A honlap címe: www.katakurdisztan.hu

E-mail cím: yaszeli98@freemail.hu

Utolsó frissítés: 2022. 06. 08.

Tartalomjegyzék:

A SYMPOSION TÁRSASÁG

A TaGOK és írásaik

MITOLÓGIA

IRODALOM

Írók vonzásában (Epigon művek,
verstorzítások, parafrázisok, műfordítások)

KATAKURD NYELV, SZÓLÁSOK -
IRODALOMTÖRTÉNET, ÖNGENBAK
ZENE - FILM, SZÍNHÁZ

TUDOMÁNY

ISKOLAÜGY

ÉRDEKESSÉGEK, EZOTÉRIA,
ÚTI KALAND, SPORT, TÚLÉLÉS STB.

SÁRKÁNYOS OLDALAK

JÁTÉKOK, REJTVÉNYEK

KATAKURDISZTÁN TÉRKÉPE

 

 

Gyorssegély

A legközelebbi symposion

Születésnapok-névnapok
Katakurd naptár 2022

Mi legyen a házi?  

Hogyan írjunk symposion házit?


Katakurd Enciklopédia

 

Albumok

Képek Katakurdisztánról

J.d.g. Armoracia albumából

A. Paccatus albumából

 

 ARCHÍV ANYAGOK:

Kalózújságok

Beszélgetés a CIVIL RÁDIÓBAN
a Symposion-társaságról és Katakurdisztánról

(Elhangzott: 2011. november 4-én)

A Tel-Mah dráma rekonstrukciója
(A teljes Tel-Mah dráma itt olvasható!)
'találta': Attila de genere Catus

 

Szeretettel köszönti KATAKURDISZTÁN honlapján a
SYMPOSION TÁRSASÁG!

Tallózó

a mesteri Ínyesinas legutóbbi számaiból

ÚJDONSÁGOK (ILLETŐLEG A LEGUTÓBB KÖZZÉTETT MŰVEK)

 

NAPI TANÁCS: Változz szebben!  (Judy Swordy)

  VERSEK, VERSTORZÍTÁSOK, MŰFORDÍTÁSOK, ParafrázisOK

     Juc Villageois:  Francois Villon négysorosának közönségdíjas műfordítása (+ egy személyes pararázis)

    Judith Imperiosa:  S.Szilárdnak, aki a... (Shakespeare: a CXLI.szonett)

    Viola d.g. Exiguum:  Rilke: Életem mind szélesebb körökben

    Viola d.g. Exiguum:  Gólya, gólya gilice (Petrus Deák pantumjának a befejezése)

    Viola d.g. Exiguum:  Egy álomról (Clément Marot versének műfordítása)

ÚTIKALANDOK

    Stephanus: A TELJES Barbakán-rejtély (1-12. rész)

FUTURISZTIKUS (Elisabeth d.g. Arrabona)

Egybetűs eltérések / Betűcserés címtámadás (Edga) (VdgE)

SPOILER-FESZTIVÁL (JÁTÉK!!!) (Edga) (VdgE)

AMIRŐL AZ IRODALOMNAK SZÓLNIA KELLENE (dr. Agonfalvy György írásai)

 

 

MITOLÓGIA

    Stephanus: Teremtésmítosz 2.0

SAJÁT TOLL

    Stephanus: Vírus-limerick

     Juc Villageois:  Két haiku

    Janus Cuparius:  Tükörfordítás

    Sylvia d.g. Pápszi: Dilemma  

     Jankovits Aranka:  Klárcsihoz - utólszor (Arany János - Megsemmisűlt versek)

NOIR IRODALOM (felelgetős novellák...)

   Viola d.g. Exiguum:  Inverz

   Báró Dr.Agonfalvi György Reflexív tartalmazási relációk – a télapó

   Viola d.g. Exiguum:  A halál beálltának időpontja

   Báró Dr.Agonfalvi György:  Binary

BAGAMÉR TÖRTÉNELEM

   Janus Cuparius:  Orákulum-expedíció