Sámán

- a loroi kráter eredetmondájának szereplője (Ért. 1, 4, 44-46)
- A Symposion Társaság hajdani (töredékes) tagja, a 12. töredék (Taps) szerzője

Sanoj

- Jáhim Stibab krónikája szerint ő volt az engedetlen omri, akit Bhaga elküldött Evininbe, hogy megtérítse az engedetlen népet, ám ő megfutott a küldetés elől.
Bhaga parancsára Sanojt elragadta a cunami, majd elnyelte a Nonae, míg végül megbánta engedetlenségét és teljesítette a küldetést.

Ezután egy iktusz árnyékában várta Evinin elpusztulását, de Bhaga megkegyelmezett a városnak.

Semmi és Minden

- a 3. fragmentum: " Mikor még egy volt a Semmi és a Minden..."

- a 11. fragmentum: " Ne mondd, hogy Semmid sincs!" (Ért. 1, 7-8, 107)

Sárkány

- A világ legősibb állata. Egyes elképzelések szerint az első lény, amely a káoszból kiemelkedett. Már a legkorábbi mitológiák megemlítik korai példányait (Tiamat, Lótán/Leviatán, Fáfnir, Jamata-no orocsi, stb.) Igen szép számmal találkozunk sárkányokkal a régi görögöknél is. Egyes elképzelések szerint Krónosz maga is szárnyas sárkánykígyó volt, és ő nemzette - többek közt - a káoszt.
Plinius is ír róla. Ő egyébként úgy tudja, hogy nyáron elefántvérre szomjazik a sárkány, mivel az felettébb hideg. Váratlanul csap le az elefántra, köréje tekeredik, s belemélyeszti a fogát. A vértelen állat azután földre rogy és kimúlik. A sárkány ugyancsak, hiszen a ránehezedő roppant holt állat össz
enyomja. Talán ezért szoktak le a sárkányok az elefántvér-ivásról. 

Babiloni sárkányábrázolás

Mára már a világ legtöbb részén kipusztultak, csupán Katakurdisztán különösen mély szelamlikaiban található belőlük néhány példány.) Intelligenciájuk ugyancsak alkalmassá tette őket arra, hogy az emberi beszédet elsajátítsák.
A Katakurd virtuális nyelvemléktár egyébként úgy tudja, hogy a sárkányszemből készített kenőcs igen hatásos a lidércnyomás ellen.

- Az újszülött hétfejű ~ok első leheletének megjövetele orvosi szaknyelven a fulguráció, s amikor a lehelet körülbelül hat hónap múlva kénessé válik, az a sulphuráció. A vemhes sárkányok vajúdásukhoz a szelamlikak mélyét keresik fel, s onnan nem szívesen bújnak elő, s az utódgondozás egész ideje alatt ott maradnak. Ilyenkor a gondos apaállat táplálja a sárkányanyákat. A sárkánynemzés igen sajátságos módjával ismertet meg bennünket a Bergengóc mese.

Lásd még: Sárkányos oldalak; (Sárkimese; Szunárav; Lambton-dal Würmológia; és további halhatatlan művek)

Silvia de genere Pápszi

- A Symposion Társaság tagja, az első fragmentum (Khm... khm) közreadója, a Szelence birtokosa

 

Munkásságáról bővebben

Skandinávia

- lakói a vikingek. Jelentős városa Olma. Az ókatakurd mondavilágban is szereplő skandináviai falucska Csomó

Spasmogen

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Meluzin fia, gyermekei Alni és jzli (Ért. 2, 2, 28). Nevét büntetésből elvarázsolták az istenek, jelentését homály fedi (Ért. 2, 1, 19) - A Katakurd történelem rekonstrukciója szerint Spasmogen a Panrac-törzs fejedelme lett az apai örökség felosztásakor. A törzs katonai erejére támaszkodva megpróbálta felújítani a katakurd törzsek egyesítésének politikai programját. Átmenetileg ért is el sikereket: elfoglalta Parenchima városát és Mordent várát. A további terjeszkedési kísérletek azonban megtörtek Würm várán és az Eyrf-hegy hágóinak szerpentjein.

Spasmogen könyve

- egy feltehető katakurd ősgeszta ránk maradt töredéke. Meluzin fiainak, Spasmogennek és Omasusnak a történetét beszéli el, akik apjuk halála után megosztoztak a hatalmon. Spasmogen Parenchimát választotta székhelyéül, Omasust Haváriába küldte uralkodni. Omasust azonban a havárok teljesen kiforgatták mindenéből, ezért Mordentba ment, ahol az ilyenkor szokásos próbák után elfogadták uralkodónak. Spasmogent diktatórikus és teokratikus törekvései miatt elkergették Parenchimából. Ő is Mordentba ment, ahonnan elkergette öccsét és maga ült a helyébe. Omasus a Csimbókos-patak torkolatánál telepedett le, ahol az a Palpion folyóba ömlik, s várost alapított. Spasmogent Bhagha Olmába küldte, hogy prófétáljon a vikingek bűnei ellen. Spasmogen azonban megpróbált kitérni Bhagha parancsa elől, Haváriába ment, ahol megpróbált egy Prákritba induló hajót találni. A töredék itt megszakad. (Ért. 2, 9, 197-200)

Spelunka

- Görbelábú ~ V., Búskomor Szelám felesége, aki fiatalon, gyermekágyi lázban meghalt, lásd Keláti Pincesor 111. és feledik ajtó
- más források szerint Loroi Anasztáziának hívták.

 - Vézna ~  Görbelábú  ~ szívbeteg leánygyermeke, Anakolutia és az ugyancsak szívbeteg Szelám anyja.

- ebihalaknak készült pelenka. Amikor az ebihalakból kifejlődnek az unkák, a spelunkát eldobják és helyette frakkunkát vagy szmokunkát hordanak.

- katakurd néptánc. A fiúk a lányok kötényébe dobálnak zöld leveleket, miközben forognak. Ha a levél nem esik ki a kötényből, akkor hangos “spenótot a menyecskének” kurjongatással örvendeznek. (Macskap 2. 4. 10)

Spisz

- rövidített kiírás a bagaméri kocsmákban a hangoskodás megelőzésére. Jelentése: ha pisszenés lesz, nem lesz snapsz.

- katakurd úri megszólítás (spisz - spiszisz - spisszer) (Ért. 2, 6, 160)

Stampfol

- városka a katakurd-skandináv határ közelében. Lakói lyukas zoknik foltozásából élnek. Tíz zokni megfoltozásának az ára egy stampedli. (Ért. 2, 8, 190)

- bagamér kifejezés a 2. katakurd-bagamér háború idejéből, amikor parafadugó helyett mirzával próbálták lezárni az üvegpalackot.

- bagamér hivatalnokok dala, miközben egymást megpecsételik

- katakurd kifejezés. A zoknikat nem stoppolták, hanem foltozták. ~ : amikor a zokni már csak foltokból állt, az volt a ~.

- katakurd űrmérték, kb. 0,51 dl

Sulphuráció

- Az újszülött hétfejű sárkányok leheletének kénessé válása a fulguráció után hat hónappal.