Dan

- ó-viking mondai hős, az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Nefelin fia, Yaszeli testvére, aki fivére oldalán háborúságba keveredett Dszeművel Olma és Kete miatt (Ért. 1, 3, 31; 2, 2, 28). Mondájuk tartalmazza az 1-8. fragmentumot.
Neve felbukkan az Olmeász őseposzban is.
 

- katakurd csillagkép - Európában a Bika csillagképnek felel meg, a nap Panrac hó 21-től Rebec 21-ig halad e csillagkép jegyében.

- a Dan típusú ember számára többet jelentenek az érzelmek, mint a szellem. A Dan-jegyűek a helyben maradást, a megállapodást szimbolizálják. Arra törekszenek, hogy a dolgokat megtartsák.

A Dan csillagkép

Dendrobionta

- a kétfogúság latin elnevezése. Olyan személy, akinek csak két foga van, s ezek elhelyezkedése véletlenszerű.
(Ért 3. 5. 45)

 Dolcián (Szent )

Szent Dolcián vacsorája

- Szent Dolcián preteriánus szerzetes volt a XIII. században. Sanos, még a noteríció beállta előtt halálra ette magát. (Ért 4. 5. 76)- a dolciánusok néven ismert eretnekmozgalom vezetőjének ragadványneve, melyet azért kapott, mert számos főpapot sajátos módszerrel juttatott idő előtt az örökkévalóságba, míg őrajta magán is ki nem próbálták ezt a módszert. Barátnője Dolciána, aki később Dulcineára változtatta a nevét és Don Quijote kedvese lett.
(Ért 4. 5. 76)

Drámaíró

 

- A Symposion Társaság aktív (töredékes) tagja, a tizenegyedik (Ne mondd, hogy semmid sincs!) fragmentum közreadója

 

Munkásságáról bővebben

Drift

- A katakurd mítoszokban a griffmadár híme. Griffek egyébként éltek már a régi görögöknél is. Herodotosz például "szárnyas szörnyeknek" nevezi őket. Két fajtájuk van, az egyik a sas és az oroszlán kereszteződése, ez a közönséges griff (Gryphis vulgaris), a másik a sas és a ló kereszteződése, a hippogriff (hippogryphis catacurdiensis). Ennek hímjét közönségesen hippodriftnek hívják. A kiváló katakurd griffológus, Ellivednam szerint a hippogriffek családjába tartozik a pemmikán is. Lásd még:  Kis katakurd állatkerti útmutató

- katakurd sorszám: »harmadik« . (első = ájszft, második = döft, harmadik = drift, negyedik = kvatrft stb.)

- akadozó szóközbillentyű katakurdisztáni irógépeken (Ért. 2, 6, 161)

Dszemű

- mitikus ó-viking hős, az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla  szerint Mizogin fia, aki előbb háborúságba keveredett unokatestvéreivel, Yaszelivel és Dannal Olma és Kete miatt, majd Olma és Kete férje lett, s Mordent és Szerpent apja (Ért. 1, 3, 31; 2, 2, 28). A mítosz tartalmazza az 1-8. fragmentumot, s egy érdekes hipotézis szerint egy manicheisztikus és szinkretisztikus törekvésekkel jellemezhető bagaméri-katakurd eretnekmozgalom megsemmisítésének emléke, melyben a dicsőséges teremtő Úr szolgája Dszemű, a tüzet bocsájtó gonosz főpapja Yaszeli volt (Ért. 1, 6, 87) Neve felbukkan az Olmeász című őseposzban is.
 

- katakurd csillagkép - Európában a Rák csillagképnek felel meg, A nap Szent Krizoprász 22-től Rab Krispin hó 22-ig vonul végig e jegyben.

A Dszemü jegy szülöttei életében a Hold erős befolyásolhatóságot és örökös változási, változtatási kényszert idéz elő. Mindig készek a külvilágból származó élmények befogadására, hangulatuk állandóan változik.

A Dszemü csillagkép