Koan-oldal

 Néhány koan (Attila de genere Catus)

 Koanok (Silvia de genere Pápszi)

 Yaszeli ránk maradt koanjai (Viola de genere Exiguum)

Attila de genere Catus:

Néhány koan

Macskás koan

A kis macska megkérdezte a nagy macskát:
- Mondd, igaz, hogy mindenkit szeretni kell ezen a világon?
- Igen - felelte a nagy macska.
- Az egeret is?
- Azt is.
- Hát én szeretem is - mondta a kis macska és bekapta az egeret.

A gazdag ember és a megvilágosodás koan-csokra

1. A gazdag ember és a megvilágosodás

Egyszer egy gazdag ember nem érezte magát igazán jól a bőrében. Elment tehát egy bölcshöz, és megkérdezte tőle:
- Mondd, mit tegyek, hogy megvilágosodjak?
A bölcs így felelt:
- Menj és osztogasd szét minden vagyonodat, szórd szét kincseidet és egy szál ruhában gyere vissza.
- Te teljesen meghülyültél? - kérdezte a gazdag ember és otthagyta a bölcset.

2. A gazdag ember és a megvilágosodás

Egyszer egy gazdag ember nem érezte magát igazán jól a bőrében. Elment tehát egy bölcshöz, és megkérdezte tőle:
- Mondd, mit tegyek, hogy megvilágosodjak?
A bölcs így felelt:
- Menj és osztogasd szét minden vagyonodat, szórd szét kincseidet és egy szál ruhában gyere vissza.
A gazdag ember így cselekedett. Mikor visszatért a bölcshöz, így szólt hozzá:
- Megtettem, amit kívántál.
A bölcs ránézett, aztán azt kérdezte tőle:
- Mondd, te teljesen meghülyültél?

3. A gazdag ember és a megvilágosodás

Egyszer egy gazdag ember nem érezte magát igazán jól a bőrében. Elment tehát egy bölcshöz, és megkérdezte tőle:
- Mondd, mit tegyek, hogy megvilágosodjak?
A bölcs így felelt:
- Menj és osztogasd szét minden vagyonodat, szórd szét kincseidet és egy szál ruhában gyere vissza.
A gazdag ember így cselekedett. Mikor visszatért a bölcshöz, így szólt hozzá:
- Megtettem, amit kívántál. Ó, szólj, hogy mit cselekedjem a továbbiakban?
De a bölcs nem szólt egy szót sem, csak révülten bámult egy másik világba.
A gazdag ember téblábolt még körülötte egy ideig majd éhen halt.

Klasszikus vicc – koan formában

Egy egér és egy elefánt ment át egyszer egy fa hídon. Megszólalt az egér:
- Hallod, hogy dübörgünk?
- Kis buta – mosolygott az elefánt.
- Kis buták – mosolygott a híd.

Állatos tanmese, nem igazán koan

Dr. Z. Rettegi Sopánkovics, a krokodil reggeli sétáját végezte a folyóparton, amikor találkozott Gusztival, a cigányhallal. Guszti illedelmesen köszöntötte a krokodilt.
- Jó reggelt, Doktor Úr!
Dr. Z. Rettegi Sopánkovics könnyekre fakadva így szólt:
- Köszönöm, kedvesem. Olyan szomorú vagyok, hogy én nem kívánhatom neked ugyanezt – zokogta a krokodil.
- Miért nem, Doktor Úr? – kérdezte Guszti.
- Azért, kedvesem, mert ez neked nem jó reggel – felelte a krokodil, és bekapta Gusztit.

Remény koan

Egyszer egy ifjú felkeresett egy bölcset, aki egy hatalmas, irgalmatlanul magas szikla tetején lakott. Az ifjú megkérdezte az öreget:
- Mondd, Mester, mi a remény?
A bölcs sokáig hallgatott, majd a mélységbe mutatott és így szólt:
- Vesd le magad a szikláról és megtudod.
- De Mester! – érvelt az ifjú. – Ha alávetem magam, meghalok!
- Reménytelen vagy – mondta a bölcs.

 

Silvia de genere Pápszi:

Koanok

- Hol a hegy?
- Alattad.

Obeliszk
Jégbe faragott kőarc.

Abszurd I.
A harmónia megtalálása

Abszurd II.
A találkozása B-vel.

Abszurd III.
Belépés a továbbvezető út kapuján

 

Yaszeli ránk maradt koanjait közreadja:
Viola de genere Exiguum

Yaszeli 23. koanja:

A tanítvány megkérdezte a mestert.
- Mester, miért van szenvedés?
A mester hosszan hallgatott, majd így válaszolt.
- Szenvedés nincs.
A tanítvány három napig hallgatott, majd megkérdezte.
- Mester, hogy lehet, hogy én mégis szenvedek?
A mester újra hallgatott, majd így felelt:
- Te sem létezel.
A tanítvány sírvafakadt.

Yaszeli 45. koanja:

A mester megkérdezte a tanítványt.
- Mit láttál, fiam?
A tanítvány így felelt:
- Láttam egy magányos fát.
A mester megkérdezte a tanítványtól:
- Megpihentél-e az árnyékában?
- Megpihentem - felelt a tanítvány.
- Nos, akkor a fa nem volt magányos. - válaszolta a mester.
És a tanítvány azonnal megvilágosodott.

Yaszeli 51. koanja:

A tanítvány megszólította a mestert:
- Mondd, Mester, Bhaga egy és oszthatatlan?
- Úgy van, felelte Yaszeli.
- Akkor hogy lehet, hogy a régiek tanítása szerint "Kezdetben nem volt más, mint Eyrf, Protán és Panrac"? - kérdezte a tanítvány.
- Jegyezd meg, fiam, - válaszolta az ősz mester, - hogy Bhaga egy és nem egy, kettő és nem kettő, három és nem három, vagy akár száz és nem száz.
- Értem, mondta a tanítvány.
De nem értette.

Yaszeli 52. koanja:

A tanítvány megszólította a mestert:
- Mondd, Mester, Bhaga egy és oszthatatlan?
- Úgy van, felelte Yaszeli.
- Akkor hogy lehet, hogy a régiek tanítása szerint "Kezdetben nem volt más, mint Eyrf, Protán és Panrac"? - kérdezte a tanítvány.
- Hja, fiam, ez a dialektika. - felelte a mester.

Yaszeli 53. koanja:

A tanítvány megszólította a mestert:
- Mondd, Mester, Bhaga egy és oszthatatlan?
- Úgy van, felelte Yaszeli.
- Akkor hogy lehet, hogy a régiek tanítása szerint "Kezdetben nem volt más, mint Eyrf, Protán és Panrac"? - kérdezte a tanítvány.
Erre a mester úgy állcsúcson vágta a tanítványt, hogy az elterült a földön.
Amikor a tanítvány végre magához tért, rögtön megvilágosodott.