Közreadja: Viola de genere Exiguum

Katakurd csillagjegyek, katakurd asztrológia

PANRAC (Yaszeli 21-Panrac 20.) (nálunk: KOS)

DAN (Panrac 21-Rebec 21.) (nálunk: BIKA)

KÉT TESTVÉR (Rebec 21-Szent Krizoprász 21.) (nálunk: IKREK)

DSZEMÜ (Szent Krizoprász 22-Rab Krispin 22.) (nálunk: RÁK)

OROSZLÁN (Rab Krispin 23-Félfülű Szelám 23.) (nálunk: OROSZLÁN)

BÓFOIL (Félfülű Szelám 24-Csimborkóstoló Lezginka 23.) (nálunk: SZŰZ)

BÜRETTA (Csimborkóstoló Lezginka 24-Fuszlivágó 23. (nálunk: MÉRLEG)

EYRF (Fuszlivágó24-Spasmogen 22.) (nálunk: SKORPIÓ)

MOTT (Spasmogen 23-Omasus 21.) (nálunk: NYILAS)

PROTÁN (Omasus22-Protán 20.) (nálunk: BAK)

OLIGURIÁNUS (Protán 21-Eyrf 19.) (nálunk: VÍZÖNTŐ)

NONAE (Eyrf 20-Yaszeli 20.) (nálunk: HALAK)

"Kezdetben nem volt más, mint Eyrf, Protán és Panrac." Így szól a negyedik fragmentum. Panraccal kezdődik a sorsunkat meghatározó csillagképek sora. Mint tudjuk, a bagaméri eredetmítosz szerint ő volt az, aki a teremtéskor lenyelte Protán életadó magvát, s ezért az ő belsejében született meg a világ, s azt onnan isteni szél sodorta ki a térbe. Nem csoda hát, ha a nagy zodiákus kör Panrac hónapjával kezdődik, mely fölött - természetesen - a Panrac csillagkép őrködik.

Panrac csillagkép (nálunk: Kos)

A nap Yaszeli havának 21. napjától Panrac 20-ig tartózkodik ebben a szakaszban.

A Panrac-embereknek elemük a tűz, színük a vörös, szerencsenapjuk a kedd, drágakövük az ametiszt, uralkodó bolygójuk a Mars.

Szerencseszámuk a 7 és a 3.

Akik ebben a jegyben születtek, Panrachoz hasonlóan a természet lüktető erejét hordozzák. Ők képviselik az életet, minden erőt magukba fogadnak. Nagy kezdeményezők, ebben élik át legjobban önmaguk fontosságát. Minden kezdetben egyfajta önmegméretést látnak. Számukra minden akadály egyértelmű kihívás, tehát gondolkodás nélkül belevágnak, hogy leküzdjék. Nem hátrálnak meg senki és semmi elől. Bizony, közben gyakran fejjel mennek a falnak. Nem mérlegelnek, nem elemeznek, gondolkodás nélkül cselekszenek, nem akarnak semmiből kimaradni. Nem erényük a türelem, nem szeretnek várni.

Az elismerés nagyon fontos a számukra. Igazi felfedezők, szeretik a veszélyt.

Panrac szülötteit céltudatosság, férfiasság és aktivitás jellemzi. Számukra az élet nem más, mint lehetőség új és új élmények gyűjtésére. Viszont amilyen nagy lendülettel kezdenek hozzá mindenhez, ugyanolyan hamar képesek is azt abbahagyni. Ekkor már az új lehetőségek érdeklik őket. A múlttal nem foglalkoznak. Hajlamosak a túlzásra. Sokkal nagyobb energiát használnak el minden cselekedetükhöz, mint amekkorára szükség lenne. Még játszani is úgy játszanak, mintha a játék élet-halálharc lenne. Az óriási vitalitásuk viszont figyelmetlenséggel párosul, ezért gyakran éri őket baleset.

Nem vesződnek azzal, hogy diplomatikusan fogalmazzanak, így könnyen megbántanak másokat. De ha valaki segítségért fordul hozzájuk, akkor bizonyos, hogy számíthat rájuk.

Életfeladatuk, hogy megtanuljanak másokra figyelni.

A 2006-os év sok jót ígér nekik a szerelem és románc terén. Rebec hónapban a társtalanok életében fergeteges nagy szerelem ígérkezik. Ez az év a külföldi utazások éve is lesz, sokaknak pedig újra a tanulásé.

A Panracokra munkájukkal kapcsolatosan is döntés vár, Yaszeli hónapban már állásváltoztatáson gondolkodnak, de csak Csimborkóstoló Lezginka havában érik meg a helyzet a döntésre. Azt tanácsoljuk azonban, hogy alaposan gondolják meg, érdemes-e járt utat elhagyni a járatlanért.

A legjobb napok: Eyrf 3., Omasus 27. Kritikus napok: Yaszeli 30., Rebec 24.

Dan csillagkép (nálunk: Bika)

A nap Panrac hó 21-től Rebec 21-ig halad a Dan jegyében.

Akik ekkor születtek, azoknak elemük a Föld, színük a napsárga és a zöld, szerencsenapjuk a szerda, drágakövük az achát, a smaragd, a karneol, a topáz. Szerencseszámuk az 5 és a 8, uralkodó bolygójuk a Vénusz.

Dan, az ó-viking mondai hős, Nefelin fia háborúságba keveredett unokatestvérével, Dszemüvel, Olma és Kete, a két elválaszthatatlan lánytestvér miatt. Pedig "szunnyadt még a két kis testvér, a Tér és az Idő": Kete és Olma nem volt erre fölkészülve. A véres csatában Dszemü győzött, ő vette feleségül a nővéreket. Bhaga ekkor úgy tett igazságot, hogy a kitartóan küzdő Dant is, Dszemüt is az égbolton helyezte el, nem messze az ugyancsak csillagképpé vált Két Testvértől, (Ketétől és Olmától).

Már maga a mitológiai történet is jelzi, hogy a Dan típusú ember számára többet jelentenek az érzelmek, mint a szellem.

A Dan-jegyűek a helyben maradást, a megállapodást szimbolizálják. Arra törekszenek, hogy a dolgokat megtartsák. Fontosak számukra a tárgyak. (A monda szerint sem volt hajlandó Dan odaadni a híres kardját Dszemünek.)

Dan gyermekei kedvelik a természetet, a természetes dolgokat. Az esztétikum elsődleges a számukra. Mindenben mértéktartóak, talán csak a szép, értékes dolgok birtoklásában nem.

