JelentésEK A BAKELIT FOGLALATBÓL...

 

Jelentés I.

Szigorúan bizalmausz!

 

"Nagybrém" jelenti "Szikszfrém"-nek:

 

Törmentumok és fragelékek útvesztőjében végzett nagy jelentőségű és nem csekély nehézségi fokú munkánk során - becsavarva magam a légypiszkos lépcsőházi lámpabura alatti bakelit foglalatba - arra lettem figyelmes, hogy egy jól megtermett macska az "Új Raki nyílt, asz'szem!" hurráoptimisztikus nyávogásával vackolja be magát a hurcolkodási lomok közé, és nagyokat húz a mellső mancsai között szorongatott sörösüvegből. Talán Szervezetünk hasznára szolgálhat még az a felismerésem, hogy a III. emelet 7-ben lakó Bulgakova néni által Wolandkának szólított "cicus" eddig nyílván rendszeresen ánizzsal fűszerezett szőlő- vagy fügepárlatot kapott reggelire a kényeztető gazditól, s ennek az égetett szeszféleségnek, a rakinak a helyét épp most foglalja el nála a komló- és malátaillatú italcsemege. Barátságos hunyorgással levillogtam neki a foglalatból, hogy "Egészségedre!", de erre bőszült, éles "Telmah!" kurrogással válaszolt.

Frémikém! Prémikém! Krémikém! Trémikém! Rémikém! Vigyázat! Minden szónak füle van! Ez a testamentumom, mert érzem: kiége...e...ek...

 

IKTATVA!

Jelentés II.

 

Szigorúan bizalmas!

 

"Hódprém" jelenti "Jégkrém"-nek:

 

A célkeresztembe került szószerkezet így hangzik: "A madár a Holdnak felesége". Pontos kifülelése a "Tároló" elnevezésű, III. emeleti, jelöletlen ajtószámú, sötét helyiségből - a mosógépes doboz rám dőlése és szarvasagancs rám esése folytán - nem nyílt lehetőség. A hurcolkodás zajai közepette is érzékeltem azonban, hogy egy fiatalos férfiszemély  és egy érett korú nőszemély nyilvánvalóan konspiratív suttogásáról van szó. A mondatot azonnal zsebértelmezőmbe tápláltam, s arra a megállapításra jutottam, hogy

1. olyan szokatlan életközösség törvényesített gondolata vetődik fel, amely a mai szabatosabb mindennapokban is joggal indukál állampolgári kétségeket,

2. az egyén, akihez a mondat kötődik, repdeső alkat (az agancsot homlokomról lefejtve szárnysuhogást is hallani véltem, "Angyal 2-zzzzz" alhangzatban); valószínűleg egyén foglalkozása is légies (pl. repülőgépmentőzsákoxigénbefúvóautomata meghibásodása esetén tüdeje elláthat egy Boeing 707-est - de az sem zárható ki, hogy német-Dichtung szakos, posztgratulális képzésű egyetemi hallgató),

3. ugyanezen egyén minden bizonnyal extrovertált, sokat "csiripelő" kreatúra, aki - vö. "Hold" -

4. intenzív sajtvágyban él, és ha máshoz nem jut hozzá, "Csillag" márkájú sós kekszet rágcsál; általában is olyan gyomorberendezkedésű, hogy amennyiben három és fél percenként nem kebelezhet be kiadós táplálékot, rátámad környezetére, Rilke-köteteket fal fel, sőt önveszélyes is lehet,

5. ugyanakkor a Hold, mint nőiségbélyeg erősen rányomhatja pecsétjét bizonyára finom vízjelű lényének merített papírjára - amit e pillanatban a lift nemjövése miatt elmormolt "Basszus!" szavából deriváltam.

 

 

Jelentés zárva -Hpr

 

 

NB. "Extrém" kiegészítése: Bár az azonosítástól óvakodnánk, Basszus! cím alatt Hullám-Hossz Hanna, az irodalmi körökben "HHH" néven is jegyzett költő alábbi versére bukkantunk: "A lét csupa lapszus / örökös kollapszus / lelőtt vad a vadhús / vekkercsörgés: hat húsz / nextelen a nexus / steksztelen a textus / luxus csak a bukszus / nem jut nekem puszpáng / elvitte a busz Pánt / basszus basszus basszus". A mű a Lehetsz-e még talpbélés negyvenhármas műbőr szandálban? című antológia lapjain látott napvilágot.

 

IKTATVA!

 Még szigorúbban bizalmas!!!

 

 

"Bányarém" jelenti "Hódprém"-nek és "Jégprém"-nek:

 

 

 

Őrhelyemen, a III. emeleti, ajtószámozás nélküli "Szemétledobó" hátsó traktusában a beszűrődő "A radar a kolt elesége" mondatra lettem figyelmes. Egyértelmű, hogy szerény műveltségi szintű célszemélyek között hangzott el a közlés, hiszen a coltot C-vel kell írni, mivel a bázakerettyei Colt Samu riasztgatta vele először a seregélyeket a szőlejében. A mondat első hallásra feltűnő kódolt tartalma ('coltot töltenek a radarokba': különösen veszélyes új fegyverrel kell számolnunk!) arra serkentett, hogy gyűszűkompúterembe tápláljam elemeit. A gép rögtön jelezte, hogy a 'radar' és az 'elhalt' szóban is előfordul a betű, tehát az idézet legközelebbi szövegrokona a központi adattárunkban régóta kitüntetett, ún. királyi megfigyelési pozícióban várakozó "Kihúnyt a tűz, elhalt minden fény és fekete kíber hullott az égből" óriásszintagma. Vigyázat, átideologizált-politizált grammatikai szerkezetről, nyelvi időzített bombáról van szó: szállóigévé válásától kell tartani! A kijelentést ugyanis - "Kihúnyt a tűz..." - Orbán Viktor felcsúti labdarugó arra a pillanatra alkalmazta, midőn Gyurcsány Ferenc badibilder tervezett hét + X évre bérbe vette a parlamenti konditermet. A szemétledobó mellett fejemre döntött, lejárt szavatosságú birsalmalekvárt nyeldekelve egyelőre az a meggyőződésem, hogy "Khm, khm"!

 

 

Jelentés zárva -Br

IKTATVA!