A következő symposion helye és ideje:

   
 

A következő symposion időpontja:

Bhaga 2018. esztendejében
Szent Krizoprász
(azaz Szent Iván) havának
- mindközönségesen pedig
Junius
- hónapjának) 

23. napja, SZOMBAT 17 óra!

Elisabeth és Stephanus hajlékában, a Széher úton!

.