A SYMPOSION TÁRSASÁG

jelenlegi, hajdani (és lehetséges) tagjai

 

Töredékkel rendelkező tagok:

(a katakurd eredetmitoszok ismert Töredékeinek kanonizált sorrendjében)

 

Silvia de genere Pápszi

1. Khm, khm.

Attila de genere Catus (Hun Király Hun meg Nem - alias Macska)

2. Újra kinyílt a Szem.

Éva de genere Rumbold  (Első Nő)

3. Mikor még egy volt a Semmi és a Minden ...

Petrus Deák (ámbár dubitáció tárgyát képezi, hogy szent-e) (Kőszikla)

4. Kezdetben nem volt más, mint Eyrf, Protan és Panrac.

Viola de genere Exiguum (a Deák VIRÁGnevű hitvese)

5. Mint tudjátok, tűzben születtünk hajdan, és tűzben is fogunk meghalni.

Judith de genere Armoracia (Képíró)

6. Szunnyadt még a két kistestvér, az Idő és a Tér.

Alexander Paccatus (Csatornázási Főelőadó)

7. És végül szótlanná lett az idő és képtelenné vált a tér.

Susanna de genere Elekes (Hun Király Asszonya)

8. Létezem az időben és a térben, ám úgy határoztam, hogy nem leszek többé egyedül.

Stephanus (Királyi Kíber)

9. Kihúnyt a tűz, elhalt minden fény és fekete eső hullott az égből.

Elisabeth d. g. Arrabona (Szakácsnő)

10. A Káoszból kivált egy Jel.

Judith Imperiosa (Judy Swordy, a Drámaíró)

11. Ne mondd, hogy semmid sincs!

Gabriel d. g. Szekrényes (Sámán)

12. Taps

Gregorius de genere Catus

13. és a villám belecsapá egy sziklába, amely egy...

Thomas de comitatu Tarján

14. A rény háromdimenziós pont, a bűn körtérfogat.

Matthias Fortis

15. Örök hőseink kiknek neveik kőbe vésve álljanak itt örökül:

Catharina Prima

16. ... mert ez a dolgok rendje: rátalálni és elveszíteni

Janus Cuparius

17. ...és akkor, az azt követő hetedik évben a kicsik nagyokká lettek...

Anna de genere Follinus

18. A madár a holdnak felesége

Juc Villageois

19. Kezdetben volt a tüzes víz...

Dr.AgonfalvY György

20. "A zöld a semmiből lett". ...21. "A kenyerek ideje lejárt."
 

Töredékkel nem rendelkező vendégeink

(a katakurd eredetmitoszok ismert Töredékeinek kanonizált sorrendjében)

 

Kékszakáll (Szerepel a Lorói Kráter legendájában)

Mizo (Minden Zaj Okozója, egy elmaradt szonorikus kíntáta szerzője)

Ákos de genere Bartolits

Martha de valle Pauli

Gyönyörűszép Koldusleány

Soká ppaP