A következő symposion helye és ideje:

A symposion időpontja:

Bhaga 2019. esztendejében Protán  
(azaz Boldogasszony) havának
(mindközönségesen pedig Januarius hónapjának)
 

19. napja,
szombat,
17 óra;

helyszíne:

a Bem rakpart, hol Juc Villageois és sokÁ ppaP várnak bennünket!

   Nosztalgia...