Nincs épp kéznél az Ínyesinas? Véletlenül nem tudod,
Mi az aktuális symposion házi feladat?
akkor itt és most megtudhatod!

 
 

VAN HÁZI!!!

Történetírás az alábbi képhez!!!

 

 

 

 

Sárkánymentő Szent György rejtvénye

---------------------------------------

Ötlet-archívum!

"MINDEN EDDIGI ÉS FEL SEM ADOTT FELADVÁNY"

További ötleteket lent találhatsz!
Ha végképp semmi nem megy, hozhatsz saját vagy idegen  tollakat is!

Ötletek:

1.

Az elvetélt "nyáriházi":

Ismeretlen feladó: Képeslap a Symposion Társaságnak

Őexcellenciája Sir Leone, azzal a kéréssel fordul társaságukhoz, hogy eddigi kutatásaik alapján jellemezzék 12 jeles hajadonunk kérőit közelgő nászuk alkalmára.

(Aláírás: egy „Mancs”)

   ( )

Aki tud kezdeni valamit a feladattal, íme buzduljon fel!

2.

Macs írta legutóbbi levelében a következőket:

... a legnagyobb csemege a földből került el , ahogy az udvaron próbáltam némi rendet teremteni. Ahogy ott kapálgatok, egyszer csak egy cseréptöredék került el , rajta egy igen érdekes jellel. Nosza, gyorsan lefényképeztem, szkenneltem, és küldöm az elektronyikált változatát. Magam nem szeretnék semmit sem fűzni egyel re ehhez a lelethez, de ha a nemes Symposion Társaság állást foglalna a lelettel kapcsolatban, miszerint is lehet e kutatásaink tárgya, azt örömmel venném.

(alul látható az "elektronyikált változat")          (mellette pedig Parenchima imakorongja)

3.

            

További leletek:

                                   

Ezen is lehet töprengeni...

4.

Mesterhaiku írása (lásd Macs...)

5.

Limerikek létrehozása az alábbi versezetekből: (Minta: Limerick-történelem )

Lincoln

Megkérdezték egyszer Lincoln-t:
Igaz, hogy Ön ifjan link volt?
S válaszolt: ez aljas rágalom!
Tanúm rá az Egyesült Államom.

(Pogonyi Pál)

Dobó (Vader) István

Dobó Istvánt ha a török bántá,
lézer kardját előrántá.
Mögötte áll az elszánt véderő,
mintha lenne Darth Vader ő.

(Pogonyi Pál)

Irodalom

Goethe és Charlotte Buff  (üzenő cetli)

Herr Goethe! Elküldtem kiadójának Wertherét.
Kéri, írja át, ungefähr, felét.
Azt is kérdezi, Ön valóban halott-e?
Üdvözli: Lotte.

(Pogonyi Pál)

Jules Verne és neje (üzenő cetli)

Jules-öm!
Tegnap se volt a zsúron.
A holdrakéta húsz láb legyen.
Terve és vacsora az asztalon. Egyen!

(Pogonyi Pál)

Ilf és Petrov (üzenő cetli)

Petrovom!

Regényünk sorait hiába rovom;
Nem tudom elolvasni amit írsz.
Betűid kerekítsd! Barátod: Ilf.

(Pogonyi Pál)

Petőfi Sándor, a Vátesz

Petőfi Sándor, Segesvár:
„Ha most hazamegyek, tán egy leves vár...
de ha szíven ütne egy dzsida,
megírhatná majdan Jenő, a Dsida!”

(Pogonyi Pál)

Karinthy (bocsi, ez már limerick, de jó!)

Várta az írót egy nagybirtok.
"Írtad, a csótánnyal nem bírtok.
Lábbal kell taposni,
attól lesz lapos, ni!
Látjátok, marhák: én így irtok!"

         (Ross-Satyr)

Tudomány

Köztudott, hogy Marie Curie
retikülje rendkívüli.
Púdertokban hordta az urán port,
akkor is vállán volt, ha urán volt.

T: A. Edison

Így szólt Thomas Alva Edison:
(kezében egy hasas demizson)
Ha keresnének, a pincében leszek;
Valamit ott is felfedezek.

Művészet

Így született Paganini

Rikkantott a bába: "Papa, nini!
Már kint is van a kis Paganini!"
És jött a placent is egy halk "Ó"-val:
egy hegedű komplett, tokkal-vonóval.

Csontváry Kosztka Tivadar

Csontváry Kosztka Tivadar
róla szól e rövid badar:
Egyszer egy cédrust látott Libanonban,
meg is festette mindjárt kalapban, ballonban.

Jókainé mosni készül

Jókai megkérte Rózáját:
Olvasná el legújabb prózáját.
De szólt mogorván Laborfalvi:
Ó Mórom! Engem vár egy lavór lajbi.

6.

PARAFRÁZIS vagy VERSTORZÍTÁS! azaz

Lehet továbbra is kiválasztani egy tetszőleges verset, és átalakítani, b á r h o g y !

- Megtarthatjuk a ritmust, és lecserélhetjük a szöveget,
- megtarthatjuk a szavakat, ámde felcserélhetjük őket egymással,
- megtarthatjuk a tartalmat, ámde komprimálva, tömörítve...
- akár recept
- vagy apróhirdetés formájában ...
- avagy lehet recepteket limerick formába önteni...
- vagy egészen másképp!
- pl. megtarthatjuk a magánhangzókat, ámde a szavakat kicseréljük - a rímeknél azonban
ügyelnünk kell arra, hogy a nyílt-zárt szótagok megmaradjanak (Juc féle szabály!)

7.

Közmondáskutatás - különös tekintettel Pieter Brueghel Fordított világ c. festményére

8.

A katakurd virágnyelv kutatása!!!

9.

Pantumírási kísérlet tetszőleges témára
(Attila de genere Catus javaslata alapján)

Pantum, v. panton: maláj eredetű költői forma; négysoros strófa, minden sorban négy hangsúllyal, az első két sor természeti vagy életképet vázol, a harmadik és negyedik ezt didaktikusan vagy emocionálisan értelmezi. Hagyományosan gyakori benne a paralelizmus és a szójáték. Olykor több pantumstrófát kapcsolnak egybe, ilyenkor az egyes strófák második és negyedik sora a következő strófa első és harmadik soraként megismétlődik (Rímképlet: abab bcbc cdcd stb.) Az európai költészetben a romantikusok alkalmazták.
Példát találhatunk itt: (NA MEG ARANY JÁNOSNÁL ... :-)

10.

Aesopus mesék átírása

11.

Öngeneráló "Bakos" szócikkek írása

12,

Würmológiai kutatások

13.

További dragonológiai kérdések megválaszolása:
- vannak-e sárkányevő növények?
- további kutatás Dracaena Marginata legendája nyomán.
- a dublini sárkány legendájának befejezése

14.

Katakurd és egyéb útleírások

15.

Minden újonnan kitalált feladat (bármi!)
-  vagy régebben elmaradt esetleg elfeledett házi feladat pótlása (mese
(tovább)írás, Hunglish nyelvű művek, Akcslobasz-kutatás stb.)
- egyéb kutatások, töredékfeldolgozások, műelemzések...

16.

Mindenféle töredékekkel kapcsolatos kutatások! Új töredékek, stb.