Judith Imperiosa:

Egy század eleji feminista folyóiratból:

Alig merült föl a közelmúlt időkben kérdés, mely oly érdeklődést kelte, mint a katakurd nők egyenjogúságának ügye. ( Már a katakurd nők is ... , ahogy mondani szoktuk.)

Valljuk meg, eme téren igen szép előrehaladást tapasztalánk korunkban is. A szellemi élet nagy gondolkodói mellé szép számmal csatlakozának éles asszonyi elmék. A nők magasabb kiképeztetése immáron nem hiú ábránd, hanem megtestesült való.

Emma N. Czipal akként tárgyalja e kérdést, mint még soha senki emberlánya nem tevé. Szerinte a női szellem az ő üdeségében - melynek természetes élét annyiszor volt alkalmunk tapasztalni - igen alkalmas eszmék ápolására és fejlesztésére.

Sokan kétségbe vonták a női hivatottság lehetőségét, mivel némely "tudományos" észleletből némelyek arra a következtetésre jutottak, hogy a női agy és testszervezet gyönge a huzamos (szellemi) munkára.

Hogy ezen állítás teljességgel alaptalan, rögvest kristálytiszta lészen, mihelyst az egyes szellemi körök egyenrangú asszonyi (és leányi) kiválóságaira gondolunk. Hiszen teszem azt Pestszentimrén Pestszenirmán is igen szép számmal akadnak elsőrangú gondolkodó fők, miket a női világ mutatott föl.

Következő számunkban kísérletet teszünk arra, hogy némiképp igazságot szolgáltassunk elnyomott nőtársainknak.