gaváriusz összehordott, bármi is igaz. Végül is semmilyen tényszerű dolog sincs a kezünkben. Gaváriusz megsárgult dokumentumai lehetnek közönséges hamisítványok, Frantisek Korkociag egész története lehet egy előrehaladott betegségben szenvedő elme sajátos szüleménye, ki tudja, mi itt az igazság.

Igen, de akkor tényleg, mi az igazság? Nem hagyott nyugodni a kérdés. Ez járt a fejemben a karácsonyi ünnepek alatt, a Symposion estéjén a dokumentum felolvasása utáni éjszakán, Szilveszter éjjel és egyáltalán, mindenkor. Nincs mese, január elején úgy döntöttem, hogy most én keresem meg Gaváriuszt, valljon színt.

Egyik délután elballagtam a Múzeum körútra, az antikváriumba. Majd én rajtaütésszerűen kifaggatom Gaváriuszt, akárhány barna sörömbe is kerül. Biztos meg lesz lepődve az öreg, hogy most én keresem. Vagy talán már várja is? Ki tudja.

Végigsétáltam az antikváriumon, de sehol sem láttam. Biztos előkerül valahonnan, gondoltam és elütve az időt, cél nélkül válogattam a könyvek között. Egyszer csak egy helyes, fiatal antikvárius leány jött oda hozzám:

-        Bocsánat uram, látom, nagyon keres valamit, talán segíthetek.

-        Jaj, köszönöm, de igazából az öreg barátomat, Gaváriuszt keresem és gondoltam, addig nézelődöm, amíg előkerül a raktárból – válaszoltam a kedves megszólításra, gondolván, hogy talán szól neki, hogy vendége érkezett. Az antikvárius lány válasza azonban meglepő volt.

-        Ja, hát akkor hiába fáradt ide. Gaváriusz tegnapelőtt elutazott és csak a jövő hét második felében tér vissza.

-        Elutazott? Nahát, nem is említette nekem. Talán valahová vidékre ment? – próbáltam kipuhatolni, hogy megtudhatok-e többet az eladótól.

-        Külföldre utazott, de elég váratlanul, szinte egyik percről a másikra döntött így. Lengyelországba kellett mennie, a jegyek megvásárlásában is én segítettem neki, mert azonnal szüksége volt rá, de úgy láttam, nincs gyakorlata az efféle gyors jegyvételekben. Én viszont imádok utazni, utazásokat szervezni, jegyet venni online…Szóval segítettem neki, csak innen tudom.

-        Aha, ezek szerint most Varsóban van – mondtam félhangosan, mintegy tűnődve azon, mi lehetett ilyen fontos Gaváriusznak.

-        Nem, nem Varsóba ment. Gondolkodott, hogy Varsóba megy repülővel, és onnan tovább, de végül is addig néztem neki a lehetőségeket, hogy kiderült, másfél óra múlva indul egy Flixbus Krakkóba és ott átszállva a Gdyniába menő Flixbusra, másnap reggel 7-re már ott is van.

-        Ah, ezek szerint Gdyniába ment?? – kérdeztem teljes döbbenettel.

-        Ja, nem csak abba az irányba. Torunba készült és ahhoz kerestük a leggyorsabb megoldást. Mikor meghallotta, hogy ha eléri a másfél óra múlva induló buszt, akkor reggelre ott van, szinte a nyakamba borult. Aranyos ember, ez biztos…bár ez az utazás…hogy is mondjam, kissé tinédzseresre sikerült. Nem is ment haza, csak úgy innen elment, előtte még elrohant néhány dugóhúzót venni, ezt nem is értettem. Meg hát egy hétre csak úgy elmenni minden nélkül…Bocsánat, hogy mondom, de a kollégák itt csak összenéztek és nevettek: biztos nő van a dologban, azért ez a megfiatalodás.

-        Ugyan, Gaváriusz nem egy olyan ember, én ismerem elég jól – mondtam neki, bár az egész történetből én sem értettem egy szót sem. Minek ment Gaváriusz Torunba? Így hirtelen. Minden előzmény nélkül. Furcsa.

-        Kicsit kezdek aggódni a barátomért – mondtam, hogy lehetőségem legyen tovább kérdezősködni – Nem hagyott semmi üzenetet vagy nyomot, hogy miért kellett ilyen hirtelen elutaznia?

-        Hát, nem tudom. Valami régi metszeteket tanulmányozott az utóbbi napokban és … persze, tudom, ez hülyeségnek hangzik...de mintha állandóan valami dugótornyokat emlegetett volna. Az elutazását meg valami …bocsánat, ha rosszul értettem…valami börtönlátogatással kötötte volna össze. De nem tűnt zavarosnak a gondolkodása, csak furcsa volt. Nagyon szomorú lennék, ha valami baja esne. Olyan édes ember.

Megdöbbenve néztem ezt a helyes antikvárius leányt. Ahogy ezt az utolsó két mondatot mondta. Még talán egy könnycsepp is megjelent a szeme sarkában. És ahogy a kollégák találgatását említette. Te jó isten, lehet, hogy az öreg, púpos Gaváriusz az ujja köré csavarja a nőket és én ezt észre sem vettem?

Nekem viszont most ez jól jött. Ha ez a leány is aggódik, akkor biztos segít.

-        Segít nekem körülnézni a raktárban az asztalán? Hátha megértjük, miért kellett így elrohannia – kérdeztem a leányt.

-        Persze, jöjjön, rettenetesen nagy rendetlenség van az asztalán, kéne mellé valaki, aki rendben tartja a dolgait – legalább otthon, ha itt nem is.

Bementünk és ami elém tárult, az túltett minden elképzelésemen. Hat rétegnyi vastagságban a régi könyvek, metszetek, másolatok, mindez valami tökéletesen egyenletes káoszt alkotva.

-        Azt hiszem, igaza van. Bár lehet, hogy a barátom egyedül ebben a káoszban érzi jól magát és ki tud igazodni benne. Másnak viszont reménytelen itt bármit megtalálni.

Gyorsan körülnéztem az asztalon, de semmi különöset nem láttam. Egyetlen régi kép keltette fel a figyelmemet, ami az asztalt borító könyv- és papírrengeteg legtetején volt. Talán ez került oda legutoljára, hiszen itt nyilván időrendben fedik egymást a rétegek. Ami idekerül, az már sosem jut vissza a helyére – ezt üzente az asztal. Annyira volt időm, hogy egy fotót csináltam róla, hátha ad valami támpontot.

-        Hát, amit itt láttam, attól nem lettem okosabb – mondtam letörten. – Bízzunk abban, hogy visszatér épségben és hátha akkor kiderül, hogy mi volt ez a múlhatatlanul fontos ügy.

Ezzel elköszöntem az antikvárius lánytól és hazajöttem. A hallottak azonban nem hagytak nyugodni. Mit keres Gaváriusz Torunban? Miért kellett ilyen hirtelen elrohannia? Van-e köze ennek az egésznek Korkociagnak és a szellemvacsorázóknak? Sok-sok megoldatlan kérdés merült fel bennem. Aztán rájöttem, hogy ezt a kérdéskört szisztematikusan kell körüljárnom, s akkor többre jutok.

