A

Symposion Társaság
kalendáriuma a

 

2010.

esztendőre

 

Boldog új évet!

 

A Társaság havi értesítője: Ínyesinas
honlapja: www.katakurdisztan.hu
e-mail elérhetősége: yaszeli@freemail.hu

Palpi Dugótorony

 

Protán hava

Boldogasszony hava
Januarius

Eyrf hava

Bőjtelő hava
Februarius

Yaszeli hava

Böjtmás hava
Marczius

Panrac hava

Szent György hava
Aprilis

V

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

H

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

 

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

K

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

Sz

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

Cs

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

P

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

Sz

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

 

Rebec hava

Pünkösd hava
Majus

Szent Krizoprász hava

Szent Iván hava
Junius

Rab Krispin hava

Szent Jakab hava
Julius

Félfülű Szelám hava

Kisasszony hava
Augusztus

V

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

H

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

K

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

Sz

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

Cs

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

P

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

Sz

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

Csimborkóst.Lezginka hava
Szent Mihály hava
September

Fuszlivágó hava

Mindszent hava
Oktober

Spasmogen hava

Szent András hava
November

Omasus hava

Karácsony hava
Deczember

V

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

H

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

K

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

Sz

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

Cs

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

P

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

 

Sz

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

 

 

 

Egyetemes ünnepek:

Katakurd ünnepek:

Magyar ünnepek:

§     január 1. újév

§     április 4-5. – húsvét

§     május 1. – a munka ünnepe

§     május 23-24. – pünkösd

§     október 31. - reformáció

§     november 1. - mindenszentek

§     december 25-26. - karácsony

§     Yaszeli 15. - a Szem ünnepe

§     Yaszeli 23. a felszabadulás ünnepe

§     Panrac 4. – Zwenn utolsó köhögésének napja

§     Szent Krizoprász 24-25. – boszorkánytoborzás

§     Csimborkóstoló Lezginka 21. – fuszlivágó ünnep

§     Fuszlivágó 7. – a béke napja

§     március 15.

§     augusztus 20.

§     október 6.

§     október 23.

tovább a 2009. évi kalendáriumhoz