Ellivednam

- 17. századi katakurd griffológus, a griffológia tudományának megalapozója.

Első Nő

- a loroi kráter eredetmondájának szereplője (Ért. 1, 4, 44-46)
a Symposion Társaság (volt) tagja, a harmadik töredék (Mikor még egy volt a Semmi és a Minden
...) közreadója, a giraffológia tudományának megalapozója.

Munkásságáról bővebben

 Az Első Nő

Erbium

- gondolkodást gátló, szóalkotást nehezítő gyógyszer (Ért 4. 7. 119)

- apáról fiúra szálló, örökletes tulajdonság (Ért 4. 7. 119)

Eredetmítosz

- az 1-7. fragmentum megtalálásakor automatikusan felmerült az a hipotézis, hogy ezek egy eredetmítosz osztrakonjai. Eyrf, Protan és Panrac mítosza, melynek prózai / MS 2748/3, (Ért. 1, 1, 6)/ és - töredékes - verses változata is előkerült (Ért. 1, 7-8, 117-118) alátámasztották ezt a hipotézist. Az időközben előkerült ókatakurd mitologikus nemzetségtábla [Ért. 2, 2, 28], újabb változatok /pl. Ért. 1, 2, 15 (az ősszakácsnő-mítosz); 1, 3, 31 ( Dan, Dszemű, Kete, Olma és Yaszeli mítosza); 1, 7-8, 112 ( Zwenn mítosza); 1, 7-8, 115-117 ill. 2, 1, 6-8 (verses változatok) stb./ és fragmentumok fényében azonban ez a hipotézis egyre kevésbé tartható. A Symposion Társaság tagjai egyre inkább hajlanak arra a feltevésre, hogy a fragmentumok egy nagyterjedelmű és szerteágazó, nem is feltétlenül koherens mítosz- és mondavilág különböző részeinek osztrakonjai.

A Symposion Társaság tagjai szorgalmas kutakodással azóta újabb töredékekre bukkantak, amelyek immár a 19-es számot is elérték. Feltűnően sok olyan irodalmi műalkotás is előkerült a MITOS áldásos működése folytán, amelyben a töredékek némelyike vagy mindenike megtalálható. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy a töredékek olyan mélyen benne gyökereznek a katakurd nép tudatában, hogy állandó irodalmi idézetként, szállóigeként való használatuk a katakurd irodalom egyik pregnáns jegyévé vált.

Erény (Rény)

- a tizennegyedik fragmentum: ...a rény háromdimenziós pont, a bűn körtérfogat... (Ért. 2, 4, 65)

Ergotizmus

- magátólértetődömség. Olyan filozófiai irányzat, mely csak a legegyszerűbb dolgok magyarázatára szorítkozik. (Ért 4. 3. 43)

- más értelmezés szerint olyan egyén kórképe, aki a tények ismerete nélkül csak következtetni tud. (Ért 4. 3. 43)

Esofál

- A katakurd néphiedelem szerint esőfaló óriás. A Katakurd néprajzi gyűjtemény így tudósít: "A régiek még tuggyák, hogy a nagy hegyek mögött, a Viking tengeren is túl, Skandinávián is túl nagy pusztaság van. Oszt ott élnek az esőfaló óriások. Néha sokáig szundikálnak, ilyenkor rendre meggyünnek a téli essők. Oszt amikor ezek az esofálók felébrednek, iszonyúan megszomjaznak. Nékik a felhők pohár gyanánt vannak, csak felkapják üket, belefacsarják a szájukba, így isznyak. Ilyenkor osztán nagy-nagy szárazság lészön. Nem segít más, csak az essőhozó madár, az Esoköp. Annak egy lába van, úgy szokott ugrálnyi rajta. Hát ü möghozza a fölhőket. Osztán ha az Esofálok elalszanak, akkor lészön megint esső." (Ért 3. 10. 155)

- az esof-hamisításra figyelmeztető közismert veszélyjel: Vigyázat! Hamis esof!

Esofal

Eskhatos

- az Askhelon-völgyi kultúra utolsó képviselője, aki a kultúra összeomlásakor Katakurdisztánban telepedett le és írásba foglalta annak szellemi hagyatékát, mely így beolvadt a katakurd kultúrába. (Cik. 3, 1, 2)

Everyman

- Judy Swordy drámája, eredetileg fellelt állapotában a második híján az első tizennégy töredéket tartalmazta. (Ért. 2, 7, 173) Később megkerült a hiányzó második töredék is. (Cik. 3, 1, 4)

Eyrf

- a 4. fragmentum szerint " Kezdetben nem volt más, csak ~ , Protan és Panrac". Mítoszuk összefüggő szövegét a bagaméri királyi könyvesház egy kódexében MS 2748/3) találták meg (Ért. 1, 1, 6)

- az  ókatakurd mitologikus nemzetségtábla  szerint Protan és Panrac fia, Mirza férje, Loro és Kelát apja (Ért. 2, 2, 28)

- Nobel-díjas mérnök-fizikus, királyi kíber, eredetileg a National Research Institute of Hablaty munkatársa (Ért. 2, 3, 47)

- katakurd csillagjegy - A jegy szülötteire jellemző az érzelmi beállítottság: érzékenység, alkalmazkodóképesség, intuíció, a szétfolyásra való hajlam. De megvan bennük a szilárd kitartás és a határozottság. A lélek mélyén harc folyik, hol az egyik, hol a másik tulajdonság kerekedik felül.

A Nap Fuszlivágó 24. és Spasmogen 22. között halad keresztül ezen a jegyen.

 

Az Eyrf csillagkép