Janus Cuparius
válogatott művei

Tartalomjegyzék:

    Versek, verstorzítások:

Rímvariációk 3 tételben
Denevér pályabér
Egy hangya kalandja
Földközeli élmény
Verstörténet-közelítő
Literatúra
Téged szeretlek
Trubadúrlíra

Al Udj Saa Hui (Alugy Száhuj)
     (Juhász Gyula: Anna örök)

    Prózai művek:

Szent Bonifác katakurd legendája
Mese utáni mese
(Hüvelyk Matyi)
Tükörfordítás

TÖRTÉNETEK EGY KÉPHEZ

A sötét anyag sík-transzformációs vetületének aszimmetrikus tükrözése

    Regényrészlet:

Round Robin (7. fejezet)

Képeskönyv (1. fejezet)

    Sárkánykutatás

Dracaena Marginata (A Nagy Legendárium kódex töredékei I.)

    Történelmi dokumentumok:

Egy kivénhedt egykori apród búsongásai és vigalmai

A bagamériai pártok kora

Orákulum-expedíció

    Sport

1x1

    Játék:

Kiskirálykihívó

Versek, verstorzítások:

Rímvariációk 3 tételben

1.
Ha kérdezed a poétát
Magad magad jól éld át
Hová jegyezzem föl gondolatom?
Mert elfeledni sokszor hagyom
Föl írom egy kis papírra
Nem baj, ha csak irka-firka. 
2.
Ha kérdezed a poétát
L’etat c’est moi
Hová jegyezzem föl gondolatom?
Lantom megpillantom
Adom, ami agyamba tolat
Tollat ezért ragadtam.
 3.
Ha kérdezel egy poétát:
Ma létezel, hát jól éld át
Hova jegyezzem föl gondolatom?
Hogyha bevetem a fondorlatom
Gyorsan egy papírlapra vésem,
Szóban ne maradna mégsem.

 

 Literatúra

A peripatetikusok nagymestere
bár Ex Catedra a vezérelve
új ötlettől vezérelve
egy nap megkérdezte:
Aznap hol legyen a vitájuk nemes tere.

És bármily kellemetlen
szólt egy nevetlen neveletlen:
Uncsi már az apró polisz.
Legyen az Akropolisz.

Témát javasolni sem restellt
megelőzve a mestert.
Szóljanak arról,
hogy a költészetnek mért éke
a versek időmértéke?

S mert néhol száraz lehet a literatúra
Bor is jutott, fejenként egy liter az útra.
Majd a társaság a mestert közre fogta,
ahogy a viták alkalmából mindig szokta.

és ahogy haladt az út alatta,
a mester a tanítványait mulattatta

 

Téged szeretlek
Magamhoz szorítlak
Szerezzünk hamar egy gyors lovat
Még mielőtt atyád le nem lövet
Mikor az óra éjfélre kattan
Csak mi leszünk majd ketten
És ha ma mégsem leszel enyém
Engem nem lát többet anyám
Elbujdosok oda, hol nem jár a madár
Vár a nagy folyó, hív a mély meder

...Most komolyan vesd mindezt egybe
És bújjunk gyorsan ágyba

 

Trubadúrlíra

A szél fú
a zöld fű
a Föld kering
a Nap korong

 

Denevér pályabér

A denevér egy ódon várban
A hátsó fertályban
Lógott a falon
Egy sötét fegyvertárban.

Bár a vár már nem volt más
Mint szedett-vedett kőrakás
A denevérnek épp megfelelő lakás.

Történt ugyanis, hogy a várurak merész őse,
Megóvta az ellenségtől,
hogy az nehogy a falakat szétlője,
Így lett belőle a maradék alakzat bérlője.
Egy későbbi várúr, egy nap, aztán,
A várat elkártyázta kanasztán.
És akkor az új tulajdonosban
Fölmerült egy ötlet azon nyomban.
Szép üzletet látott az ócska romban,
Beruházott hát az idegenforgalomban.

De ne feledjük a jobb sorsot látott
Címbéli kis jószágot
Ki a fegyvertárban tanyázott.

Nem hitte, hogy vele is megosztják a jó mókát,
Ezért, szépen, összecsomagolta a cókmókját.
Ám minden másként történt
Mert fölajánlották, ha akar, önként,
Dolgozzon biztonsági őrként.
Majd havi százötvenkétezerért
Leszerződtették a denevért.

Aztán, ahogy az évek teltek
Szép új lakásra is szert tett.
Mivel a jól menő vár alatt
Lakóparkot épített a vállalat.

