Szeretettel köszönti KATAKURDISZTÁN honlapján a
SYMPOSION TÁRSASÁG!

Tallózó

a mesteri Ínyesinas legutóbbi számaiból

ÚJDONSÁGOK (ILLETŐLEG A LEGUTÓBB KÖZZÉTETT MŰVEK)

 

NAPI TANÁCS: Változz szebben!

Gavarius fotója 

VERSEK, VERSTORZÍTÁSOK, MŰFORDÍTÁSOK, ParafrázisOK

     Juc Villageois:  A mindent eltipró akt / Szózat: (Stéphane Mallarmé versének kétféle műfordítása) (ÚJ)

    Judith Imperiosa:  S.Szilárdnak, aki a... (Shakespeare: a CXLI.szonett)

    Viola d.g. Exiguum:  Négysoros - hetedik változat (François Villon versének műfordítása) (ÚJ)

    Viola d.g. Exiguum:  Ballada szeretőjéhez (Ballade à s'Amie François Villon versének műfordítása) (ÚJ)

    Viola d.g. Exiguum:  Két Anna-vers (Clément Marot versének műfordítása) (ÚJ)

    Viola d.g. Exiguum:  Barátainak, akiknek jelentették, hogy (Clément Marot versének műfordítása) (ÚJ)

ÚTIKALANDOK  

    Stephanus: A Barbakán-rejtély I. II. III. IV. V. VI.  VII. VIII. IX. X. (ÚJ)

FUTURISZTIKUS  (Elisabeth d.g. Arrabona)

  Egybetűs eltérések / Betűcserés címtámadás (Edga) (VdgE)

SPOILER-FESZTIVÁL (JÁTÉK!!!) (Edga) (VdgE)

TÖRTÉNETEK, HOZZÁSZÓLÁSOK EGY KÉPHEZ  ("Jaj, a tüzet ne hagyjátok kihalni!")

SAJÁT TOLL

    Stephanus: Vírus-limerick

     Juc Villageois:  Két haiku

    Janus Cuparius:  Tükörfordítás

    Sylvia d.g. Pápszi: Dilemma  

     Jankovits Aranka:  Klárcsihoz - utólszor (Arany János - Megsemmisűlt versek)

NOIR IRODALOM (felelgetős novellák...)

   Viola d.g. Exiguum:  Inverz

   Báró Dr.Agonfalvi György:  Reflexív tartalmazási relációk – a télapó

   Viola d.g. Exiguum:  A halál beálltának időpontja

   Báró Dr.Agonfalvi György:  Binary

BAGAMÉR TÖRTÉNELEM

   Janus Cuparius:  Orákulum-expedíció  

 ARCHÍV ANYAGOK:

Kalózújságok

Beszélgetés a CIVIL RÁDIÓBAN
a Symposion-társaságról és Katakurdisztánról

(Elhangzott: 2011. november 4-én)

A Tel-Mah dráma rekonstrukciója
(A teljes Tel-Mah dráma itt olvasható!)
találta: Attila de genere Catus