A Dan jegy szülöttei nyugodtak, higgadtak, kitartóak. Mindennek utána járnak, mindent szeretnek megfogni, megtapintani. Két lábbal állnak a földön. Nem szeretik a változásokat, a megszokott közegben érzik jól magukat. Szeretik a rendet maguk közül, de szeretik a kényelmet is, ezért hajlamosak a lustaságra.

Nem szeretik, ha sürgetik őket. Alapelvük a "lassan járj, tovább érsz" parancsa. Gyűlölik a felületességet, a félmunkát. Nem változtatnak könnyen munkahelyet, becsületes, megbízható munkaerők. Otthon érzik magukat a gyakorlati kérdésekben, de fontosak számukra az érzelmek is. Lassan fogadnak bizalmukba valakit, de ha ez egyszer megtörtént, nehezen is fordítanak hátat a barátaiknak.

Türelmesek, humoruk, természetes életvidámságuk kellemes emberré teszi őket. Szeretik a békés, nyugodt életet, az evést, az ivást, a testi szerelmet. Szereti a természetet, a kertet, az egészséges levegőt. Jó zenei érzékkel is rendelkeznek. Élvezik és csinálják is, ami szép.

Az új év első felében, egészen Yaszeli hónapig az utazásé lesz a központi szerep Dan szülöttei számára.

Pozitív változások várhatók a karrier területén is, tapasztalt emberektől jóindulatú tanácsok érkeznek majd, amiket érdemes elfogadni.

Ez az év nagy esélyeket tartogat, a magányosoknak társat, azoknak, akik lakásra vágynak, lakást, de az is lehet, hogy az újdonság egy saját vállalkozás vagy egy új munkahely lesz. Sokaknak az idei esztendő a A házasságkötés éve lesz.

Legjobb napok: Panrac 20., Omasus 21. Kritikus napok: Protan 18., Panrac 25.

Két Testvér csillagkép (nálunk: Ikrek)

A nap Rebec 21-től Szent Krizoprász hava 20-ig tartózkodik ebben a jelben.

E jegy szülötteinek eleme a levegő, színe a sárga és más világos árnyalatok, szerencsenapja a csütörtök, drágaköve a topáz, az akvamarin, a berill, szerencseszáma a 7 és az 5, uralkodó bolygója a Merkúr.

A csillagkép története több mondából is táplálkozik. Az egyik szerint, amikor Dan és Dszemü, az ó-viking mondai hősök háborúságba keveredtek egymással Olma és Kete miatt, a két elválaszthatatlan testvér majdnem áldozatul esett a vikingeknek, akik el akarták őket szakítani egymástól. Olma és Kete úgy védekezett, hogy testüket vastag kötéllel fogták át, és csak együtt tudtak mozogni. Egy másik legenda szerint Olma és Kete sziámi ikrek voltak, ezért nem lehetett elválasztani őket egymástól. A vikingek Dan Kardjával akarták a kötelet elvágni (vagy az ikreket szétoperálni?), Dan azonban szent fegyverét nem adta oda Dszemünek.

A két viking az égi egyenlítőn vívta meg harcát, ahol a Két Testvér csillagkép is található. Ennek két legfényesebb csillaga Kete és Olma nevét viseli ma is. Az egyik monda szerint Dszemü és Dan fegyver nélkül, puszta testi erejükkel küzdöttek meg, közben azonban meglökték Dan Kardját, ami leesett az égi egyenlítőről és elfeküdt a horizonton. Dszemü és Dan, a két egyenlítői csillagkép azóta sem tudnak lejönni érte, így Kete és Olma megmenekült.

A Két Testvér csillagkép a kettősség szimbóluma. Változékonyság jellemző rájuk, mintha két ember lakna bennük (két testvér), s nem valami kitartóak. Kielégíthetetlen megismerési és kutatási ösztön jellemzi őket. Vándorló természetűek. Nemcsak a keresés és a kutatás, hanem a továbbadás, a közvetítés is fontos számukra.

Igyekszenek mindent gyorsan elvégezni. Jól tanulnak, gyors a felfogásuk. Lenyűgöző az olvasottságuk és a tájékozottságuk. Szeretnek mindennek utánajárni, mindenről meggyőződni. Nem tartoznak a hiszékeny emberek közé. Életfeladatuk az, hogy megtanuljanak hinni.

Társaságokban közkedvelt emberek, mert mindig tudnak valami érdekességet. Akár el is túlozzák az igazságot, mert a pontosság nem tartozik az erényeik közé. Semmit nem tudnak magukban tartani, egy kicsit olyanok, mint akiről a közmondás is szól: "Szitában a víz, havárban a szó meg nem áll." Szívesen vitatkoznak. Nagy a mozgás- és levegőigényük, nem szeretik a bezártságot. Érzékeny pontjuk a tüdő, ezért számukra különösen veszélyes a dohányzás. Hajlamosak arra, hogy túlhajtsák magukat.

Jó tulajdonságuk, hogy könnyen tudnak alkalmazkodni megváltozott körülményekhez.

A 2006. évben a munka és magánélet közötti egyensúly megteremtése játssza a legfontosabb szerepet. Ideje lendíteni a karrieren, s többet kell foglalkozni a családdal, és kerülni kell a féltékenységet. Eljött a szókimondás ideje. Az új év első három hónapjában változások következhetnek be az e jegyben születettek életében, amik segítenek, hogy céljukat elérjék. Ebben az időszakban fontos a függetlenség, a kockáztatás.

Rebec hónaptól a család, illetve a karrier válik fontossá. Spasmogen hónaptól lehetőség adódik munkahely-változtatásra, vagy új üzlet elindítására. Az idei év ugyanis a karrier, az elismerés éve.

Omasus hava pedig ideális időszak arra, hogy a Két Testvér szülöttei megtalálják a boldogságot a szerelemben.

Legjobb napok: Eyrf 20., Yaszeli 25. Kritikus napok: Panrac 7., Csimborkóstoló Lezginka 5.

Dszemü csillagkép (nálunk: Rák)

A nap Szent Krizoprász 22-től Rab Krispin hó 22-ig vonul végig Dszemü jegyében.

A Dszemü fiainak elemük a víz, színük a tört fehér, az ezüst, a szürke, a világos lila, szerencsenapjuk a hétfő, drágakövük az opál, a smaragd, a hegyi kristály, szerencseszámuk a 7 és a 3, uralkodó bolygójuk a Hold.

