Az ősi katakurd-bagaméri nyelv eredeti emlékei

és fordításuk:

Tartalom:

Barbár dal (közreadta: Weöres Sándor)

Barbár sirató és fordítása (közreadta: Viola de genere Exiguum)

Máliber Lujule lelet és fordításkísérletei (közreadta: Attila de genere Catus)

Dzsá gulbe variációk (közreadta: Viola de genere Exiguum)

Jimláni jule lelet és fordításkísérletei (közreadta: Éva de genere Rumbold)

Opalagu-lelet (közreadta: Éva de genere Rumbold)

Beszámoló az Opalagu-napokról  (közreadta: Stephanus Bartolits))

Ideiglenes katakurd-magyar szószedet (közreadta: Viola de genere Exiguum)

 

Gyűjtötte és fordította: Weöres Sándor

Barbár dal

(A képzelt eredeti)

Dzsá gulbe rár kicsere
áj ni musztasz emo
áj ni mankütvantasz emo
adde ni maruva bato! jaman!

Ole dzsuro nanni he
ole csilambo ábábi he
ole buglo iningi he
lünlel dáji he! jaman!

Vá pudd shukomo ikede
vá jimla gulmo buglavi ele
vá leli gulmo ni dede
vá odda dzsárumo he! jaman!

 

(A képzelt fordítás)

Szél völgye farkas fészke
mért nem őriztél engem
mért nem segítettél engem
most nem nyomna kő! ajaj!

Könnyemmel mosdattalak
hajammal törölgettelek
véremmel itattalak
mindig szerettelek! ajaj!

Földed tüskét teremjen
tehened véres tejet adjon
asszonyod fiat ne adjon
édesapád eltemessen! ajaj!

Gyűjtötte:
Viola de gen. Exiguum

Barbár sirató és fordítása

(A képzelt eredeti)

Lái vikulilisz, lái vikulilisz, Ulanojje? jaman!
Áj vikulilisz tutálibere, Ulanojje?
Áj balanga hemo ange táliber?
Áj balanga hemo ange bingyom?
Áj balanga hemo ange ingyom, Ulanojje? jaman!

Váj, Ulanojje, ni vikulilo tutálibere! jaman!
Ni vikulilo tutálibere, Ulanojje!
Janegol máliber, Ulanojje! jaman!
Janegol máliber, rudezori ole unnulo he!
Rudezori ole unnulo he, mukofori ole aljo he!
Váj, ni balanga memo Ulanojje!
Jaman, jaman, jaman!

 

(A képzelt fordítás)

- Hová mégy, hová mégy, Nyulacska? ajaj!
- Minek mégy az erdőbe, Nyulacska?
- Minek néked az a vessző?
- Minek néked az a kert?
- Minek néked az a virág, Nyulacskám? ajaj!

- Jaj, Nyulacskám, ne menj az erdőbe! ajaj!
- Ne menj az erdőbe, Nyulacskám!
- Jön a vadász, Nyulacskám! ajaj!
- Jön a vadász: (s szól:) - "Meglőttelek a puskámmal!
Meglőlek a puskámmal, megszúrlak a vasammal!"
- "Jaj, nem lesz nekem Nyulacskám!
Ajaj, ajaj, ajaj!"

(A képzelt ómagyar változat)

„Ingyom-bingyom táliber”

- Huwa mendul, huwa mendul nyulodum ? ujjuj!
- Miunec mendul eredowbe nyulodum?
- Miunec nequvd az wessew?
- Miunec nequvd az ceret?
- Miunec nequvd az viragh nyulodum? ujjuj!

- Juj nyulodum, num menjh eredowbe ujjuj!
- Num menjh eredowbe nyulodum!
- Junh vadaz, nyulodum, ujjuj!
- Junh vadaz: mige low nyilavel!
Mige low nyilavel, mige zur uosavel!
- Juj, num lezen nequvm nyulodum!
Ujjuj, Ujjuj, Ujjuj!

 

Gyűjtötte és a fordítást közreadta:
Attila de gen. Catus

Máliber Lujule lelet és fordításkísérletei

MÁLIBER LUJULE

MÁLIBER LUJULE
TUTÁLIBER MURMOLERO JAKULE
RÁRU MÁLIBERE
DZSELMO TEPLEE AGILELE
ALJOJEU ROHUROLELE
MUK MUVARCSO ANGE MUVARCSU
LÁ NOZOR ANGE TEPLIGU
HO MEMELI, VA MEMELE
HE - VE AGILO ANGE AGI

A vadász dala

Erdő mélyén járok,
Farkasra vadászok.
Lába nyomát látom,
Vasamra kívánom.
Farkas koma tudja,
Hogy utam az útja.
Barlang mélye vára,
Hol vár a fogára.
Te eszel, én eszem,
Téged-engem lát a SZEM.

