GABRIEL de genere SZEKRÉNYES
(SÁMÁN)

12. Tizenkettedik töredék:
"Taps"

Tudományos munkásság

Tartalomjegyzék:

A Világ és a Mindenség keletkezéséről dióhéjban
Értelmezés Örkény István Trilla című egyperceséhez

 

A Világ és a Mindenség keletkezéséről dióhéjban
(Törvényszerű hazugságok)

Kezdetekről nem beszélhetünk, mert abban a tértelen, időtlen, anyagtalan szingularitásban nem volt más, csak a Heisenberg-féle relációk virgonckodása az őrjítő forróságban. (Mert meleg, az bezzeg volt).

A szingularitás (kaotikus pont - majdnem szó (és matematika) szerinti pont a sok-sok dimenziós téridőben) tágulni kezdett, s hűlni. Hamarosan túlnőtte a határozatlansági relációk hatáskörét, így értelmet nyert az a szó, hogy tér. Ahogy a forróság csillapodott, megszülettek az első törvények, s ezek sokasodni kezdtek, új kölcsönhatások, új összefüggések bontakoztak ki a növő, differenciálódó valamiből, ami a majdnem Semmiből született, és a majdnem Minden ígéretét hordozta. Voltak már törvények, megindulhattak folyamatok, megszülethetett az idő.

Kis idő telt el - néhány milliárd év - unalmasan hullott alá a múltba, már alig emlékezve az első három perc izzására, rohanó pezsgésére.

Most van.

Napok keletkeznek, lángolnak, gyúrják össze hidrogéngyerekségüket héliumkamaszsággá, szénérettséggé, vashalállá. Vedlenek, s használt anyagukat kidobják a környező térbe. Ez a lángoló novaanyag lassan kihűlik, apró golyóbisokká fonnyad, amik már esetleg újonnan született napok körül keringenek.

Mi lesz a vég?

Talán sohasem szűnik meg a távolodás, egyre lassulva bár, de a végtelenbe futnak a tér, s az anyag darabkái, s a hőség, - amit most már még melegnek sem igen nevezhetünk a maga -270 0C-ával - tovább csökken, le az abszolút 0 fok környékére, le a végtelen kicsiny energiájú állapotba.

Vagy, ha elég nagy a kezdeti össztömege a gombostűfejből lett Világnak - bár ehhez nem elegendő a milliárdnyi galaxis megszámlálhatatlan napjának és esetleges bolygóinak már amúgy is felfoghatatlan "látható" tömege (ezért kutatják a csillagászok, fizikusok az ún. "hiányzó anyagot") - a tágulás egyszerre csak megtorpan, megfordul, s egyre gyorsuló ütemben zuhanni kezd bele ... Önmagába. Minden fordított lesz akkor, talán maga az idő is. S e folyamat végén ismét belehullunk abba a kellemes kis szingularitásba, ahol ismét egy lesz a Semmi és a Minden, eggyé válnak a kaotikus forróságban.

Ha ez utóbbi történik meg, akkor még bármi lehetséges, talán újraindul a kezdet, s újra indul a vég, kívül az időn, s kívül minden felfoghatón.

 

Értelmezések Örkény István Trilla című egyperceséhez

A verzió

Ez egy érettségi feladat az idegennyelvű gép- és gyorsíróképző szakközépiskolák diákjai számára. Amikor a maturandák végeztek az előírt leütésszámmal, utasítás szerint a fennmaradó időben azt kell ismételniük: ~ Wolfné ~ Wolfné ~ Wolfné...

B verzió

Ezt az alkotást a Computer Panoráma 1996. augusztusi számához mellékelt floppyn található,
ZX Spektrum személyi számítógépre készült és a Pegazus.exe-vel indítható versszerkesztő program állította elő. A beállított paraméterek a következők voltak:

kötött versforma

rím

társadalmi feszültség

erkölcsi mondanivaló

könnyű tanulhatóság

Ja, később szúrtuk be, hogy egy nő is legyen benne...

- Miért kell Wolfné nevét megjegyezni? Ő volt a szponzor...