Viola de genere Exiguum:

Hommage
 (A néma h)

 Hatvan év csupán a kezdet:
A folytatódás kezdete;
Világkezdet - Félúton
Inkubáció.
Egyet mondok, egy se lesz belőle:
Komolytalan az egész és mégis komoly-
Víg esztendőkre szomjas
Nincsen benne semmi, ámde...
Volt, van, lesz - Füle, farka
Az, ami. - Ami belefér

 Majd emlékezni jó lesz
A hetvenötödik.

 Kezdjük költőkkel!
Portréról portréra - Színre színt
Alfa és omega - Így keletkezik egy személy
A tekintet fejedelme - Ady / A portrévá lett arc
Babitsolás - A parodizált Babits
Érte értett éter: Beney Zsuzsa versei
Eörsink idővel
Isten remeke, morfondér: Füst Milán összes versei
Störr kapitány korrespondeál
A füveskerti Byron - Álnéven az igazi
Miért rosszak Déry Tibor drámái?
Illyés Gyula és Nagy Lajos
Életmű - Mű-élet helyett
József Attila és a haiku (ez épp tizenhét szótag)
Naponta írta, naponta olvasd. -
Juhász Ferenc: Pacsirta a szívben
Kazinczy Ferenc levele KAF-hoz
Röpkukorellyk
A könyöklő Mikes
Nagy Lajos szobra - In memoriam Nagy Lajos
Nagy László tekintete
Rekon
Nemzeti dal
Egyszer mindenki lesz Petőfi
Untig elegendő. Az öreg Petri
Pilinszky, a színműíró
"Azonnal olvasd el!" - "Az égre írj, ha minden összetört"
A kutyás Szabó
Tandori számai - Tandori-zoom
Tersánszky mesél (tet)
Egy Tersánszky-dedikáció
Babuszasze
Weöres Sándor Psyché -
- Költészet szent tüze: Faust
Szerelmetes Shakespeare
Szegény Puskin
Süket Dumas
Gogol és Brecht kezet fog
Brecht-filter - Egy opera Brechtet koldul
Miért nem szólt közbe, B. B.?!
Proust arca
Szerbusz, Tolsztoj
Molière is magyar volt
Átjáróház a panteon
Az író, amint írja önmagát
Után, szabadon - Nélküle és róla
Írtok ti így?

 Literatúra balkézről
Felnőttirodalom
Népszerű irodalom
Viccre vicc - Humorral összezárva
Szemhunyoritva
Babérköszörű.

 Színházba jöttünk
A színház körül - A színház szőlőskertjében
Százszorszínház - Forradalmi színház
A ráébredés színháza - Karácsonyi színház
Diákszínház - Felfűtetlen színház
Akvárium színház - Kiavató színház
Színházak - realitás és utópia
Csupa merő színház... :
egy sikermodell a félmúltból
Színházi írások
Színházi dopping
A játszó tér - A történet örök színtere
Emberkulisszák - muzsikáló díszletben
Színház a maga helyén
Nemzeti gödör - Ahol a nádor terem
A Vígszínház vissztánca - A próbáktól
Most: Thália
Nem mímel semmit - Színházasdi
Az előadás hője - Félsiker
Dramatis personae
Ha Jessie látná
Ha Major látná
Gobbi Hilda lelke
Bessenyei Ferenc - Garas - Firsz és a többiek
Egyéb komédiások
Mutatványos és ezermester
Kisszínházak dilemmái
Prosperónak nincs pálcája - Nincs főzene
(Z)song
Zenekar sosem elég nagy
Mivel operáljunk?
Türemkedés: opera mizéria, vég nélkül
Klubopera, divatdráma, diszkó életre-halálra
A filléres opera - Opera Omnia
Kamaraopera - Szappanopera
Legjobb a tapsrend
És semmi drámázás.

 Olvassunk drámát!
Godot-ra tárva - Gogó, te árva
Örkény pályaudvar, Bíró expressz
Örökabszurd - Rabszurdoid - Több abszurdot!
Abszurd idő - Asztalizene
Szolnoki színjáték - Heveny tandráma
Apadráma - Kortársi dráma
Páradráma - A megdermedt dráma
Dráma a bordásfalon - Várfalhoz vagdosott tragédia
Akárki tragikomédiája
Nép, szín, mű
Hajléktalan színmű - A felhő alakú színmű
Iskolajáték - Tanári olvasat
Kábszeres mesejáték - Álomjáték - Idő-játék
Hét óra, színház-idő - Tiszta játékidő
Egy rossz dráma
Elfogyasztott dráma
Gondolatok egy drámagyűjtemény kapcsán
Csongor és Juliska
MacGorkij látogatása
A III. Richárd a Nemzetiben
Nemzeti egyfelvonásos
Az ember tragédiája kánonjai
Az ember tragédiája mint díszbemutató
Az ember "fordított" tragédiája
Az ördög tragédiája
Lear árnyéka
Hamlet elemet cserél a villanyborotvában
Helsingőr Charentonban
Ricsi
Lullabáj
Kök és Bob
Jenga
A magyar dráma napja
Kevés hűhó, jó okkal
A csárdáskirálynő Gyulaházán
Tizennégy dal lóg a vállfán.

