Ochlos

-az ochlos szótőből származik, s a jövőre vonatkozó ígéretekre épülő társadalmi berendezkedést jelöli. A közhiedelemmel ellentétben a szóté nem görög eredetű, hanem VIII. (Ígérgetős) Jakab uralkodása alatt született meg. Az öreg, de optimista király a parlament összes kérdésére azt válaszolta “Oh lesz”. Ebből alakult ki az “ochlos” szótő. VIII. Jakab végül trónörökös nélkül halt meg, bár felsége, Akarnok Katlain mindent megtett a királyi ág folytonossága érdekében, de VIII. Jakab erre is csak azt válaszolta: ’”Oh lesz”. De nem lett.

Az ochlokrácia mégis fennmaradt mint uralkodói forma, mert III. (Füllntő Richárd, aki VIII. Jakab halála után magához ragadta a trónt, s elvette Akarnok Katalint, rájött, hogy csak így tudja népét kordában tartani. Bukása után viszont a nemlokrácia korszaka következett hosszú évtizedekig. L. nemos.

Ofiolit

- Ofélia antidepresszáns gyógyszere, melyet fiolás kiszerelésben csomagoltak. Sajnos elfelejtette bevenni.

- osztályfőnökök szobrához használatos kőzet. Más értelmezés szerint: antik üvegtégelyeket mintázó kőszobor (Ínyes 4. 7. 230)

Párolgó ofiolit-cseppek

Ogiva

- Katakurdisztán területén őshonos, mára már kihalt kérődző állat. A Protán törzs állítólag egy ~ nyomát követve jutott el a nagy népvándorlás idején Katakurdisztánba. A nép ajkán egyébként még él a Rege a csoda~ -ról. Tápanyagokban és ásványi anyagokban gazdag ürüléke, az ~ -bogyó a Katakurd olajfa-ültetvények trágyázásakor nélkülözhetetlen volt. A katakurdok később áttértek a műtrágyázásra. Ma több kutatóintézet keresi az eddigi műtrágyát kiváltani képes alkalmas természetes azaz bio-trágyát az olajfa-ültetvények talajának meliorációja érdekében. (Cik 3. 2. 26) Lásd még:  Kis katakurd állatkerti útmutató

Oha-hegy

- A 14 karátos fragmentum szerint Alahatala demiurgosz lakóhelye

Oligúria

- a katakurd történelem gyászos emlékezetű átmeneti korszaka, amikor a kocsmai kuglizók oligarchiája uralkodott (Ért. 2, 3, 58-59)

21. századi oliguriás korsó

- különleges folyadék: ezzel volt átitatva XIII. Krispin tömlöce Würm várában
-val kapcsolatos rigmus:

"Ki oligúriával kínál, adj neki Mordenti Leánykát,
ki Mordenti Leánykával kínál, adj neki mirzát,
ki mirzával kínál, ne viszonozd oligúriával"

- forrás Würm várának közelében (TÁRLAT)

- levelének tanúsága szerint ebből ivott Sekim deák, XIII. Krispin halálának évében.

Oligúria forrása, Würm várának közelében

Oliguriánus

- katakurd csillagjegy - Európában a Vízöntő csillagképének felel meg. A nap Protán 21. és Eyrf hó 19 között halad rajta keresztül. Szimbóluma az ember az oligúriás korsóval. Az Oligúriaöntő csillagkép közel van Krispin Tömlöcéhez, hiszen - mint ismeretes - Krispin tömlöcét állandóan oligúriával kellett átitatni, nehogy a magas rangú fogoly megszökhessék. Az Oliguriánus a Nonae csillagkép mellett található, hiszen Nonae a vízözön után egy nagy földalatti tóba vonult vissza, de fennmaradásához nélkülözhetetlen az oligúria. Így hát mindig van, aki oligúriával lássa el a világ legrégibb teremtményét.

