Szeretettel köszönti KATAKURDISZTÁN honlapján a
SYMPOSION TÁRSASÁG!

Tallózó

a mesteri Ínyesinas legutóbbi számaiból

ÚJDONSÁGOK (ILLETŐLEG A LEGUTÓBB KÖZZÉTETT MŰVEK)

   

  MITOLÓGIA

   Elisabeth d.g. Arrabona: A szakácsnő monológja (1-21. töredék!)

DRAGONOLÓGIA

   Stephanus: Összehasonlító sárkánytan

   Stephanus: Egy börtöntégla visszaemlékezése (1-21. töredék)

VERSEK, VERSTORZÍTÁSOK, MŰFORDÍTÁSOK, ParafrázisOK

    Juc Villageois:  Négysoros két változatban (Villon: Quatraine)
    Judith Imperiosa:  Jókedvű lelked (Shakespeare: X. szonett)
    Juc Villageois:  145 év távlatából (Arany János: 1872 május 1.)
     Juc Villageois:  Hazám? / Sorsfordító (Arany János: Mondacsok II.)

LIMERICKEK

    Stephanus: Limerickfragmentumok

    Viola de genere Exiguum: Művészettörténeti ismeretterjesztő limerickek ÚJ!

EGYPERCESEK

   Elisabeth d.g. Arrabona: Egypercesek Varró Dániel limerikjeire ÚJ!

NOIR IRODALOM (felelgetős novellák...)

   Viola d.g. Exiguum: Inverz

   Báró Dr.Agonfalvi (Egyfejű) György: Reflexív tartalmazási relációk – a télapó

   Viola d.g. Exiguum: A halál beálltának időpontja

   Báró Dr.Agonfalvi (Egyfejű) György: Binary

SAJÁT TOLL

    Jankovits Aranka:  Klárcsihoz - utólszor (Arany János - Megsemmisűlt versek) ÚJ!

   Sylvia d.g. Pápszi: Dilemma  

BAGAMÉR TÖRTÉNELEM

   Janus Cuparius: Orákulum-expedíció  

 ARCHÍV ANYAGOK:

Kalózújságok

Beszélgetés a CIVIL RÁDIÓBAN
a Symposion-társaságról és Katakurdisztánról

(Elhangzott: 2011. november 4-én)

A Tel-Mah dráma rekonstrukciója
(A teljes Tel-Mah dráma itt olvasható!)
találta: Attila de genere Catus