Irodalom

Irodalmi viták

Jáchim Akcslobasz-vita

Epikai művek

Regények

Támár-regény (Az Ismeretlen Kollektív Író műve)

A 14 karátos fragmentum (Stephanus de genere Bartolits

Szunárav regénye (Töredék - Attila de genere Catus)

Round Robin  (Az Ismeretlen Kollektív Író műve)

KÉPESKÖNYV (Az Ismeretlen Kollektív Író műve)

Mesék

Aesopusi mesék

Bergengóc mese (4 befejezéssel)

Sárkimese (Stephanus de genere Bartolits

Szupóze meséi (Elisabeth de genere Arrabona)

Mesék Kékszakállú és Igazságos Szelámról (Viola de genere Exiguum)

Mese az álmoskönyvről (Stephanus de genere Bartolits)

Mese John Smithről (Attila de genere Catus)

Vegyes mesék

Mese-befejezések

A Micimackó folytatása (Elisabeth de genere Arrabona)

A négyszögletű kerek erdő folytatása (Elisabeth de genere Arrabona)

A kis herceg folytatása (Viola de genere Exiguum)

 

Befejezések a Hófehérkéhez :
      Iterativ mese (Elisabeth de genere Arrabona)
     
Az igazi történet (Elisabeth de genere Arrabona)
     
Optimista változat / Pesszimista változat
      (Stephanus de genere Bartolits)
      Verses változat (Viola de genere Exiguum)

Befejezés a Piroska és a farkashoz (Attila de genere Catus)

Fabula (Ötödik variáció a Farkas és a holló meséjéhez)
(Stephanus de genere Bartolits)

Mese utáni mese (Hüvelyk Matyi) (Janus Cuparius)
Fehérlófia - Morfondír (Viola de genere Exiguum)

Katakurdítások

Az egér és a macska barátsága  (Viola de genere Exiguum)

Parenchimai muzsikusok  (Viola de genere Exiguum)

Sanoj könyve (Viola de genere Exiguum)

Egyperces novellák

Örkény-egypercesek hozott anyagból

Naplók, memoárok, blogok

Naplótöredék (Stephanus de genere Bartolits)

Muz-éj Pest Budán - Egy katakurd házaspár úti élményei
(Elisabeth de genere Arrabona)

Egy kvanga naplója (Viola de genere Exiguum)

Blog  (Elisabeth de genere Arrabona)

Hunglish

Katakurd viccek

Absztrakt történet

Eposz

Olmeász (hősi eposz - töredék)  (Viola de genere Exiguum)

Versek, lírai költemények:

Epigon-versek

Sírversek

Trubadúrlíra

Az Ismeretlen Kollektív Költő versei

Játék a versformákkal:

Anagrammák - Grádigrammák
Fatrasok

Haikuk

Intarziák, szójátékok

Limerikek

Pantumok

Szonett-játék

Tankák

Műfordítások

Műfordítás-paródiák

Katakurd-bagaméri nyelvű költemények és fordításaik

Drámai művek

Tel Mah Rekonstrukció (Közreadja: Attila de genere Catus)

Nietsnie Katakurdában avagy Kié ez a rothadt pemmikán?
(Stephanus de genere Bartolits)

Öttexénísz átdolgozása (Attila de genere Catus)

Everyman (Judy Swordy)

Elsüllyedt a ladik (Abszurd dráma - Judy Swordy)

A zöldszemű élet (Abszurd dráma - Judy Swordy)

Jancsi és Juliska - (Töredék - Stephanus de genere Bartolits)

Fezsó Janotak: Szelám, a nyolcadik (Viola de genere Exiguum)

 Drámagrammák

Brosti és Borsa - drámagramma két hangra (Elisabeth de genere Arrabona)

Melodrámagramma az asszonyi ingatagságról  (Viola de genere Exiguum)

 Színházi közvetítés a bagamér Akráb Színházból (Elisabeth de genere Arrabona)

Egyéb alkotások

Különféle irodalmi receptek
   (Elisabeth de genere Arrabona, Stephanus de genere Bartolits  és Viola de genere Exiguum
    tollából illetve főzőkanalából)

   Gundel szakácskönyv csupa limerickben (Stephanus de genere Bartolits)

Katakurd szólások, közmondások

Jelentések

Jelentések a bakelit foglalatból (Thomas de comitatu Tarján)

Komprimált költészet (Irodalmi művek zsugorított formában)

Madách: Komprimált tragédia (Viola de genere Exiguum)

Irodalmi apróhirdetések

Apróhirdetések (Elisabeth de genere Arrabona)

Apróhirdetések (Stephanus Bartolits)

Apróhirdetések (Viola de genere Exiguum)

Modifikált életrajzok

 Tanárparódiák (vagy mégsem)

Ajánlások

PR cikkek Balázs Béla Kékszakállú herceg várához (Elisabeth de genere Arrabona)

Irodalomtudományi művek, tanulmányok, életrajzok

Írások a "Round Robin"-ről

        Levél a Svéd Akadémiának (Thomas de comitatu Tarjan)
       
A cserélhető műfaroktól az űrcsocsó golyójáig - avagy bestseller-lecsó cukkíni nélkül    (Stephanus Bartolits)
     
 
Egy dolgozat 2060-ból (Viola de genere Exiguum)
        Recenzió a Nyáriháziról avagy a mustárban végződő lófarok
(Elisabeth de genere Arrabona)

  Részlet a "Follinus Anna élete és kora" című monográfiából (Thomas de comitatu Tarjan)

Yaszeli Mizo (Egy érettségi tétel) (Viola de genere Exiguum)

Sárkányos oldalak
(Dragonológiai kutatások, sárkánymesék)

 

 

 

Művek szerzők szerint:

Írókollégák vonzásában

A Symposion Társaság irodalmi munkássága

Verstorzítások - parafrázisok
(Játék a magyar- és a világköltészet alkotásaival)

Symposion-tagok - és írásaik

Ady Endre

Elisabeth de genere Arrabona

Arany János

Stephanus Bartolits

Babits Mihály

Attila de genere Catus

Bereményi Géza

Janus Cuparius

Csokonai Vitéz Mihály

Susanna de genere Elekes

Dsida Jenő

Anna de genere Follinus

Esterházy Péter

Judith Imperiosa

Háy János

Silvia de genere Pápszi

Hervay Gizella

Thomas de comitatu Tarjan

József Attila

Juc Villageois

Juhász Gyula

Viola de genere Exiguum

Karinthy Frigyes

Petrus deák

Kazinczy Ferenc

Judith de genere Armoracia

Kosztolányi Dezső

Eva de genere Rumbold (alias Első nő)

Kölcsey Ferenc

Alexander Paccatus

Madách Imre

Judith de genere Peredi

Örkény István

Catharina Prima

Petőfi Sándor

Az Ismeretlen Kollektív Költő versei

Radnóti Miklós

 

Rejtő Jenő

 

Sárközi György

 

Szilágyi Domokos

 

Tolcsvay László

 

Varró Dániel

 

Vörösmarty Mihály

 

Weöres Sándor

 

Závada Pál

 

Zelk Zoltán

 
   

Magyar költők (Zanza)

 

Aesopus

William Blake

Agatha Christie

Conan Doyle

Grimm-testvérek

Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics

Pavic, Milorad

Puskin, Alexandr Szergejevics

Queneau, Raimond

Rilke, Rainer Maria

Shakespeare, William

Villon, François

Bibliai parafrázisok

A világirodalom költői

Ismeretlen Kollektív Költő