A csillagkép története összefonódik Dan és a két Testvér történetével. Panrac szele és az égi egyenlítő találkozásánál láthattuk Dan csillagképét, a vikingét, aki elejtette kardját. Mellette a már említett Két Testvér következik a sorban, szorosan egymáshoz kötve. Őutánuk Dszemü csillagképe látható. Az alakzat a győztes viking harcost mutatja, amint épp győzelmét ünnepli égnek emelt karral. (Ha fejjel lefele nézzük.)

A Dszemü jegy szülöttei életében a Hold erős befolyásolhatóságot és örökös változási, változtatási kényszert idéz elő. Mindig készek a külvilágból származó élmények befogadására, hangulatuk állandóan változik.

Könnyen alkalmazkodnak az új körülményekhez, de ennek oka az, hogy védekeznek, igyekeznek elkerülni a konfliktusokat. Valójában csak a jelentéktelen dolgokban engedékenyek, passzív, diplomatikus viselkedésük nem jelenti azt, hogy másokat hagynak uralkodni maguk fölött.

Életüket meghatározza a rokon- és ellenszenv érzése. Ha valaki nem rokonszenves nekik, azzal szemben bizonytalanná válnak és elzárkóznak előle.

Értékes tulajdonságuk az intuíció, mellyel megérzik mások szándékait, terveit, kiolvassák gondolatait, s melynek segítségével ráéreznek a helyes útra. Nagyszerű a memóriájuk, mindent vissza tudnak adni, amit láttak-hallottak.

A Dszemü mindig tartozni akar valakihez. Számára elképzelhetetlen, hogy hosszú ideig egyedül éljen. Ha úgy érzi, nincsen rá szükség, akkor az életét vegetálásnak tartja. Családcentrikus. Mindent, amit kap, a családjának visz, s annál büszkébb magára, minél többet tud nyújtani nekik. Háziasság is jellemzi őket.

A 2006-os évben pozitív fordulatok következnek a Dszemü jegy szülötteinek életében, főként a munka területén. Egy új, akár hosszú távú szerelem is kibontakozhat. A Vénusz jó hatásának köszönhetően Rab Krispin második felében, illetve Fuszlivágó végén - Spasmogen elején népszerűség vár rájuk.

Az idei év számukra az egészség és az erő éve lesz. Különösen Panrac és Rebec hónapban lesz rengeteg energiájuk, s az új évben jól boldogulnak a pénzügyek terén is - legalábbis a biztosítókkal szemben.

Legjobb napok: Rab Krispin 18., Csimborkóstoló Lezginka 28. Kritikus napok: Rab Krispin 6., Omasus 15.

Oroszlán csillagkép (nálunk is)

A nap Rab Krispin 23 és Félfülű Szelám hó 23. között tartózkodik e jelben.

Az oroszlán szülötteinek eleme a tűz, színe a napsárga és az aranysárga, szerencsenapja a vasárnap, drágaköve a rubin és a gyémánt, szerencseszáma a 4 és a 6, uralkodó bolygója a nap.

Összekapcsolódik a Dszemü után következő két csillagkép is, hisz az egyik az Oroszlán, a másik Bófoil nevét viseli. Bófoil a katakurd mitológia Herkulese, aki egyedül az oroszlántól félt, merthogy liofób volt. A mitológia szerint Bófoil már a világ minden állatát legyőzte, beleértve a mamutot és a rettenthetetlen zsiráfot is. Már éppen meg akarták koronázni mint az állatok királyát, mikor a sarokból elősettenkedett egy ott lapuló ijedt kis oroszlán. Szegény kis sörényes teremtmény - látván a hatalmas vérengzést, amelyet Bófoil rendezett - csak az irháját akarta menteni. Vesztére azonban Bófoil észrevette a jelentéktelen kis ragadozót, és óriási sikítások közepette megfutamodott előle.

A sikításokat hallva az oroszlán először azt hitte, eljött a világ vége, majd afeletti örömében, hogy életben maradt, elkezdett Bófoil után futni, hogy megköszönje nemes gesztusát. Ezt viszont Bófoil értelmezte úgy, hogy a rettenthetetlenül jelentéktelen fenevad üldözőbe vette, és még gyorsabbra vette a menekülést. Hát azóta kénytelen az oroszlán ellátni az állatok királya tisztet. A nép ezt a legendát örökítette meg a két egymás melletti egyenlítői csillagképben.

Az Oroszlán uralkodik az állatok felett, az Oroszlán jegyű ember pedig uralkodik saját magán és rajtunk is. Az utóbbit nem is titkolja, szeret parancsolgatni és irányítani. Ha ez nem adatik meg neki hivatása területén, akkor a családi életben igyekszik kárpótlást szerezni.

Az Oroszlán jegyűekkel nagyon óvatosan kell bánni, hiszen rendkívül büszkék és hiúak. Ne sértsük meg tehát őket hiúságukban, mert akkor az egyébként lágyszívű macskákból vérszomjas ellenséggé válnak. Tudni kell róluk még azt is, hogy hiúságuk okán a hízelgésnek soha nem tudnak ellenállni. És ez egyben a gyenge pontjuk is, mert a talpnyalók könnyen tévutakra vihetik őket.

Az Oroszlán jegy szülöttei szeretnek csillogni-villogni. Az Oroszlán hölgyek imádják az ékszereket. Az Oroszlán férfiak számára pedig rendkívül fontos, hogy milyen márkájú autóban ülnek, sőt, a környezetükben élőket is hajlamosak eszerint értékelni. Ugyanakkor nagyvonalúak a környezetükben élőkkel.

Könnyen előfordul, hogy megsértődnek, de szerencsére egy cseppet sem haragtartóak és nem bosszúállóak, könnyen felejtenek.

Ebben az évben az őszinte érzelmi kapcsolatok játsszák életükben a központi szerepet. Ha nem élnek párkapcsolatban, akkor az év végén jár le a párhuzamosan folytatott kapcsolatok ideje, és rátalálhatnak az igazira, a nagy Ő-re. Számukra az idei év a családi változás éve lesz.

2006 számtalan kihívást tartogat, számukra, kemény munka következik, de a jutalom sem marad el.

Legjobb napok: Rebec 8., Rab Krispin 6. Kritikus napok: Félfülű Szelám 2., Csimborkóstoló Lezginka 17.

