Lakkolit

- különösen kegyetlen ősi bagamér kivégzési módszer: az elítéltet lakkba mártogatták, míg a rákötött lakktól merev lakkolittá vált (Ért. 2, 3, 59)

- eltörlését a XVII. Omasus memorandum mondta ki.

Az elítélten lakkolitot hajtanak végre

Lan

(A katakurd lan őse, a költészet szimbóluma)  
Lanista - lanon játszó művész (Ért 4, 3, 43.)  

- a lanizmus, vagyis az általános fosztástan képviselője. Más értelmezések szerint: La nista - a nihilizmus létalapja. (Ért 4, 3, 43.)

- Lan isten követője a prebagamér kultúrában (vélhetően a zene istensége). (Ért 4, 3, 43.)

Lancetta

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Bájzli leánya, Notalp nemzette gyermekei Almodovár és Hévér [Ért. 2, 2, 28]

- a katakurd hadseregben a 16-17. században rendszeresített fegyvernem: a kopjához hasonló hosszú szúró-döfő fegyver végére láncon csengőket szereltek, melyek roham alkalmával maradandó fülsérülést okoztak a füldugóval föl nem szerelt ellenségnek (Ért. 1, 5, 82-83)

- utazási iroda, katakurdisztáni utazásokat szervez (Ért. 2, 3, 51)

Laszkár

- igen gyorsan futó állat Katakurdisztánban. Lásd még:  Kis katakurd állatkerti útmutató

Leánybúcsúztató

- népszokás: a férjhez menő leány búcsúvacsorán látja vendégül még hajadonsorban maradó barátnőit, melyen tradicionálisan mirzát tálal föl (Ért. 1, 4, 59)

Lex Süsü

- V. Szelám másodszülött - gyengeelméjű - fia, Szelamlik gyámság alá helyezésében fő szerepet játszó törvény (Lehet e két ember egymás nagybátyja? Keláti pincesor 112. ajtó története)

Lezginka

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Mordent leánya, aki vérfertőző nászra lépett fivérével, Prazemmel, az ő fiuk Parenchima (Ért. 2, 2, 28)

- szellős nyári női ruhadarab (Ért. 1, 4, 57)

- zongorára és rezgőnyárfára írt táncnem (Ért. 1, 4, 57)

- a Bhagha alakjához fűzött harmadik genezis változat szerint, mely a Keláti pincesor első ajtaján olvasható, ~ Bhagha első emberi teremtménye. [Ért. 2, 10, 213-214]

Liofób lásd még: Bófoil

- az oroszlántól való leküzdhetetlen rettegés (liofóbia)  jelzője

Logográf

- mérőeszköz, mellyel a második Dugóháborút követően az egy állampolgár által egy hónap alatt leírható szöveg hosszát mérték. A méréseket szakképzett logográfusok végezték. (Ínyes 4, 9, 157)

- logók leírásával és osztályozásával foglalkozó tudósok akasztott írnokot ábrázoló logója (Ínyes 4, 9, 157)

Loro

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Eyrf és Mirza gyermeke, az ő leányai Kete és Olma (Ért. 2, 2, 28)

  A Lorói Kráter
 - katakurd helység, itt található az a kráter, mely a Kőszikla földbecsapódásakor keletkezett (Ért. 2, 3, 49). A kráter bonyolult eredetmondájának főbb szereplői a Csatornázási Főelőadó, az Első Nő, a Hun Király Kékszakáll (vagy Bolygó Hollandi), a Képíró, a Királyi Kíber, a Kőszikla, MIZO, a Sámán, a Szakácsnő és a Virág
(Ért. 1, 4, 44-46)
 

 

- újabbkori kultúrájában az energiatakarékos fürdőjéről ismert. (lásd képünkön - Stephanus)

- a katakurd hadseregben használatos szakkifejezés a lovasrohamra (Ért. 1, 5, 81)

Loroi Anasztázia

- V. Szelám első felesége, a fiatalon elhunyt II. Thug anyja. Lásd Keláti Pincesor 112. ajtó

Lozsírozás

- (gasztronómia): a posírozás és a legírozás mellett a húsételek elkészítésével kapcsolatos harmadik műveletfajta. A flambírozás speciális fajtája: nem az égő konyakot öntik a húsra, hanem az égő húst a konyakra (Ért. 1, 7-8, 119)

- (néprajz): a téli előkészületekkel kapcsolatos különböző tevékenységek neve. Előveszik a rénszarvasszánokat, faggyúval megkenik a csizmákat, a kerékpárokat, a szekereket, a lovakat és a hintalovakat (Ért. 1, 7-8, 119)

- ruházat, öltözködés: a pendely díszítésére használatos lózs felvarrása (Ért. 1, 7-8, 119)