KATAKURDISZTÁN

főbb városai

(a Lancetta Utazási Iroda ajánlatai alapján)

elrettentő tájékoztató a Förmedvény Köztársaságról

 

Elisabeth de genere Arrabona:

A Lancetta Utazási Iroda ajánlata

Egyedülálló ajánlattal várjuk Önt. Szezon eleji kedvező árakkal. A katakurd eredet mítosz tizenkét helyszínén csodálatos élményt nyújtó nutációkban részesülnek kedves utasaink. Gasztronómiai élményekről a katakurd konyha felejthetetlen étele, a prazem gondoskodik, amit ősi recept szerint készítenek, a híres Böjtelő havi értesítő 59. oldalán leírtak szerint.

PRÁKRIT

Ebben a városban található a híres bagaméri királyi könyvesház, ahol a huszadik század utolsó éveiben a nagy filozófus és deák, kinek Saint volta még dubitáció tárgyát képezi, rátalált arra a mindmáig páratlan leletre, amely az MS2748/3 számot viseli. Még ugyanazon évben közzé is tette az Értesítő című, nemzetközileg is egyedülálló tudományos periodikában. Ettől a pillanattól számítjuk a bagaméri eredetmítosz információs kori reneszánszát. Ezen a Szent(e) helyen meggyőződhetnek kedves látogatóink, hogy kezdetben nem volt más csak Eyrf, Protan és Panrac.

LORO

Egyik legimpozánsabb katakurd helység, melynek határában találjuk azt a hatalmas krátert, amely a hun királyok kései utódának, aki hun király vót, hun meg nem, mérhetetlen haragja miatt keletkezett. Mint azt a közkedvelt folyóirat, a Csimboretto is hírül adta, szótlanná lett az Idő és képtelenné a Tér, amikor a Kőszikla rettenetes erővel csapódott a földbe. A látogatókat kényelmes pemmikánokon szállítjuk a kráter tövébe. A bátrabbak hódolhatnak a mordentnek is. Őket saját halottunknak tekintjük és szeretteik értesítéséről gondoskodunk. A kirándulás után kellemes vacsorát gabarítunk.

A város híres a szép fekvésű kvaccspályáiról is. Többségük a kráter szélén helyezkedik el. A játékhoz szükséges tejszínhabot utazási irodánk biztosítja vendégeink számára.

A Lorói Kőszikla

PARENCHIMA

A város határában emelkedik az a monumentális emlékmű, melyet az Újra kinyílt a Szem töredék megtalálásának emlékére emelt a lelkes Katakurd Természet- és Mítosz Barátok Köre. Felkapaszkodván a likhoz, cvikkoló nélkül is jól látható, ami látható.

A KAMÍBÁL (KAtakurd MÍtosz BÁmulók Ligája) itt tartja évi rendes ülését, ahol az inverz katakurd nagyszótár elkészítésén munkálkodnak. Nevük létrehozásával ők alkották meg a szótár első olyan szavát, mely addig nem szerepelt Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótárában.

KATAKURDA

Katakurdisztán fővárosában tanúi lehetünk a csodának: létezésünk az időben és a térben fényes bizonyítékra lel. Ám teljességgel szükségtelen úgy határozni, hogy nem leszünk többé egyedül, mert a város látszólagos kihalt csendjét gyakran zavarják meg tüntetések, csetepaték. Vendégeink egy ilyen eseményen vehetnek részt, amely a Nagy Népi Gorál építészetileg igen különleges buckái előtt kerül megrendezésre. Biztonságukra a város híres őrző-védő szervezete, a Triőr vigyáz.

MORDENT

 

A mordenti vár

Ebben a várban raboskodott az utolsó katakurd sámán abban az időben, mikor még egy volt a semmi s a minden. A sámán raboskodásának történetét a Katakurd Tudományos Értesítő 2. évfolyamának, 2. száma közli. Vendégeink a nevezetes cellában tölthetnek egy felejthetetlen éjszakát. Reggel a meluzin üvöltése ébreszti a kitartó turistákat.