Bófoil csillagkép (Nálunk: Szűz)

A Nap Félfülű Szelám 24-től Csimborkóstoló Lezginka 23-ig tartózkodik ebben a jegyben

Az ekkor születetteknek eleme a föld, színei a barnás, földszínű árnyalatok, drágaköve a karneol, a topáz, a vérkő, szerencsenapja a szerda, szerencseszáma a 7 és a 3, uralkodó bolygója a Merkúr.

Mint feljebb már említettük, Bófoil a katakurd mitológia legerősebb embere, akit egyedül csak saját liofóbiája tudott legyőzni. Kevesen ismerik történetének végét. Hiszen miután szégyenszemre elmenekült az oroszlán elől, remetének állott és tudása gyarapításának szentelte hátralévő életét.

A Bófoil a realitás, a hűvös, józan ész embere. Elsődleges célja a megismert anyag rendszerezése és megértése. Hajtja a dolgok mögé látásának a vágya. A szellemi tisztaság és a világosság felé törekszik. Lehet idealista, de akkor is a józan ész korlátai között.

Kitűnő szellemi képességekkel rendelkezik. Felfogása gyors, logikája éles. Jó az emlékezőtehetsége, a tapasztaltakat, tanultakat nem felejti el. Alapvető szükséglete a munka, hogy másokat szolgáljon, tanítson, gyógyítson, segítsen. Megelégedést, megnyugvást, sőt boldogságot talál a munkában. Tehetségét különösen ott bontakoztathatja ki, ahol az aprólékos, gondos figyelem, a pontosság, a rendszerzés szükséges. Úgy tűnik, mintha belső kényszer hajtaná a munkára, akkor is dolgozik, amikor semmi kedve hozzá.

Erősen jellemzi a kritikus beállítottság. A lelke mélyén megbúvó kisebbségi érzés, önbizalomhiány is oka lehet e magatartásának. Életfeladata a szeretetteli elfogadás, amíg ezt el nem éri, kritikája, még ha nem is rosszakaratú, akkor is gunyoros és csípős.

Alapvetően rendes, sőt pedáns mindenben.

Ahol érzi, hogy szertik, ott nyílt és bizalmas, másokkal szemben tartózkodó.

A Bófoil gyermekei számára ez az év az építkezés éve. Ez jelenthet kapcsolatépítést éppúgy, mint építkezést is. A társas kapcsolatban élők az idén többet szeretnének foglalkozni szeretteikkel. A magányosok pedig családalapításra gondolnak. Ez az év egy nagyon különleges személlyel való találkozást tartogat a jegy szülöttei számára.

Eyrf hónap elejéig ajánlatos lesz óvatosan bánni a pénzzel, nem érdemes nagyobb kockázatot vállalni.

Fuszlivágó havának végétől Spasmogen közepéig gondok adódhatnak a kommunikációval, erre legjobb felkészülni. A legfontosabb iratok nélkül nem célszerű útnak indulni e jegy szülötteinek.

Legjobb napok: Protan 18., Csimborkóstoló Lezginka 22. Kritikus napok: Spasmogen 5., Omasus 2.

Büretta Csillagkép (nálunk Mérleg)

A Nap Csimborkóstoló Lezginka 24-től Fuszlivágó 23 között halad keresztül a Büretta jegyen.

A Büretta szülötteinek elemük a levegő, színük a világoszöld, az indigókék, a világos, levegős színek, szerencsenapjuk a péntek, drágakövük az opál, a gyémánt, szerencseszámuk az 5 és a 6, uralkodó bolygójuk a Vénusz.

A csillagjegy története körül a mai napig viták folynak. A jegy egy női kalapon formáz, rossz nyelvek tudni vélik, hogy a kalap mérgező. A katakurd néphit szerint ezt a kalapot Akromatiné viselte korona helyett olyankor, amikor a koronát férje, Akromatin hordta a fején. Akromatiné kalapját azonban ugyanolyan tisztelet övezte, mint koronáját. Maga a kalap is azt mutatja, hogy ez a jegy a nőiesség, a harmónia, a szépség és a kényelem jelképe. Képviselői vonzódnak a szép dolgokhoz, a művészethez. Fontos számukra a kapcsolatteremtés, elemi igényük az egyetértés. Fontos számukra a beszélgetés, hogy gondolataikat kicserélhessék másokkal.

Erős bennük az önkifejezésre való törekvés. Szeretnek a maguk útján járni, és nehezen tűrnek maguk fölött bárkit.

Az igazi Büretta-személyiséggel könnyű együtt lenni, mert ő maga is akarja a társaságot, és kellemes légkört akar teremteni. Szépen berendezett otthonra vágyik. A szépségen azonban nem a kínos rendet és a pedáns tisztaságot érti, mert ez fáradságos munkát igényelne, és ez nem lenne számára kellemes. Ne lepődjünk meg, ha egy szépen berendezett hálószobában, amelyben ízléses tárgyak láthatók, a fotel alatt egy zoknit látunk, az öltözőasztalon "művészi" rendetlenséget, a fiókokban némi zűrzavart. A Büretta-ember szívesen halasztja elintéznivalóit másnapra, ha azok kényelmetlenséggel járnak. Úgy gondolja, majd az idő megoldja a dolgokat és kiegyensúlyozza.

Meggyőződése, hogy egy szerencsés tárgyalás vagy kiegyezés százszorta jobb, mint a harccal kivívott győzelem.

A Büretta-ember cselekedeteit inkább az érzelem, mint az értelem vezérli, ezért kedélyállapot-hullámzásai is erősek: hol telve van reménnyel, hol meg letörten egy helyben topog. Általában képes felfedezni mindennek a jó oldalát, mégis hajlamos a szomorúságra is, de mivel törekszik a kiegyensúlyozottságra, ez hamar elmúlik. A változatosság utáni vágy is erős benne, ezért szívesen kezd új foglalkozásba. Személyes szabadságára nagy súlyt fektet, és hevesen tiltakozik minden kötöttség ellen, mert az kényelmetlenséggel járna.

Erős vonzást érez a könnyű élethez. Nem szeret szembesülni önmagával, nem szeret a dolgok mélyére nézni, mert ott konfliktusok lehetnek. Nyilvánosság utáni vágya és közéleti szerelési kedve hangsúlyozott.