Először is miért éppen Torun? Egyáltalán mit lehet tudni Torunról? Talán a legelső, ami eszembe jut, hogy Kopernikusz szülőhelye. Meg hát persze Samuel Thomas Sömmerring, az elektrokémiai elven működő távíró feltalálója is itt született, január 28-án lesz ennek a 265-ik évfordulója. Ez azonban aligha izgathatja fel ennyire Gaváriuszt, bár kétségtelen, hogy a legnagyobb német anatómust tisztelhetjük benne. Érdekesebb az, hogy Torun-nak van német neve is, Thurn, de magyar neve is van, Toronya. Amúgy a Visztula partján terül el, akárcsak Varsó, de attól 185 km-re nyugatra. Belvárosa – melyet nem érintettek a háborúk – az Unesco Világörökség része. Ez azonban megint csak nem ad kapaszkodót Gaváriusz utazásához.

Marad még az asztalon fekvő régi fénykép. Egy templom tövében álló, elég nagy rotunda, amit fura falak vesznek körül.

 

 

Hát ezzel nem sokra megyek. Nekem nem ismerős, talán majd sokat utazó ismerőseimet kell megkérdezni, mi is ez és hol van. És persze, hogy mi köze van Torunhoz?

Végignéztem Torun nevezetességeit, de az sem vitt közelebb a megoldáshoz. A város azonban kezdett egyre jobban megtetszeni. A Google Earth-szel nézegettem az óvárost, s kezdett nekem is olyan érzésem lenni, hogy el kell mennünk Torun-ba. Nemzetközi repülőtere is van a szomszéd városnak, Bydgoszcznak, a Jan Paderewski reptér. Érdemes lenne ide elmenni.

Ahogy viszont a toruni planetáriumot kezdtem el keresni a térképen, ami egy érdekes rotunda formáját mutatja, váratlanul érdekes formációra bukkantam, aminek a neve egyszerűen Okraglak volt a térképen és feltűnően üres volt a környezete. A meglepetés akkor ért, mikor megnéztem a lengyel-magyar szótárban, mi az okraglak. Hát rotunda! A Piekary utca és a Fosa Staromiejska által körülvett részen egy fantasztikus rotunda áll, falakkal körbevéve. Ez pontosan az a rotunda, amit Gaváriusz asztalán találtam!

A lengyel nevén Areszt Sledczy azért van magas falakkal és szögesdróttal kötrülvéve, mert ez egy hajdani börtön. És az antikvárius kislány azt emlegette, hogy Gaváriusz valami börtönlátogatásra ment. Igen, ez lesz az, ez a furcsa épület – ami nem más, mint egy dugótorony – a célja Gaváriusz utazásának. Nyilván Frantisek Korkociag hívta oda a szellemvacsorázók miatt. De miért kellett neki az utazás előtt dugóhúzókat vennie? Ez még mindig talányos, akárcsak a varsói étteremből ellopkodott dugóhúzók.

Na, akkor mindent értek. Korkociag talált valami érdekeset ennél a dugótoronynál – ki tudja mit – és odahívta Gaváriuszt. Ez már így érthetőbb.

Megnyugodva kezdtem el dolgozni, a rejtély meg van oldva, ha csak részlegesen is, Gaváriusz utazását Korkociag hatása váltotta ki. Majd ha visszajön, biztos kiderül, hogy mi történt. Belemerültem volna az előttem fekvő, műholdkommunikációval foglalkozó könyvbe, mikor megszólalt az asztalon a telefon.

-        A recepcióról beszélek, érkezett egy külföldi látogatója. Itt várja önt.

-        Köszönöm, máris megyek - válaszoltam. Meglepő volt a telefon, nem vártam senkit, de elő szokott fordulni, hogy valamelyik társhatóságtól itt jár egy ismerősöm és felhív, hogy váltsunk pár szót. Lementem hát a recepcióra és földbe gyökeredzett a lábam: a pult mögötti várakozóban Frantisek Korkociag állt!

 

**********************

A Barbakán-rejtély VI.

„Uramatyám! De hiszen ha Korkociag itt van, akkor hová ment Gaváriusz? És egyáltalán: miért keres engem ez az ember? Miért nem Varsóban egyengeti az éttermét, a Barbakánt?” – egymás után villámlottak bennem a kérdések, míg odamentem hozzá a vendégváróba.

-        Szeretettel üdvözlöm ismét Budapesten, kedves barátom. Kedves, hogy meglátogatott, miben segíthetek? – kezdem meg a beszélgetésünket.

-        Jaj, nem is tudom, hol kezdjem, talán azt, hogy hol van Gaváriusz, de inkább mégis azt, hogy mi is történt tegnap, amit elmondanék, de magam sem voltam ott, tehát inkább ha együttgondolkodnánk – hadarta el mindezt egyetlen lélegzetre és kétségbeesve próbált valami összeszedettséget mutatni.

-        Na, kedves barátom, menjünk talán ezeken sorba. Nem itt kéne viszont ezt megbeszélnünk, meg hát magának is jól esne, ahogy látom egy erős kávé. Jöjjön, menjünk fel a szobámba és higgadtan, sorban beszéljük meg, mi is történt – javasoltam, mert nyilvánvaló volt, hogy itt valami hosszabb mondanivalója lesz dugóhúzós barátunknak, ha egyáltalán sikerül magához térnie.

Felmentünk hát és Frantiszek megivott egy jó erős kávét, vagy két üveg vizet és addig nem hagytam szóhoz jutni, amíg kényelembe nem helyezte magát. Na, ez nem volt könnyű, látszott rajta, hogy máris szaladna tovább, csak éppen azt nem tudtam, hogy miért.

Végre kicsit összeszedte magát és nekikezdett a történetnek.

-        Igazából ott kezdődött minden, hogy Gaváriusz három napja felhívott, hogy talált valami érdekeset és személyesen kellene megvitatnunk. Megbeszéltük, hogy amúgy is kell jönnöm Magyarországra és tegnapra megbeszéltünk egy találkozót. Nem mondta meg, hogy mit talált, de egyértelmű volt, hogy a dugótornyokkal kapcsolatban van valami újdonsága. Persze, hogy érdekelt a dolog, tegnap az első repülővel idejöttem és délben a megbeszélt helyen vártam Gaváriuszt. Csakhogy nem jött. Erre persze felhívtam telefonon, de ki volt kapcsolva, csak üzenetet tudtam neki hagyni. Vártam még rá fél órát, aztán mentem tovább a dolgomra, de azóta sem hívott vissza. Kicsit aggódom, mi történt vele. Közben késő este a feleségem hívott, hogy váratlan vendégek jöttek a Barbakánba, megint jöttek a szellemvacsorázók. Sajnálta, hogy nem vagyok ott, de próbált figyelni. Mivel sok vendég volt tegnap, így nem tudta összefüggően hallgatni őket, de a téma megint az volt, hogy merre vannak még megvizsgálható dugótornyok. Annyit hallott, hogy a jövő héten a toruni rotundát fogják alaposabban megvizsgálni, mert ott „jelek mutatkoznak”. Sajnos azt nem tudta kihallgatni, hogy mit jelent ez pontosan, milyen „jelek mutatkoznak” és milyen formában. Azért hívott fel, hogy egyáltalán tudjak erről a toruni rotundáról. Én még sosem hallottam róla, pedig ott van Lengyelországban.