Pillanatkép az irodalomtudományról
Macskaléptű betűk fénylő ünnepe
Négy puhafedelű - Bibliai könyv
Könyvek, kisszék, könyvek
Könyv, könyvfejezet
Könyvszemle - Könyvszüret
Könyvbölcső
Ex libris
Az önmagát lapozó könyv
Mit lát a könyv?
Minden kézbe könyvheti könyvet!
Előkönyvhét
Nagy könyvek - Nagy forma
Lexikon és vidéke - Lexikonöröm
 A nyelv mint élet és ítélet
A regények vére - A szöveg magháza - Ékiratok
Ismételt mondatok - Három láda közhely
Mitomesék, grafikatúrákkal
Kép, regény - Kifestetlen képregény
Fotó Hábor - Jó gyerekek képeskönyve
Rozsdaregény
Lábjegyzetek a halandzsáról
Egy sosemvolt lap történeti jelentősége
A várva várt kritika
Lábjegyzet negyedszázad távolából
Kész félkész - A kommersz, ha csálé - Zilálmány
Giccs a köbön
Adaptált adaptáció
Tálalt szöveg
Főszerepben a n&
Át kell-e írni az irodalomtörténetet?
Mindent hét lapra
Egy sorra bízva - Untig elegendő

A szerelemről legtöbbet te tudsz
Az éjben maga van csak
Szerelmes forradalmár - Szerelmes rövidtávfutók
Ha már szeretlek téged - Életre-halálra
Kérlek, kelj fel, és feküdj le!
Emléksze(re)l(em) - Átkozott szerelem
Dühöngeni, szeretni - Amo, amas, amat
L’amour, la danse, la rambla
Ádám bordája
Az ártatlanság elvesztése
Kapcsolatok és viszonyok
Lovework orange
Várandósok
Kegyosztás, kiosztás - Ciróka-Maróka
Édesbú
Kékes égen fénylõ szenvedélyek
Ama kék madár
Egyre kevésbé, egyre inkább
Mégis azonról
A bábjátékos nagy szíve
Szívemről senki semmit
Szívemben végtelen vadon
Kár, hogy a szívnek nincs ablaka.

Profán asszonyglóriák
Bronznõ, a rendezetlen térben - A füle szép
Volt férjed vesz feleségül
A legszebb nagynéni korban)
Egy vőle-vőle-/vőle-vőlegény
Emberpár
Milyen örök a régi új
A Róza az Róza, az Róza - A hét asszonya
Repülés a lézertündérrel - Körbe-körbe
Patt kuk - Háztűznéző
Konferanszié ne nősüljön
Irgalmatlan búcsú
Egy másik nő - Szép, szép
A fiatal hölgy látogatása
Animula
Kényes egyensúly
Lefokozott mosoly
Próbabábuk - Bábuk, bábok, babák
Kicsi, nagy, kicsi, nagy
Hangyányi cicoma
Küllőgyöngy
Varázsgyűrű - Azokra, akik szeretnek
Ékszert vesztettünk
Kacagó szatyrok - Agyonpakolva
Tiszacipő
Két köntös:
A megtiport köntös - A széthasított köntös
(Tüll - Démodé?)
Üres sipka - Keszkenő - Kámzsa
Fehérneműk a 9-es buszon
Fele kilósba, fele piperébe
Majd csak lesz valahogy.

Családi töredékek
Családregény, család nélkül
A nagymamaember
Az én anyám: Vas Erzsébet
Apa kalapja
Nővérem regénye
Az összevarrt kislány
Köldökzsinórból flagelláns korbács
A bús gyermek / szegény férfi toposzai
Vor dem Kind
Fiam lehetne az apám
Lendkerekes gyerekkor
Az árvaság verse
Gyerekszáj
A Rokonok-szindróma
Hagyatékok
Kavafisz
Élő testamentumok.

