Mikulásprédikáció

Közreadja: Matthias Fortis

(Ismeretlen szerző)

Textus: Nikolaus könyve 20:2.v.

"Én a télapó vagyok a te mikulásod, aki cukrot, csokit, mogyorót hozok néked. Ne legyenek néked húsvéti nyuszijaid én előttem. Megemlékezzél a te cipőd tisztaságáról, különben elküldöm hozzád a krampuszaimat, és akkor lesz sírás, rívás és fogaknak csikorgatása. Úgy fényljék a ti cipőtök az emberek előtt, hogy meglássák rajtatok, hogy a mikulást várjátok. Ti vagytok a föld mikulásai! Boldogok a mikulások, mert ők öröklik a puttonyomat, a szánomat és a rénszarvasaimat!"

Kedves Testvéreim! Amikor december 5-én éppen a cipőmet takarítottam, elgondolkodtam azon, hogy egyáltalán létezik-e a mikulás. Az imént felolvasott textus alapján teljes bizonyossággal mondhatom, hogy igen! Sőt nemcsak a létéről van itt szó, hanem sokkal kézenfekvőbb dolgokról: az ő cselekedeteiről. Vizsgáljuk meg akkor ez alapján, hogy

  1. Kicsoda a mikulás?

  2. Mit hoz a mikulás?

  3. A prédikáció imperatívuszaként hadd mondjam: legyél te is mikulás!

  1. Kicsoda a mikulás? Ez a szó eredetileg két különálló héber szó összevont, elkorcsosult összeolvadása tulajdonképpen! Első részében felfedezhetjük a "miku"-ban a E Y K ? igét, amelynek a miku a hifil perfektum T/3 személyű alakja. Eredeti jelentése: édességgel etet. Ebben az alakban: édességgel etettetnek, vagy magyarosabban édességgel eteti őket. A második felében a "lás"-ban, eredetileg a U C L ? ige Qal imperativus E/2 személyű alakja rejlik. Így ennek valami olyasmi jelentést adhatnánk: edd degeszre magad! Így áll tehát össze a mikulás szó, ami az ő tulajdonságára, hozzánk való viszonyára mutat és utal. Olyan valaki tehát ő, aki csupa édességgel lát el bennünket, és aki minden erejével a mi testi komfortérzetünket munkálja.

  2. Ha ilyen a mikulás, nézzük meg most, mit hoz a mikulás. A Nikolausz Káté december 6-i kérdés-felelet megadja erre a választ röviden: Cukrot, csokit, mogyorót, mivel ugyanis ő is éppúgy szereti ezeket. Azonban mégsem adja feltétlen ezeket az ajándékokat, mert ahogyan a textus is kiemeli, a mikulás rühelli a húsvéti nyuszikat! Ez tehát nagyon fontos, hogy ha a mikulás ajándékait át akarjuk venni, először távoztassuk el magunktól a húsvéti nyulakat. Szinte ugyan ilyen fontos a cipők tisztasága is! A cipő tisztaságának pedig fokozatai vannak! Az első fokozat a piszkos cipő. Ilyen mindnyájunknak van, de létezik a koszosságnak egy olyan fokozata, amely olyan sötétté teszi a cipőnket, hogy már a pitbull is melléharapna. Testvéreim! A mikulás nem szórakozik azzal, hogy egy ilyen cipőbe beletaláljon a csomaggal! Gondolkodjunk el ezen! A második fokozat az a cipő, amely annyi fényt ver vissza, hogy három prizma egymáshoz viszonyítva 120 fokos szögben elhelyezve 1 candela fényerősségnél a pozitív fénytörés összátlagának a négyzetgyöke 1 század luxot adna. Érdemes így bemérni saját cipőnket, mert a mikulás, ha csak ilyet talál, az még nagyon szegényes. A harmadik, és az egyedül elfogadható fokozat, amiből látszik, hogy a mikulást várjátok, az a fényesség és tisztaság, ami úgy fénylik, hogy elinduláskor még egy légy is elkapartat vagy legalábbis megcsúszik rajta. Testvérem! A te cipődön kapartatott-e már valaha is egy légy? Mert az ilyen embernek van reménye arra is, hogy maga mikulás legyen!

  3. Hát legyél te is mikulás! A mikulás lényegéhez azonban hozzá tartozik a puttony, a szán és a rénszarvasok is. A textus így mondja: " Boldogok a mikulások, mert ők öröklik a puttonyomat, a szánomat, és a rénszarvasaimat!" Testvéreim, a mi feladatunk ezt a szekularizált világot mikularizálni! A mikulás munkatárssá választ bennünket! Mindig szól hozzánk a mandátum mikuli Nikolausz által: mutassuk meg a világnak, mit jelent a szekularizáció helyett a mikularizáció. Golyó helyett mogyoró, lóerő helyett rénszarvasok, zubbony helyett pedig puttony. A hóval bélelt világ sóvárogva várja a búval fedett mikulások megjelenését.

Testvéreim! Ti mikulások vagytok-e már? Mert hiába van puttonyotok, ha a mogyoró széllel bélelt. Mi van, ha a puttonyod teli, de nem adsz belőle senkinek? Miért van szánod, ha nem mész vele sehova, és ha mész is valahova, nem mész vele semmire? Miért vannak rénszarvasaid, ha nem eteted őket? Ne rejtsd véka alá a cukraidat, csokijaidat és mogyoróidat! Testvérem, gondolkodj el ezen és bátorítson téged a textus imperatívusza: Legyél te is mikulás!