Vésetek a luxori templom faláról

Hieroglif vésetek a Luxori templom faláról
(a hiányzó szövegrészek lehetséges pótlásával)

 Mi, Ramszesz, Felső- és Alsó-Egyiptom királya, Ré fia. Amon kegyeltje, ünnepélyesen kihirdetjük, hogy

megvédtük Egyiptomot!

 

Muvatallisz hettita király seregét felmorzsoltuk, megsemmisítettük Kádesnél. Lemészároltuk Hatti nyomorult legyőzött fejedelmének összes ellenséges csapatait minden vezérével, testvérével és szövetségeseivel együtt. Gyalogságukat és kocsihajtóikat én magam leöltem és agyoncsaptam, mindegyiket, ahol volt, noha egyedül voltam, senki sem állt helyt, hogy mellettem harcoljon. Úgy támadtam rájuk, mint a sólyom, amikor lecsap. Mögöttük jártam, mint Baal, hatalma órájában.

Egyidejűleg cáfoljuk és hatti koholmánynak minősítjük azokat a híreszteléseket, hogy Kádesnél Muvatallisz seregei arattak volna diadalt. Az elsöprő győzelem az enyém volt! A lábaim előtt hevert az egész ország. A hettitáknak írmagjuk sem maradt.

 Egyiptom jobban teljesít!

 Felső- és Alsó-Egyiptomban a munkanélküliséget megszüntettem. Elértük a százszázalékos foglalkoztatottságot. Közmunkásaink egyidejűleg két város építésén is dolgoznak. Az ország csodás javai számára eddigi raktáraink szűknek bizonyulván, megépítettük Pitóm raktárvárost, mely tele van búzával és árpával, falai az égig érnek. Egyidejűleg dicső nevünknek új fővárost emeltettünk,  Per-Ramesszeszt, Egyiptom ékkövét a Nílus partjánál.
A templomok és a paloták felmagasodtak. A város nyugati részén van Ámón temploma, délen Szét temploma, Íziszé keleten, a Kígyóistennőé pedig északon található. Naponta bőven van élelmiszer. A vizek tele vannak hallal, a tavak pedig szárnyasokkal. A parkokban különleges növények zöldellenek. Az itteni bor édesebb, mint a méz. A főbb utcasarkokon felállíttattam Egyiptom békéjét és biztonságát garantáló gigantikus ülőszobraimat.
Az emberek mind elhagyják lakóhelyüket és itt telepszenek le. Nincs más hozzá hasonló!

 Egyiptom egyre jobban teljesít!

 Egyidejűleg cáfoljuk és idegenszívű habiru koholmánynak minősítjük a Nílus vízszennyeződéséről, valamint
a környezeti katasztrófa következtében létrejött béka-, szúnyog- és bögölyinvázióról, dögvészjárványról és allergiás bőrkiütésekről, továbbá a jégesőről, sáskajárásról és sötétséget okozó homokviharról szóló híreszteléseket. A terrorista migránsok előtt határainkat Avarisztól Pi-Hahirótig pengés kerítéssel lezártuk.
A habiru népség ittmarad és folytatja a kényszermunkát! Az újabb járványról szóló prognózisnak pedig
nem dőlünk be.

A téglavetők fizetésemelési kérelmének nem tudunk helyet adni. Előbb a balzsamkészítőknek, a kelmeszövőknek, a kosárfonóknak és a képíróknak az igényeit kell kielégítenünk, akik udvarunknak közvetlenül szállítanak. Igaz, hogy a téglavetők pelyvaszükségletéről az utóbbi időben már nem gondoskodunk,
de ők lusták és kapzsik. Dolgozzanak többet!

 Az egyiptomi reformok működnek!

 Megvédjük Egyiptomot!

 Ramszesz,
Felső- és Alsó-Egyiptom királya,
Ré fia.
Amon kegyeltje,
az igazság letéteményese,
Egyiptom védelmezője