Viola de genere Exiguum:

Egy dolgozat 2060-ból

- Attól tartok, túl sokáig rángattad a ló farkát, kedvesem!

- Haggyá' már! A fene gondolta, hogy 50 évvel túlszaladunk! Pedig milyen nehéz volt bejutni az építkezésre! És akkor kiderült, hogy még nem is volt kész a ló! Egy teljes hónapot vártunk, mire a kis öreg keskenyszakállú összebűvölte az időgépet. Hát naná, hogy türelmetlen voltam. Na de hogy éppen itt landolunk Katakurdisztánban! Ezt végképp nem gondoltam volna! Most hogy a búsba megyünk haza?

- Mondd, te biztos vagy benne, hogy haza akarsz menni? Az életben ilyen ultramodern házunk nem lesz, mint ez, - hála a zinbieli önkormányzatnak. Saját aeroplánunk van - ráadásul vízhajtású, és ingyen lehet vele tankolni! Bármikor leugorhatunk Mordentbe űrcsocsózni a haverokkal. Az időjárás sem zavarhat meg, hiszen távvezérelt, interneten leadod az igényedet, hogy milyen időjárást szeretnél a saját városodban, vagy a környékén, és akkor süt a nap, amikor akarod. A központi katasztrófavédelmi hálózat gondoskodik arról, hogy ne legyen árvíz, földrengés, földcsuszamlás, tűzvész! Házimunkát sem kell végezned, mindent elintéznek a robotok, csöndesen, gyorsan zajtalanul. Ezt akarod itthagyni? - Irodalmat taníthatsz a katakurd gyerekeknek, és még a lakásból se kell kitenned a lábad, csak kinyitod a laptopod, és bejelentkezik az egész osztály. Én meg elböngészkedem a zinbieli egyetem távol-keleti kézirattárában. Szóval a magam részéről inkább itt maradnék!

- Jó, jó, de el tudod te képzelni, hogy milyen dolgozatokat írnak a katakurd gyerekek? Nem úszod meg, ezt most felolvasom:

- Hát, ha már muszáj...

 

 

Az Ismeretlen Kollektív Író: Időgép, Sufninátor című művének elemző bemutatása

 Az Ismeretlen Kollektív Író 19-khm khm-ben született, Valahol Európában. (Bocsánat, Tanárnő, az évszámot leirtotta egy vírus, most már leirtottam a vírust, de nincs meg az évszám.) Szomorú gyerekkora volt, az apja kitántorgott Amerikába, az anyja mosónő volt és korán halt. Az Ismeretlent már kicsiny gyermekkorában megtámadta a tüdőbaj, felnőtt korában pedig a vérbaj, ahogy ez már az ilyen ismereten kollektív íróknál lenni szokott. Később papírforgókat árult az Albert stadionban, és kollektív defektust kapott.

 Már fiatalon elkezdett verseket írni, művei meg is jelentek előbb a Nyugatban, majd az És-ben, mígnem merész szóképei miatt elkobozták előbb a Nyugatot. majd az És-t. Ettől kezdve az interneten publikált, lásd Ismeretlen Kollektív Költő összes művei, Katakurdisztán honlapja (www.katakurdisztan.hu).

 Később regényírásba fogott, így látott napvilágot Támár című regénye, amelynek sanyarú visszhangtalanságától elcsüggedve hosszú ideig scintillálódva alkotott, mígnem újra kollektivizálódott és megírta az Időgép, Sufninátor című round robinját, ezzel megalkotva a műfaj eddigi csúcsát, Művéért megkapta az O'Henry-díjat és a Katakurd Kultúra Nagydíját is.

 Az Időgép, Sufninátor az ultraposztmodern irodalom eddigi legkiemelkedőbb alkotása. Kiválóan érvényesül benne az oksági törvények, sőt, az összefüggések teljes felszámolása. Érvényét veszíti minden hagyományos filozófiai kérdésfelvetés, amely a végső okra, igazságra, objektív valóságra kérdez rá. Írója elutasítja a világ közvetlen megragadhatóságának, ábrázolhatóságának lehetőségét, lemond a valóságábrázolás igényéről. A világot ésszerűtlennek, jelentés nélkülinek, irracionálisnak mutatja, ahol megeshetnek olyan dolgok, mint hogy egy kideríthetetlen illetőségű kíváncsi turista megrángatja egy 2350 éves ló farkát, és ezáltal beleesik egy időgépbe, amely visszaröpíti őt több évezreddel ezelőttre. Mégpedig nem is csak egymaga tesz időutat, hanem társával együtt, akiről mindvégig nem tudjuk meg, hogy milyen viszonyban áll a főhőssel - lehet húga, öccse, nénje, bátyja, neje, nője, pasija.

 A műben több idősík és több cselekményszint szerepel egyidejűleg. Az első fejezetben mindjárt megjelenik az első szint: a kerettörténet, a Kínában kirándulgató pár története, amely azonban megszakad, mert hőseinket elragadja a ló. Ez a szál elvarratlan, hiszen az ultraposztmodern irodalom kedveli a nyitott szerkezeteket. Még a hősök nevét sem tudjuk meg.