Mitagadás, elég meglepetten hallgattam Korkociag szavait. Vajon véletlen-e hogy Gaváriusz éppen Torunba utazott, vagy éppen a szellemvacsorázókat próbálja megelőzni. És főként miben előzi meg őket? Csak nem egy város közepén akar aláásni egy rotundának és sárkánytojást keresni? Ráadásul ez egy börtön – vagy legalábbis az volt.

Mindegy, most először azt kellett eldöntenem, tudjak-e róla, hogy Gaváriusz éppen Torunban van, vagy ne szóljak erről. Végül is biztosat én sem tudok. Úgy döntöttem, egyelőre nem szólok róla, hogy sejtem, merre lehet Gaváriusz.

-        Mondott még valami érdekeset a felesége? Bármilyen olyasmit, hogy mit is akarnak a dugótornyokkal? – kérdeztem.

-        Ja, igen, valami feltárást emlegettek. Megint nézegették a dugóhúzókat és a feleségem még örömmel mondta, hogy egy híján az összes eltűnt dugóhúzó megkerült. Ez azért jó hír, nem egy értékes gyűjtemény, de hogy szétlopkodják…ezt nem hittem volna.

-        Korkociag, meg tudta mondani a felesége, hogy milyen fajta dugóhúzó az, ami még hiányzik? Ki kellene találnunk, mire jó nekik a dugóhúzó, s melyik fajta érdekli őket. Nem tudom, ez mit segít rajtunk, de hátha érdekes.

-        Ó, hát így nem mondta, de azt sejtem, hogy a Nürnbergi-olló mintájára működő dugóhúzók közül hiányzik az egyik. Tudja, ez az a dugóhúzó, amihez kevesebb erő kell, hogy kihúzza a nehezen mozduló dugókat. – magyarázta Korkociag és ettől szemmel láthatóan meg is nyugodott. Úgy láttam, inkább pszichés jellegű a zavara, mint sem hogy ténylegesen bajban lenne.

Végül abban maradtunk, hogy én megpróbálok Gaváriusz nyomára bukkanni, úgymond átveszem tőle ezt a terhet, Ő meg nyugodtan intézze tovább, amiért eredetileg jött. Nyilván Gaváriusznak közbejött valami, ha akar valamit, majd jelentkezik újra, nyugtattam meg. Korkociag ebbe beleegyezett, mert ő hamarosan visszautazik, nincs sok ideje. Aztán még elejtett egy megjegyzést, ami arra utalt, hogy jövő héten megpróbál szabadságra menni és átutazik Torunba, mert ki akarja figyelni, mi fog ott történni. Ezzel elköszönt és kiviharzott a szobámból.

Kivittem Korkociag kávéscsészéjét, s közben azon meditáltam, miért éppen a Nürnbergi-ollós dugóhúzó keltette fel a fantáziáját a szellemvacsorázóknak. Gaváriusz is vitt magával dugóhúzókat – jutott eszembe. Mit csinálnak ezek a dugóhúzóval? Meg kéne nézni…

Szórakozottan ültem le a gépem elé, elgondolkodva azon, hogy mennyien indulnak Torunba megnézni a rotundát. Közben nyomogattam a klaviatúrát és egyszer csak azt vettem észre, hogy a Budapest-Gdynia menetrendet nézegetem, hogy mikor is indul busz Krakkón át Torun felé. Lehet, hogy nekem is ideje elindulnom?

**********************

A Barbakán-rejtély VII.

Kellemesen ringatott a járat, a kiolvasott könyvem ott hevert a mellettem lévő üres ülésen. A varsói Zachódnia pályaudvarról nem egészen három órás a vonatút Torunig, a délutáni napsütés bágyadtan világította meg a tájat, a reggel óta tartó utazástól kissé elpilledve, szinte félálomban tettem meg az utolsó órát.

Minek jöttem ki Torunba? Magam sem tudom. Gaváriuszt nyilván semmi esélyem megtalálni, az Areszt Sledczy nyáron sokkal érdekesebb, a város ugyan vonzó, de hát miért kellene éppen most, hogy megnézzem? Na, mindegy, ezt a szabadságot így is, úgy is el kellett valahogy töltenem, hátha mégis történik valami ott a rotunda táján, ha már egyszer mindenki oda akar utazni.

Másnap reggel korán felkeltem, a Hotel Petite Fleur előző este eléggé elkényeztetett. A jó hangulatú francia étterem, a mellette található szivarszoba a kiváló konyakkal, egy jó mély alvás az egész napi utazás után teljesen elfeledtette velem, miért is jöttem, igaz nem volt nehéz elfelejteni, hiszen magam sem tudtam. A szálloda a Piekary utcában volt, talán 200 méterre a rotundától, így nem jelentett nagy sétát odamenni. Igen ám, de száz méter után meglepetés ért: az utca le volt zárva, s a kora reggeli időpont ellenére is már munkások dolgoztak a rotunda mellett. Több munkagép is a helyszínen volt, hangos lengyel vezényszavak verték fel a kora reggeli csendet. Mi ez? Hogy jutok most közelebb, hogy megnézzem, mi történik?

Óvatosan átbújtam a lezárás alatt és igyekeztem nagyon hivatalos látszatot teremteni, mint aki a munkák ellenőrzésére jött. Sikerült is közelebb jutnom, s láttam, hogy a rotunda mellett egy mély, ferde alagutat igyekeznek a munkások kialakítani, amihez egy fura munkagép közeledett, valami nagy ormánnyal. Egy hosszú, több méteres fúróalkalmatosság volt az elején, s hirtelen ráeszméltem, mire hasonlít: egy dugóhúzóra!!

Ebben a pillanatban odajött egy munkás és élénken elkezdett lengyelül magyarázni. Nem úgy tűnt, mint aki el akar távolítani, inkább olyan érzésem volt, hogy valamiféle beszámolót ad a munkák állásáról. Persze egy szót sem értettem belőle. A hirtelen jött helyzetben nem is tudtam mit csináljak. Angolul mondtam neki, hogy az Európai Unió megbízásából jöttem a Világörökség Hivatal küldötteként. Hogy van-e ilyen hivatal, a fene sem tudja, de hát Brüsszelben mindenféle hivatal van, most már ezt is létrehoztam. Erre jelezte, hogy várjak egy percet és küldi az angolul tudó építésvezetőt vagy hasonlót.

Nem telt bele egy perc és vidám sárga mellényben és védősisakban egy fiatal úriember jött oda hozzám, aki tökéletes angolsággal elmondta, hogy jól haladnak, a feltáró alagút rövidesen készen áll és a költségek sem fognak jelentősen nőni, mert nem találkoztak a fúrás közben sziklával. Na, most aztán kutyaszorítóba kerültem! Itt tényleg elhitték, hogy ellenőrizni jöttem. Ebből nagy lebukás lesz, az már biztos.