A dolgokat több oldalukról, több szempontból is megvizsgálja és igyekszik többféle szempontot, véleményt összhangba hozni, de a béke érdekét szolgáló engedékenysége sok hibának is a forrásává válhat. Rendszerint diplomatikusan és tapintatosan bánik másokkal. A művészi érzék adja, hogy a zenében teljesen fel tud oldódni. Kitűnő táncos. A valóban kecsesen táncolók többsége a Büretta-típusból kerül ki. Kézügyessége is igen jó. Akármilyen semmiségből csinosat és szépet hoz ki, és s bár munkájában valószínűleg lesz egy kis felületesség, azért a szemnek kellemes látványt fog nyújtani. Megjelenése, fellépése kellemes és szeretetre méltó.

2006 a kapcsolatépítés éve. Mindazonáltal a Büretta-jegyűek az idén legyenek elővigyázatosak. Béketeremtő törekvéseik kevésbé érnek célt, sőt, az idén inkább saját érdekeiket hajlamosak előtérbe helyezni. Az idei év leginkább az anyagiak éve; most kell mindent megtenni a boldogulásért.

A barátoknak több figyelmet érdemes szentelni, mert ebben az évben rendkívül őszinték lesznek. Nagy bevételre nem lehet számítani, de jó szervezőkészséggel pótolni lehet a hiányzó bevételt.

A szerelemben egy külföldi út hozhat pozitív fordulatot. Utazás előtt azonban ne felejtsen el baleset- vagy egészségbiztosítást kötni. Az idén vérnyomásingadozásra kell számítani.

Legjobb napok: Csimborkóstoló Lezginka 19., Fuszlivágó 18. Kritikus napok: Panrac 30., Rebec 24.

Eyrf Csillagkép (Nálunk: Skorpió)

A Nap Fuszlivágó 24. és Spasmogen 22. között halad keresztül ezen a jegyen.

Az Eyrf-szülöttek eleme a víz, színe a sötétvörös, a bordó, szerencsenapja a kedd, drágaköve a topáz és a malachit, szerencseszáma a 2 és a 9, uralkodó bolygója a Mars és a Plútó.

A csillagkép története már szerepelt Panrac csillagképénél. A nép szívesen fedezi fel a katakurd égbolton Eyrf elnyúló alakját, amint Protán életadó magvára vár. A Protán csillagképtől a Mott-alakzat választja el.

A jegy szülötteire jellemző az érzelmi beállítottság: érzékenység, alkalmazkodóképesség, intuíció, a szétfolyásra való hajlam. De megvan bennük a szilárd kitartás és a határozottság. A lélek mélyén harc folyik, hol az egyik, hol a másik tulajdonság kerekedik felül.

Hatalmas energiával képesek küzdeni egy számukra érzelmileg fontos ügyért.

Önfeláldozásra is képesek a szeretett személyért. Céljaik életük során változhatnak, de a célokat megvalósító hajtóerő nem. Szívós, kitartó akarattal, kiváló szellemi, értelmi adottságaival képesek megvalósítani érdekeiket. Ezt azonban nem lenne helyes összetéveszteni az önzéssel. Képesek az önmaguk feletti uralomra, megvan bennük a földi dolgoktól való elszakadás vágya. Újból és újból megmérik, keresik-kutatják önmagukat.

Intenzív belső életük megkívánja az egyedüllétet, a csendet. A csend lehetőséget nyújt a belső hang meghallására is. E jegy szülötte intuitív, képes arra, hogy előre megérezzen eseményeket. Belülről inspirálja valami, hogy a dolgok mélyére nézzen, s a véges mögött keresse a végtelent, az anyag mögött a szellemet, az ember titkát- a lét titkát. Sok Eyrf ember fordul érdeklődéssel a misztikum felé. Szívesen kutatja a másik ember lelkének titkait, de a saját titkát nem osztja meg másokkal. Igazi érzéseit is legszívesebben eltitkolja. Ez visszavezethető a víz-jegyek érzékenységére. A félelme a sérüléstől támadva védekező magatartáshoz vezethet. A rajta esett sérelmet nem egykönnyen felejti el, s a megbocsátásig hosszú az út, mely komoly önlegyőzést kíván. A szócsatákban különösen otthon érzi magát. Sokszor észre sem veszi, hogy csíp, szúr és vág. Ugyanakkor igényli az elismerő szavakat, a dicséretet, a hízelgést is kedveli, de átlát az üres hízelgő szavakon, s a hízelgőt nem tiszteli.

2006 az újrakezdés éve! Az Eyrf jegy szülöttei a Jupiternek köszönhetően már az év elején rengeteg energiával és elfoglaltsággal dicsekedhetnek, s rendkívül szenvedélyesek lesznek. Az idén szinte mágnesként vonzzák az embereket, és senki nem képes ellenállni nekik, így romantikus kalandoknak nézhetnek elébe. Ezért vigyázniuk kell, hogy elkerüljék a csalódást.

Az év nagy részében munkájuk elégedettséget vált ki, s az anyagi ügyeiket is remekül kezelik.

Legjobb napok: Csimborkóstoló Lezginka 27., Rab Krispin 14., Kritikus napok: Félfülű Szelám 30., Spasmogen 22.

Mott Csillagkép (Nálunk Nyilas)

A nap Spasmogen 23 és Omasus 22 között halad át e jegyen.

A Mott szülötteinek eleme a Tűz, színe a kárminvörös és a világoskék, szerencsenapja a csütörtök, drágaköve a zafír és a türkiz, szerencseszáma a 6 és a 3, uralkodó bolygója a Jupiter, amelyet nálunk Bhaga csillagának is neveznek.

A Mott Bhaga kedvenc teremtménye, kentaurszerű figura a katakurd mitológiából. Ősi ábrázolása szerint alul ló, felül ember. Valószínűtlenül nagy, behemót lény, álmában trombitálásszerűen horkol. A mitikus első nagy Mottot Esen, a Nagy Vadász elejtette, majd nahaj barátaival (Ed, Don, Tem) nagy dáridót rendezett a sikeres vadászat örömére, de Bhagha bosszút állt rajtuk. Mottot pedig elhelyezte Eyrf és Protán közé.

Az e jegyben születettek mindig készek ismereteik bővítésére, látókörük kiszélesítésére, tapasztalatok szerzésére -, s teszik ezt emberszerető, optimista módon. A Mott a tüzes elemekhez, változó tulajdonságokhoz tartozó, pozitív jel.

