Éva de genere Rumbold
(Első Nő) válogatott művei

Versek, verstorzítások:

[ Lásd a világ...]
Misi Bácsi Tessék Már Kicsit Odéb-
Bfeküdni Jön a Vonat

SZONETTJÁTÉK

Mert mi fekete, lám, lám, nem fehér
Lőrimőri

Limerickek Örkény István egyperceseire

Üzenet a palackban
Hír

Grádigramma

Regény-részlet:

Thámár

Műfordítás:

Elizabeth, Betty, Betsy and Bess...

Irodalomtörténet:

Értelmezés Weöres Sándor Trilla című egyperceséhez

Mítosz-leletek:

Öt töredék mítosztalanítása

Az Ismeretlen Kollektív Költő versei

[Szunnyad már...]

Versek, verstorzítások:

[ Lásd a világ...]

Lásd a világ mily kisgyermek:
hiába szív a gondos elme,
megálmodod te a rendet,
s elkerül Babits kegyelme.

Rosszabb (a nyugalmas ágyig
eljutva, hogyha alkonyúl
és a férfi tenni vágyik),
hogy büszkeséged lekonyúl.

Törvény, cella, munkás bére
ím, csak szívedben tapsikol.
Öntudat meg buksi medve...
Te költő vagy, konok, komoly.

A szép tehervagon fondor
szellemedben el-elidőz -
az is jó, hogy Németh Andor
posztumusz majd felidéz.

 

Misi Bácsi Tessék Már Kicsit Odéb-
Bfeküdni Jön a Vonat

Szőke kancellár a nap.
Most sorsdöntő a libamáj -
Nyikorgó fűzfák - bolyonganak
Minden némán, s csattogva fáj.
Lomha alkonyatkor moccannak a varjak
A halak ordítva himbálják szemüket.
Kövér gépsonkák a fűbe kapaszkodnak
És verset ír a buborék, mert süket.
A papírpelenkák többé nem morognak.
Anyám áll fel lassan a vályú mögül
Hátán ócska, gyáva csókok csorognak
Mint minden délben, úgy fél hat körül.
Kölcsönadják arcukat a köbgyökök
És én kölcsönadom nektek a lelkemet
Halványuló füleimmel diót török,
Mától szódavizet iszom kancatej helyett.

SZONETTJÁTÉK

Mottó:

Árva borju anyátlan,
Puszta pajta födetlen,
Három verébnek hat szeme,
Szenes csutak feteke. /sic/

Mert mi fekete, lám, lám, nem fehér

Mert mi fekete, lám, lám, nem fehér,
és bizony hogy nem békesség a viszály,
nem borsó a bab, nem varjú a
sirály
ne kutass e szonettben értelemér
'-

Aki a lépcsőn végigmegy, az felér,
És Misi, Mihók, Miska egyként
Mihály;
ha sok sört ivott, mind a négy
kijár,
zöld húslegyet megvitat ott a
kedély
.

S hol tapsifüles bújt, ott nyúl is lapul,
lötyögő tejfogon nem esik
fogás;
ne tiporjatok reá durván,
vadul.
Nem lesz jó e vers, hangsúlyos, nem
morás,
Lőrincke sír, mert édesanyja
fásul:
Mi az ebéd, mama? omlett vagy
tojás
?

Lőrimőri

Rosszabb, mint egy frontális karambol,
Gyorsabban repül, mint a
seregély
,
Egész lakást morzsázva barangol,
Költővel sóhajtok, sekély e kéj.

Röpül váza, album és ereklye,
Dühöm már az őrülettel
határos
,
Ebugatta csintalan gyerekje!
Most új módszer jön, durva, tatáros.

De csillapodik bennem a vadállat
Szívem húrja mosolyára pendül
Ahogy simogatja a patámat,
Lábujjaim válogatva lent ül,
S kiderül a szülői
láthatár
...
Megpuszilom - már várhat a tatár.

 

Limerickek Örkény István egyperceseire:

Hír

Ágyában dohányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. Miután végigszívta cigarettáját, lámpát oltott, falnak fordult és elaludt.

és limerikje:

Volt egy vájár, Haris Márton.
Dohányzott egy este ágyon.
Aztán mi lett?
Végig égett!
Befordult, elnyomta álom.

Üzenet a palackban
Kihalásztatott a Csendes-óceánból

"Innen, a déli szélesség 17., a nyugati hosszúság 151. fokáról körülbelül Otahiti szigetek magasságából, igen rossz időjárási viszonyok között, az éjszaka sűrű sötétjében, tomboló szélben, zuhogó esőben, az erős hullámverésben hánykolódva, amikor már a többi magyar, csupa derék matróz, a tengerbe veszett, én egészen véletlenül rájöttem arra, hogy ha a két karomat előrelököm, és, mintha eveznék, hátracsapom, a lábamat pedig, ahogy a békák ugrálnak, széjjelrúgom, akkor, ahelyett, hogy én is elmerülnék, és a vízbe fulladnék, a felszínen bírom tartani magam. Drága földieim, Felsőpáhokiak! Létezik ez?