A második szint Li Szi és Li Szin, az ókori Kínába visszacsöppent testvárpár története, akik azonosak és mégsem azonosak az előző párral, hiszen ókínaiul beszélnek, ókínai ruhát hordanak - ámde megható makacssággal nekidurálják magukat, hogy visszatérjenek az időgéppel arra a bizonyos első szintre, melyet elhagytak (lásd 3-4-5-6. fejezet). Miközben külső utazást tesznek és eljutnak a császári könyvtárba, azalatt egy belső lelki utazást is folytatnak, melynek során találkoznak az archetípussal, de ezt viszonylag jól megússzák. Azonban az összefüggések felszámolása következtében a 9. fejezetre ők lesznek a két Logodi utcai árva, akik sufnitűzben születtek, és anyjukat ugyanabban a tűzben vesztették el.

 A harmadik cselekményszint a 2. fejezetben Ina és Peter pontosabban Peter Best Sellers Grandfoso története, akik érdekes rájátszásként maguk is testvérek, Li Szi és Li Szin amerikai alteregói. Az előző szinten csak bujkáló ellentét kirobban közöttük, Ina magára hagyja tehetségtelen bátyját, aki ezért nem tudja megírni azt a történetet, ami a round robin elején elkezdődött. Azonban a történet mégis folytatódik, hiszen Ina tovább szövögeti a szálat (lásd a 3-4-5. és 7. fejezetet), társa ettől kezdve Pepe, a short term kapcsolatok mestere. Végső soron ez a szál is elvarratlan, Ina és Pepe további sorsa ismeretlen marad. Megsejtődik ezen a szinten egy alternatív univerzum képzete, (7. fejezet) és talán ez az alternatív univerzum azonos a round robin következő szintjével.

 A 8. fejezetben bontakozik ki ez a negyedik szint. Ez már Andy Vajna és Cicicicus világa, ahol megszületik a műfajváltás lehetősége, s az egész korábbi történet újraértelmezése. Ezen a ponton felerősödik az önreflexivitás, az Ismeretlen Kollektív Író visszautal az írás alkotói folyamatára s az egyes fejezetek scintillálódott létrehozóira, újraértelmezve, aktualizálva a korábban megfogalmazottakat. Szerepelteti a szentséges Bhagát is, emberközelivé téve azzal, hogy isteni személyét bevonja a filmszakmába. Ez a szál folytatódik a 9. fejezetben is, amely írói bravúrként tartalmazza a 19 töredéket, és gyakorlatilag teljesen felülírja a korábbi cselekményt, hogy megfilmesítésre alkalmassá tegye. Ugyanakkor a fejezet magáról a megfilmesítés eseményéről szól, ahol az Időgép története a Sufninátor című film bemutatásába torkollik, ilyen értelemben ez a fejezet a mű ötödik szintje.

 A 10. fejezet elején bizonyos szintetizáló törekvésekkel találkozunk, amit az is jelez, hogy közös fejezetben szerepel Pepe és Cicicicus valamint a Li-testvérek. Azonban ez a szintézis azonnal fel is bomlik, amikor a történet mitikusra hangolódik és megjelenik az égi Zimbalista, hirtelen kitágul a tér és az idő, és az olvasó már nem is tudja, hogy melyik szinten tart a történet.

 A 11., záró fejezet meg sem kísérli összefogni a szálakat. Önreflektívvé válik, visszautal a 10. fejezet mitikus képére, ám rögtön tovább is alakítja azt, így születik meg az űrcsocsó fenséges látomása. Végül a szerző visszatér a mű abszolút főhőséhez, Inához - aki így a művész, az alkotó egyedül érvényes szimbólumaként zárja a történetet némely kulináris kitérőkkel kábítva el az olvasót.

 A mű kiválóan példázza azt az egzisztencialista tételt, hogy a lét és az emberi értelem között feloldhatatlan ellentét feszül.  Világunk megérhetetlen, nincs történet, csak események értelmetlen láncolata. Ugyanakkor valami halvány reményt mégiscsak közvetít, hiszen a történet túlélője a kultúra letéteményese: az író maga, aki a történetben Inának nevezi magát.

 Az én számomra ez azt jelenti, hogy érdemes alkotni, érdemes műveket létrehozni, hiszen a mű mégiscsak túléli alkotóját.

 Írta: Cvikkoló Patrasz Dolcián,
a Yaszeli Mizo Virtuális Gimnázium 15. osztályos tanulója, 2060

 

- Mit akarsz, ez egy egész jó dolgozat!

- Hát ja, mondjuk... csak a laptopomon a plágiumkijelző rögtön mutatta, hogy ez a szöveg majdnem egy az egyben így hangzott el a JAKOK Ismeretlen Kollektív Költő szekciójának a tavalyi emlékülésén, dr. Ponyva Ödönfi Béla professzor szájából!

- Ne mérgelődj! Hoztam egy üveg Keláti Bagavért. Kérsz?