PINCEAJTÓ-ÜTKÖZÉS

(Levélváltás Stephanus Bartolits és Viola de genere Exiguum között)

Az okvetetlenkedés:

Subject: az a fránya 23. pinceajtó!

Kedves jó Stephanus!

Olyan hosszú az a Keláti pincesor!

Hogy lehet, hogy pont a 23. ajtón Félfülű Szelám balladáján kívül még egy biliárdtörténeti titok is lappang????

Vagy dupla ajtó van?

Kérlek, magyarázd ezt el nekem, mert honlap frissítési dilemmám van!

 Az igazság felderítéséért kész vagyok aeroplánon vagy driftmadáron - esetleg repülőszőnyegen Kelátba utazni!

 Katakurd üdvözlettel és békés Mikulás-napot kívánva:

VdgE

 

Stephanus Bartolits pinceajtász
Szelamlik utca 2.

A válasz

 Hát valóban igaz, hogy a 23. keláti pinceajtón Emissa Chimborn gyűjtésében és Viola de genere Exiguum közreadásában a "Szelám királynak az ő fülének a lemetszetéséről való igaz história" áll, legalábbis ha hihetünk a fellelt dokumentumnak. Ugyanakkor viszont az is tény, hogy az általam talált dokumentum is a 23. pinceajtóra hivatkozik, Viola de genere Exiguum felvetése tehát legalábbis elgondolkodtató.

Az persze kétségtelen, hogy mindkét történet Szelám királyról szól, tehát akár az is lehetne a megoldás, hogy tényleg egy pinceajtón szerepelnek. Ugyanakkor azonban  úgy tűnik, nem ugyanarról az uralkodóról van szó, hiszen a Félfülű Szelám VIII. Szelám volt, míg a biliárdban jeleskedő Kicsi Szelámot II. Szelámként említi a dokumentum. Mi lehet akkor a megoldás?

A megoldást teljesen tudományos alapon Petrus deák „A katakurd történelem és relatív kronológia rekonstrukciójának kísérlete” című munkája alapján próbáltam megkeresni. Ebben a munkában négy Szelám lelhető fel. I. Szelám, az államalapító, II. (kicsi) Szelám, aki első Szelám unokaöccse, VII. Szelám, akiről azt tudjuk, hogy nővérének az unokája volt Almodovár, az első katakur-bagamér háború höse, aki a Szelamidák dinasztiája után havár királyként legyőzte Szerót és ezzel véget vetett a Nagy Elnyomás korának, valamint VIII. (Félfülű) Szelám, VII. Szelám fia. A Szelám dinasztia többi tagja nem szerepel a katakurd történelmet bemutató alapműben, ami némi bizonytalanságot kelt az Olvasóban, hogy nem többféle módon számozták-e a Szelám dinasztia uralkodóit. Ha ez az eset áll fenn, akár az is előfordulhat, hogy II. (Kicsi) Szelám és VIII. (Félfülű) Szelám ugyanaz a személy. Végül is attól, hogy valaki kicsi, lehet még félfülű…

Mivel azonban a dokumentumban II: Szelám is, VIII. Szelám is szerepel, nagyobb a valószínűsége, hogy két külön személyről van szó. Az pedig, hogy a kronológia rekonstrukciójának a kísérletében nem szerepel minden Szelám, könnyen lehetséges, hiszen a munka a fellelt korabeli töredékekre alapozta az összeállítást. Nem szól például V. (Búskomor) és VI. Szelámról, akik története a 111 és feledik, illetve a 112. pinceajtón olvasható és nevükhöz a „Lehet-e két ember egymás nagybátyja?” problémakör kapcsolódik. A sorszámozási hézagosságra tehát lehet magyarázat, azonban ha elfogadjuk a Kronológiát, akkor az tűnik logikusnak, hogy ha II. Szelám története a 23. pinceajtón van és V. ill. VI. Szelám története a 111 és feledik, illetve a 112. pinceajtón van, akkor a később élt VIII. Szelám történetének egy magasabb sorszámú ajtón kellene lennie. Egyfajta magyarázat lehet pl., hogy Emissa Chimborn gyűjtése eredetileg a 123. pinceajtón szerepelt, csak a későbbiekben lemaradt a sorszámból az első számjegy.

Végezetül persze az sem lehetetlen, hogy t6ényleg mindkét történet a 23. pinceajtón szerepel és valami eddig felderítetlen oka van annak, hogy egy pinceajtóra – vagy egy dupla ajtóra (?) – két történet is került.

Hogy mi az igazság, végül is nem sikerült kiderítenem, de a kis kutatásból máris látszik, hogy a keláti pincesor ajtói még sok feltáratlan titkot rejtenek.