A következő symposion helye és ideje:

   
 

A következő symposion időpontja:

Bhaga 2018. esztendejében
Eyrf
(azaz Böjtelő) havának
- mindközönségesen pedig
Februarius
- hónapjának) 

24. napja, SZOMBAT 17 óra!

Elisabeth és Stephanus hajlékában, a Széher úton!

.