Tüzes természetükre nézve azt állapíthatjuk meg, hogy - a valódi tűz analógiáját véve alapul -, vagy aktívan égnek, lobognak, melegítenek, elbűvölnek, vagy mint a tűzvész, elhamvasztanak, ott égetve, ahol nem kellene. A "tüzes" ember heves, lelkes, nagyratörő, aki égni tud erős érzelmekkel, heves izgalommal, s másokat is lángra lobbant. Vidámságot, derűt, életigenlést sugároz magából. Tüzes természete megnyilvánul bátor magatartásában és uralkodni vágyásában is. Ugyanakkor erősen változékony, s egyúttal változatosságot kedvelő is, s él benne a hajlam, hogy másokért cselekedjen. A pozitív töltést úgy is említik, mint "férfiasság"-ot. Az ilyen típusú emberek számára különösen fontos az önkifejezés.

Szellemi érdeklődése széleskörű. Nemcsak intellektuális, hanem intelligens is. A magasabb rendű szellemi dolgok dolgok felé tör. Alapvető képessége, hogy a valóságot átfogóan szemlélje. Szelleme az intellektuson túli dolgok, a transzcendens felé szárnyal nyitott szívvel, hittel. Keresi, kutatja az Isten, a természet, a társadalom törvényeit. A társadalomban csak a valódi tekintélyt fogadja el.

A törvényt tiszteli, de lázad, ha az eszményt, a humánumot, a szabadságot veszély fenyegeti. A törvénytelenség felháborítja, s a zsarnokságot nem viseli. Elsőrendű érzéke van, hogy a jogot a jogtalanságtól megkülönböztesse. Szavaiban, tetteiben őszinte és nyílt, becsületes. Bízik önmagában és ugyanilyen bizalommal fordul mások felé.

A nemes, humánus eszmék fellelkesítik, de változékony természetének megfelelően lobogó lángja egy idő után lelohad. Optimizmusa azonban töretlen, s hisz abban, hogy az eszmények felé törekvés meghozza gyümölcsét.

Cselekedeteiben a segítség szándéka vezérli, jóindulatú és joviális. A jóság olyannyira elvakítja, hogy a nyilvánvaló negatív tényeket sem látja meg. Ez lehet az alapja, hogy így emberismerete nem a legjobb. Viszont, ha a pszichológia megállapítását vesszük alapul, mely szerint az ember a róla alkotott pozitív képhez igyekszik felnőni, akkor a Mott ember hozzáállása az emberekhez nagyon is előrevivő.

A Mott ember alaptermészetéhez tartoznak a túlzások. Mikor eszméiről, élményeiről, képességeiről beszél, felmagasít, megszépít. Éppígy eltúlozza munkakedvét, vállalkozó hajlamát. Mindezek hátterében az húzódhat meg, hogy szereti önmagát az élen tudni. Meggyőződése, hogy amit tesz és gondol, az úgy helyes, jó és ésszerű. Ezért szívesen beszél véleményéről, hozzáállásáról - szinte saját hangjától elbűvölve- viszont a másik meghallgatásához kevés a türelme. Nagyszerű beszélőképességével, lelkesedésével könnyedén meggyőz másokat igazáról. Képes rá, hogy még abban is kétséget támasszon, aki biztosan tudja, hogy nincs igaza. Ítéleteiben, elhatározásaiban inkább az érzés vezérli, mint az értelem. Ennek tudható be, hogy sokszor elhamarkodottan dönt. Általában intuíciója alapján jár el mindenben. Változatosságszeretetét legkönnyebben utazásokban, helyváltoztatásokban vezeti le. Amennyiben nincs módja ennek tényleges megvalósítására, képzelete a fantázia szárnyán repül.

Szimbólumának, a kentaurnak megfelelően nemcsak a szellemen túli vonzza, hanem a földi élet örömei, kényelme is. Valódi életművész, aki ki tudja élvezni az élet felkínált lehetőségeit. Derűs, kedélyes természetével, szerepelni vágyásával és kiváló beszédkészségével általában a társaság lelkévé válik. Víg kedélyű, megértő, jó barát, aki barátjáért önfeláldozásra is kész, - ezt néha nehezen is értik meg.

A 2006. esztendő az anyagi gyarapodás éve. Hatalmas változásokat tartogat a jegy szülötteinek. Az első hónapokban számtalan esemény kerül előtérbe, a Mott-embert álmai akár idegen országokba, ismeretlen tájakra sodorhatják, de akár az iskolapadba is visszaülhet, hogy csillapítsa olthatatlan tudásszomját. Képes lesz ebben az évben maximális önuralommal, és teljes nyugalommal irányítani pénzügyeit.

A 2006-os év a Mottok számára a kötöttség vállalását jelenti. A társtalanok ebben az évben megtalálhatják azt az embert, akivel hosszú távon együtt tudnak élni. A meglévő házasságokat az anyagi helyzet javulása teheti még harmonikusabbá.

Legjobb napok: Csimborkóstoló Lezginka 9., Spasmogen 24. Kritikus napok: Protan 18., Szent Krizoprász 21.

Protán Csillagjegy (nálunk: Bak)

A nap Omasus hó 22. és Protan 20. között halad keresztül a zodiákus tizedik jegyén, a Protánon.
A jegy szülötteinek eleme a föld, színe a sötétzöld, a khaki, a fekete, szerencsenapja a szombat, drágaköve az ametiszt és a türkiz, szerencseszáma a 2 és a 4, uralkodó bolygója a Szaturnusz.

A csillagjegy története szerepelt már Eyrf és Panrac csillagképének leírásakor. Protán volt az, aki életadó magjával megtermékenyítette a világot, s rendet teremtett a káoszból. Egyben ő számít a katakurd mitológia szerint minden ember ősatyjának. Mitopoétikus szereplése mindenek előtt páratlan szexualitását, és termékenységét emeli ki.

Mindig előre tervez, kiszámítja, hogy juthat el a céljához. Szívós, csökönyös kitartással megáldott ember. Hajlamos a szurkálódásra, visszaadja a kapott sérelmet.

A Protán szülötteit sokszor pesszimistának

tartják, de ez inkább csak védekezés nála, hogy kellemesen csalódjék. Szereti az embereket próbára tenni, s örömet okoz számára, ha a próba sikerül, de akkor sem csalódott ha nem, hisz úgysem vár különösebb jót senkitől. Úgy érzi, nagy keresztet visz a vállán, de ezt tudatosan vállalja is.

Az időbeosztás nagyon fontos a Protán ember számára. Ragaszkodik órarendjéhez és körültekintő pontossággal veszi sorra az előre nem látható körülményeket.

