Yaszeli (esetleg Jaszeli vagy Yaseli)

- mitikus ó-viking hős, az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Nefelin fia, aki testvérével, Dannal az oldalán háborúságba keveredett Dszeművel Olma és Kete miatt (Ért. 1, 3, 31; 2, 2, 28). A mítosz tartalmazza az 1-8. fragmentumot, s egy érdekes hipotézis szerint egy manicheisztikus és szinkretisztikus törekvésekkel jellemezhető bagaméri-katakurd eretnekmozgalom megsemmisítésének emléke, melyben a dicsőséges teremtő Úr szolgája Dszemű, a tüzet bocsájtó gonosz főpapja ~  volt (Ért. 1, 6, 87)

- az ókatakurd Töredékes naptárban hava Böjtelő havának 27. napjától Böjtmás havának 27. napjáig tart (Ért. 1, 5, 64)

- időnként látni vélik Olma tengerpartján (Ért. 2, 3, 51)

- egy változat szerint tengeri rabló, aki fogságba esésekor szabadságharcosnak akarta feltüntetni magát, de a pellengérre kikötve hiába háryjánoskodott: a nép előtt teljesen hitelét veszítette (Ért. 2, 6, 152-153)

- ~ nevéhez kapcsolódó töredékes népköltés (Ért. 2, 6, 147)

- Bhagha papja, az első sámán. Vallását eretnekké, apokalipszisét apokriffé nyilvánították. Ez utóbbi a Yaseliada, melynek tekercsei csaknem megsemmisültek a zinbieli régi egyetemet elpusztító Nagy Tűzben, valószínűleg a Nagy Könyvtáros maga mentette meg őket oligúriá-val átitatott köpenye alatt

Eszerint triőrlevelet evett és oligúrialevet ivott és dobpergésre táncolt, míg az Idő ura ( Panrac[?]) elragadta az idők kezdetére, amikor még egy volt a Semmi és a Minden (3. fragmentum), látta, amikor évezredekkel később újra kinyílott a Szem (2. fragmentum), látta Panrac teremtő szelét és benne a káoszt, majd azt, amikor Bhagha a szárnyas murmucokkal mindezeket egymáshoz láncoltatta a Miguoson, s így megteremtette a rendet. Látta, amint Bhagha megteremtette a keleti tüzet és a nyugati tüzet, elosztotta a szeleket keleti, nyugati, északi és déli szelekre, elrejtette a Holdat és a csillagokat. Látta a Bagamért megteremtő isteni nászt, Bagamér születését, Baga és Mér létrehozását ( Bhagha). ~ vel kezdve és őt követve a sámánok nemzedékről nemzedékre továbbadták az isteni kinyilatkoztatást annak, akinek a fején az égi tüzet megnyugodni látták, így adták tovább tisztségüket és a hagyományt. (Ért. 2, 10, 206-207)

- ~ Béla a Katakurd Nyelvtörténeti Társaság titkára (Ért. 1, 9-10, 140). Fiatalon elhunyt, tudományos hagyatékának feldolgozása folyamatban van (Ért. 2, 6, 146)

- ~ Itala a Csimwhysketto szerkesztője, a " Symposion Társaság Katakurd Barátai" tagja. Címe yaszeli@freemail.hu. (Ért. 2, 6, 139-140)

  Yaszeli Mizo - igen jelentős katakurd kortárs drámaíró, született Hodálypusztán, jelenleg Hodályváron él. Legjelentősebb művei:

- Csak fekszem csendben és hull a hajam (poéma) - I. Giwdul emlékérem
- Ichnolit - drámai alkotás
- Koszperd - mesedráma
- Büretta és Cüretta incselkedései - táncjáték
- Flix és Flox halála - futurisztikus bohócdráma
- Rifkabil - verseskötet
- Szent Dolcián - misztériumdráma
- Bófoil - tragédia
- Dzszemü végnapjai - szerelmi dráma
- Zwenn utolsó köhögése - világdráma.