Körülményesen megkérdeztem tőle, meg tudja-e mutatni a terveket a feltárás következő fázisához, mert szerintem az lesz az igazán kritikus része a projektnek. Sajnálkozva mondta, hogy erre nincs módja, van itt valami külföldi munkavezető, aki kézben tartja a dolgokat, talán vele kellene beszélnem. Név szerint kicsoda, kérdeztem elbizonytalanodva, mert éreztem, hogy egyre kellemetlenebb helyzetbe kerülők. Füleltem a választ, hogy legalább azt tudjam, miféle náció előtt kell majd kimagyarázni magam. Válaszként azonban nem nevet mondott, hanem elnézést kért, hogy nem tudja megjegyezni a nevet, mert olyan latinosan hangzik, pedig egy magyar emberről van szó. Önkéntelenül csúszott ki a számon: csak nem a híres mélyépítő, Gaváriusz úr vezeti a feltárást? De, de ez az, így van, rögtön hívom is, mondta és elrohant.

Na, ez a probléma megoldódott, lesz helyette több másik – gondoltam magamban. Vajon most mit lép Gaváriusz, aki nyilván nem számított semmilyen EU-s ellenőrzésre. Ja, de most eszmélek: hogy a fenébe érte el ez a minden hájjal megkent öregember, hogy ő vezethesse ezt a fura munkát? Vagy az egészet ő is találta ki?

Közben láttam, hogy a mobil konténerbe telepített irodából többen is jönnek kifelé, ketten felém, a harmadik ember pedig eltűnik a mobil konténer mögött…de ez a furcsa járás, a púpos termet…de hiszen ez maga Gaváriusz, aki nem mer idejönni! Önkéntelenül elmosolyodtam. Nem nekem lesz itt a legnagyobb problémám, már látom. Közben a két ember odaért mellém, bemutatkoztak és sajnálattal közölték, hogy a munkavezetőt nem tudják, merre van, de délelőtt biztos nem fog előkerülni, talán jöjjek vissza délután, akkor biztosan itt lesz.

Megköszöntem a tájékoztatást és jeleztem, hogy több területre is mennem kell, így akkor itt most nem is nézek körül. Gyorsan elindultam a mobil iroda mögé, ahol még láttam a Fosa Staromiejskán Gaváriuszt, amint szedi a lábait, amennyire tőle telt, hogy eltűnjön a rotunda közeléből. Na, öreg barátom, erre nem számítottál – gondoltam magamban és távolról követtem az öreget, hogy ne hozzam rá rögtön a frászt. Néhány sarokkal odébb egy kávézóba, a Kona Coast Caféba fordult be, ami már nyitva volt. Na itt a megoldás, innen nem menekül! Persze ez egyben egy apartmanház is, ahogy néztem. Ha itt van a szobája, akkor el tud tűnni előttem. Gyorsan beléptem a kávézórészbe és megnyugodtam. Gaváriusz ott ült és már hozták neki a csapolt barna sörét. Tud ez az ember élni!

-      Üdvözlöm, Gaváriusz a toruni reggel forgatagában – szólaltam meg a háta mögött – fizetem a sörét, ha megengedi.

A hatás félelmetes volt! Gaváriusz úgy fordult meg hirtelen, hogy majdnem elsodorta a sörét és teljes volt a zavarodottsága.

-      Ó, hát maga az, a frászt hozta rám! Hogy kerül ide, pont ebbe az isten háta mögötti kávézóba? Egyáltalán mit keres itt, Torunban?

-       Hát ezt én is kérdezhetném – válaszoltam – Magát meg halálra keresik Budapesten. Mi történik itt az Okraglak mellett és hogy kerül maga bele ebbe az egész érthetetlen munkába?

-      Okraglak? Hát az meg micsoda – kérdezte hamiskásan – Sose hallottam ezt a nevet.

-     Ugyan építésvezető úr, ne hamukáljon, hanem valljon színt – mondtam neki mérgesen – Arról meséljen, mi ez az egész szemfényvesztés, amit megszervezett itt a békés város kellős közepén.

-      Na jó, látom többet tud, mint gondoltam – tört meg Gaváriusz – Ez egy kicsit hosszabb történet, ha iszik velem egy sört, esetleg kettőt, elmesélem.

**********************

A Barbakán-rejtély VIII.

 Megadóan intettem a pultnál álló szemrevaló kisasszonynak, hogy hozzon még a barna sörből néhány korsóval, mert azt már láttam, hogy nem ússzuk meg a készülő történetet két liter alatt. De hát az információ pénz, ezt tudomásul kell venni és Gaváriusz árfolyama csak korsóegyenértékkel jegyezhető a tőzsdén. Jött is a hölgy négy korsóval és széles mosollyal rakta le őket Gaváriusz elé. Egyet gyorsan magam elé húztam. Ez az ember már itt is meghülyítette a nőket? Pedig alig pár napja van itt. Otthon meg az antikváriumban aggónak érte. Na, hiába, Gaváriusz egy sajátos figura, ezt tudomásul kell venni.

-                     Na, hát az történt, hogy kicsit kutattam a régi iratok között – kezdte Gaváriusz a magyarázkodást. – Megvizsgáltam egy csomó anyagot, amit még régebben gyűjtöttem össze a drakonológiai kutatások alatt, még akkor, amikor Mitics Draggoval találkoztunk. Gondoltam, hátha néhány dolog, amit akkor nem értettem, most a helyére kerül. Dugótornyokról, rotundákról már akkor is szó esett.

-                     Na és mit talált, Gaváriusz? – próbáltam egy kicsit siettetni az elbeszélést, na nem a sörök miatt, hanem hogy végre kibökje, mi ez az egész felfordulás.

-                     Hát éppen ez az, nem találtam semmit. – válaszolta belekortyolva a sörébe, mint aki éppen azon gondolkodik, hogy lehetne a történetet úgy elnyújtani, hogy még négy korsó érkezzen. – Semmilyen apró jel, áruló mondat nem volt ezekben az anyagokban. Képzelheti, milyen csalódott voltam.

Ezzel, mint aki végzett a témával, Gaváriusz elnézett a végtelen semmibe, mintegy illusztrálandó a hatalmas csalódottságát. Kortyolt egyet a söréből és látszott, hogy még vár egy kis bíztatást.

-                     Na és? Akkor hogy került ide Toruńba? Csak nem akarja azt mondani, hogy a csalódás idevetette? – kérdeztem egy kicsit dühösen.

-                     Ja, hogy ide? – révedt vissza a valóságba. – Hát ez egyszerű. Elkezdtem keresni a sárkányészlelésekről szóló feljegyzéseket. Akkor figyeltem fel egy réges-régi feljegyzésre. – Ezzel a belső zsebéből előhúzott egy gyűrött fénymásolatot a következő szöveggel:

On August 13, 1746, foreman of carpentry Johann Georg Hieronimi and Kataharina Storchin, a soldier's wife, testified in the municipal clerk in Torun, that in the spring of 1746 they saw a dragon. The monster was able to fly and swim, had 2 meters in length, its head and the whole body were dark grey, the tail was pale brown and shiny. Flying dragon (draco volans) appeared near Struga Torunska, in the region of Prezedzamcze, and flew away to Teutonic castle ruins.

Azaz:

1746. augusztus 13-án Johann Georg Hieronimi ácsmester és Katharina Storchin, egy katona felesége a Toruń városi elöljáróságon tanúskodtak arról, hogy 1746 tavaszán sárkányt láttak. A szörny képes volt repülni és úszni, 2 méter hosszú volt és az egész teste sötétszürke volt, csak a farka volt halványbarna és fényes. A repülő sárkány (Draco volans) Prezedzamcze körzetben Struga Torunska közelében tűnt fel és a teuton várromhoz repült.