Elmondom egy álmom:
Tótágas
Meredély - Magas, mély
Mikor kezdődött mindez?
Három bordában
Három darab élet
Trió
Tres faciunt collegium
Esti Szindbád - A váltott férfi
Az éleslátó - Kengyelfutó
Az ittenkereső - Csendestárs

Négy idegen - Négy magánügy
A ki nem teljesedett ember
A sors és a kivételes ember
A notorisch hüje
Az ellenkező - A bevégző

Perszónák - Óvatos duhajok
Gyávák és hősiesek - Kucséberek
Hasadt lelkek - A metropolis kalózai
Kihúzták a lutrit
Kiáltások, kilátások
Még nem élnek
Légzőgyakorlat
A semmi tevése - Csinálni ugyanazt
Az utolsó mohikán - Öntörvényű, konok csillag
Hogy hívnak? - Magát Popovicsnak hívják?
Hullámtánc - Dolce Ita.

Emlékpróba
"Otthon vagyok emlékeimben"
Úgy emlékszem...
- Popriscsin kamerával íródó naplója láttán -
Úgy emlékszem...
- A bor, az ősz és a derű kapcsán
Úgy emlékszem...
- az egykori Egyetemi Színpadra
Úgy emlékszem...
- a gyulai kis- és nagykapukra
Az emlékezet széljárása - Visszafelé forgó idő
Öt évvel korábban, öt évvel később
Replay élmény - Ától cettig
Szalmaszállal fújt buborék
Véletlen adta ajándékok - Véletlenek pedig vannak
A belső sáv belseje
A benső érdek párbeszéde
Választhass köztem és köztem
Aki "jól bír lenni" és aki nem
A megváltatlan mutatvány
Együttállás - Összelélegzés - Chatlés-botlás
Ugyanazt (nem) látjuk
Az egyes szám első személyű előadásmód
Én és ti
Én, Te, Ő = Mi
Én; élet; rajz
Énálomban
Én voltam út
A lélek legmélye - Itt nincs senki
Egyedül és egyedülebb
Stigma - Kívül
Saját időd ura vagy...?
Önélet; írás - Önkör - Öntanúsítás a csendből
Önarckép újságregényben
Sebtapasz vagy szemfödő
Öntemetés - Sírfirkák
Tessék, az életem.

Múlástan
Elterül, ráng, kimúlik
A félhalottság életereje - Életre boncolva
Mikor indul Kháron ladikja?
Halálesztétika
Nyaktilójáték - A nyaktiló esztétikája
Mérgesgáz
A halál ringlispílje
Halállíra, amely életlíra
Gyilkosságsorozat legóországban
Ki ölte meg Gál Nagy Esztert?
Nem mozog
A varázsló halála - Az egynek halála
A halott árnyéka - Az árnyék árnya
Aki a halálba gyógyult
Marylin halott
Halott osztály
Akasztják a hóhért
Holtakat a holtak között
Legszebben a holtak énekelnek
A hulla marad - Behunyt szemmel - Ravatalon
Csontváz ül a bakon
Haláli.

 Bokáig érő mitológia
Ó Zeusz, hova hoztál
Godüsszeia - Odüsszeusz elment
Köd előtte, köd utána
Philoktétész nem tér vissza
A Szfinx kérdez
Eltűnt nyomok idejében - szfinxhiány
Sorsunkról épp ma - Oresztész
Nesszosz nevet
Euterpé babérja
Már régi görögök se
Kalkhász a bűnös! 

Csillag alatt
Földi a bölcső, égi a baba
Templom az, ahol...
Pásztorok, kik nyájnál szüntelen vigyáznak
Karácsonyi ének - Karácsonyi cikk
Fekete karácsony - Posztkarácsony
Szentivánéji vízkereszt
Pünkösd, gyermeknap.

 Lézengés, fejforgás, lovagkor
Az oszlop és az angyal
Az angyalok és a lovak
Mozgó szobrok
Lépcsőn járó szellemek
Égi lábnyom
Kár a sárkányért
Öreg Süsü nem vén Süsü?

 História
Históriás játék
Kard, könyv, korona
Katona, katona - A hős és a csokoládékatona
Félmúlt - Múldogáló történelem
A kétfejű sas körme között
Önmagával telő történelem
Lék a történelmen
Holocaust
Találkozások Leninnel
Bő volt-e avagy szűk ama hét esztendő?
1956, ezerkilencszázötvenhat darabra hullva
Tom Sawyer a Corvin közben
Körorosz
Cirill idő
Ábevegede
Újrafordítás
Magyar oroszok
Kádár-kanossza
Múlt század
Utolszor
Szükségből erényt.

