Janus Cuparius

A Symposion Társaság aktív tagja, a tizenhetedik fragmentum (...és akkor, az azt követő hetedik évben a kicsik nagyokká lettek...) közreadója

Munkásságáról bővebben

Cvikkoló

- elsősorban ferdehajlamú egyének által használt látásjavító eszköz (Ért. 1, 4, 58). Parenchimában ~ nélkül is jól látható, ami látható, ha felkapaszkodunk az emlékműre (Ért. 2, 3, 49)
Igen sértő az ezzel kapcsolatos katakurd szólásmondás:
"Úgy fest, mint apádon a cvikkoló."

Czipal, Emma N.

- a katakurd feministák jeles képviselője a századelőn [Ért. 3, 1, 5]

Csatornázási Főelőadó

- a loroi kráter eredetmondájának szereplője (Ért. 1, 4, 44-46)
a Symposion Társaság hajdani jeles tagja, a hetedik fragmentum (És végül szótlanná lett az idő és képtelenné vált a tér) közreadója, a Katakurd Királyi Hörcsög-rend örökös viselője.

Munkásságáról bővebben

Csatornázási Főelőadó

Csimbókvölgy (TÁRLAT)

- az Omasus Rebec Zinbiel háromszög, a Csimbókos patak völgye és a Palpion folyó közötti lankás, homokos talajú vidék. A kedvezőtlen adottságú területen igénytelenebb szőlőfajtákat termesztenek, melyekből kommerciális asztali borok készülnek. Ilyenek a Csimbókvölgyi Ezerjó, az Omasus Kövidinka, a Rebeci Fuszlivágó és a Homoki Zinbiel. Helyi népszokás szerint belevaló férfiak hajlott koruk elérésekor a Csimbókos patak partján rendezett népünnepélyeken egész éjjel Rebeci Fuszlivágót fogyasztanak. (Ért. 2, 5, 118)

Csimbor

Lezginkát ábrázoló csimbor-cimke

- Szent György-hegyi száraz, fehér, minőségi bor. Szertartásos fogyasztása a ~ oz(gat)ás. A ~ oz(gat)ás a Khm khm napi népszokások (és a Symposion Társaság üléseinek) mellőzhetetlen része.
Mordent környékén az Eyrf hegy lábánál az egyik legjellegzetesebb szőlőfajta a leányka, melyet különös gonddal telepítettek és ügyelnek rá a gazdák, hogy minden évben kis mennyiség teremjen, ne legyenek a tőkék túlterheltek. Ennek következtében viszont kiváló minőséget hoznak a tőkék.

A gondos munka eredményeként született meg a tájegység kiemelkedően nagy bora, a Mordenti Leányka. A fenséges nedűt egyszerűségében elegáns palackban forgalmazza a Würm-Mordent Bor Szövetkezet és archaikus címkéje a néphit szerint Lezginkát ábrázolja, aki halálos fogfájásából a Mordenti Leányka folyamatos ízlelgetése által gyógyult ki.

A ~ termelés történetéről írt pályaművével Varga-Tóth Amália elnyerte a Katakurd Mezőgazdasági Társaság pályadíját (Ért. 1, 9-10, 140)

Csomó

- a loroi kráter ókatakurd eredetmondájában is szereplő viking falucska. A monda szerint itt lakott eredetileg MIZO, innen kellett eljönnie, mert a falucskában élő igen csendes népek nem viselték az általa okozott zajt.

Csurunga

- kis város Lorótól délre. Fő nevezetessége a Csurunga-tó. Eredetileg a tó helyén kavicsbánya volt, míg a helybeliek tele nem csurungatták. Ebből adódik a halállomány sajátos aromája, amire a csurungasztronómia is épült. A környék levegőjét újabban floxok betelepítésével igyekeznek javítani.

- a víz csurungását imitáló népi hangszer Katakurdisztánban. Használata: a különböző módon hangolt bádogedényekbe a csurungás virtuóz módon csurungat. Újabban nemcsak a kontinensen, hanem az inkontinensen is egyre inkább kedvelt zeneszerszám.


(Képünkön a Csurunga-tó