Szeretettel köszönti KATAKURDISZTÁN honlapján a
SYMPOSION TÁRSASÁG!

Tallózó

a mesteri Ínyesinas legutóbbi számaiból

ÚJDONSÁGOK (ILLETŐLEG A LEGUTÓBB KÖZZÉTETT MŰVEK)

 

TÖRTÉNETEK, HOZZÁSZÓLÁSOK EGY KÉPHEZ  ("Jaj, a tüzet ne hagyjátok kihalni!")

Gavarius fotója 

VERSEK, VERSTORZÍTÁSOK, MŰFORDÍTÁSOK, ParafrázisOK

     Juc Villageois:  Gastine erdejében (Pierre de Ronsard: A la foret de Gastine c. versének műfordítása)

    Elisabeth d.g. Arrabona:  FeTea: a viszKi átSzerel

    Judith Imperiosa:  S.Szilárdnak, aki a... (a CXLI.szonettre)

     Viola d.g. Exiguum:  A hiány (Pierre de Ronsard: "L'absense c. versének műfordítása) (ÚJ)

ÚTIKALANDOK

    Stephanus: A Barbakán-rejtély I. II. III. IV. V. VI.    (ÚJ)

Egybetűs eltérések / Betűcserés címtámadás (Edga) (VdgE)  (ÚJ)

SPOILER-FESZTIVÁL (JÁTÉK!!!) (Edga) (VdgE)

  SAJÁT TOLL

     Juc Villageois:  Két haiku

    Janus Cuparius:  Tükörfordítás

    Sylvia d.g. Pápszi: Dilemma  

     Jankovits Aranka:  Klárcsihoz - utólszor (Arany János - Megsemmisűlt versek)

NOIR IRODALOM (felelgetős novellák...)

   Viola d.g. Exiguum:  Inverz

   Báró Dr.Agonfalvi György:  Reflexív tartalmazási relációk – a télapó

   Viola d.g. Exiguum:  A halál beálltának időpontja

   Báró Dr.Agonfalvi György:  Binary

BAGAMÉR TÖRTÉNELEM

   Janus Cuparius:  Orákulum-expedíció  

 ARCHÍV ANYAGOK:

Kalózújságok

Beszélgetés a CIVIL RÁDIÓBAN
a Symposion-társaságról és Katakurdisztánról

(Elhangzott: 2011. november 4-én)

A Tel-Mah dráma rekonstrukciója
(A teljes Tel-Mah dráma itt olvasható!)
találta: Attila de genere Catus