 Tönkremenési receptek
Hol élünk?
Álmok, rémek, rémálmok
Van Isten? - Istenfogyatkozás
A királynőt megölni nem kell félnetek
A trónfosztó trónra száll - Se király, se lánya
Hajtóvadászat
Egérfogó
Fölöttünk kard fordul - Védés, visszaszúrás
Párbajra az egész világot?
Kardhegy a torkon
Erekben a méreg
Jelenetek egy fogvatartásból
Emberarcú embertelenség
Nincs hová
Parlag itt, parlag ott
Tenyérnyi háború - A katonaorvos háborúi
Megfeszítősdi
Zuhanások, suhanások - Hurkok
Töltény és vaktöltény
Korunk sötét fenyegetés
Semmit se lehet tenni. - Nem lehet így: nem is megy
Megenni a másikat
Kannibál anya almát marcangol
Elemi erővel - Ízekre szedve
Kismaffia
Narkózó ifjúság - Zátonyok között
Hogyan lehet ártalmatlanítani?
Hány élete van egy öngyilkosnak?
Közönyt közönnyel
Erény nélküli história
Mint egy örvény
A megbocsátás undora
Csal, csel - Csalászat
Semmi emberi nem
Népszámlálás
Válik az ország
Nemzetkaraterológia - Holt lelkek, barbárok
Balsorsok gyászezüstben
Álszentek összeesküvése
Hát itt mindenki mindenkinek a mindenkije?
A cirkusz napja hiányzott
A hörömpöly vándorcirkusz - Tányérpörgetők
Pénzcirkusz a porondon - Parlament és cirkusz
A képviselő félrelép
Földből fogak ha összecsapnak
Sváda
Nyílt tárgyalás
Egy i miatt
Erkölcsi dinamit
Kő kövön
Verem
Tele van a hócipő
Elpuskházva - A soha vissza nem térő
Kitömött fosógém nem hoz olajágat.
Egyszer fent, sokszor lent
Tarkaországban szürke minden
Búvárország - Szolgák országa - Sötét medence
Mint a persely
A sötétség kráterében - A sötétségről való tudás
Velőig fekete
A pokol térélmény
Pokolra sem lehet menni
Sötét szájzugok - Bú, bánat
Kész és félkész katasztrófák
Játsszuk az eszünket
A történelem elmeklinikusa - Dili, bogyókban
Fogcsikor - Kivetkőzés - Emigrálás
És a hajó nem megy - Bolondok hajója
Veri szpesöl geszt sztarz on te sip
Szociocsőd
Záróra
Már tegnap is késő
Térdepeljünk pattogatott kukoricán
A vészharang még megvan
Eladó!

 A jó csábítása
Emberség, elmésség, elegancia
Gyógyír
A szivárvány ívei
"Úgy süt a hó, hogy elolvad a nap"
Egy tiszta tárgy találgatása - Fél kegyelem
"A nemes lelket nem görbíti félsz"
"De vallani mindent: volt életem dolga"
Hősnek nem kell meleg harisnya
Nem hazudtam egyetlenegy szoborban sem
… igaz csak egy lehet?
Éljen a kérdőjel!
A gondolat a valóság latján
A nemzet plebejusa - Egy nagy betyár
Nem áll varrást avult vászon
A gazdátlan vászon - Kifosztott paletta
Pasztell
Szabadiskola - Szabadművészek
A szabad akarat válaszútjai
Felső kapcsolat
Ha újév, akkor lelkifurdalás
Holnap reggel
A bűn kivégzése - Megmásulás
Itt állok, másként nem tehetek. 

 Amikor a kakas megszólal
"Jön a hajnal fényességgel"
Fényfüggöny - Fényháló
Fény, ének, szenvedély - Rejtelmes fény
Munkafény - A verőfény ittasa - Sugaracska
Fények a magasban és az alvilágban - Fényben árny
Baráti arcokon pokolfény.

 A tűz és víz balladája
Tüzes Angyal
A víztorony nem ég le.
Esőbe vizet - Elszökik a víz
A vödör fenekén - A víz az Úr
De miért a víz az úr?