Az oliguriánus jegy szülöttei az egész emberiség iránt érdeklődnek. Fontos számukra a tudomány, erős intuícióval rendelkeznek, körültekintőek, van felelősségérzetük, kötelességtudatuk. Határozott jellemmel rendelkeznek, ragaszkodnak ahhoz, hogy céljaikat a saját elképzelésük szerint valósítsák meg, s ettől nehéz őket eltéríteni. Kitartóan véghezviszik, amit elhatároztak, vagy elvállaltak.

Olma

- ó-viking mondai hősnő, az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Loro leánya, Kete testvére. Dan, Dszemű és Yaszeli az ő kegyeikért versengtek. Dszemű nemzette gyermekei Mordent és Szerpent (Ért. 1, 3, 31; 2, 2, 28). Mondájuk tartalmazza az 1-8. fragmentumot.

- ó-viking városka a tengerparton Pislák szomszédságában. Pislák és ~ versengése, konfliktusai a katakurd és a viking történelmi könyvek számos lapját töltik meg. Az olmai tengerparton néha Yaszeli áll. Szent állata az Öld cica (Ért. 2, 3, 51) Itt játszódik az Olmeász, lásd lejjebb.

- katakurd Két testvér csillagkép egyik alakja, összekötözve testvérével, Ketével.

Olmeász

- katakurd eposz, melynek ma még csak egy töredékét ismerjük. Főhőse Deli Pislák, aki bajtársaival Olma ellen harcol. Az eposz tartalmazza a kötelező eposzi kellékeket, és az Óviking ballada témáját dolgozza fel, de más forrásból is merít.

Omasus

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Meluzin fia, gyermekei Kvagga és Tugra (Ért. 2, 2, 28)

- haldokló nagymama utolsó lehellete (Ért. 2, 1, 17)

- elfekvőiről ismert helység, itt született Iráde (Ért. 2, 3, 51)

Omri

- az Askhelon-völgyi kultúra virágkorában élt alkotó, a szakrális irodalom megteremtője, annak az emlékéneknek vagy ünnepzsoltárnak a szerzője, melyből a 15. fragmentum ránk maradt. [Cik. 3, 1, 2-3] Lásd még a Katakurd történelem rekonstrukciója

Osztentatív

- ősi viking tengerész-szokás: napkeltekor a tengerparton sorakozó hajók tatját félkörívben keletnek fordítják (Ért. 2, 1, 18)

- Omasus városa mellett található természetes viadukt, a rajta áthaladni szándékozóknak a biztosító társaságok nem ajánlanak szerződést (Ért. 2, 3, 51)

- ~ párt Nagy Népi Gorál

Osztentatív

Orogénia

- magas intelligenciahányadossal rendelkező szexmániás hölgy. Egyre népszerűbb női név is. (Ért 3. 10. 156)

- nemesfém-családból valló származás. Ma már ritka. Emlékét több kifejezés őrzi, pl. “arany apám”. (Ért 3. 10. 156)

Oroszlán

Az Oroszlán csillagkép

- katakurd csillagjegy -
A nap Rab Krispin 23 és Félfülű Szelám hó 23. között tartózkodik e jelben.
E jegy szülöttei uralkodnak saját magukon és más embereken is. Az utóbbit nem is titkolják, szeretnek parancsolgatni és irányítani. Ha ez nem adatik meg nekik hivatásuk területén, akkor a családi életben igyekeznek kárpótlást szerezni.
Nagyon óvatosan kell bánni velük, hiszen rendkívül büszkék és hiúak. Ne sértsük meg tehát őket.