Az erős becsvágy, a vezetni akarás jellemzi. A sikertelenség nem bénítja, szívóssággal halad célja felé. Mint harmadik föld-jegynél földhözkötöttség, lassúság, céltudatosság, kitartás és anyagias világnézet tapasztalható nála. Fontos céljának tekinti az anyagi javak megszerzését. Mindenben otthon van, ami praktikus. Ha van benne idealizmus, azt kordában tartja a hideg, józan ész, mely nem engedi a túlzott lángolást, s ezért látunk inkább reális számítást. Szívósan ragaszkodik tárgyaihoz, gondolataihoz, meggyőződéséhez. Szívesen küzd a legkisebb haszonért is. Ő az, aki még a szemétdombról is pénzt tud kikaparni. A negativitás bizonyos visszahúzódási hajlamban mutatkozik meg.

Legnagyobb erényei a tárgyilagosság, a megvesztegethetetlenség, becsületesség s az igazságérzet. Önuralma is példátlan. Feltűnően jó az emlékezőtehetsége. Okos, diplomatikus és kitűnő szervezőképességű. O az örök tervező, a fő cél elérésére törekvő. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha megharagszik, hosszú időre van szüksége, hogy megnyugodjék és megbocsásson.

Akarata határozott, állhatatos, szívós. Sokat ad a külső méltóságra, a fegyelmezett tartásra. Szorong attól, hogy vagyona elvész, ezért nagyon takarékos. Értelmetlen pazarlásnak tartja, ha egy falat is a tányéron marad.

Gondolatait nehezen tudja kifejezni. Az érzelmek fitogtatását nem szereti. Mindezek hátterében az áll, hogy nem akarja magát megmutatni, fél, hogy belélátnak. Nehéz a barátságába férkőzni, de ha egyszer megnyílik a lelke, akkor igen befogadó és őszinte. Nem avatkozik mások dolgába, de az övébe sem tűr beleszólást.

Érzései mélyek, de bizonyos kedélyállapot-hullámzás az alaptermészetéhez tartozik. Lelke mélyén nagyon fél a haláltól, ezért kerül minden ezzel foglalkozó témakört. Nyitott a filozófia iránt.

Elvárja a teljesített szolgálatért az elismerést, s ha ezt nem kapja meg, szeszélyességgel, mogorvasággal, hallgatagsággal válaszolhat.

A Protán jegyben születettek az idén legyenek körültekintőek. Befolyásos emberekkel kerülhetnek kapcsolatba, megvalósíthatják ötleteiket. Az idén learathatják tavalyi év munkájának gyümölcsét. Az idén új munka is vár Protán gyermekeire. Vigyázni kell azonban a bizonytalan kimenetelű ügyekre. És óvakodni kell a balesetektől!

Romantikus kalandok is várhatók ebben az évben a magányosok számára. Az idei év számukra a nagy szerelem éve.

A legjobb napok: Protan 10., Félfülű Szelám 7. Kritikus napok: Eyrf 24., Omasus 17.

Oliguriánus Csillagkép (nálunk: Vízöntő)

Az állatöv 11. jegye, a nap Protan 21. és Eyrf hó 19 között halad rajta keresztül.

A jegy szülötteinek eleme a levegő, színe a zöld árnyalatai és az indigókék, szerecsenapja a szombat, drágaköve az opál, az akvamarin és a zafír, szerencseszáma az 1 és a 6, uralkodó bolygója az Uránusz és a Szaturnusz.

Szimbóluma az ember az oligúriás korsóval. Az Oligúriaöntő csillagkép közel van Krispin Tömlöcéhez, hiszen - mint ismeretes - Krispin tömlöcét egy bagamér babona miatt állandóan oligúriával kellett átitatni, nehogy a magas rangú fogoly megszökhessék. Erről gondoskodott az Oliguriánus. Ez a kevéssé emelkedett tisztség nem igazolja, hogy viselője helyet kapjon a zodiákusban. Talán inkább Nonae csillagjegyével kell kapcsolatba hoznunk alakját. Mint tudjuk, a Nonae a vízözön után egy nagy földalatti tóba vonult vissza, de fennmaradásához nélkülözhetetlen az oligúria. Valószínűleg azért került az Oliguriánus a Nonae csillagjegye mellé, hogy mindig

legyen, aki oligúriával látja el a világ legrégibb teremtményét.

Az oliguriánus ezért nem a büntetés-végrehajtásban való felbukkanása, hanem humánus, altruista viselkedése miatt került fel az égre, hiszen ő segített a Nonaénak életben maradni. Az oliguriánus jegy szülöttei az egész emberiség iránt érdeklődnek. Fontos számukra a tudomány, erős intuícióval rendelkeznek, körültekintőek, van felelősségérzetük, kötelességtudatuk. Határozott jellemmel rendelkeznek, ragaszkodnak ahhoz, hogy céljaikat a saját elképzelésük szerint valósítsák meg, s ettől nehéz őket eltéríteni. Kitartóan véghezviszik, amit elhatároztak, vagy elvállaltak.

Intellektuális, szellemi és művészi érdeklődéssel és tehetséggel rendelkeznek, könnyű a felfogásuk, szeretik a változatosságot, sokoldalúságot és az újdonságot.

Az oliguriánus nem árulja el mit érez, mit gondol és mit akar, álarc mögül a szavak fegyverét használja az érinthetetlen pozíciókban ülőkkel szemben. Reformer szellemiségű, annyira ragaszkodik saját elképzeléseihez, elgondolásaihoz, ötleteihez, hogy nehezére esik bármi másra áthangolódnia, vagy esetleg belátnia, hogy más szempontok is vannak az övén kívül. Nem szereti a hierarchiát, a korlátokat, szabad teret követel a gondolkodásban Hűséges azokhoz, akikkel baráti kapcsolatra lép.

Igazságérzete az egyenlőséget tartja mércének, elítéli a kivételezést. Eszményeinek mindenkor hangot is ad. Szereti a művészetet, a tudományt. Minden érdekli őt, ami szokatlan. Általában idealista, könnyen lelkesedik.

Az oligúriaöntők nagy igazságérzettel rendelkeznek, s jó békítők. Erős akaratuk van, állhatatosak. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az emberszeretet és a szociális érzék. Előfordul, hogy megérzik más emberek terveit, szándékait.

Szaturnusz-hatásként néha igénylik az elvonultságot, hogy elmélyedhessenek gondolataikban.