 Ősznyár, tavasztél
Kis ibolyák, első követei a jó tavasznak
Mandulák és mandulafák
Rózsaág - Lombja, virága
Rügytől gyümölcsrogyásig látó - Szintén bokor
Gratula - Liliom
Nyár, nagy könyvkölcsönző
Új felhők gyűlnek - Vihar indul
Szélzsák - szél nélkül
Ahogy esik - Zivatar a publikumnak
Őszi kabátlobogás
Holdkór - Köd

 Itt enned, innod kell
Mindenből egy keveset
(Milflőr)
Ragu - Halas rétes - Kis hal, nagy hal
Hal, halraj, csalétek
Morzsában agyonvert tengelicék
Étek nélküli lakoma - Nyers hús
Aranykakas a felsőtestnek
A csirke megsüti magát - Grill idő
Tőzsdei medve, Házy nyúl, Malac-paprikás
Vegyestál
A só és a rizs - Kés a lisztben - Késcsillag
Ami a tányér alján megmaradt:
Megfelelő méretű morzsák
Whiskey-be szórt zabpehely. Szétfreccsenve
Kába rost
Porcukorral behintett mandula
Keleti csemege
Almás pite Győrben
Citrom, cukor, tej
Rebarbara
Barack kontra ananász - Bíborhúsu meggy
Tiktak - (Original extra strong)
Intenzív szomjúság
Egy hokedli vodka - Kígyópálinka
Malteros pálinka - Hamu és pálinka
Egy kupica keserű
Serlegbe gyöngyöt
'sten, 'sten
Hajadonnak szamovárt
Planta - Teát a padlóra - Bő lé
Repeta
Ham
Torfintor
Elég a jóból! - Nézni is tereh!

 Rezervátum
Madártan
Kakukk, kakukk - A fácán élete és halála
Egy dísznövény, öt díszpinty
A pelikán oltalmában - Fekete hattyú
Sólymot a gémtől
Fesztáv
Mint a veréb vagy a fű? - A verébfi tolla
Libaszőr és lótoll - A hülyéje
Sem a medúza, sem a szél
Félszemű százlábú
A kígyó füle
Medve doktor morog - Ne lássuk a medvét!
Dúvad - Baromi
A gyenge hiéna is hiéna
A birka okosabb - Félünk a farkastól
A csodaszarvas szarvashibái
Északi macskajáték - Négyszögletes macska
Furfangos farkincák
Az ember lósága - Hiányzik két ló
A ló nem halt meg - Ló és lóerő - A ló kérdez
Eszik-e a kecske abroszt?
Kecskeének

 Lakásról lakásra
Élettériszony
Körnégyszög - A tér vétója - Labirintus
Süvöltés a negyediken - Csermlényiék
Ajtó, ablak
"...költőien lakozik az ember..."
A mennyezeten felszakadt a padló
(Szent Witti esete az új csillárral)
Aranylépcső - Puska a manzárdban
Rejtekajtók - Fémkamra - Cinterem
Tükörterem - Tükröt tartani - A tükör és az óra
Óramű, bölcs körön
Vándor napóra
Jobb szekrénybe több férne
A könyv és az asztal. Asztalfiók - Kerti asztal
Mit keres a kandallón egy üveg skót?
Üvegskót
Kamera, töltőtoll
Párharc Zongorákra - Húr feszítve jó
Leütsz egy cét, és szól egy cé - Seggszimfónia
Üres kalicka
Rozsda és patina - Cserepek
Pad alatt a póc - A cső
Egy zsák árpa - Likas zsák, degeszre tömve
Elmorzsolt dohány
Szantál és szennylé
Japara golyócskák
Reszelt mosószappan
Granulátum - Nano objekt
Kapszula
Kefe koma, te édi
A valahány karátos öngyújtó - Import gyújtó
Aprófa - Gyufaszálak
(Egy s más a bútorgyilkosságról)
Rés - Olyan... huzatos
Föltekert szőnyeg - Helybenfutószőnyeg
Gépi csomózás
Kulcskeresők.

 Külvárosi ballada
Fel is út, le is út - Periféria tours
Hungária körút - Combino - Feltételes megálló
Dőlésszög
Behajolni veszélyes
Több kátyút! - Nyolcvanéves nyolckerület
Notre Dame-i Batman a háztetőn
Hídavatás
Kerületek, órák - Szemmagasságban
Járás, helyben járás
M-A-C-S-K-A-K-Ő
A kirakat rendezés alatt
Teleki téri bálványimádó
Bolhapiac
Dorisanyu megállít minket:
- Mentél te már, azért gyösz!
Liget, Lizsé nélkül
Szemünk láttára - Félsötétben - Két hülye
Mezítlen a parkban - Körbekaszálva
A parkról - Szűrt levegő - Gőz
Ede vállalkozó szellem,
Aki Jónás akar lenni
Csak, amíg Sanyi nem jön
Elakadt targonca - Üzemen kívül
Plazmeg
Spiritusz - Elszlopálva
Olajolaj - Kenőcsszag.
 Majd a moziban - Megy az idő
Filmszínház - Kihangosítás
Ötös fokozat
In memoriam Sík Ferenc
Hommage à Bergman
Öt filmkocka - Öttel osztható
Mi lesz velünk, Rainer Werner?
Sok a szivar
No smoking.