Ovalbumin

- díszakváriumok kedvelt díszhala az ovális testű ~. Rendszeres etetés esetén radiálbuminná alakul, táphiányos tartás esetén roboidbumin lesz belőle. Teljes tápelvonással mindhárom egyed nullbuminná lesz, ezeket aztán díszes albuminben helyezhetjük el. (Ért. 4. 3. 42)
Lásd még:  Kis katakurd állatkerti útmutató

- orosz sztahanovista fizikusok által tervezett, kúp alakú térzsugorító bomba más értelmezések szerint kézigránát (Ért 4. 3. 42)

- szecessziós fényképalbum, kizárólag ovális fényképek számára.
(Ért 4. 3. 42)

Ovalbumin

- ovális alakú fogamzásgátló tabletta - remeterákok számára (Ért 4. 3. 42)

- ovális levelű, ismeretlen eredetű indiai növény (Ért 4. 3. 42)

- mindig szipogó gagaúz mesehős (Ért 4. 3. 42)

- további értelmezéseit lásd: Ért 4. 3. 4

Ovoszkóp

- 3-6 éves óvodás gyerekek számára készített horoszkóp Az óvónők az ovoszkóp használatával tudják megkönnyíteni saját munkájukat, mert az ovoszkópból a tapasztaltabb szakemberek előre kiolvassák, ki mikor fog bepisilni vagy homokot szórni a másik szájába. Veszélye, hogy az az óvónő, aki reggeltől estig az ovoszkópot tanulmányozza, teljesen elszakad az óvodásoktól. (Ínyes 9, 9, 156)

- optikai segédeszköz rövidlátó viperák számára, hogy kellő időben és kellő távolságból fölfedezzék a számukra kihelyezett ovovivipara-drazsékat (Ínyes 9, 9, 156)

Ovovivipara

- Óvodások vizelet-visszatartási képességének para-jelenségekkel való befolyásolása. Az a jelenség, amikor az óvónők pusztán tudati alapon el tudják érni, hogy a felügyeletükre bízott csöppségek vizelet-visszatartása tetszőlegesen hosszú ideig fenntartható legyen, ezzel jelentősen csökkentve az óvoda üzemeltetési költségeit. Lényege, hogy az óvónő "lemegy alfába" azaz a kezében tartott Blikk magazinba mélyed, s a külvilág irányában semmilyen aktivitást sem mutat. Pár hét múlva az óvodások képesek lesznek a parajelenség fogadására és inkább szobatisztává válnak, minthogy estig kínlódniuk kelljen.
(Ínyes 9, 9, 156)

Ovovivipara drazsé

- más értelmezések szerint szóösszevonás az óvoda, viagra és vipera szavakból. Olyan viagra-változat, amelyet óvodák számára fejlesztettek ki, amelyek vipera által veszélyeztetett helyeken vannak. Ha a vipera bekapja az előre kihelyezett tabletták egyikét, akkor megmerevedik, s könnyen és biztonságosan megfogható. Mellékhatása és kockázata, hogy néha az óvodások szedik föl és kapják be a színes, cukormázas drazsékat. (Ínyes 9, 9, 156)

- katakurd varázsige rövidítése. Bővebben "Viri a varázslat, pri a paradé, csilicsalamádé hipp és hopp" Elhangzása után úgy eltűnik az óvodás, hogy még ovoszkóppal sem lehet megtalálni.

- szorongásos betegség, ami már igen korán, óvodás korban felléphet. A páciens parázik amiatt, hogy nevem tuvud ivígy beveszévélnivi.

Öld cica
- etimológiailag: oeld cica vagy ó-cica

- tengerparti fogadó, Dan, Dszemű, Yaszeli, Kete és Olma mondai történetének, Dan, Dszemű és Yaszeli összecsapásának a színhelye (Ért. 1, 3, 31) Lásd még Óviking ballada

- Olma városkájának szent állata (Ért. 2, 3, 51)

Az Oeld Cica egy borosüvegcimkén

Ősszakácsnő-mítosz

- eredetmítosz, melyben végül odakozmál az univerzum. Érdekessége, hogy ismert formájában tartalmazza az 1-7. fragmentumot (Ért. 1, 2, 15)