-        Tudom, ez még nem jelent semmit. Számtalan ilyen feljegyzés létezik, amiknek semmi alapjuk nincsen. Nagyon nem is figyeltem a dologra, de pár nappal később valaki behozott egy albumot, amiben egy dublini hölgy egy fura motívummal díszített párnái, trikói és egyebei jelentek meg. A hölgy Justyna Jaszke, a motívum pedig a Dragon Egg Fractal Art nevet viselte az albumban. Persze, hogy felkaptam a fejemet rá. Megkerestem ezt a hölgyet, akiről kiderült, grafikusnak és fényképésznek vallja magát. A harmincas évei közepét taposhatja, egy fényképet is küldött már magáról. Már Amerikában is árulja az alkotásait és kezdi úgy érezni, megtalálta a helyét a világban. A neve alapján felmerült gyanúm is beigazolódott: lengyelnek vallja magát, ott is született. Ez eddig egy szabványosnak mondható kelet-európai történet, nincs benne semmi különleges. Izgalmassá akkor vált, mikor rákérdeztem a motívum keletkezésére.

     

Ezen a ponton Gaváriusz nagyot húzott a söréből és egy mozdulattal jelezte, hogy itt az italok utánpótlásának igencsak helye lenne. Már eleget mondott ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésemet, de keveset ahhoz, hogy úgy érezzem, eleget tudok. Lemondóan intettem hát a hölgynek, aki oda sem jött, hanem máris a csapoló mögé penderült. Lehet, hogy Gaváriusz minden nap itt vendégelteti meg magát valakivel?

-   Na, egész jó sört csapolnak errefelé, akkor folytatom. – Sóhajtott egyet Gaváriusz és egy nagyot húzott a friss korsóból. – Na, tehát kiderült, hogy Justyna valóban Lengyelországból jött, a rokonai most is itt élnek. Egyszer még régen a nagymamájától kapott egy érdekes tojást, olyan az anyaga, mintha kőből lenne, de mégis valami furcsa tapintása van a felületének. Arra emlékszik, hogy a nagymamája elmondott egy történetet arról, hogy régen sok sárkány fordult meg abban a városban, ahol lakott és ez egy igazi sárkánytojás, ami megkövült. Persze azonnal megkérdeztem, hová való a nagymamája. Kiderült, hogy toruńi és nem messze lakik a teuton várromoktól. Hát persze, hogy elkezdett érdekelni ez a város. Ahogy tovább faggattam, még annyit mondott, hogy valami kör alakú épületet emlegetett a nagyanyja, ami alatt lehet ilyen megkövült tojásokat találni. Mindent félretettem hát és elkezdtem a lengyel antikvárius barátaimon keresztül érdeklődni a toruńi legendák után. Érdekes képeket küldtek vissza. A Visztula partjánál valóban ott van egy sárkány szobra, állítólag ezt látták 1746-ban többen is. Erről több fényképet is kaptam. A folyóparton több sárkányos falfestmény is van, él a sárkánykultusz a városban. A rotundáról viszont szinte senki nem volt hajlandó semmit sem mondani. „Elátkozott hely az” – ez volt a legtöbb, amit kaptam. Aztán végre valaki megírta, hogy most meg sem lehet közelíteni, lezárták, mert valami csövet ki kell cserélni alatta, ami megsérült és problémát okozhat a város vízellátásában. Éppen keresnek valakit, aki levezényli a munkálatokat. Na, ekkor döntöttem úgy, hogy nekem ezt látnom kell. Nekiindultam hát és idejöttem. Most pedig kemény munkával vezetem a csőcserét – és persze közben kicsit alákacsintok a toronynak, ki tudja, hátha ott van alatta egy arany sárkánytojás!

 Ezzel Gaváriusz egy újabb nagy kortyot húzott a korsójából. Szemmel láthatólag úgy gondolta, most már aztán mindent elmondott. Pedig számomra most már teljesen zavarossá vált a helyzet. Ha Gaváriusz így jutott a toruńi rotunda nyomára, akkor a szellemvacsorázók milyen módon jutottak arra a következtetésre, hogy „Toruńban jelek mutatkoznak”. Aztán meg hogy van az, hogy Gaváriusz idejön és elvállal egy mélyépítési munkavezetést. Valami itt nem stimmel.

-  Gaváriusz! Nekem mindegy, hogy mit és hogyan csinál itt, de van néhány olyan dolog, ami miatt maga után kellett jönnöm. Akkor tudok segíteni, ha maga is segít. Nekem ez a történet nem áll össze. Tud arról, hogy a fél világ Toruńba készül, hogy meglátogassa az Areszt Sledczy-t? Itt napokon belül olyan szellemjárás lesz, amilyen még sosem volt. Honnan veszi most mindenki azt, hogy Toruńba kel jönni? Nem őket akarta inkább megelőzni? Jobb lenne, ha igyekezne eltűnni innen, mielőtt az érkezők lebuktatják.

Gaváriusz szemében egy huncut mosoly jelent meg.
Arról is gondoskodtam, hogy ilyen probléma ne legyen. Kitaláltam már mindent a nyugodt kutatásokhoz. Csak maga nem volt bekalkulálva. Mindenre én sem gondolhatok!

t várja, hogy inkább tűnjek el.

-   Gaváriusz, nekem most egyetlen célom van. Nem akarom, hogy bajba kerüljön. Elmehetek, de akkor egyenesen a rendőrségre megyek és bejelentem, hogy egy szélhámos vette felügyelete alá az itt zajló munkákat és kérni fogom a hazatoloncolását. Máshogy nem tudom magát megmenteni, de azt látom, hogy ha hagyom, amit csinál, abból baj lesz.

-    Jajjaj, nem kell mindjárt fenyegetőzni, nincs itt semmi stikli és semmi veszély, csak kíváncsiság. De látom, nem tudom megnyugtatni, inkább elmondom az igazat abban a reményben, hogy meg fogja érteni a dolgokat és segít nekünk. – tekerte tovább a gondolatot Gaváriusz. – Persze, az igazság mindig hosszabb, mint a füllentés, és hát ugye…itt ezek a korsók…ha esetleg.

Lemondóan intettem a pultnál mosolygó hölgynek, de azért egy pillanatra megállt a kezem a levegőben. A tálcán már három korsó ott állt csapolva és éppen a negyediket fejezte be a hölgy, amikor szólni akartam neki. Honnan tudja? Mi folyik itt? Már a sörön kívül.

Közben oda is libbent a tálcával, három korsót letett Gaváriusz elé, egyet pedig kacér mosoly keretében elém.

-  Akarni esetleg fizet? – kérdezte erős akcentussal. – járni ide sok magyar, szeretni polák sör, de fizetni nem mindig – mondta és jelentősen Gaváriuszra nézett.

Kész maffia, gondoltam magamban és elővettem két száz zlotyist. Odaadtam a hölgynek, aki egy újabb kacér mosolyt eresztett meg.

-   Koszonom. Ebben lenni még kettó-kettó korsó. Hozni, ha te inteni. Csók! – viharzott el a pénzzel.

-    Na, kedves Gaváriusz, akkor most hadd halljam a történet következő igaz változatát, ha már az előzőt végighallgattam.

**********************

A Barbakán-rejtély IX.

