A palpi Parafavár

Ajánlólevél a Nemzetközi Levélnehezék Társaság részére

Tisztelt Nemzetközi Levélnehezék Társaság!

Megtiszteltetés számunkra, hogy társaságunk kiváló tagjának, barátunknak, Stephanus Bartolits bibliokibernológus úrnak levelét asztalukon valamely Önök számára igen kedves üveg avagy fém tárgy alá és nem az asztaluk alatti általános iktatóba - vagyis a papírkosárba - helyezték. Nagylelkű gesztusukkal reményeink szerint egy gyümölcsöző kapcsolatnak vetették meg alapjait. Az a tény, hogy az Önök érdeklődése kiterjed eme várat formázó levélnehezékek archív dokumentumaira, felbátorít arra, hogy én is a segítségüket kérjem társaságunk nevében a minap előkerült újabb katakurd levélnehezék axonometrikus ábrázolásának megvásárlásához. A képen látható objektum - mely az ábrázolás tanúsága szerint békeidőben rendkívül alkalmas lehetett turistalátványosságnak, harci eseményekkor viszont három-négy lovas dandár elszállásolására, továbbá bármikor arra, hogy iratokat, leveleket, feljegyzéseket és gépiratokat tartson az íróasztalon a huzatos ablak mellett - a palpi Parafavár nevet viseli. Tehát már az objektum elnevezése is utal a vár anyagára, s ez bizony azonos azzal az anyaggal, melyből az Önök által oly nagyra becsült tárgyak készülnek. Legújabb kutatásaink szerint ugyanis az ó-katakurd nyelv mamókai nyelvjárásában a " paraferrum" kifejezés jelölte a nehézvasat, melyet háborús időkben a pincebörtönökben a hadifoglyok lábára, békeidőben az íróasztalokon a paratifikált békeszerződésekre helyeztek. Annak ellenére, hogy ez a magyarázat egyelőre csak feltevés, s tudományosan még nem bizonyított, a napnál is világosabban látszik, hogy a " parafa" kifejezés, melyről a szóban forgó vár a nevét kapta, nem más, mint a "paraferrum" ma használatos alakja.

Szükségtelen hangsúlyoznom, hogy társaságunk számára, melynek hivatása a katakurd kultúra kutatása, tanulmányozása és e munkák eredményeinek nyilvánosságra hozatala, mennyire fontos lenne a szóban forgó piktúra megszerzése. Segítségük reményében fordulok Önökhöz, s kérem, engedjék meg, hogy felhívjam szíves figyelmüket még egy olyan tényre, mely a szóban forgó festmény és az Önök tevékenysége közötti kapcsolatot bizonyítja.

A palpi Parafavár Katakurdisztán egyik vára volt. Valószínűleg igencsak részese volt azoknak a bagamérok ellen vívott küzdelmeknek, melyeknek eredményeképpen megszületett a katakurd harci induló. Ha elénekeljük ezt az indulót, s utána Önöknek, az International Paperweight Societynek az indulóját, az Internacionálét, könnyen felismerhetjük az Önök indulójából a " ...hadd, indulj velünk" sor dallamazonosságát a katakurd induló "Bagaméria" sorával.

Remélve, hogy sikerült felkeltenem érdeklődésüket közös ügyünk iránt, kérem, hogy anyagi támogatásukkal járuljanak hozzá a palpi parafavárat ábrázoló kép megvásárlásához.

Kedvező válaszuk reményében tisztelettel

Attila de genere Catus
a Symposion Társaság tagja