Nae (a katakurd Noé)

  Nae bárkája

lásd még Nonae

Nagy Népi Gorál

- a katakurdok legfelsőbb tanácsa. Az intézmény és az elnevezés eredetét illetően feltételezik, hogy ez összefügg a mitikus Gorálok időnkénti tanácskozásaival (Ért. 1, 5, 82). A építészetileg különleges buckái Katakurdában találhatóak (Ért. 2, 3, 49-50). Pártjai a nyugati buckákon helyet foglaló vesztentatív párt, az északi buckákon helyet foglaló nordentatív párt és a keleti buckákon helyet foglaló osztentatív párt. Mivel a déli buckán a Gorál elnöke ül, ezért a szüddentatív párt kiszorult a Gorálból (Ért. 2, 1, 18)

Nefelin

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Kelát fia, Yaszeli és Dan apja (Ért. 2, 2, 28)

- ~ Jolán, Zinbiel szülötte, a molyok elleni küzdelem önfeláldozó harcosa, a Levendulával Ékesített Hermelin-rend kitüntetettje, szülővárosában molyrágta szobor őrzi emlékét (Ért. 1, 9-10, 137; 2, 3, 51)
Vele kapcsolatos az alábbi katakurd szólásmondás:
"Úgy küzdöttél, mint ~ Jolán a molyok ellen."

- emlékezetserkentő gyógyszer. Milliomod része a Mikrolin

Nefelin krémleves

- 4000 frissen szedett molylepke szárnyairól leütögetett port gondosan elkevernek egy löket vízzel. Lassú tűzön állandó kevergetés mellett besűrítik. Felöntik egy köpet mizoginnal, és símára keverik. Hozzáadnak egy öl darált mizogin sajtot. Barnulásig melegítik, ízlés szerint utánasózzák, tálkákba öntik és bőven megszórják friss kerti fűszerekkel. [Ért. 2, 8, 188]
Gunyoros ízű az ezzel kapcsolatos katakurd szóláshasonlat:
"Gyors vagy, mint a ~ krémleves."

Nefoszkóp

- nemi fogyatékosokat vizsgáló készülék, mellyel a hiányzó szervet igyekeznek megkeresni. Mivel a nefoszkópos vizsgálat általában negatív, innen a mondás: "Annyit sem talált, mint vak doki a nefoszkópjával"
(Ért 3. 7. 94)

-Nefelin horoszkópja, amelyet születése pillanatában készített el a gvajákos ember Kelát parancsára (Ért 3. 7. 95)

- a katakurd rendőrség által használt ipari kamera-rendszer, melyet a turisták rendszeres kifosztásának megakadályozására vezettek be. Egyelőre csak a legforgalmasabb pályaudvarokon és közlekedési csomópontokon használják. Elterjedését erősen nehezíti nagy hely- és munkaerőigénye: minden nefoszkóphoz egy dobozba rejett rendőr is tartozik. (Ért 3. 7. 95)

- más értelmezések szerint tolvajok kereskedelmi hálózata “Ne Fossz Coop” = szajré-oelosztó bázis, a nefelejcshez hasonlóan hordozza a figyelmeztetést: Pajtás, ezúttal ne fossz! (Ért 3. 7. 95)

Nematoidea

- V. (Búskomor) Szelám rövid életű első feleségétől, lorói Anasztáziától (más források szerint Görbelábú Spelunkától) származó és rangrejtve nevelkedett unokája, (aki némely források szerint esetleg Anakolutia, mások szerint Lezginka névre hallgatott), s akit a király aggályos Csurunga tanácsára feleségül vett. Megegyeznek a források abban, hogy tőle származik a trónutód: VI. Szelám, aki a történelem sajátos fintoraként saját nagybátyjának lett nagybátyja, és e tény segítette őt trónra. Bővebb információ a Keláti pincesoron: 111 és feledik ajtó illetve 112. ajtó

- görög hősnő, aki vízbeölte magát

Nervatúra

- hárshegyi ápoltak közös kirándulása. Képzelt végcéljuk Nervana. Mivel nem érik el, visszafelé csalódottan, nervatagon érkeznek vissza. A kirándulást minden esetben enervatúra követi. (Ínyes 4. 8. 137)

Niche, Frida

- (1812-1890) katakurd filozófusnő és szabadságharcos. Fő műve: Imígyen szól a zara puska (azaz a puska zárja). [Ért. 2, 10, 219]

Nonae

- a katakurd mitológia víziszörnye, derékig kvagga, deréktól lefelé hal. Az egyetlen, akit nem kellett Nae (a katakurd Noé) bárkájába menekíteni az özönvízkor. A vízözön után egy nagy földalatti tóba vonult vissza. Fennmaradásához nélkülözhetetlen az oligúria.
Jáhim Stibab verses krónikájába
n, a Sanoj könyvében Bhaga eszköze. 

Lásd még:  Kis katakurd állatkerti útmutató

- a katakurd határon felállított női őrszemek, 100 stadiononként 9 őrszem

- a katakurd jeti ordítása

- a katakurd nyelv ősi fondja. Írásban csak a mássalhangzókat jelölték.

- a lakkolitra ítéltek utolsó kiáltásai: No - ezt még túléltük (az első bemártás után). Na - ez már sok lesz (a második bemártás után). (N)E - kínozzatok tovább (a harmadik bemártás után). A negyedik bemártás után az elítéltből nem jött ki több hang. (Ért. 2, 8, 189-190)

- katakurd csillagjegy - Európában a Halak csillagképének megfelelője.

A Nonae csillagképe

A hal és a kvagga kettőssége az emberek kettős természetét jelképezi, a fizikai látható lényét és a rejtett valóságot, ami a testi érzékelhetőség mögött létezik. Mindkettőnek van saját célja, melyet el akar érni, de ez a két cél irányában különböző.
A Nonae szülöttje úgy érzi, mintha két különböző irányba löknék egyszerre, s ez a belső késztetés k
ülönösképpen tudatalatti lényében van így.
E csillagképen Eyrf 20. és Yaszeli hó 20. között halad keresztül a Nap.

Notalp

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla  szerint Alni fia, Lancetta szülte gyermekei Almodovár és Hévér (Ért. 2, 2, 28)

- város Katakurdisztán keleti részén, a Viking-tenger partján, az azo0nos nevű folyó torkolatvidékén. Innen híresültek el Szetarkosz híres dialógusai, melyek a katakurd filozófia foglalatát képezik.

Nutáció

- csodálatos élményt nyújtó ~ kban részesülnek a Lancetta utazási iroda szervezésében katakurdisztáni utazásban résztvevő utasok
[Ért. 2, 3, 49]

további értelmezési javaslatait ld. Ért. 1, 4, 57