-    Na jó, jó, végül is a maga érdekében dolgozom, csak ezt még nem mondtam el – kezdte magát megadni Gaváriusz. – Komoly dolog, ami itt folyik, kell hozzá egy kis kurázsi, hogy az ember előbbre tudjon jutni és néha … hát hogy is mondjam … ügyeskedni kell a siker érdekében. Most őszintén: tud titkot tartani vagy inkább váljunk itt el? – kérdezte Gaváriusz olyan hangsúllyal, hogy egyértelmű volt, az

-    Hát jó. Amit elmondtam, azért majdnem igaz. Csak kicsit leegyszerűsítettem. A munkálatokat valójában nem én vezetem, hogy is tehetném, nem vagyok én mélyépítész. A kapcsolataim révén felajánlottam, hogy régészeti szempontból segítek a feltárásban, mert az Areszt Sledczy sok mindent látott a történelmi idők alatt, ha már alá kell ásni, érdemes ott egy műértőnek is jelen lenni. Ehhez megvan a papírom és a végzettségem, ezt már igazán elhiheti. Hogy szükség van valami műértőre, az meg mindenkinek világos, hiszen ez az 1853-ban épült épület börtön volt, ki tudja milyen sötét pillanatokkal. A második világháború alatt a Gestapo is használta, bármi történhetett itt, amit a föld alá temettek. Az 1989-1993-as felújításnál is volt jelen régész és sok érdekes dolgot talált. Ezt a részt, ahol most a vízvezetékcső miatt jelentősen bontani kell, akkor sem tárták fel. Így mindenki egyetértett, hogy szükséges valamiféle muzeológusi felügyelet, amire már nem volt kerete a városnak. Persze, hogy örömmel vették, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül felvállaltam az értékmentést. Ami őket érdekli, az az övék, ami meg engem érdekel, ahhoz semmi közük. Érti már, ugye?

Ezzel Gaváriusz nagyot kortyolt a söréből és úgy nézett rám, mint aki most már mindent elmondott, amit tud a dologról. Ám nekem még mindig nem állt össze a történet.

-   Értem én, csak az nem világos, hogy akkor most mit keres? Csak nem az aranytojást?

Gaváriusz arcán egy rémült pillantás látszott a szó hatására.

-    Az isten szerelmére, csendesebben! – suttogta bele szinte a sörébe. – Ki tudja, ki mennyit tud itt magyarul. Persze, hogy alá akarok nézni a rotundának, soha többet nem lesz erre alkalom. Amit Justyna történtéből megtudtam, az mindenképpen érdekes. Most adódik ez a lehetőség, ki kell használni. De aranytojás, ugyan. Még a végén mindenki megrohanja az Okraglakot és jól nézünk ki. Ez nem Amerika, hogy mindenki aranyat keressen. Elég vagyok ehhez én is, egyedül, nem?

-                    De Gaváriusz! Tud-e arról, hogy Frantiszek is Toruńba készül? Meg hogy a szellemvacsorázók is ide indulnak? Talán őket nem a második világháborús csontok esetleges fellelése hajtja ide, hanem valami egész más. A Justynás történetet értem, de ők honnan gondolják, hogy Toruńba kell jönniük?

-   Ezt maga honnan tudja mind? Mit szervezkedik itt a hátam mögött? – fortyant fel Gaváriusz valami olyan arckifejezéssel, mint akit tettenértek. – Csak nem Frantiszekkel tárgyalt arról, hogy maga idejön? Akkor maga miatt kell itt a külön védelmet kiépítenem?

Szemmel láthatóan Gaváriusz ideges lett ezektől a mondatoktól, de ugyanakkor az is világossá vált, hogy már tud arról, hogy mások is Toruńba igyekeznek. Azt azonban ezek szerint nem tudja, hogy honnan kaptak információt. Elmondtam neki, hogy nem én szervezkedem, hanem Frantiszek keresett meg egyrészt, mert vele akart beszélni, másrészt meg azért, mert a felesége közben kihallgatta a szellemvacsorázókat, akik ide készülnek. Ettől kicsit megnyugodott, de láttam, hogy azért valamit ő sem ért a történetben.

-    Akkor valahol kiszivárgott, hogy idejöttem, bár el nem tudom képzelni, hogyan. – dörmögött a söre mögűl Gaváriusz. – Frantsziek még valahogy kideríthette Budapesten, hogy idejöttem, de a szellemvacsorázók…mit is mondott, hogy jelet kaptak?

-   Nem, Frantiszek úgy mondta, hogy „jelek mutatkoznak”. Mintha csak valami gömbbe néztek volna bele. Elég misztikusan hangzott a dolog. Mondja csak Gaváriusz, mit csinál, ha két-három nap múlva itt megjelennek a szellemvacsorázók? Elmenekül, mint most előlem? Valamit mondott az előbb, hogy erre is gondolt? Mire készül, barátom?

-  Hát ha ennyire kíváncsi…Ma este megkezdjük a feltárást. Ha véletlenül találunk egy második világháborús bombát, akkor szigorúan le kell zárni a környéket. Ide bizony senki nem jöhet akkor még a közelbe sem. Hermetikusan le lesz zárva minden, nem lehet csak úgy bekórincálni, mint ahogy maga bejött.

-  Értem, de hát miből gondolja, hogy találnak bombát? – néztem elképedve Gaváriuszra. Talán egy bombariadót nem tud csak úgy elrendelni, mint régész?

-   Jaj, kedves Stephanus, csak nem néz ilyen naivnak? Én biztosan tudom, hogy fogunk találni ilyen bombát. Tudja azok a gépek, amik talajfuratolásra alkalmasak, nem csak kivenni tudnak mintákat, hanem betenni is.

Megszédültem Gaváriusz szavaitól. Csak nem volt képes egy bombát letetetni valahogy az Okraglak alá? De hogyan? Ekkor azonban bevillant az a munkagép, amit a lezárt utcába való bemenetelkor láttam. A hosszú ormányával és a dugóhúzó formával. Uramisten, ez az ember, aki világéletében csak a könyveket és a metszeteket bújta – na jó, a söröskorsókon kívül – mire képes még?

Közben elfogytak a sörök, s nem kívántam újabb köröket rendelni, mert attól féltem, Gaváriusz még a végén úgy berúg, hogy felrobbantja az egész Okraglakot. Elbúcsúztunk, nem láttam értelmét tovább faggatni az öreget, szemmel látható volt, hogy valami nagyon hajtja arra, hogy ezt a projektet most végigcsinálja. Már indultam volna el, mikor egy pillanatra még megállított.

-    Én már mindent elmondtam, kedves Stephanus. Remélem, hallgat ezekről a dolgokról. Maga viszont adós maradt egy dologgal: nem mondta el, honnan tudja, hogy itt vagyok? Valamiért maga idejött és nem úgy ismerem, hogy csak úgy erre járt ezer bokros teendője között! Most maga jön, elő a farbával.

Vártam ezt a kérdést, de úgy tűnt, hogy elmarad. Most még sem tudtam, mit is mondjak. Az igazat? Hogy lebuktatta az antikváriumban az aggódó kolléganője? És ha a lelkére lett kötve, hogy ne szóljon senkinek? Akkor most lebuktatom szegényt. Vagy éppen örülne Gaváriusz, ha megtudná, hogy valaki aggódik érte? Hmmm…csapdahelyzet.

