ISKOLAÜGY

 

KATAKURD ÉRETTSÉGI 2002

    FILOZÓFIA

    VALLÁSTÖRTÉNET - Stephanus de genere Bartolits baccalaureátusi vizsgája

    IRODALOM

        
Katakurd érettségi tételek 2002. (Elisabeth de genere Arrabona)

        
Ttocs: Zende és Armoldo c. művének elemző bemutatása (közreadja V.d.g.E.)
      
       
A Katakurd Irodalomtanárok Egyesületének tiltakozása egy 2002-es irodalomdolgozat elfogadása ellen (közreadja V.d.g.E.)

         
Egy 2007-es irodalmi dolgozat: Az ismeretlen kollektív költő ismeretlen kollektív versének elemző bemutatása
 (közreadja V.d.g.E.)

        Egy kidolgozott irodalmi érettségi tétel: Yaszeli Mizo (közreadja V.d.g.E.)

        2013. Érettségi írásbeli feladat helyett megírt dolgozat (közreadja Stephanus Bartolits.)

MAGYAR ÉRETTSÉGIK

        2012. Érettségi aranyköpések (Gyűjtötte: Judy Swordy)

        2014. Érettségi aranyköpések I. (Gyűjtötte: Judy Swordy)

2014. Érettségi aranyköpések II. (Gyűjtötte: Judy Swordy)

        2015. Érettségi aranyköpések (Gyűjtötte: Judy Swordy)

ÉRETTSÉGI ARANYKÖPÉSEK

Gyűjtötte: Judy Swordy

2012.

tanár: István, nem célom, hogy most vizsgáztassalak, de ... 

elnök: Szeretnél kimenni egy kicsit?
diák: Most már letolom. 

IRODALOM ÉS NYELVTAN

Utána volt hozzászólásos gondolata is a tanárnőnek... 

Balassi fő életérzései a lovagi élet és a szerelmi élete. 

A vallási tényezők is nagy szerepet folytattak... 

Balassi a fekete szemét a színhez hasonlította. 

Tudni kell milyen tisztességi normákat kell betartani. 

A Himnusz az a szomorú szerkezeti egységben van megírva. 

tanár (Himnusz és Szózat összehasonlítása):
Mi az, ami mind a kettőben megfelelő?
 

Ágnes asszonynak még jelen van az ép elméje. 

(Rómeó és Júlia) első találkozáskor egymásba estek. 

Mögötte értelem is lakozik. 

Zrínyi a Szűzanya fiairól ír. 

Az állhatatlanság is megjelenik: a hős vitéz mindig győz. 

magyar tanár: Mi lesz Zrínyi sorsa?
diáklány:Végül felakasztják? 

A család fő embere Tót Lajos. 

Az őrnagy nagyon kiszolgáltatott ember volt, nehezen viselte a nyugit. 

Végül begolyóztak ők. 

Az őrnagy hatalomba vette a családot. 

Hogy milyen egy jó szolnok? 

Stílusirányzatok: szerelmi stílus, megható stílus, tagadó stílus... 

(a szónok) aztán a részletességekbe nyúl bele.

van teljesen részleges hasonulás... 

TESTNEVELÉS

A ritmikus sportgimnasztika hozzávalói: labda, buzogány, szallag (sic). 

tanár: Mi ezt készségfejlesztésre használjuk.
diák: Bot? 

tanár: Milyenek ezek a lányok?
diák: Masnis? 

tanár: Mennyien vannak egy csapatban?
diák: Hárman.
tanár: Nem, öten.
diák: Na, majdnem! 

Sporterények: akaratosság... 

A futásokban különböző métereket kell megtenni. 

van grundfutás meg magasugrás bottal... 

TÖRTÉNELEM

Nomád életet éltek, tehát fosztogattak... 

Ezekre szankciókat is kötött... 

Ne kelljen egy külön országhoz függnünk... (István) 

Mindenkit egyenjogúvá tekintettek... 

István azt akarta, hogy az egész ország együtt mozogjon. 

De már úton voltak a koppányok. A magyarok még koppányok voltak. 

tanár: Miért nevezték kalapos királynak?
diák: Gondolom mindig kalapot hordott? 

A török után a környezet jelentősen elpusztult. 

Megkezdték a törökök kiürítését... 

Sztálin és Mussolini a terrorizmust is bevetették Oroszországban. 

Hitler teljes diktatúrát gyakorol a németekre és a világon. 

tanár: Mi lett Kossuth sorsa később?
diák: Meghal.

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK

A könyvben benne van a könyvtár nyomdája. 

A freemail.hu meg a gmail.com segít, hogy a postafiókunkba gondatlanul megkapjuk a leveleket. 

Az internet veszélyei:
kiskorúak csetelnek nem hozzájuk való korcsoporttal 

Az Internet nagy úr ... sokakat ott találunk meg. 

