Szaikin

- legendás katakurd meluzin, Szetarkosz kortársa és beszélgetőpartnere, több meluzin-verseny győztese.
[Ért. 2, 6, 139-140]

Szakácsnő

- a loroi kráter eredetmondájának szereplője (Ért. 1, 4, 44-46)
a Symposion Társaság lankadatlan tagja és háziasszonya, az Ínyesinas főszerkesztője, a tizedik fragmentum (A Káoszból kivált egy jel) közreadója.

További munkásságáról bővebben

A Szakácsnő arcmása
(a Képíró alkotása)

Szalep

- a Csurunga-tó partján álló, barna tornyairól híres városka (Ínyes 4. 8. 136)

- szalmakalap speciális szelepe, melyet nagyon mérges emberek fején lehet kinyitni, hogy a felforrt agyvíz gőze eltávozzon. (Ínyes 4. 8. 136)

Szelám

Több katakurd király neve. Közülük a leghíresebbek:

- I. ~ , az államalapító,
- V. ~ , Búskomor,
- VI. ~ , (saját nagybátyja)
- VIII. ~ ,  (Félfülű
)
lásd: A Katakurd történelem rekonstrukciója, ill. Keláti Pincesor 111. és feledik, illetve 112. ajtó

V. (Búskomor) Szelám arcképe

VIII. A király sakkozik
VIII. (Félfülű) Szelám fennmaradt arcmása

Szelamlik

A Szelamlik környéke

- rejtett barlangnyílások a Katakurd Mészkőhegységben. A legenda szerint egy ilyenbe zuhant bele, s így vált kincskereső szenvedélyének áldozatává I. Szelam király.
Ezzel kapcsolatos szólásmondás:
"Eltűntél, mint nagy királyunk a szelamlikban."

Másik legenda szerint ezeknek a barlangoknak némelyikében varázslók élnek, s az általuk küldött jóindulatú szellemek segítenek a würmösborok kiérlelésében. A barlangok egyike a Yaszeli-barlang, a hozzá fűzött legenda szerint Bhagha itt tartja, s innen bocsátja ki a szeleket. (Ért. 2, 6, 157)

A Szelamlik

Szem

- a második fragmentum: "Újra kinyílt a Szem..." Megtalálásának emlékére Parenchima határában monumentális emlékművet emeltek
(Ért. 2, 3, 49)

- egy értelemzés szerint istenszimbólum, a numinózus jelenlétét sugallja. Ugyanezen értelmezés szerint az újra szó ciklikus világszemléletre utalhat (Ért. 1, 1, 3)

- hajnalozás: a 2. fragmentumhoz kapcsolódó népszokások gyűjtőfogalma. Különböző foglalkozási csoportok különböző dalokba foglalták a 2. fragmentumot, s különböző szokásokat kapcsoltak hozzá. Ismert pl. katonanóta, pásztornóta, bakternóta... változata a hozzá kapcsolódó szokásokkal, de vallásos hajnali ének változat is! (Ért. 1, 5, 67-68)

- a ~ kinyílásának ünnepe: Yaszeli (Böjtmás/Marczius) havának 15. napja Kalendárium

Szent Iván napi gabonaégetés Tűz

Szerimeter

- nagy távolságok mértékegysége: se szeri se száma méter. Bhagha a teremtéskor a Föld átmérőjét 39,25 szeriméterre mérte ki. (Ért. 2, 6, 156)

Szero

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Hévér gyermeke (Ért. 2, 2, 28) A Katakurd történelem rekonstrukciója szerint az első bagaméri - katakurd háború kirobbantója, aki önkényesen felvette a Katakurdisztán királya címet, majd megtámadta Almodovár királyt. A háború sikere érdekében - óriási kényszermunkák árán még a Würm folyót is eltereltette medréből, mégis Almodovár lett a győztes. Terjeszkedésének vallási színezetet adott a Bhaga-vallás terjesztésével. Bevezette az inkvizíciót is, melynek élére az agg és tehetetlen III. Krizoprász pátriárkát állította. Azokat, akik nem fogadták el az uralkodó hitvallást, kényszermunkára vezényelte a Würm-folyóhoz.

- további értelmezési kísérleteit ld. Ért. 1, 9-10, 137-138

Szerpent

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Dszemű és Olma gyermeke (Ért. 2, 2, 28)

- a katakurd hadseregben rendszeresített, pentaton hangsorok előadására alkalmas fafúvós hangszer, melyen beszédhibás őrmesterek fújták a riadót, az ébresztőt és a takarodót (Ért. 1, 9-10, 138)

- hegyekbe, pl. a Mirza környéki hegyekbe fölvezető, spirális vonalvezetésű utak, melyek közvetlenül a cél előtt váratlan, a cél elérését megakadályozó úttorlaszban vagy útfelbontásban végződnek (Ért. 1, 9-10, 138; 2, 3, 50)

Szetarkosz

- legendás katakurd filozófus. Szaikinnal folytatott dialógusa, melyben a 14. fragmentumot bizonyítja, a Notalpi Dialógusok 3. könyvében maradt ránk. (Codex Notalpiensis, Egytemi Könyvtár, Zinbiel) (Ért. 2, 6, 139-140)

 

 

(Szetarkosz egyetlen fennmaradt képe)

Színjátszó Macska

- a házimacska (catus domesticus) egyik különleges alfaja (catus cambiarus coloricus), amely azonban a rejtőzködésnek a környezethez való alkalmazkodás ismert módját kedveli. Bundája színjátszó képessége folytán bármivé képes átváltozni, legyen az Tűzoltóparancsnok, Első Színész, Pedró bácsi, illetve - egyesek nem átallják azt híresztelni (bár erről illetlenség beszélni) -, hogy akár Sárkányölő Szent György Lovag alakjában is képes megjelenni. Kedvenc tápláléka a tej, az egér és a spárga.

Szkombri

forró nyári napokon hordott ünnepélyes férfi viselet, amely sikkes fekete rövidnapdrágból, rövidujjú fehér ingből és a szkombriró nevű nagy kalapból áll. Női változata a szkombriné, ahol a fehér inget vállpántos pendely helyettesíti. (Ínyes 4, 9, 155)

- kedvelt katakurd horror-rajzfilmfigura: szkanderező zombri (Ínyes 4, 9, 155)

- körte alakú pengetős hangszer, ilyenen játszott a két apród az ádáz tusa napján (Ínyes 4, 9, 155)

Szunárav

Sárkánygyík, a Szunárav-történet egyik főszereplője. Sajnos, e kiváló
nagyepikai alkotásnak csupán töredékét ismerjük.

Lásd még:  Kis katakurd állatkerti útmutató

Repülő Szunárav