A Királyi Kíbernológus (Stephanus de genere Bartolits)
fordítási kísérletei:

Nyers-

és műfordítás

Feláldoztam szabadságom

Feláldoztam szabadságom
mindenki szabadsága hogy eljöhessen ilyen áron
Szabadságom siratom
A rám kimért súlyos terhet vonszolom,
Ám sorsomat emelt fővel fogadom.
Őszintén megsirat szeretett népem
ámde én hiszem, mégiscsak hiszem,

ifjúságáldozó hős áldozatom
gyümölcsét fájáról mégis letépem
lehet hogy így, lehet hogy úgy - nem tudom
a szabad eget mégis meglátom én.

Az én szabadságom elveszett...

Az én szabadságom elveszett,
Mindenki szabadsága - áldozatom árán - megszületett.
Siratom az én szabadságomat
Vonszolom a megkapott terhet
Viselem a sorstól kapottat
Sirat népem, (kit) szeretek
De hiszem, mégis hiszem:
A hősi áldozat - (melyben) feláldoztam fiatalságunkat -
Gyümölcsét mégis élvezem.
Akár így vagy úgy
a szabad eget meglátom mégis, meg én.

Petrus deák fordítása:

Ókatakurd rituális vadász-ének

(A) vadász énekelt

erdő szülötte elindult
farkasra vadászni
(hogy) kereplővel (majd) ordast űzzön
(hogy) vascsapdával (majd) elfogja

farkas testvér a rengetegben
jól rejtőzzék azon(arra) a rejteken(-re)
(amit) földanya szült fészket (=barlangot)
(hogy) őt dajkálja(óvja) azon a helyen

én segítettelek (téged), ő segített
téged - te hajtsad, az a hajtás!

Viola de gen. Exiguum fordítása

Vadász-ének

A vadász figyelt.

Az erdő sírva várt.)

Farkasra vadászott!

(- Lapulj Ordas! - csitítgattak )

Vasfegyverek fenyegettek!

(-Én,) a farkas rejtőztem bokorba,

biztos menekedéssel ama menedékbe!

Földön-síró (= farkasfióka) sírt fészekben:

- "Hol marad az a zsákmány?"

- "Én megetettelek, a te (szülőd) megetetett

(téged) - csitulj már! Nyugalom!"

 

Yaszeli Béla hagyatékából közreadta
Viola de genere Exiguum

1. Dzsá gulbe variáció

Dzsá gulbe, rár kicsere
Áj ni muszti he?
Áj ni mankütvanti he?
Adde bato maruv emo, jaman.

Vá dzsuro nannasz emo
vá csilambo ábábasz emo
vá buglo iningasz emo
lünlel dájász emo, jaman.

Ole pudd shukome ikede
Ole jimlá gulme buglavi ele.
Ole leli gulme ni dede.
Ole oddá dzsárume emo, jaman.

Szél völgye, farkas fészke
mért nem őriztelek téged?
Mért nem segítettelek téged?
Most kő nyom engem, ajaj.

Könnyeddel mosdattál engem
Hajaddal törölgettél engem
Véreddel itattál engem
mindig szerettél engem, ajaj.

Földem tüskét termett.
Tehenem véres tejet adott
Asszonyom fiat nem adott
Édesapám eltemetett engem, ajaj...

 

2. Ulanojje variáció

Ulanojje, vikulili tutálibere!
Balange memo táliber!
Balange memo bingyom!
Balange memo ingyom!

Váj, janegole máliber, janegole, janegole!
Janegole máliber, rudezore unnulo emo!
Rudezore unnulo emo, mukofore aljo emo!
Adde pudd maruv emo, jaman!

(Én,) Nyulacska elmentem az erdőbe!
Lett nekem vesszőm!
Lett nekem kertem!
Lett nekem virágom!

Jaj, jött a vadász, jött, jött!
Jött a vadász, meglőtt a puskával engem!
Meglőtt a puskával, megszúrt a vassal engem!
Most föld nyom engem, ajaj!

 

3. Ole leli...

Ole leli, iningasz dede?
Ole leli, memelasz dede?
Ole leli, nannasz dede?
Ole leli, ababasz dede?
Ole leli, agile ange dede?

Ole leli, janegolo!
gulmu hemo ingyome.
Dáju he adde!
Dájo emo adde!

Feleségem, megitattad a fiút?
Feleségem, megetetted a fiút?
Feleségem, megmosdattad a fiút?
Feleségem, megtörülgetted a fiút?
Feleségem, elpihent az a fiú?

Feleségem, jöjj!
adok neked virágot.
Szeretlek téged most!
Szeress engem most!