Az itáliai őslakók hagyták ránk a legtöbb rajzot. 

A számítógépeknek kell, hogy legyen kimenetele és bemenetele. 

Mindig is fontos volt a matematika, ezért is találták fel a számítógépet. 

A benti egység az input. 

Az internet az összeset kidobja, ami a munka alatt értendő. 

ÉRETTSÉGI ARANYKÖPÉSEK

 

Gyűjtötte: Judy Swordy

2014. I. rész

-Milyen szövegről van szó?
-Ez egy szóbeli .... tétel.

IRODALOM ÉS NYELVTAN

A Gutenberg albuma /sic/ című vers kapcsán:
Gutenberg német származású volt és ő volt a könyvtár feltalálója.

Ágnes asszony a fehér kendőjét mossa, ami véres és ami a lelkét szimbolizálja.

A walesi bárdok
Edward király éppen Skóciában tartózkodik...

Babits a kezdeti verseit impresszionizmusba írta.

Babits úgy érezte hogy neki filozófiálnia kell.

Cigány a siralomházban:
A cigány az a költő. Magát hasonlítja.

- Kik voltak Babits kortársai?
- Petőfi?

Babits ellenezte a háborút, nem is szerette.

Tragikomikum a Tótékban
tragikum: megölik az őrnagyot
komikum: a család /jól érzik magukat, viccelődnek/

stilisztika:
csá, öcsém - hivatalos stílus

A magyar helyesírás betűkből áll.

-Min keresztül terjed a hang?
-Beszéd.

Több jelentésű szó: ugyanannak a terméknek több jelentése van.

TÖRTÉNELEM

Periklész volt az athéni demokrácia fénykora.

A magasabb jövedelmezők közül választottak képviselőket.

A XIII. században jelentős embercsökkenés volt.

II. András szétadományozta a birtokokat. 

Kiskirályok alakulnak.

Dugovics Titusz a mélybe rántotta magát.

A reformáció idején bebizonyosodott, hogy a Föld nem lapos, hanem kerek.

Az anabaptizmus kisebb helyeken terjedt el, például Londonban.

A forrásban Montesquieu egy részlete van.

-Franciaországban melyik nagy államférfi/hadvezér teszi majd rendbe a dolgokat?
-Bem József?

A kormány miniszterből és miniszterelnökökből áll.

A kormány irányítja a közbiztonságot.

Kiállították a Tanácsköztársaságot.

Trianon után legnagyobb probléma volt a szegénység és a parasztság.

A pénzügyi stabilitás megtermesztése érdekében bevezették a pengőt.

Kiállították a Tanácsköztársaságot.

A Kádár-rendszert megbontották.

KÖZGAZDASÁGTAN

A környezetszennyezőkre bíróságot rónak ki.

A gazdasági helyzet attól függ, milyen költségekkel szállunk szembe.

A gazdasági körforgásra szemléltettem egy ábrát.

Több kereslet lesz azokra az igényekre, amik kielégítik ezt a szükségletet.

TESTNEVELÉS

Tornasportok: például lórúgás, úszás ...

A tipikus tornász... zsírmentes.

 

 

Gyűjtötte: Judy Swordy

2014. II. rész

IRODALOM

Küklopsz egyszemű volt, mert megvakították.

Csokonai műveiben rokokót használt.

Csokonai a Nyugatban jelentette meg ...

A Remény az egy szimbólum amihez Lillát hasonlítja.

Csokonai öngyilkos akar lenni, mert öreg. Nem? Akkor rosszak az emlékezeteim.

Vörös és fekete
Itt gyerekek anyjával kezd ki és folytatnak szerelmi viszonyokat.
A fiú Napóleonhoz hű és magában megbeszéli a dolgokat.
A márki lánya kikezd és az apja rájön.
Itt is a ház urának lányával kavart és teherbe is esett tőle.
Az apa beállította katonának.

Márai Sándor
Ott született mikor gyerek volt.

Márai Sándor: Halotti beszéd
Szövegköztiség: mikor a szövegben elrejtőzik más jelentés.
A Toldit emelte ki, mint műfajt.

Shakespeare drámáiban megtalálható jó-rossz, öröm-bánat, bosszú. Könnyen értelmezhetően írt. Nagyon egyedinek tartotta magát.

Ady Érdmindszenteken született.

Örkény: Tóték
Örkény groteksz szemléletű ember volt. Hirtelen tér el a dolgoktól.

Tóték megtudják hogy a fiukat betegség miatt szabadságozzák, de végül az őrnagy megy el.

Tót rájön, hogy nem a fia élete a tét, hanem a személyisége, ezért megöli és csak utána jön rá, hogy ezzel a fiát ölte meg.