-   Kedves Gaváriusz, maga sokat tud erről a városról, de nem mindent. Van itt nekem való téma bőven. Tudta-e például, hogy ez a város a szülővárosa az elektrokémiai távíró feltalálójának?

Gaváriusz úgy nézett rám, mint aki a szellemi képességeimet próbálja felmérni. Nyilvánvalóan nem ezt a választ várta és persze nem gondolta, hogy ez lenne a megoldás. De hirtelen mégsem tudott, mit mondani.

-   Most kiről beszél? – kérdezte meglepetten.

-   Természetesen Samuel Thomas von Sömmerringről, aki 1755- ben itt született. De érdekel Kopernikus szülőháza is, mert érdeklődő típus vagyok.

Gaváriusz elmosolyodott.

-   Jól van, most visszakaptam az első változatra a maga első változatát. De én végül is elmondtam az igazat, ha másodjára is. Úgy illene, hogy ezt azért viszonozza. – mondta izgatottan Gaváriusz.

A szemén láttam, hogy hallani akarja, hogy az antikváriumból tudom. Nagyon tudni akarja. Hát legyen.

-    Gaváriusz, elégedjen meg azzal, hogy aggódtam magáért, mikor Frantszek elmondta, hogy maga eltűnt. És miután még valaki aggódott magáért rajtam kívül is, hát most itt vagyok. Ha akarja, kitalálja, mi történt, ha nem akarja, akkor meg én sem tudok többet mondani.

Gaváriusz csak nézett rám, de már nem úgy, mint az előbb. Szemei könnyesek lettek, de boldog örömet láttam az arcán.

-    Ha visszamegy Budapestre, menjen el a Kiskörút felé és mondja el, hogy minden rendben van velem, dolgozom a feltáráson. Többet ne mondjon, ha jót akar nekem. Nekünk. Vagy is hogy bármelyikünknek is. Szóval...

-   Egy szót se tovább, Gaváriusz. Menjen, pihenje ki a mai napot. Hamarosan hazamegyek, csak egyet ígérjen meg, hogy vigyáz magára. Én meg hamarosan visszautazom és fogok járni a Kiskörút felé.

Ezzel elváltunk és visszamentem a Hotel Petite Fleur-ba, hogy kipihenjem annak a furcsa találkozónak a híreit. A nap hétágra sütött, de a sok sör eléggé a fejembe szállt, gondoltam kicsit ledőlök. Vajon mi igaz abból, amit Gaváriusz elmondott? Lehet, hogy a második verzióból sem igaz semmi? Hát legalább hihetőbben hangzott. De azért azok a történetek, hogy bombát csempészett a rotunda alá, na hát az biztos nem igaz.

Mitagadás, hamar elaludtam. Három barna sör délelőttre nekem sok volt, pedig Gaváriusznak a háromszor annyi sem kottyant meg. Mindegy, nem rohanok sehova.

Éles szirénahangra ébredtem. A szálloda hangosbemondója arra hívta fel a figyelmet, hogy 10 percen belül csomagoljak össze és hagyjam el a hotelt, mert átvisznek egy távolabbi szállodába. A recepción kérdeztem, mi történt. Készségesek voltak, elmondták, hogy itt a közelben, az utca végén valami építkezés folyik és egy második világháborús bombát találtak, ami miatt 1 km-es körzetben mindent ki kell üríteni, mert bármikor felrobbanhat.

Megköszöntem a tájékoztatást és bár kóválygó fejjel, de felszálltam a buszra, ami elvitte a másik hotelbe az első turnust. Közben rájöttem, az elalvás előtti kérdésem eldőlt. Gaváriusz másodszorra lehet, hogy mégis igazat mondott.

 

**********************

A Barbakán-rejtély X.

 

Mi tagadás, jól esett hazajönni Toruńból, szellemileg kicsit lefárasztottak Gaváriusz több kiadásban elmesélt történetei. Itthon azonban újra elkapott a gépszíj, nem volt időm ezzel az egésszel foglalkozni. Elmentem ugyan a Múzeum-körútra és váltottam pár szót az antikvárius hölggyel, akinek elmondtam, hogy hírt kaptam Gaváriuszról és minden rendben van vele, ott van az ásatásokon Toruńban, de nem mondtam el neki a részleteket, főként nem az igazat. Szerencsére ettől is teljesen megnyugodott. Én meg visszatértem az itthoni kerékvágásba és kezdtem is elfelejteni az egész történetet. Sejtettem azonban, hogy előbb-utóbb találkozom még a következményekkel.

Így is lett. Egyik nap később mentem be a munkahelyemre, mert délelőtt egy külső tárgyalással kezdtem a napot. A tárgyalás sikeres volt, a nap sütött, tehát jókedvűen értem be, de a recepción szemmel láthatóan izgatottan fogadtak.

-                      Na, csakhogy megérkezett, egy külföldi úr kereste és itt hagyott egy levelet. Az úr nagyon feldúlt volt, hangosan kiabált, hogy ebben a városban senkit nem lehet megtalálni és hogy mindenki szélhámos. Azt mondta, még visszajön valamelyik nap, reméli, addigra elolvassa a levelét és magyarázattal fog szolgálni a történtekre. Remélem, nem kerül tettlegességre sor, ha ismét idejön.

-                      Jaj, semmiség az egész, nyilván csak egy feldúlt előfizető, akinek nem intéztük még el a reklamációját. Nincs semmi baj, mind így kezdi, aztán lenyugszanak. – igyekeztem megnyugtatni a recepcióst, de éreztem, e mögött nem reklamáló ügyfél, hanem Frantiszek személye áll.

Felvittem magammal a levelet és miután megnéztem az e-mailjeimet és mivel nem volt bennük sürgős elintéznivaló, felbontottam.

Hát…nem tévedtem. A borítékban Frantiszek kézzel írt cédulája, egy lengyel újságból kivágott cikk és mellette egy kettéhajtott A4-es lapon hosszú magyar szöveg – láthatóan a cikk fordítása lapult. Először az újságkivágást néztem meg: ez valami lengyel bulvárlap lehetett, a főcím óriási betűkkel, a cikk közepén pedig egy fotó – hát igen, a toruni rotunda, az Areszt Sledczy látható, mégpedig az építkezést körülvevő lezárásokkal. Nyilvánvaló, hogy ez a fotó most készült és a cikk is az építkezésről szól. Mitagadás, kicsit félve nyitottam ki a magyar cikket, de eszembe jutott, hogy talán először Frantiszek céduláját kellene elolvasnom. Hát az igen célirányos volt:

Szélhámosok, csalók !

 Hittem maguknak, a púpos barátjának is és jól kijátszottak!! Kicsalták belőlem az információkat és most visszaéltek vele! Megelőztek Toruńban és még valamit ki is találtak, hogy ne férhessek az Areszt Sledczy közelébe! Elvitték a zsákmányom, a mellékelt cikkből az látszik, hogy maguk összejátszottak a szellemvacsorázókkal. Szemétség, aljasság, nem hagyom annyiban! Keserves vége lesz a dolognak, igen, börtönben fogják végezni, vagy még rosszabb!! Én már készítem a vádiratukat !!