 

4. Máliber variáció

- Máliber lujulo!
Vikulilo tutálibere!
Rár janegol rohurolero.
Rudezoro ráru!
Mukoforo ráru!
Maruvo ráru!
Dzsárumo ráru!

- Rár ni rohurol dede.
Rár ni rohurol lele.
Rár ni rohurol odde.
Huj, huj, Máliber!

- Vadász, figyelj!
Menj az erdőbe!
Farkas jön fenyegetve.
Lődd le a farkast!
Szúrd meg a farkast!
Nyomd a farkast!
Temesd el a farkast!

- Nem fenyegeti a farkas a fiút.
Nem fenyegeti a farkas az asszonyt.
Nem fenyegeti a farkas az apát.
Éljen, éljen a Vadász!

 

 

Közreadta:
Éva de gen. Rumbold

Jimláni luje lelet

JIMLANI JULE

ÁJ BUGLO-ALJO JANEGOLISZ GULBU?
DÁJI IKEDE, INGYOME,
NI DÁJORI TEPLEE, AGRESZIVOE.

Petrus deák fordítása
Boci éneke

Minek jössz vérrel-vassal a völgybe?
Szerettem a tüskét, virágot,
Nem szeretem az ordast, az agresszívat.

Attila de genere Catus fordítása

Viola de genere Exiguum fordítása

Boci dal

Miért jössz véres lándzsáiddal a völgyből?
Szerettelek, kis bogáncs.
Már nem szeretlek, nyomodban pusztulás.

Tehén-dal

Minek jössz a völgybe vérrel-vassal?
Szerettem tüskét, virágot,
Nem szenvedhettem farkast, gonoszat.

 

 

közreadta:
Éva de gen. Rumbold

Opalagu- lelet

 

Petrus deák fordítása

OPALAGU

AGILOLE MÁULANNOJE,
JAKULE MÁNOZOR,
OPALAGU, MÁULANNOJE,
TEGLIGU MÁNOZOR,
DZSELMO ROHUROE,
DZSELMO MÁLIBERE.

Szerelmes vagyok

Megláttam az én nyulacskámat,
megszületett az én gyümölcsöm,
szeretlek nyulacskám,
élvezem gyümölcsöm,
vonszolom a sorsot,
vonszolom szabadságom.

 

Viola de genere Exiguum fordítása

Stephanus Bartolits fordítása

Szeretek...

Megláttam nyulacskámat
megszületett szerelmem gyümölcse
szeretlek, nyulacskám,
élvezem szerelmem gyümölcsét...

Vidd el a bánatom,
Vidd el, vadász.

Szeretem

Megláttam az én szerelmemet
megszületett az én gyümölcsöm,
szeretem, szerelmemet,
élvezem az én gyümölcsöm
cipelem a sorsot,
vonszolom szabadságomat.

 

Királyi Kíber tudósítása

Beszámoló az Opalagu-napokról

megj: Pongyola Retorika irodalmi folyóiratban, (kb. 3,14-ik évfolyam,
néhányadik szám)

A híres Opalagu lelet fordítására kiírt pályázat eredményhirdetéséről kérdezte szerkesztőségünk a Paralíra kör elnökét, Heksza Pétert, aki a három nap és három éjjel tartó zsűrizéstől elfáradva, de az eredményeket tekintve elégedetten ismertette az eredményt. Heksza elmaradhatatlan jambikus sapkájában most is úgy festett, mintha húsz éves lenne, pedig már átlépett élete hetedik évtizedébe. Hallgassuk tehát a Paralíra kör elnökét:

- Gondolom, az olvasók nem lepődnek meg, ha elárulom, hogy az nagy kihívást jelentő feladatra a legjobb rímfaragókat hívtuk meg és a rákosrettentői Rímfelejtő vendéglő falai között kerestünk menedéket a nyilvánosság elől. Sikerrel. Most csak az első három helyezett pályaművet ismertetném. Előtte azonban meg kell említenem, hogy a pályázatot a művészetért rajongó Szobi szörp Rt. támogatta, nélküle létre sem jöhettünk volna. Mecénásunk különdíját nyerte el a következő interpretáció:

Meglátni s megszeretni
a pillanat műve volt,
gyümölcsét áhítja ajkam
feltámad tőle a holt.
Érett ízére vágyom
Meggyízű csókját élvezem
bármilyen rossz is a sorsom
Véled szabadon vétkezem.

A pályaművet a Szobi meggyszörp reklámozására kívánja felhasználni támogatónk, mi a zseniális mű további felhasználásáról inkább lemondtunk.

A harmadik helyezett fordítás egy kis remekmű, minden művészi túlhangsúlyozástól mentesen. Egyszerűen szembeállítja a két érzést, amitől az az érzésünk támad, talán mégsem végződik friggyel a történet.