Irodalmi bedekker
Új horizonok
Izgő-mozgó világ
N, mint nulla kilométerkő
A fájós térdű óriás jelenti: Menjünk világgá!
Hatból egy - Utazás az éjszakába
Előre a...
Melyik út vezet Rómába?
Underground Nyugat
És középen az ötödik égtáj - A közép is égtáj
A Dunánál
Hegy és halom
Egy kis dombra lecsücsülünk
Három Gödöllő
Debrecenbe kéne menni... - Debreceni grund
Bódvarákóra kéne menni
Szegedballada
Szigligeti szellem
Vásárhelyi vásár
Bratislava – Karcag
Határsáv
Szegény, szegény Balkán
Holnap Augsburg
Tópartra tart a tortatolvaj lator
Casting - Nyári kalandok
Bodza alatt aludni veszélyes
Hic sunt leones!
Vágányzár Brunnhübelben
Vonaton olvasni
(Dioptria)
Az Eiffel-torony és a nagylábujj
A tengerpartra kifekszik a tenger
San Remoi Dalfeszt
Holnap Livorno
Végállomás.

 Tanár, diák, alma mater
Tanulmányíróként is a katedrán
Tulp tanár hiányzik
Számtan, nyelvtan
Narancskék mértan
Pont, pont, vesszőcske
Metszésponton
Gyök; jel
Plusz egy
Két fele nélkül
L. és L. a 130. on
L-effekt
 Szénszünet.

 Sablonok, menetrend szerint
Nyolcvanperces etüd
Mi van meg, hol?
Esetek, napjaink
Tizenhárom betű
...közül harmincnégy
Szószóró
Tényszóró
Tényképszet. 

Citius altius fortius. A nyugat és a sport
Sport az induló Nyugatban
Az olimpia éve - Középhonvéd
Forintos labdák - Dekázás - Dupla fals a sarokba
Mégis bunda a bunda
Kár, hogy Zidane visszavonult
Svédszekrény
Vegyesváltó
Szerva itt, csere ott
Ötödik hely hátúszásban. És mennyi szerelem! 

 Villámsakk
Matt három lépésben - Susztermatt - Patt.

 és ide azt kéne írni, hogy...
Kikerekedik majd valami egész...

 (Vagy ki tudja?

Összeáll-e?)

 Sikerült-e?

 

Elisabeth de genere Arrabona

Tyúkot a libától

Elisabeth de generált konyhája

A vendég időnként beleszalad ételekbe, amelyek fogásról fogásra, sőt akár kanálról kanálra újrakezdődnek. Jó esetben valamennyi fogás fantáziadús, mindegyik felől rálátni a menüre, csak éppen a szakácsnő sajnos egyik mellett sem tette le a garast. Így járt Elisabeth de genere Arrabona a Széher út konyhájában.

A képlet általános, kortalan. Elisabeth az aktualizálás teljes hiányával aktualizál. A nőklapjaszerű, összekacsintó időszerűsítéssel nem főzi meg a mindig érvényesből a csak mait. Ez az önkorlátozás azonban a vendéget – maga is kukucskáló, beavatott – nemigen hozza lázba. A Lajos Mari elképzelése szerint (ez a recept újdonsága) nem az alapanyagok, hanem a főzés során elrontott, önmaguk kozmás maszlagjává módosuló tápanyagok vircsaftjában a tálalásnak már nincs igazi tétje.

Vállaltan széteső húsok között turkál a vendég. Tombol a paranoid bestialitás, mint a fogások kiválasztásának mozgatója, a zabálás démoni udvarmestere. A megjelenítés sokszor beéri áttüzesített konyhai állva evés beállításaival – jól teszi. Jobban, mint amikor mégis beszökik az abszurdoid példázat résein át a kispolgári terítés társasági csökevénye. Stephanus ritkábban kapja fel a vizet, költőibb, álmodozóbb, éreztetve: a mocskosságnak is lehet lírája, a líra is lehet mocskos, ám a tányér ne legyen! Sápadozik, elzöldül.