Könnyen felindulnak, de hamar meg is bocsátanak. Van bennük valami különös kiszámíthatatlanság. Idegrendszerük labilis.

Jó, hogy takarékos volt az oliguriánus tavaly, mert az idén váratlan kiadásokra számíthat: tatarozni kell a házat, vagy éppen valakit ki kell húzni rossz anyagi helyzetéből.

Ebben az évben felbomolhat néhány olyan barátság, melyeknek már semmi haszna, helyettük új barátságok keletkeznek és új hobbik. Ez az év a kemény munka éve lesz, akik az oliguriánust hátráltatni próbálják, csak még nagyobb lendületre ösztönzik. Az idei év sokak számára a hivatásváltozás éve. És egy új szerelem is lehetséges.

Legjobb napok: Yaszeli 5., Panrac 6. Kritikus napok: Protan 29., Rab Krispin 16.

Nonae Csillagjegy (nálunk: Halak)

A Nonae csillagképén Eyrf 20. és Yaszeli hó 20. között halad keresztül a Nap.

A jegy szülötteinek eleme a víz, színe a világoskék, az ibolya, a barna, szerencsenapja a csütörtök, drágaköve a korall, zafír, krizolit, ametiszt, szerencseszáma a 4 és a 9, uralkodó bolygója a Jupiter és a Neptunusz.

A csillagjegy története valószínűleg összekapcsolódik az Oligúriaöntőével, hiszen csillagképe az égi egyenlítőn az Oliguriánus mellett foglal helyet. Nonae a katakurd mitológia víziszörnye, a derékig kvagga, deréktól lefelé haltestű állat. Ez a katakurd csillagkép olyan ismert, hogy még Publius Ovidius Naso is megemlékezik róla a Falsi-naptárban:

"Félig a Scorpius is már-már feltűnik az égen,
és Nonae napját jelzi a hajnali fény."

A hal és a kvagga kettőssége az emberek kettős természetét jelképezi, a fizikai látható lényét és a rejtett valóságot, ami a testi érzékelhetőség mögött létezik. Mindkettőnek van saját célja, melyet el akar érni, de ez a két cél irányában különböző.

A Nonae szülöttje úgy érzi, mintha két különböző irányba löknék egyszerre, s ez a belső késztetés különösképpen tudatalatti lényében van így. Erre a kettős lökésre kétféle módon reagál. Gyakran, ha szembe kell nézni a veszéllyel, a hal elrejtőzik. A hal-természetre határozatlanság, bizonytalanság, némaság jellemző, a neptuni hatásnak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy a Nonae ember szavát nem hallják és így nem is értik meg az emberek.

A másik természet a Jupiterrel (Bhaga csillagával) van összefüggésben. Ez szétterjedést, jovialitást, emberszeretet, segíteni akarást jelez. A Neptun az álmodozás, az érzékfeletti dolgok érlelője, ami idealizmust és érzelmi töltést hoz a Nonae-jegyben születettek természetébe.

A szétterjedés észrevehető a kötetlenségben, a határok be nem tartásának igényében.

Ügyeiben igényli a támogatást, a "medret", mely a "víz"-nek partot ad. A víz erős érzelmi beállítottságára utal. A Nonae-típusúak közül kerülnek ki a legkifinomultabb lelki életet élő emberek. Ennek egyúttal következménye, hogy érzelmi benyomásokra erősen reagál, s intuíciója fejlett. Ez a víz egyúttal eszünkbe juttathatja a halak otthonát - a tengert, mely végtelenül mély, időnként nyugodt, mégis képes hirtelen változásokra, viharokra.

A Nonae-személyiség alapvetően emocionális, ösztönösen beleérző, megérző és szétáradó. Inspiratív ereje de legváratlanabb megoldásokra segítheti.

Lelkében határtalan emberszeretet él, melynek gyökere az a felismerés, hogy egyek vagyunk, testvérek vagyunk mindnyájan. Szeretet, jóság, önzetlenség, sőt önmagáról megfeledkező odaadás jellemzi.

Saját személyének feláldozása, odaadó, önzetlen szolgálathoz vezet, melyet másokért végez. Ez különösen így van a gyógyító, betegápoló munkánál, melyet elhivatottságból vállal. Részvéte azonnal jelentkezik, ha szenvedőt lát, legyen az ember, vagy állat. Nem kérdez, nem gondolkodik, nem nézi, hogy a segítség helyénvaló-e. Vakon hozza áldozatát. Ezért sokan kihasználják jóindulatát.

Mivel ő maga minden pillanatban kész arra, hogy másokért minden kérés és hívás nélkül is az életét áldozza, ezért azt várja, hogy embertársai is hasonlóképpen cselekedjenek vele. Természetesen itt éri a legtöbb keserű csalódás.

Jellemét nehéz kiismerni, minden Nonae-ember egy bonyolult keresztrejtvény, egy élő találmány.

Felfogóképessége jó, amit egyszer megtanult, nehezen felejti el. Kettős természetének megfelelően sokoldalú és sorsában is megmutatkozik ez. Nyugodt, barátságos modorával, szeretetre méltó egyéniségével tiszteletet és tekintélyt tud szerezni.

Művészi téren képes arra, hogy valóban nagyot, maradandót alkosson. Különösen zenében, táncban, festészetben, színészetben képes önmagát felülmúlni. Egészen különleges szín- és formaérzéke van, ezért szereti a szépet, s igényel egy bizonyos mennyiségű kényelmet is.

A Nonae-emberek számára a dolgok nagyon fényesen alakulnak a 2006-os évben. Ez az év az önállósodás éve lesz. amelyben a Nonae az idén a legjobbat hozza ki magából, büszke lehet magára; ráadásul az új év szerencsét hoz, a legnehezebb helyzetekből is könnyedén kikerülhet. Fontos szerep jut az ígéretek megtartásának és az elkötelezettségnek. Várható, hogy a Nonae felettesei bevasalják a nekik tett ígéreteket. Előfordulhat, hogy egy-egy barát is segítségre szorul.

Mindez azonban erősen igénybe veszi majd. Álmatlanságát fáradtsága okozza, feltétlenül iktasson be időnként egy kis pihenőt.

Ebben az évben lehetősége adódik egy hosszabb utazásra, s párkapcsolata javítására is.

Legjobb napok: Spasmogen 29., Omasus 25. Kritikus napok: Szent Krizoprász 17., Csimborkóstoló Lezginka 1.