 

A vár környéke: a híres Szelamlik

KELÁT

Itt készül az ősi katakurd sütemény a kelát. Hajnalban kell ám fogyasztani, mikor még szunnyad a két kistestvér az Idő és a Tér. A hagyomány szerint, aki megkóstolja, rögtön megöregszik. Így aztán a városban mindenütt kelát hegyeket láthatunk, hiszen a katakurd szokásokban jártasak rögtön igyekeznek megszabadulni tőle. A városban járőröző kelátőröknek, azonban nem szabad észrevenniük a csalást, mert hagyománytiprás címén zárkába juttatják a galád kelátelhagyókat.

HAVÁRIA

Utazásunk hetedik napján a híres metropoliszban, az ősi Haváriában élvezhetik a barátkozó kedvű óriások vendégszeretetét. A város lakóinak fő foglalkozása a gyanútlan turisták kirablása. Azokat a felelőtlen egyéneket, akik nem visznek magukkal megfelelő számú értékes holmit, Ne mondd, hogy semmid sincs! felszólítás után alapos agyabugyálásban részesítik. Este a Havária táncverseny gálaműsora igényes szórakozást nyújt vendégeinknek. A vacsorát a bájzliban fogyasztjuk el, ahol a kissé nagytermetű, ámde bájos havár lányok szolgálnak fel. Falatozás közben a kaukázusi eredetű haváriai kardtáncot, a tugrát láthatják a színvonalas Tugor együttes előadásában, akik a finntugor nemzetség egyik oldalágának tartják magukat.

MIRZA

Bagaméria festői szépségű tartományának központja. A város lakói a katakurd időmérési szokás híveként tapshagyomány útján közlik az időt. Minden percben elhangzik egy csattanás. A városnak egy 1440 fős tapskara van. Szállásuk egy tengerre néző, minden igényt kielégítő szállodában lesz, ahova egy mesés szerpent vezet fel.

ZINBIEL

A régi egyetem romjai

Egyeteméről és zivataros múltjáról híres város a katakurd-bagamér határ közelében. Az emberi értelem gyakran megbotlik botrányos történeteiben. Régi egyetemét, melynek maradványai még mindig láthatóak, tűzvész pusztította el. Az öregek szerint, mikor kihunyt a tűz, elhalt minden fény és fekete eső hullott az égből.

A város szülötte még Nefelin Jolán, aki a molyok elleni hősi küzdelem élharcosa volt haláláig. Emlékét molyrágta szobor őrzi.

MIGUOS

Zwenn utolsó köhögésének helyszíne.

Ez az a hely, ahol a legenda szerint a sziklák hatalmas robajjal szakadtak ki, s hullottak az olvadástól hömpölygő óceánba, hirdetve, hogy tűzben születtünk hajdan és tűzben is fogunk meghalni.
A gyönyörű hegyek között gyakran találkozhatnak a kvanga nevű különös állattal, amely igen barátságos. A gyermekeknek külön kvangasimogató túrát rendezünk.

OMASUS

Elfekvőiről ismert hely, amely nevét is valószínűleg onnan kapta, hogy sok Oma és Opa lehelte itt ki a szuszt, miközben utolsó khm...khm-jét az Osztentatív verte vissza. Ebben a városban született Iráde, Seherezáde analfabéta húga.

OLMA

Ó-viking városka, mely a múltban állandó vitákban állt a szomszédos Pislákkal. Ma igazi turistaparadicsom, ahol a tizenkét napos, élményekben gazdag túra után a káoszból kiválik egy jel: vége a megpróbáltatásoknak. Tengerpartján néha Yaseli áll. A városka szent állata az Öld cica.

 

WÜRM várának romjai

Hívja utazási irodánkat a 80-99-1106-os telefonszámon, vagy biztosítsa helyét a kvaccs@lancetta.com címen! Látogasson el honlapunkra is: www.lancetta.com!

