Bagaméria

- lakói a bagamérok. Székvárosa Prákrit. Jelentős nagyvárosa Mirza; néprajzi és idegenforgalmi szempontból fontos helység Palp

A bagamér történelemmel kapcsolatos szólás: "Rövid, mint a bagamér béke"
Lásd még a katakurd himnuszt: "Bagaméria, Bagaméria, Rá a csapást Bhaga méri ma."

Bairn

- katakurd kézifegyver, amit a sapkába döfve viselnek (Ért 4. 1. 7)

Bájzli

- az ókatakurd mitologikus nemzetségtábla szerint Spasmogen gyermeke, az ő leánya Lancetta (Ért. 2, 2, 28)

- különböző, a karácsonyi ünnepkör időszakában készített sütemények elnevezésére használt kifejezés, melyeket - katakurd szokás szerint - különböző köretekkel, így pl. rizibizivel, csuszpájzzal, vagy egy olyan ribizlifajtával tálaltak, melytől fogyasztója tartósan szeplős maradt. A megmaradt és acélkeménnyé szilárdult ~val játékos párbajokat vívtak (Ért. 1, 9-10, 135)

- Haváriában a vacsora tálalására szolgáló helyiség elnevezése (Ért. 2, 3, 50)

Bevatcsin

- előnyös külsejű beavatott gúnyneve. Szerencsétlenebb társai a bevatronok. (Macskap 1. 1. 31)

Bevatron

- befelé robbanó patron (Macskap 1. 1. 31)

- szék bukott uralkodók számára, ami kivégzőeszköznek is remekül használható (Macskap 1. 1. 31)

- a würmi vapotron ezred tiszti fokozata. Ő vezeti a támadásokat. Visszavonuláskor átadja a vezetést a kivatronnak. (Macskap 1. 1. 31)

- hallucinációt előidéző ajzószer. Beszedése után az illetőnek az a kényszerképzete támad, hogy vattába csomagolva királyi trónra ültetik. A szer mellékhatása heves bélműködés, ami az ébredőt hosszan tartó trónolásra kényszeríti. (Macskap 1. 1. 31)

- előnytelen külsejű beavatott gúnyneve. Szerencsésebb társai a bevatcsinek. (Macskap 1. 1. 31)

Bhaga

- a térségben uralkodó monoteista vallás Istene. A Szellem egyedüli kormányzója.

Bhaga-vallás

- maga a vallás jól tükrözi a korábbi politeista formációkat. A mitosz szerint ~  teremtménye a három kormányzó: Eyrf a Tér, Panrac az Idő és Protan a Szem kormányzója. Feltehetően ő teremtette a negyedik kormányzót, Rebecet is, akinek a neve azonban feledésbe merült.

Vitatott, hogy ~  teremtménye-e vagy önálló létező A 14 karátos fragmentumban szereplő demiurgosz: Alahatala, aki az élőlényeket a saját köpetéből teremtette. ~ könyörülő istenség, akinek megesik a szíve a teremtményeken, amint ez az alábbi részletből is látható:

-"És akkor Bhagha látta, hogy teremtményei elözönlik a világot és cselekedeteikben már nem tartják magukat az ősi szövetséghez, s ez lényét szomorúsággal töltötte el.
És akkor Bhagha azt is látta, hogy teremtményei kitörlik Rebec nevét emlékezetükből és ugyanígy cselekszenek a Rebecnek emléket állító bálványokkal, s ettől haragra gerjedt.
És akkor Bhagha azt is látta, hogy teremtményei kitörlik Rebec nevét a Pantheonból, és ekkor úgy döntött, elpusztítja Panrac szelének összes teremtményét.
És akkor Bhagha elhatározta, hogy rábocsátja a tüzet a világra, s ezzel bünteti meg teremtményeit, mert
mint tudjátok, tűzben születtünk és tűzben is fogunk meghalni.
És elment Bhagha ekkor az Oha hegyéhez, ahol fényt sugárzó ember alakjában a hegy láthatatlan csúcsán ott ül Alahatala, a demiurgosz főisten, s felment a hegyre vezető kilenc lépcsőn és megparancsolta Alahatalának, hogy borítsa tűzbe a világot.
És Alahatala megértette a parancsot, és keserűvé vált a szíve, hogy meg kell semmisítenie azokat a teremtményeket is, melyeket a tulajdon köpéséből teremtett.
És akkor Alahatala könyörögni kezdett Bhaghának, hogy ne pusztítsa el a világot, feltalálja ő inkább Rebecet, mert az Oha hegyének láthatatlan csúcsáról messzire ellátni.
És akkor Bhagha nem szólott sem igent, se nemet, hanem némán lement a hegy lábához, ahol az első lépcsőn őrködött a Nap és Hold istene az égbolt felett, aki a tüzet is őrizte, és azt mondta néki, hogy eljött az idő, Alahatala magához szólítja a tüzet.
És akkor a Nap és Hold istene otthagyta őrhelyét és felment a kilenc lépcsőn az Oha hegyének láthatatlan csúcsára, és akkor Alahatala megértette, hogy eljött a cselekvés órája és Bhagha lénye erős és hajthatatlan.
És akkor Alahatala felállt, hogy átvegye a tüzet a Nap és Hold istenétől és elborítsa vele a világot, benne azokkal a teremtményekkel, melyeket saját köpetéből teremtett.
És akkor Alahatala feje elérte az égbolt tetejét és beszakította azt, mert a Nap és Hold istene nem volt őrhelyén, hogy figyelmeztesse Alahatalát a bajra.
És akkor leszakadt az ég,
kihúnyt a tűz, elhalt minden fény és fekete eső hullott az égből. És történt mindez Bhagha akarata szerint, akinek megesett a lénye a világ teremtményein."