 

 

 

 

 

 

 

Földközeli élmény

Ihaj csuhaj recece
Mikroszoft Ofice
Ingyom bingyom rütyütyü
Ez a vers oly eccerű
Didi dada szabadabban,

Mint ahogy a selyemfényű utat maga mögött hagyó, évmilliók alatti evolúcióban kifejlődött,
gyöngyházhatású spirális szerkezetű mészbázisú védőképződményben lakó csiga halad a
hetente kétszer nyírt angol típusú pázsitos, harmatáztatta, belvárosi, kutyafuttatónak is használt,
étfapados, mászókás, de hinta nélküli parkban.

 

Verstörténet-közelítő

Kossuth Lajos azt üzeni
Modern korba kéne lépni
Ne játssza már, hogy ő zseni
Senki nem tud így betépni.

Hangfal harsog dob pereg
Így mulat egy magyar gyerek
Véres a föld orrom alatt,
Nem eshettem tehát hanyatt.
Hatsz, alkotsz és gyarapítsz
A haza meg derül rajtad.
Már hatszor mondtam, ez gyatra vicc.
Hetedszerre meg húzd le magad.

Jöjj el piacszabadság Te szülj nekem tendert
Melyen hadd legyek én a Bajnok, a Nyerő
És úttestemen át zúgó paripák, 500 lóerő,
Biz tiporjanak át, miután havijegyet vettek.

 

Egy hangya kalandja

Egyszer egy kicsiny hangya
úgy döntött, otthonát elhagyja,
és kicsi, de kényelmes bolyától
puszta kalandvágyból szakadt távol.
Hiába intették ősi hangyatörvények,
hogy ne hagyja el a környéket,
az egészre nem nagy ügyet vetett,
mert látni akarta az üveghegyet.

Eleinte ő maga sem hitte,
de mind hat lába egyre messzebb vitte.
Iszákjában pár szem morzsa lapult.
Bátorsága erre alapult.
Majd, mire a morzsa mind elkelt,
hősünk elérte a tengert.
Igaz is, ne csodálkozzunk ily gyors kalandon,
mert a bolynak otthont adó London
nem foghatott ki egy ily kis bolondon.

Ahogyan bandukolt az út szélén
elgondolkodott mindenfélén.
Ekkor szökkent elő egy szép szőke sellő.
Foglalkozását nézve területi képviselő,
és további képességeit tekintve,
hangyánkat bevezette a multilevel marketingbe.
Plusz, hogy az egészben még jobban higgyen
Adott neki egy-két termékmintát ingyen.

S mert otthon, a bolyban akadt számtalan ismerőse,
és a business sem állt távol tőle,
így lett a hangya az év üzletkötője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prózai művek:

Szent Bonifác katakurd legendája

Idén pont ezerévesre datálható az a programtöredék, amely a Katakurd Nemzeti Levéltár K2-es tárlójában látható és értelmezése sok fejtörést okozott évszázadokon át. A tudósok egyértelműen Szent Bonifác legendájának egy korai lejegyzését sejtik a töredékben. Sajnos azonban, hogy későbbi másolatai nem őrződtek meg. A legújabb kutatások tükrében pontosabb kép bontakozhat ki Bonifác alakjáról. Nyelvészekből, történészekből és titkárnőkből álló csapat vette górcső alá a szöveget. Ezek szerint tehát Bonifác neve eredetileg Bonafaci, amely már a megfelelő latin Facia Bona tájnyelvi változata lehetett. Jelentése: jó arcú vagyis szép, egyes jelentéseiben jó fej.

A töredék megjelöl egy olyan évet, amely nagy valószínűséggel egy nagyszabású sokrésztvevős gyűlés éve is volt. Bonifác származását illetően pedig valahol a Nyugat-Varég végek és az ősi normann szállásterület környékére helyezi. A történészek egyértelműen tudják, hogy ebben az időszakban ezen a területen egy döntő fontosságú tanácskozás zajlódott le, ahová a terület népeitől küldöttek érkeztek. A nyelvükön őket Sent-ként emlegették. Ethimológiailag tehát az angol "send" Participium Perfectum alakja fedezhető fel ebben a szóban, tehát egy angolok által lakott területen lehetett maga a gyűlés.

A töredék említi, hogy Bonifác igen népszerű sent volt, és ez így volt a jelenlévő hölgyek között is, többször is úgy emlegették, hogy "This sent is very cool". Sajnos későbbi félrefordítások ezt úgy értelmezték, hogy nagyon hűvös, vagyis fagyos sent volt.

Tudjuk azt is a történészi kutatásokból, hogy ezeken a gyűléseken az újsütetű küldötteket kikérdezték ismerőseikről is. Egyfajta vizsgát kellett tenniük. A töredék említi is ezt:

"Bonifácnak egy szervácot máskor pedig pont-grácot kellett volna felismernie. Ez sok fejtörést és kínokat okozott Bonifácnak."