 

Gyűlölettel: Frantiszek Korkociag

 

No, hát ez eddig meglenne. Sikerült magamra rántani ezt az embert és most Gaváriusz helyett az összes keserűségét rám borítja. Meg kell fékezni, ez nem is kérdéses. Az ám, de végül is mi történt, mi van az újságcikkben?

Elővettem a fordítást. Nem tudom, ki fordíthatta, de máris az jutott eszembe, hogy ellenőriztetni kell a tartalmát, nem szabad csak a magyar szövegre hagyatkoznom. És persze utána beszélni kell Gaváriusszal. Vagy ő is veszélyben van vagy már más vizeken evez. Esetleg ő már börtönben ül. De lehet hogy még alatta? Na, talán a cikkből kiderül.

A cím már sejtette, hogy nem az átadásról szól a cikk:

Parajelenségek az Areszt Sledczy környékén

A rendőrők sem hittek a szemüknek

Ettől már csak a tartalom volt rosszabb:

Mint arról korábban beszámoltunk, a Piekary utcában csőtörés történt, aminek a kijavításához már napokkal ezelőtt hozzákezdtek a vízművek emberei, de kiderült, hogy nagyobb a baj, mint gondolták: a cső valahol az Areszt Sledczy, a volt börtön alatt húzódó részen törhetett el és a csere hosszabb ideig fog tartani. Ráadásul a helyszínen egy rendkívül veszélyes, talán a második világháborúból származó bombát is találtak, ami miatt az egész környéket ki kellett üríteni és az építkezést hermetikusan lezárni. A szakemberek már foglalkoznak a bomba semlegesítésének a lehetőségeivel, de meg szeretnék menteni az Areszt Sledczy-t, tehát különös gondossággal járnak el.

Tegnap azonban egészen döbbenetes dolgokat láthatott, aki az építkezés közelében járt. Az utat lezáró fém paneleknél kisebb társaság gyűlt össze, középkorúnak tűnő férfiak és nők gyülekezete, akik követelték, hogy azonnal engedjék be őket az építkezésre. Az okát állítólag nem nevezték meg, de miután a munkások közölték velük, hogy ez életveszélyes és tilos, valami furcsa szerszámokkal – amolyan dugóhúzó-szerű alkalmatosságokkal – megrohamozták a fém barikádot és át akartak törni rajta. A munkások ellenálltak, érdekes módon mintha szervezett alakulatként védték volna az építkezést, a mozgásukat pedig a munkálatokra kirendelt muzeológus koordinálta hangos kurjongatásokkal. Perceken belül megjelentek a karhatalom és a rendőrség egységei, ami érthető, hiszen egyrészt egy életveszélyes rész ellen folyt a támadás – a bomba bármikor felrobbanhat – másrészt pedig a munkások már sokáig nem tudták volna tartani az építési terület védelmét.

Alighogy a rendőrök kiszálltak a rohamkocsiból, egy magányos férfi rohant feléjük és hangosan magyarázta nekik, hogy a betolakodókat azonnal börtönbe kell vetni, mert magántulajdont akarnak lopni – az nem volt teljesen világos, hogy mire gondol. Eddig a helyzet nem különbözik egy gdanski kocsmai verekedés vagy egy varsói tüntetés leverése előtti helyzettől, de ami ez után következett – az még horrorregénynek is erős. Mivel újságírónk is a helyszínre érkezett, ettől kezdve a saját szemével látta – illetve nem látta – hogy mi történik.

A rendőrök ugyanis hiába próbálták a támadókat elfogni, azok valami valószínűtlen sebességgel úsztak el előlük – igen a kifejezés helyes, nem elfutottak, hanem szinte elúsztak a rendőrök elől. A magányos férfi közben még néhány vádat kiabált fennhangon, majd – miután az egyik rendőr megpróbálta igazoltatni – elrohant a helyszínről, nem is tudták utólérni, állítólag a sarkon felpattant egy elektromos rollerre és eltűnt az őt üldöző rendőr szeme elől.

Eközben – és most jön az, amit csak parajelenségként tudunk megmagyarázni – a karhatalom és a rendőrség együttes erővel sarokba szorította a támadó civileket, s egyértelmű volt, hogy most már csak a megbilincselésük van hátra. Ekkor azonban néhányan elkezdtek felemelkedni, igen fel-e-mel-ked-ni és fokozatosan halványodni! A karhatalom vezetője ugyan leadott néhány pisztolylövést az egyik felette lebegni látszó nőre, de – és ezt csak az hiszi el, aki látta – a golyók visszapattantak róla és könnyebben megsebesítettek egy karhatalmistát és egy rendőrt. Ezek után a renitens civilek egyszerűen átszálltak az utat lezáró fémkordon felett és eltűntek mindenki szeme elől.

Újságírónk megfigyelte, az építkezésen belül is furcsa dolgok történtek az események után. A púposnak látszó állítólagos muzeológus hadvezérként vezényelte a munkásokat, akik azonnal nekiálltak a fémkordon megerősítésének. Megpróbált interjút készíteni az egyik munkással, hogy mi is történt egész pontosan, de az három kockakövet hajított feléje és hangosan kiabálta, hogy azonnal tűnjön el vagy rendőrt hív. Ez ugyan nem volt túl életszerű, hiszen ott voltak, de kétségtelen, hogy bármiféle bevetésre teljesen alkalmatlannak látszottak, mintha valaki sóbálvánnyá meresztette volna őket.

A felkeresett közelben lakók – akik most a bomba miatt ki vannak telepítve – annyit mondtak, hogy már korábban, sőt évtizedekkel ezelőtt is történtek természetfelettinek látszó jelenségek az Areszt Sledczy követlen közelében, sokan a Piekary utcának nem is mernek azon az oldalán menni, de van aki az egész épülettömböt messze ívben kikerüli. Terjed a szóbeszéd, hogy a német megszállás alatt az Areszt Sledczy nem csak börtön volt, hanem egyéb szörnyűségek helyszíne is, sokak szerint a megkínzott emberek lelke jár vissza, mások szerint viszont titkos mágiák történnek ma is az épületben. Akárhogy is van, a lakók félnek. Most pedig már mi is. Mi történik a Piekary utcában? A rendőrség információink szerint minden esetre megindította a vizsgálatot, miután a rendőregység vezetőjét, aki leadta a jelentést a kordon felett átrepülő civilekről, megszondázták és nem állapítottak meg nála a szokásosnál magasabb ittassági állapotot.

Mihelyt lesz újabb jelenség akkor jelentkezünk. Addig pedig marad a para…

Hát eddig a cikk és most már engem is kivert a víz. A civilek nyilván a szellemvacsorázók lesznek, ez nem is kétséges. Ezek szerint tudnak élni a sárkánytulajdonságaikkal is? Mégsem lettek teljesen emberek? Persze igaz, nem esznek, csak isznak. Ki lehetett a kiabáló magányos férfi? Odaért talán Frantiszek is? Te jó ég. Ebbe most én is belekeveredtem. A szállodában ott a nevem, tehát kiderül, hogy én is kimentem Toruńba. Na, jól nézünk ki. És Gaváriusz? Várvédőként is helyt kell állnia? Hát itt egyre bonyolódik a helyzet, pedig a sorozatok a X. résznél véget szoktak érni. Hát ez most aligha lesz igaz!!

**********************