 

lásd még: Kozmetikai értekezés Katakurdisztánról
(Susanna de genere Elekes)

 

(Anonym röplap)

Förmedvény Köztársaság

Vannak persze lelkiismeretlen "szellemi zsebtolvajok", akik nem átallják Katakurdisztán térképét kibérelni és rajta elhelyezni holmi virtuális "Förmedvény Köztársaságot". Hadd álljon itt elrettentésül az erről szóló leírás is:

Szeretettel köszöntjük a hazánkba látogatókat, s azokat is, akik csak most ismerkednek a Förmedvény Köztársasággal. Egyedülálló ajánlattal várjuk Önt, Önöket. Ha ellátogat egyszer is hazánkba, visszakívánkozik majd. Engedjék meg, hogy röviden ismertessük a Förmedvény Köztársaságot.

Hazánk félszigetre épült, tengerre néző falvakkal. A fővároson, Förmedvényen kívül más közigazgatási egység, mint a falu, nem létezik. A faluk lakossága megélhetését különböző módon biztosítja, melyekből néhányat - érdekességük miatt - ismertetünk. A főváros a Mek-point (Kecske-csúcs) lábánál terül el, lakosai szerencsejátékból élnek. Kecskezargató versenyeket rendeznek, melyekre fogadni lehet. Mivel a város lakói egymás közt fogadnak, a csőd esélye ezeknél a fogadóirodáknál teljességgel kizárt. A Montepik hegység déli lábánál fekszik Mokipnet falu. Az itteni etnikum ravasz ügyeskedéssel megszerezte a magyarországi filmvállalat, a MOKÉP (helyi ejtés szerint mokip) filmjeinek kizárólagos forgalmazási jogát, és a teljes állományt feltette az internetre. Konkurens falu Kinotemp, melyben a mozik és a templomok egymást érik. Itt hagyományosan vetítenek, de csak klerikális filmeket. Átkelvén a hegyen, észak felé Komintep falu lakosai várják a látogatókat. Ők a nemzetköziség, az összefogás hívei, és ezt évenként egy nagy konferencián vitatják meg. Állításuk szerint Eizenstein a faluban forgatta híres páncélosáról szóló filmjét, de ezt még senki sem bizonyította be. Ha nem is igaz, de kedves mítosz. Tovább haladva ebbe az irányba Kenitomp következik, melynek testvérfaluja a keleti parton Tompiken. A testvérség a hasonlóságból fakad. Míg az egyik faluban a Holló Színházból jól ismert Tompika ken össze mindent és mindenkit, addig Kenitomp lakói a tomporukat, illetve az esetenként meggondolatlanul átlátogató Tompikát kenik össze. Tovább haladva hatalmas iparfalu, Pentikom tárul elénk. A világon oly igen ismert eredeti alaplapok e falu gyárából kerülnek ki. A szomszédos Pinokemt borával kedveskedik a látogatónak, míg Tempokinban gyorsasági kínzótúrákon lehet részt venni. Förmedvény legészakibb falujában, Nikotempben gyártják a méltán világhírű cigarettákat. Az utazás utolsó állomása Kemipont, ahol a túra fáradalmainak eloszlatása végett minden kedves turista kap egy tablettát a Förmedvény köztársaság vegyiparának termékéből, a pektominből, amely azonnal elmulasztja a fáradságot, mintha sosem létezett volna.

Reméljük, felkeltettük érdeklődésüket, mi szeretettel várjuk önöket. A mi valós adottságaink az Ön kényelmét szolgálják. Nem volna etikus létező országok kárára bizonygatni erényeinket, ezért inkább a nem létező Katakurdisztánnal szemben állítjuk, hogy hozzánk érdemesebb ellátogatni, mivel az említett fiktív államnak egyik szomszédja a nyári csemegékben rendkívül szűkölködő Bagaméria, hol Bagaméri a fagylaltját maga méri, másik szomszédja pedig Skandinávia, ami szóba se jöhet, csak a jó öreg Afrika.