Sokáig azt hitték, hogy valamilyen okból kifolyólag vallatásnak vetették alá, ahol két tettestársat is meg kellett volna neveznie, de ő ellenállt még a kínzásoknak és a fejtörésnek is.

Ma már tudjuk, hogy a küldöttek legifjabbjainak egy érettségi vizsgán kellett átesniük, amely különböző tantárgyakat ölelt föl. Sajnos a forrásunkban a másoló elvétette a szóközök helyét és a nagybetűket. Helyesen tehát:

"Egyszer Vácot máskor pedig pont Grácot kellett volna felismernie."

Azaz Vácról és Grácról van szó. Ezek szerint a földrajz nem tartozott Bonifác erősségei közé.

Remélem, hogy sikerült Bonifác alakját pontosabban megismerni az elmúlt idők kutatásai alapján. Persze sokan vannak azon tudósok is, akik ebben a Bonifácban egy teljesen más történelmi személyiséget látnak és nem azonosítanák Szent Bonifác alakjával.

 

Tükörfordítás

Ült a tükör előtt és arra gondolt, hogy vajon hol állhat a csípési sorrendben? Hol áll a nagyhercegnő, hol a Credit General Bank vezérigazgatójának a neje és hol a titkárnője vagy éppen hol a piroslámpás ház madamja és hol a lelkész felesége. No és akkor ismét magára gondolva, hol áll ő, Eugénia von Epigon. Lassan emelgette a fésűt és komótosan simította végig vele a hosszú kibontott haját, ahogyan ott ült a fésülködő asztalnál a tükör előtt.

Arra gondolt, hogy a házitanítójától talán több filozófiát is tanulhatott volna és most hermeneutikai tudással felvértezve elemezhetné azt, amit a tükörben lát. Ahogyan az irodalomórán a művészet lényegéről tanulta: görbe tükröt tart a valóság elé. Mennyire görbét? Mit mutat és mit tart rejtve? Mennyire homályos és mennyire valósághű?

Elmélázott és szinte hangosan mormolta: Bárcsak a tükröm beszélni tudna. Milyennek is lát valójában. Mert, ugye, azt tudja, hogy ő, Eugénia von Epigon, milyennek látja önmagát a tükör által. na, de egy teljesen független és objektív szemlélő az más. Vagy hogy is van ez? Ismét csak sajnálta, hogy filozófia órán nem figyelt oda a házitanítójára, mert más kötötte le a figyelmét. Egy kép a karosszék mellett ott felejtett társasági újságban. Don Alonso de Alte Mantra. A női szívek és a kaszinók lovagja. A párbajok hőse. Az okkult tudományok professzora. Na mindegy, ez már nagyon-nagyon régen volt, több, mint  5 éve. Azóta már 21 is elmúlt.

Visszazökkent eredeti gondolatmenetébe, hogy ugyan milyen helyet is szorít ki a társasági élet miliőjéből. Újra a tükörbe bámult elmerengve és felsóhajtott. Talán a pára, amit kilehelt vagy a szoba levegőjének nedvesség tartalma okozta, de pici vízcseppecskék jelentek meg a tükör felső szélénél és kezdtek lekúszni az üvegen, majd egy újabb sorozat.

A tükör picit megijedt és idegességében izzadni kezdett. Felsejlett neki egy történet.

Az Epigon-ház egyik ősi úrnője, aki egészen magas rangig emelkedett, hasonló elmélkedésekkel szórakoztatta magát, de ő ismerte a varázsszavakat is, amivel be tudta kapcsolni a tükörfordítást és képes volt megérteni a tükörnyelvet. Mivel azonban a tükrök nem tudnak beszélni ezért csak alapos gondolatolvasás után formálódtak emberi szavakká a gondolatok. A gond csak az volt, hogy a tükrök folyton gondolnak valamire és semmit nem tudnak elhallgatni vagy elrejteni a gondolataikból.

Ez az ősi úrnő aztán megkérdezte: Tükröm, tükröm mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken. A tükör pedig elgondolkodott: Vegyük a rendelkezésre álló ismert tények halmazát, melyek kielégítik a vizsgált feltételeket, majd korrigáljuk a fehér zaj mátrixának n-edik móduszával és a Young állandó inverz reciprokával. Aztán a lehetséges hibahalmaz skalár szorzatával transzformálva, az egésznek nincs egzakt megoldása, tehát, végeredményben, fogalmam sincs.