NYELVTAN

A mondat részei szavakból állnak.

A szórványemlék idegen nyelvű szövegben magyar jellegű szöveg.

Írásbeli kommunikáció elemei: például nyelvhelység.

TÖRTÉNELEM

Deákot felkérték uralkodónak.

Minden szabad, ami másnak nem.

Elajándékozta a földeket és így kialakultak a kiskirályok.

Közteherviselés: az emberek közösen viselik egymás terheit.

A Kádár-korszakban olajrobbanás volt és az árak fellendültek.

A zsitvatoroki béke 15 éves volt.

Az állam népviselete meghatározza a kormányzás menetét.

Ha nincs jelen a miniszterelnök, akkor az általa kijelölt miniszeterelnök helyettesíti.

-Sorold fel a minisztériumokat!
-Például SZDSZ.

Nő a munkanélküliségek száma.

Roosevelt elindítja világkezelő programját.

Magyarországon helyezkedünk el a 8., nem,  a 13. században.

Az Aranybulla jogokat mond ki, amiket be kell majd tartani.

Az ügyek bírói úton nem intézhetőek el.

A nemesek legalapvetőbb kiváltsága lesz, hogy földjük van.

Annyival csökkent a főnek a létszáma.

A király bevételei: a rendeletek, amiket hozott.
 
Kisebb csatákat rendezett a kiskirályokkal.
 
A jobbágy megkapja a birtokot mit szolgált.

A lóverseny és a kaszinó bevezetése, hogy szociálisabbak legyenek.

Jobbágyság: dolgoznak a tőle felsőbbrendűeknek.

A király élt a legjobban, beszedte a pénzt.

A reformáció közvetlen oka a búcsúcédulák miatt jött létre.

Bethlen Gábor vezette az erdélyi fejedelmet.

A magyarok katolikusok vagy reformátusok, de leginkább keresztények voltak.

MATEMATIKA

-Ha egy kör sugara 8 cm, mekkora az átmérője?
-Az is 8 cm!

(A paralelogramma) összes oldalának párhuzamosnak kéne lennie, de ennek csak egy van.

-Ezt el tudod mondani szóban is?
-Hogyne! Ideteszem a vonalzót, odateszem a vonalzót...

Gyöktelenítés: egy négyzetet teszünk rá.

A következőt csak meg kellett oldani.

BIOLÓGIA

A fehérvérsejtek feladata a kórokozók meggátolása.

Ez a Balaton egy kiapadásban levő része.

A tüdő megtágul.

A dohányzás káros hatásai: feketébb lesz a tüdőnk tőle.

TESTNEVELÉS

Tornaszerek: szőnyegtorna

A saját maguk döntésére pontoznak.

A pulzust a született rendellenesség befolyásolhatja.

A bacik lemennek rólunk mikor tisztálkodunk.

Használnunk kell kullancsvédő és szúnyogvédő szereket, mert a bőrünk ezeket nem szereti.

Az íjászathoz kell ... íjászbot.

 

 

 

Gyűjtötte: Judy Swordy

2015.

IRODALOM

/Édes Anna/ korábban Bandikát pendrálta

Ficsor úrfi elcsábítja és magzateltávolításra kényszeríti

Számos költőnktől is olvashatunk nagyon régies magyar nyelvű verseket.

A költő élete értelmét keresi, végső elkeseredésében írta a művet. (Az ember tragédiája)

Tybalt megöli Mercuryt.  Romeo és Júlia az angol reneszánsz fő alakja.

A költő /József Attila/ magához beszél és ez válsághelyzetet mutat. A versben gyermeknyelv van, ami nagyon aranyossá teszi.

- Mondj jellegzetes romantikus helyszínt!
    -  Étterem?

A realizmus megpróbálja bemutatni hogy mindenki jó, de mindig van egy gonosz és egy jó.

A romantika a szerelemről szól, de a végén halállal végződik.

Petőfi próbálja magából kinyomni ami őt nyomja.

Petőfi próbálja magából kinyomni ami őt nyomja.

Petőfi szeretett a szórakozásról írni /pl. Borozó, Szabadság, Szerelem/.

TESTNEVELÉS

A rekráció régebben nem volt ennyire "belemerülünk" dolog

- Kovács Ági a legsikeresebb sportágunkat képviseli. Mi az?
    -  Testnevelés?

INFORMATIKA

A RAM áram hiányában elvesződik.

Van pl. tintás nyomtató...

TÖRTÉNELEM

Németország megtudja hogy Magyarország Angliával és az USA-val szeretne összhangban lenni.

Az adót portálonként fizették.

Mikor Hunyadi meghal, Mátyás lesz a veresegyházi király.

Szétcsatolták az országot, három részre csatolták.

Egy évi vagyonát felajánlotta hogy a politikában rendet tegyenek.