A következő symposion helye és ideje:

   
 

A következő symposion időpontja:

Bhaga 2019. esztendejében
Eyrf (azaz Böjtelő) havának
- mindközönségesen pedig
Februarius - hónapjának) 

23. napja, SZOMBAT 17 óra!

Elisabeth és Stephanus hajlékában, a Széher úton!

.