A tükörfordítás viszont, amelyet egy gugli nemzettségbeli varázsló készített, a következőt adta vissza: Szép vagy, szép vagy, de a fiatal Hófehérke úgyis szebb nálad.
Sajnos az udvartartásban tényleg volt egy fiatal Hófehérke. Micsoda pech és blama a tudomány számára. Már csak azért is, mert szegényke nem is volt annyira szép. Nem volt nagy hódolói tábora. Mondhatni, csak egy törpe kisebbség. Sajnos azonban, az eseményeket már nem lehetett megállítani. Mindez miért? Egy félre sikerült tükörfordítás miatt.

A tükörre aztán ki lett hatva összetörésileg az úrnő által a zaklatottsági tényezőjének megnövekedéséből kifolyólag.
Azután pedig a tükörcserepeket az udvari alkimista mentette meg a szelektív hulladékgyűjtőből. Vegykonyhájában az üveget és a fémet különválasztotta. Majd az üveget újra táblaformába öntötte. A fémmel pedig újra bevonta az üveget s megszületett az új csodatükör.

Hát ezért ijedt meg és izzadt le a tükör. Nem kell más csak a megfelelő jelszó, akarom mondani varázsszó, egy ártatlannak tűnő kérdés. Egy félreérthető gondolatmenet. Egy rossz fordítás és a végén még baj lesz.

 

Mese utáni mese

Hüvelyk Matyi és Panni összeházasodtak és boldogan éltek, mígnem első házassági évfordulójuk után Panni kezébe nem került egy szórólap, melyben Óz varázsló egyik tanítványa mindenféle csodálatos méretnövelő képességeit hirdette.

Panni rájött, hogy ő igazából, nincs kibékülve kicsi termetével és most elérkezett az idő, hogy valamit tegyen. Teljesen átlagos testmagasságot szeretett volna. Matyit természetesen nem avatta be a terveibe, mert félt, hogy a magassággal kapcsolatos vágyait még félreérti. Habár valójában tényleg bukott a méretes pasikra. Örült, hogy Matyi személyében egy hasonló társat talált. No és igazából az első férfi volt, aki érdeklődött iránta. A kezelések azonban csakhamar kimerítették az anyagi forrásait. Ekkor már kénytelen volt beszámolni Matyinak, aki sejtette, hogy mire megy ki a játék. Ettől fogva támogatta ugyan Panni méretnövelő kezelését, de a viszonyuk kezdett egyre kimértebb lenni.

Matyi internetes társkeresőkön igyekezett kompenzálni a hiúságán esett csorbát. Eszébe jutott, hogy kamaszkorában a 197 cm magas karcsú Hófehérke életnagyságú posztere díszítette a szobája falát. Mondjuk 197 cm, mínusz tűsarkú, mínusz korona…Gondolta, összejöhetne egy hasonló kvalitású nővel. Ám nem sikerült. Ekkor kezdte úgy hirdetni magát, hogy „Hüvelyk Matyi masszázs variációi”. Beindult az üzlet és megjöttek a sikerek is.

Közben Panni nem jutott ötről a hatra. Nem sikerült egy centit sem növekednie. Azért szorgalmasan eljárt a csodadoktorokhoz. Nem is azért mert még mindig töretlenül hitt volna az egészben, hanem mert ott legalább ő volt a középpontban és pont azt hazudták neki, amit hallani szeretett volna. Két kezelés között meg wellness kúrákra járt, hogy felejtse a depresszióját. Egyik ilyen alkalommal ismerkedett meg egy kobolddal, akinek elég zűrös életvitele volt, de ötször olyan magas volt mint Panni. A kapcsolat nem sokáig tartott. Kiderült, hogy a kobold csak azért érdeklődött iránta, mert még ilyen kicsi méretű barátnője sosem volt.

Matyi kezdeti sikerei is múlóban voltak. Minden csoda három napig tart. A piac új sztárjai kiszorították. Kénytelen kelletlen visszament eredeti szakmájába és lótolmács ügyintéző lett. Szerény fizetéséből nem sokra tellett, egy faluszéli viskó padlásszobáját bérelte a templom egerével közösen. Közben eltelt tizenöt év. Még mindig Hófehérkéről álmodozott, de mégis örült, amikor Panni betoppant hozzá. Összeköltöztek. Született egy kislányuk, aki csodák csodája, félévesen már magasabb volt a szüleinél. 14 évesen már több mint egy méter. Mire felcseperedett egy teljesen normális 150 cm-es magasságra tett szert. Szobája falát férfi kosárlabda csapatok képei díszítették és arról álmodozott, hogy egyszer egy 2 méter 10 centis kosaras megkéri a kezét.