Mint érett gyümölcs,
Hull rám a szerelem
Bódító illatát
szüntelen élvezem
Ó, nehéz sors
Béklyóba vert szabadság.

A második helyezett fordítás szerzője szerint az Opalagu csak egy töredék, melynek utolsó két sora hiányzik. A költő ezt hosszú, mély élettapasztalatát segítségül hívva önéletrajzi adalék jelleggel egészítette ki (Határozott kérése az volt, hogy nevét a családja felé semmiképpen se adjuk ki).

Megláttam kedvesem,
a pillanat gyümölcsözött.
Szerelmet vallottam
két adag banán között,
Viszlát jósorsom,
Viszlát szabadság,
Helyet cserél mától
a szoknya és a nadrág.

Nehezen született meg a döntés, de végül is az első helyre egy kissé szabadabb fordítás került, mely mondhatni közönségszavazattal került az élre, ugyanis a Rímfelejtő lírától - és némi Durbincs sógortól - megittasult törzsközönsége a szösszenetet pillanatok alatt megzenésítette és egész éjjel ezt énekelte. A Rímfelejtő műértő zenekara az első hegedűs - legifjabb Oláh-Lakatos Gazsi - vezetésével a hangszerelést oly tökélyre vitte, hogy többen már azt sem vették észre, hogy a rendezvény szponzora által felajánlott műanyagkannás termékminták nem alkalmasak a múzsai fogyasztásra. Ez a finom momentum döntött. Halljuk tehát:

Kukk, mit látok, kicsinyem
kukac van a licsiben.
Fene bánja, szeretlek,
holnapután elveszlek,
Osztozom a sorsodban
szabadságom, jaj, hol van.

Ezzel Heksza Péter elnök mélyen meghajolt, majd miután felsegítették, emelt fővel távozott a Rímfelejtő nyitva felejtett ablakain át.


 

 

IDEIGLENES KATAKURD-MAGYAR SZÓSZEDET

 

Igék:

ábábi

törölgettem (törülgettelek)

ábábasz

törölgettél, (törölgetted)

agilele

látom

agilo

lát

balanga

lesz

balange

lett

dáju

szeretlek

dájo

szeress

dáji

szerettem

dájasz

szerettél

dzsárume

eltemetett

dzsárumo

eltemessen

dzselmo

vonszoljon, vigyen (?)

gulmu

adok

gulme

adott

gulmo

adjon

huj!

éljen!

iningi

itattam (itattalak)

iningasz

itattál, itattad

jakule

járok (?)

janegol

jön

janegole

jött

janegolo

jöjj

mankütvanti

segítettelek

mankütvantasz

segítettél

maruv

nyom

maruva

nyomna

málibere

vadászok

memele

eszem

memeli,

eszel,

memelasz

etetted

mukofori

megdöf

mukofore

megdöfött

muszti

 őriztelek

musztasz

 őriztél

nanni

mosdattam (mosdattalak)

nannasz

mosdattál, mosdattad

nozor

 vár (?)

rohurolele

fenyegetem

rohurol

fenyeget

rudezori

meglő

rudezore

meglőtt

shukome

termett

shukomo

teremjen

vikulilisz

mégy, mész

vikulilo

menj

Főnevek:

agi

szem

aljo, aljojeu

vas, vasra

bato

bingyom

kert

buglo

vér(rel)

csilambo

haj(jal)

dede

fiat, fiút

dzsá

szél

dzsuro

könny(nyel)

ele

tejet

gulbe

völgye

ikede

tüskét

ingyom

virág

jeu

kés

jimla

tehén

jule

dal

kicsere

fészke

leli

asszony

lujule

dal, ének

máliber

vadász

murmolero

mélye, közepe valaminek

muvarcso, muvarcsu

út

odda

édesapa

pudd

föld

rár, ráru

farkas, farkasra

táliber

vessző

teplee

ordas (?)

tepligu

barlang (?) / fog (?)

tutáliber

erdő

ulanojje

nyulacska

unnulo

puska (ával)

Melléknevek

agresszivoe

agresszív

buglavi

véres

jimláni

tehén- (előtagként), tehenes

Határozószók

rohurolero

fenyegetve

Módosítószók, indulatszók, kötőszók

 ni

nem, ne

jaman!

ajaj!

váj

jaj

muk

hogy

Birtokos szerkezetek

dzsá gulbe

szél völgye

rár kicsere

farkas fészke

Időhatározószók

adde

most

lünlel

mindig

Névmások

áj?

miért? minek?

lái? lá?

hová? hol?

ange

az a

va

én

ho

te

emo

engem

he

téged

ole

enyém

he-ve

minket

tied

memo

nekem

 

hemo

neked