A vallás szerint az első ember, Katakurd, akitől Bhagha népe, a katakurdok származnak, s akik Bhagha országát, Katakurdi[szt]á[n]t létrehozták. (Ért. 2, 6, 136-137)

- egy másik, a Katakurdisztánban eretnekké nyilvánított - valószínűleg jóval ősibb - rivális változat, a Yaseliada vagy Yaseli apokalipszise szerint ~ - miután a szárnyas murmucok segítségével rendett teremtett a Miguoson -, megárnyékozta a tengert, s ebből az isteni nászból született a kétfejű, négykarú, négylábú Bagamér. Őt Bhagha "villámával belecsapá egy sziklába" (13. fragmentum) és kettéválasztotta - így jött létre Baga a férfi és Mér, a nő.
(Ért. 2, 10, 206-207)

 

Bhaga egyik korai ábrázolása

- a ~ alakjához fűzött harmadik genezisváltozatot a kutatók többsége a feminista mozgalom létrejötte táján született hamisítványnak vagy paródiának tekinti, ez a keláti pincesor első ajtaján olvasható. Eszerint ~ elsőként Nőt teremtett, Lezginkát, s szőlőskertet neki lakhelyül. Rebec belopózott a szőlőskertbe, s megtanította Lezginkát az illatszerek, ékszerek és ruhadíszek használatára, a táncra és a borkészítésre.
(A mítosz szerint a kert
Kelát határában volt és elsőként Bagavért készítettek.) Lezginka férfira kezdett vágyni, s azt követelte ~ tól, hogy teremtsen neki férfit. Végül ~ engedett, s megteremtette a férfit. (Ért. 2, 10, 213-214)

Bibliokibernológia

- a mítoszkutatás segédtudománya; a Gutenberg-galaxisban végzett számítógépes kutatásokat megalapozó matematikai elmélet, mely kidolgozta a fragmentum hossza, a ~ kiterjesztése, két ~ távolsága, a ~ ok kiterjesztése, a ~ ok metszéke, az egységgömbök... fogalmait, a szövegösszehasonlítás matematikai módszereit. (Ért. 1, 3, 36-38; 1, 5, 68-71)

Bófoil

- a katakurd mitológia Herkulese, aki egyedül az oroszlántól félt ("liofób" volt), szégyenletesen megfutamodott előle, s ezért kapta a BÓFOIL nevet [Ért. 2, 8, 191]

Mint e korai rajzon is látható, félelmét úgy próbálta leküzdeni, hogy oroszlánbőrt viselt.

- az Olmeász című katakurd eposz-töredék szereplője, kapitányként harcolt Olma ellen, Szuellikha bajtársaként. Később az olmai városállam úrnője, Iráde miatt szembefordultak egymással.

Bófoil egy igen érdekes ábrázolása

- Katakurd csillagjegy - Európában a Szűz csillagképnek felel meg, a jegy szülötte a realitás, a hűvös, józan ész embere. Elsődleges célja a megismert anyag rendszerezése és megértése. Hajtja a dolgok mögé látásának a vágya. A szellemi tisztaság és a világosság felé törekszik. Lehet idealista, de akkor is a józan ész korlátai között.

A Nap Félfülű Szelám 24-től Csimborkóstoló Lezginka 23-ig tartózkodik ebben a jegyben.

Boszorkánytoborzás

- katakurd népszokás, amely a nyári napfordulóhoz kapcsolódik. Lásd még: Tűz

Bűn

- a tizennegyedik fragmentum: ...a rény háromdimenziós pont, a ~ körtérfogat... (Ért. 2, 4, 65)

Büretta

mérgező női kalap; bürge bőréből készül (Ínyes 4. 8. 136)

- öngyilkosok kedvenc eszköze. A kézifegyver a méregpohár tartalmát egyenesen a páciens szervezetébe juttatja. (Ínyes 4. 8. 136)

Mérgező bürgebőr kalap

- katakurd csillagjegy, amely a nőiesség, a harmónia, a szépség és a kényelem jelképe. Európában a Mérleg csillagképének felel meg. A katakurd csillagjegy Akromatiné kalapját jelképezi, amelyet korona helyett viselt olyankor, amikor a koronát férje, Akromatin hordta a fején. Akromatiné kalapját azonban ugyanolyan tisztelet övezte, mint koronáját.

(A Nap Csimborkóstoló Lezginka 24-től Fuszlivágó 23 között halad keresztül a Büretta jegyen.)

(Bővebbet az Asztrológia oldalon)

Büretta csillagkép