Dramagrammák

Elisabeth de genere Arrabona:

Brosti és Borsa

Dramagramma két hangra

Első jelenés:

Brosti és Borsa egy majdnem teljesen sötét nappaliban üldögélnek egy-egy babzsákon. Előttük tévé villódzik. Mögöttük egy ablak, kint sötét van. Borsa nyújtózkodik szemeit nyomogatja!

Borsa:

Fáradt vagyok, alvás Brosti, nitt kell hogy legyek holnapra!

Brosti:

(le sem veszi a szemét a tévéről) Talán fitt akarsz lenni vagy nett! Minek használsz idegen szavakat, ha nem tudod mit jelent? Nézd a balti rovás snitt!

Borsa:

(rápillant a tévére) Szerintem meg csak az átvitt bross inal!

Brosti:

(Olyan hírtelen áll fel, hogy feldől alatta a szék) Persze csak azon jár a fejed, az alváson! Brit, Sitt Neked egy kutya!

Borsa:

(lemondóan) Nekem mindegy, Te maradj! (magában dünnyög) A bári nassolt vitt volna el!

Brosti egyedül marad. Kinyújtóztatja a lábát, nyomogatja a távkapcsolót. Háta mögött a sötét ablak üveg mögött egy könyv jelenik meg. Halkan kopog. Brosti odanéz. Széles mosoly terül el az arcán!

Brosti:

Oh ISBN, ivart táltos paripámnak látom, ha Te megjelensz. De csitt! Borsa instál, vitt magával nagyothalló készüléket is! Mostanában gyengélkedik Az orvos mondta tRNS vásott, alibi kell, hogy itt maradhassak Veled.

Az ablak elsötétedik. A könyv címlapján már csak alig láthatóan az F. és B. világít!

Brosti:

Most megsértettem! Kérlek ne menj el, ISBN, rovat tiltás vesz rajtam erőt, ha távolodsz. Már alig látom betűid! Tudod ISBN, rost távlati célja mindig az, hogy összekötözzön. Lenni, mint ISBN listát rovat mellé tenni. Én itt kínlódom, miközben ISBN rostál, vitat, vagy talán maga ISBN rostált vita? Bárcsak egy sárlott tavi ISBN lenne, de ISBN torlás vitat ja létét! Mire ISBN tiltat várost, Jaj mennyi gond! Oh balsors, nitt, váti! De csitt ISBN ivást tarolt , úgy hallom

A szín elsötétedik.

Második jelenés:

Reggel van az ablakon fény árad be. a tévé most is bekapcsolva, de senki sem nézi és a ragyogó napfényben alig látszik a műsor. Szemeit dörzsölgetve Borsa jön.

Borsa:

Ez aztán bánisi start volt! Csak tudnám mit jelent az a bánisi. Már egy hónapja nem találom az idegen szavak szótárát! Brosti meg mindig nyúz!!! Oh nem így volt az fiatal korunkban! Itt volt mindig kéznél a Bakos s amikor csak kedvünk támadt máris neki estünk! Szinte beleborzongok, hogy mennyi szót, mennyi kifejezést fedeztünk együtt fel így, az esténkénti bakosozáskor! Mára a banális rost vitt messze egymástól minket! Ez bánt! Tarolt Vissi sem okozhatna nagyobb bánatot! Pedig bátran tolt Vissi , mikor utoljára találkoztunk. Talán fel kéne vele újítani a zománcot? Zománcot vagy románcot? Hol az a Bakos!

Odamegy az ablakhoz. Gyanakodva tekintget kifele.

 

Borsa:

Ne lenne csak a tRNS bátosi vitla majd utána néznék én a dolgoknak!

Brosti is megjön. Szintén elég fáradtan, kókadtan.

 

Viola de genere Exiguum:

Mottó: Késdobás, Irén?

Melodrámagramma az asszonyi ingatagságról

Szereplők:

Abonyi (Anti)

beste Lazonyi (Tánja titkos kedvese)

Sali, (Anti barátja)

Rossiai Tánja, (más néven szláv pipi)

Iso Sári, álartista, (mellékneve: boszi - egyébként Anti kedvese)

1. SZÍN

(meghatározhatatlan küllemű szoba, félhomály. Az ablakon a távolban egybeérő szirt látható.
Amikor felmegy a függöny,
Abonyi letesz, Abonyi eltesz egy Iso feliratú üveget.
Útját fel-alá
járná, s matat. )

ANTI:

(Rőthajú fiatalember, magában beszél, gyötrődve, akadozó nyelvvel): Rajtam sátán ! Tana: smár-táj! Ott Sári, alias álartista Iso - nos, falun inal, nyalakodik, anno fals nyúlpecsenyét evett mindig. Mára sajt tán az étke. Brit nyúl, francia sajt! Aztán, nos, faun illan s jön a következő..