Bármennyire is rokonszenvezik is az ember az Elisabeth de genere Arrabona vezette, s immár - annyi vita, megérdemelt támadás, kérdőre vonás közepette létező konyha minőségi törekvéseivel, ízlésváltó elköteleződésével, azt nem állíthatja, hogy az ételsorok tervezése erőssége lenne a szakácsnénak. Az önnön sivárságától búcsúzó, a modernségbe beletanuló szakácsnő eddig többször választott rosszul, mint jól. Az European Kitchen Tours paramétereiben és elkészült fogásaiban a régi Astoria sarki büfére emlékeztet. Találékony, tarka, ám nem épp mély ízkavalkád érzetét ébreszti. A szegényes alapanyagokat mozgósító, újraregulázó invenciója szerény. Az etűdszerű fogásokra bomló est emészthetetlen. Ehető, eszegethető. Amikor nincs ötlet, ez a vacsoraszerűség sehogy sem akar magától tovább lendülni, akkor ugyancsak nyamnyog, és rágós.

Pedig alkatilag igen jó a kémiája. A kemény anyagú egyik fél a lágyabb másik hatására néha színleg puhul, az enyészőbb átmenetileg szilárdabb mártás-halmazállapotot vesz fel. Nem kizárt, hogy egymással egybevágó, csak részletekben elütő fűszerezések közül minden este más és más a legsikerültebb. Szerencsés vendég arra az estére érkezik, mikor az étel ehető.

Az alkotói célkitűzések egymással rivalizálnak, az evésben, és a majdnem három órányi erőfeszítésben az egész asztal belefárad. A fegyelmezett, koncentrált vendégek legtöbbje is, a világítás elhasználódott fényei is, az asztal is, a szék is, a fotel is, a kanapé is, Viola is.

Az attakoló fizikai-fiziológiai tevékenység egyelőre kénytelen az átrendezett-megpörgetett serpenyők mentén mozogni, s hagyományosabbnak tetsző drámai fogások többnyire csak elhatárolódó zárványai a nem ételalapú jelrendszer komplex kommunikációjának. E töréshez képest sokkal kevésbé zavaró, sőt a jelen elegymasszája el is fogadhatja, hogy a keleti ételektől, az olasz pasztáig, a Minerva Nagy Szakácskönyvtől a Zenei ki mit főzig nagyon sok minta diktál a produkciónak. A szakácsművészetből, látványkonyhából, paprikatévéből, Stahl Judittól, Jamie Olivertől, a parasztételekből, az ünnepi- és torkultuszból meg máshonnan kölcsönzött receptek, ötlet maradványok, ízsejtelmek, állagtapadások tömkelegét kell egymásra kanalazni, alighanem nagyobb mennyiségben, mint az a vendég pozíciójából megvalósítható. A sok évezredes, összetett konyha-ikontól a töltött tyúk, tyúkleves-motivikán át konyha, kifőzde, éttermi világ-, étteremmodell-kisugárzásaiig rengeteg dekódolást kell végbevinnünk, lehetőleg részeges mártásszerű homogenizálással. Időnként hányással küszködve, ami éppenséggel nem elvont. Például a szexuális vágyat nyálcsorgásba forgató kényszerként élünk meg fogásokat.

Nehezen végig ülhető az étkezés, de a vége jó, mert torta tolvaj lator meglépett a desszerttel.

 

Juc Villageois:

max_moritz

Max und Moritz a két elválaszthatatlan rosszcsont jóbarát hatalmas ugrással az Amalfi öböl meredek partszakaszán termett. A hatalmas meredélyek között kecsesen meghúzódó dimbes-dombos kisváros rendjét csak a harangtorony ügyelte félálomban. A tetőgerendák alatt gerlék szenderegtek és elképzelték, amint rokonaik egy toszkánai campanile szellő-fútta könyöklőjén hűsölnek, és édesen turbékolnak a házakat összekötő sóhajok hídja alatt, nehéz mosott ruhával átsétáló kecses mosónő felé, akinek ringó csípejét lopva megcsodálja az utca egyetlen koldus-barátja. A délutáni szieszta idején a szűk sikátorban forr a levegő. Titkon egy óriás vitorlás úszik a Templom utca tengelyébe. A vihar előtti csöndben még a légy zümmögése sem hallik, nem mozdul az ablaktáblába illesztett cédula sem – üzenet a múltból a jövőbe: Neckertől Rubiknak a követők szavával: Csak KOCKÁZZ(tass/gass)! Egy sima, egy fordított; egy a síkban, egy a térben; egy a képben, egy a létben; Prof. György Pólya inspirálta, Mister Penrose konspirálta matekpélda megoldása csak egy játék, parafrázis. Csettintésnyi ötletek mind a megoldhatatlan képletek, tételek, s egy virtuóz solutio, virtuális űrbe ránt. Dekoratív módszeresség kulcsa, mi szenvedélyből születik. Nyitott ablaküveg hűlt helyén néz farkasszemet, kacsintgat a két haver, nekünk háttal Senki, színpadon, mint kínpadon csak mi, s tükörből hű elődje, M. C. Escher pőre bőre ránk tekint. Homlokán a város gondja, kisimult a ráncok sora, hisz a dolog abszolválva: így "XII ÉS (X)I KÖZÖTT, [mikor] a Nap éppen az égbolton időzött" házim is elrendeződött: ez nem csak reprodukció: "Íme, tessék, nézd. Az én napom a te napod is." Utiszé a főérdem, a két csibész az emberem. E metszetet azért hozták, hogy Tamásnak odaadják, születésnapján köszöntsék, ahogy teszi e kis közösség.

