A következő symposion helye és ideje:

   
 

A következő symposion időpontja:

Bhaga 2019. esztendejében
Panrac (azaz Szent György) havának
- mindközönségesen pedig
Április - hónapjának) 

27. napja, SZOMBAT 17 óra!

Elisabeth és Stephanus hajlékában, a Széher úton!

.