SALI:

(éppen belép, meghallja. Kissé türelmetlenül): Piálsz, api? szivar nem kell?

ANTI:

(szavalva) Árts Iso itala!

SALI:

(észbekapva) Ahá, a boszi nyelet mandragórát ezzel a féleszűvel! Esze kusza lesz annak, ki ebbe a nőbe beleszeret. Alkusz esze se győzné ezt a féltékenységet. Iso Sári altat: ál-ittas soraival. Eszes ez, kasul! Közben pedig egyes érző brit lovagok kerülgetik. A múltkor ő és a brit lantos vitás helyzetben találtattak; más nap pedig egy dán jár soká ablaka alatt, mígnem bébocsáttatik. Az ilyen dán járások miatt Anti esze bolyong a szerelem útvesztőiben. (legyint) Eh, igyál! (Az üvegre mutat) Idd, sok jurta népe örülne ez italnak! Idd, jut karosszék, idd, jut sarokház, vagy ha az nem, hát dadus, ki rojtos keszkenővel törölgeti könnyedet. Ilyenek a nők, mind! Lám, Rossiai Tánját Sámán tartja. De a Rossiai áltat! Bizony a beste Lazonyi, tudna erről egyet-mást beszélni!

ANTI:

(meghúzza az üveget, révetegen): Balsors vitt át, ni! Szerelem gyér tőrei sebzenek. Tudom én, ha nem is látom: Iso Sári alatt a brit lovas! Tintás vagyok, de hülye nem! Sárinál a sánta járt ma!.. A belet iszony hatja át! (Tántorogva ) Megyek, meghallgatok egy Sati-áriát. Sati-ária olts el bennem minden tüzet, jöjjön a sötét éjszaka! (Kimegy

SALI:

(Abonyit nézve): No, kusza eszes el.

2. SZÍN

TÁNJA:

(éppen belép) És két vékony pipaszál viszi.

SALI:

A boy eszi lent a kefét, mert a babája megcsalta.

TÁNJA:

Abonyi szelet vet, vihart arat. Sári paliz, piás visz i el a balhét.

SALI:

Abonyi eszelte ki, hogy váljanak külön egy időre, Sári tehát egy időre leutazott Irsára, de, ahogy hallom, igencsak éli világát!

TÁNJA:

A' bizony, s tele van az egész falu Sári kalandjaival. Most épp a lyoni Vissi bont talárt Sárinál. Ha Anti megtudja, a lyoni betesz neki végképp! Ó ég, adj idus kort, szeretném megérni, hogy a végén iszapi láz viszi el!

SALI:

(vidoran kisétál): Szláv pipi, szia! (félre) El, eszes szuka, nem hallgatlak tovább!

3. SZÍN

SÁRI:

(rémülten kiabál): Tánja, mars át!

TÁNJA:

(döbbenten) Te itt? Mi történt?

SÁRI:

(a rémülettől nem tud beszélni): Botlás, ivar, snitt! A lyoni rész-bőre ityeg! A bele iszonyat!

TÁNJA:

Micsoda? Ki szabdalta fel a lyoni gavallért?

SÁRI:

Anti esze boly dult meg! A lyoni Vissivel időztünk a járdán soká. Anti meg rárontott a nagykéssel.

TÁNJA:

Menjen Lazonyi! A doki-sarj tud tán segíteni!

SÁRI:

Hiába hívtam, nem jön, szívét gőg csukja be, kár!

SALI:

Már késő, a lyoni elvérzett. Anti pedig így kiáltott: Jer agg, buckás kő! S leugrott az egybeérő szirttetőről... Szörnyethalt.

SÁRI:

Gyér rőti sebez engem is. Zenit, s a boy el. Ráadásul mind a kettő. Mit tehetek? Jer agg buckás... brit barát! Vigasztalj meg engem!