Az én napom a te napod c. kép mellé

XII ÉS (X)I KÖZÖTT

A Nap éppen az égbolton időzött. Végezte szolgálatát, mint mindig. Sütött. Régóta tette, elég fáradtnak érezte magát. Kikapcsolódásra vágyott. Egy kis kulturális élményre.

Arra ment egy nagyszakállú, fényes tekintetű öreg. Megállt, meghajtotta magát két sugár kévéjében.

– Légy üdvözölve, Te nagyszakállú, fényes tekintetű öreg! – köszönt vissza a Nap. – Mondd, nem helyettesítenél engem pár órácskára? Leugranék Hungországba, mert ma zár Útisz kiállítása a Mátra moziban, s hallom, rólam is van ott egy… szóval Az én napom a te napod is.

– Miért mennél, sugárzó Héliosz? – ingatta fejét az öreg. – Ha ott lennél, nem lennél ott! Épp azért lehetsz ott, mert itt vagy. Téglaliget-várfalon, ívek és szegletek között két orcád is csillaglik odalenn. Egyik énedet oszlopok tartják, másik éned oszlopokat tart. Az idő két varázsvesszejével igazgatsz mindeneket. Mész és jössz – ha innen nem mozdulsz. Ha oda fényt küldesz: változzon árnyékká. Nézheted a jövés-menést: a jövés menés, a menés jövés.

– Ja, ez is egy olyan vizuocsalafinta munka? Káprázik bele a szemem, de bírom. First class – bólintott a Nap. – Azért szívesen megnéztem volna.

– Véletlenül van nálam egy reprodukció – nyúlt köntöse belső zsebébe az öreg.

– Megmutatod?

– Íme, tessék, nézd. Az én napom a te napod is.

Tarján Tamás (1949) irodalomtörténész, kritikus, tanár. Három görög-latin szó háromszögében van igazán otthon: katedra, teátrum, stadion. (ELTE, minden pesti premier és a Fradi)

 

Judith Imperiosa:

Születésnapi rejtvény     Megfejtés

"Esti …" (kötetcím)

1

2

3

4

5

6

7

5

egy  törmentum harmadik szava:

8

7

9

10

11

5

3

11

12

4

2

3

13

1

"… a gémtől":

1

10

14

15

11

10

16

Anóka családi neve:

17

10

14

14

3

4

18

1

egy  törmentum második szava:

9

19

4

15

'jelentős' személyek egyike:

8

13

5

20

9

19

11

"… a publikumnak"  (kötetcím):

2

3

21

22

16

22

9

katakurd fiúnév:

8

10

21

8

22

4

4

12

1

'jelentős' személyek másika:

1

2

3

23

1

2

17

9

19

11

a Támár-regény egyik elbeszélője:

24

25

5

22

kötetcím (színikritikák):

1

2

7

2

1

2

10

9

1

2

26

4

8

7

2

egy  törmentum negyedik szava:

20

10

4

16

" … Vízkereszt"  (kötetcím):

1

2

12

4

16

3

21

7

4

19

24

3

egy  törmentum hetedik szava:

23

27

9

16

19

9

17

10

28

22

16

grafikus, színikritika-borító tervező:

10

9

10

1

2

3

1

16

21

7

4

egy  törmentum hatodik szava:

6

29

4

… József Tamás (szerkesztő, kritikus, nagyszerű paródiakötetek társszerzője):

9

12

11

19

4

15

3

Thomas … … Tarjan:

5

12

30

10

11

3

16

22

16

18

 

24

12

14

12

4

16

19

1

12

23

22

6

22

23

12

14

3

16

17

10

28

14

22

14

22

16

6

13

14