Silvia de genere Pápszi
művei

Tartalomjegyzék:

Round Robin (6. fejezet)
Képeskönyv (6. fejezet)
Fatras a Symposion Társaság örvendetes találkozásának alkalmára
Koanok
Ajánlólevél a Nemzetközi Levélnehezék Társaság részére
Képeslap-rejtjelezés
Özv. Varsányiné levele
Dilemma

 

Dilemma

Elmerülni az irodalomban,
a Világirodalmi lexikonban,
kinyitni az A betűnél,
becsukni a Kiegészítő kötetnél.
Hiányzik a kezdősorok mutatója.
Hogy leszek így Apollinaire kutatója?

 

Fatras
a Symposion Társaság
örvendetes találkozásának alkalmára

Terítve már a kisasztal,
Táskák, agyak, floppyk tömve.

Terítve már a kisasztal,
Mappák teli irattal, malaszttal.
A tudós társaság minden tagja eljöve,
Macska szaval fejébe húzott kalappal,
F. Bakosz a polcról haját tépve nyargal.
Újra együtt a kompánia sülve-főve.
Valamikor kialudt egy villanykörte,
Majd felhangzott az első katakurd kardal.
A szomszédból Csöpi tűrte nyögve.
Megírám fatrám néhány ügyetlen raggal, szóval
Táskák, agyak, floppyk tömve.

 

Koanok

- Hol a hegy?
- Alattad.

Obeliszk
Jégbe faragott kőarc.

Abszurd I.
A harmónia megtalálása

Abszurd II.
A találkozása B-vel.

Abszurd III.
Belépés a továbbvezető út kapuján