Tudtatok róla? És ha tudtatok, miért nem szóltatok? Ha még tíz percig kibírom szusszal, talán idetéved egy hajó, és észrevesz, és kiment. De ha nem, akkor ezúton üzenem minden hőn szeretett honfitársamnak: Becze Benedek vagyok!

Magyarok! Halló! Figyelem! Hallgassatok szómra, és ha hasonló bajba keveredtek, kezetekkel-lábatokkal kapálózzatok, nehogy a hullámok elnyeljenek. Menyemet, fiamat üdvözlöm, és Isten óvja a szép magyar hazát!"

és limerikje:

Volt egy matróz Becze Benedek.
Nem érzett a vízben már meleget.
Úszni már jól bírt.
A levélben, amit írt,
Üdvözölt hazát, hű fiat, menyet.

 

Grádigramma

a
fa
fal
fial
kifal
kalifa

A szomszéd nemrég, mint templom egere,
Egy fa, fél cipő vagyona, kenyere,
Gyémántot lelt fal kicsiny rése alatt
Most Dárius kincse fial neki kamat,
S Goerenje hűtőből homárt kifal Lacika.
Meggazdagodott hát jó szomszéd, mint kalifa.

Mítosz-leletek:

Öt töredék mítosztalanítása

Kutatásaim szerint a nyolc fragmentum közül legalábbis öt szövegromlás áldozata. Valójában nem egy mítosz töredékei, hanem konyhaasztalon felejtett cédulák, valamely íródeák(!) hajlandóságú vendég tollából egy rosszul sikerült vendégség-vacsora után.
Lássuk hát az este történetét:
A háziasszonynak este 6 óra körül feltűnt, hogy majdnem üres a hűtő. Ezért megállapította, s később nevetve el is mesélte a meghívott társaságnak, hogy

kezdetben nem volt más, csak kefir, protein és papsajt.

Ezért hamar bevásárló listát készített, sietségében csak a szükséges élelmiszerek nevének kezdőbetűit írta föl:

Ketchup

Koriander

Hagyma

Hurka

Majonéz

Mustár

A konyhai teendők, a sürgés-forgás közben a háziasszony és buzgón segédkező férj elkeseredetten állapította meg, hogy a háziasszony szüleinek nászajándéka, a NOVA márkájú tűzhely elkopott, elhasználódott az évtizedek során.

Ugyanis

Újra kinyílt a sütő.

S mert a baj nem jár egyedül, a vendégek érkezése közben

sótlanná vált a tüdő,

és hiába várták a népszerű szórakoztató műsor kezdési időpontját, mert

képtelenné vált a TV.

Hogy az éhen maradt társaságnak mégse kelljen korgó gyomorral hazatérnie, a család feje leszaladt a sarki éjjel-nappaliba némi húsért. A pulton csak két csomag hevert, így a férfi megállapította, hogy

fonnyadt volt a két kis öszvér.

Sem a vendégek személyéről, sem a konyhaasztal földrajzi helyzetéről nem áll rendelkezésünkre információ - egyelőre.

Az Ismeretlen Kollektív Költő versei

[Szunnyad már...]

Szunnyad már a kandalló. Könnyed.
Tüzénél a zöld cicafark csóvál fáradt
kutyát. Miközben a levesestál lassú,
lágy-puha koccanással végigtáncol, a
ködben a velőscsont alakú levélke
fekete hajókürtöt utánoz. S hozzáhajol
a tengert csendesen faló förmedvény.
Ormánya szeli, ámde reccsen. A
grádics a priccsen szétfröccsen
százfele. A csonka kalamáris leve
hajdan égett. Lételméleti fények
végett pislákol manapság a mennybolt.
Vörösen felfénylik mögöttem, fel-
nyávog félve a zöldszemű élet.

[Kommentár: Ismeretlen magyar költő '68 után keletkezett posztmodern prózaverse.]

Műfordítások

Elizabeth, Betty, Betsy and Bess...

Elizabeth, Betty, Betsy and Bess
Went out one day to find a bird' s nest,
They found a nest with five eggs in it,
They each took one and left four in it.

I.

Erzsébet, Örzse, Böbe, Erzsi
Mennek egy nap fészket keresni,
Megtalálják, öt tojás benne,
Jut egy-egy, hagynak négyet benne.

II.

Erzsébet, Örzse, Böbe, Erzsi
Elmentek egy nap fészket keresni,
Megtalálják, benne öt darab,
Vettek egyet-egyet, és négy maradt.

További munkásság lásd:
Katakurd nyelv